The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6909
Title: Фізіологія та біохімія гідробіонтів (біохімія гідробіонтів). Робочий зошит та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва напряму 6.090201 «Водні біоресурси та аквак
Authors: Марценюк Н.О.
Keywords:
Date of publication: 2013-10-30 14:54:24
Last changes: 2013-10-30 14:54:24
Year of publication: 2013
Summary: Робочий зошит та методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та
робочої програми з навчальної дисципліни «Фізіологія та біохімія гідробіонтів» з
врахуванням вимог кредитно модульної системи організації навчального процесу
(КМСОНП).
Дані навчальні завдання робочого зошита та методичні вказівки ознайомлюють
студентів з організації роботи в біохімічній лабораторії для проведення лабораторних робіт.
Студенти вчаться характеризувати стан метаболізму в організмах водних тварин.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/6909.pdf
Publication type: Робочі зошити
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 6909.pdf Size : 563766 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska