The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6819
Title: Теплотехніка. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі»
Authors: Музичук В. І.
Keywords:
Date of publication: 2013-09-25 08:34:01
Last changes: 2013-09-25 08:34:01
Year of publication: 2013
Summary: Навчальна дисципліна «Теплотехніка» складається з трьох розділів. Розділ «Основи термодинаміки» вивчає технічну термодинаміку. Розділ «Теорія теплообміну» вивчає основи теорії тепло- та масообміну. Розділ «Паливо. Процеси горіння. Теплосилові установки» спрямований на вивчення видів та властивостей палив та процесів горіння, теплогенеруючих та теплосилових установок, теплових двигунів та компресорів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/6819.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 6819.pdf Size : 405601 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska