The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 5987
Title: “Автоматика і автоматизація виробництва” Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» галузь знань 1001 - ”Техніка та енергетика аграрного виробництва” напрям підготовки 6.100102 - ”Процеси, машини та обладнання агропр
Authors: Лисогор В.М., Ярошенко Л. В., Рубаненко О. О.
Keywords:
Date of publication: 2013-05-29 16:20:22
Last changes: 2013-05-29 16:20:22
Year of publication: 2013
Summary: Викладений матеріал базової навчальної програми з дисципліни: “Автоматика і автоматизація виробництва”, куди входять питання теорії, розрахунку, вибору засобів та систем автоматизації технологічних процесів на підприємствах агро-промислового комплексу, а також систем автоматичного регу-лювання та керування роботою сільськогосподарських машин.
Розрахована на студентів факультету механізації сільського господарства спеціальність: 6.100102 - ”Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва”

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/5987.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 5987.pdf Size : 498178 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska