The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5830
Title: Наскрізна програма практичної підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» за ОКР «Бакалавр».
Authors: Коляденко С.В., Вдовенко Л.О., Січко Т.В.
Keywords:
Date of publication: 2013-03-27 08:11:31
Last changes: 2013-03-27 08:11:31
Year of publication: 2013
Summary: Наскрізна програма практичної підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» за ОКР «Бакалавр». є основним навчально-методичним документом, який визначає усі аспекти проведення навчальної та виробничої практик. Вона забезпечує єдиний комплексний підхід до організації практик, їх системність, неперервність і послідовність навчання студентів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5830.pdf
Publication type: Наскрізні програми
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 5830.pdf Size : 678072 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska