The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6984
Title: Методичні рекомендації до підготовки і написаннявипускних робіт бакалавра для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету
Authors: Коляденко С.В., СічкоТ.В., Вдовенко Л.О.
Keywords:
Date of publication: 2013-10-30 09:35:47
Last changes: 2013-10-30 09:35:47
Year of publication: 2013
Summary: Методичні рекомендації містять загальні вимоги та структуру бакалаврської роботи, методичні вказівки до виконання її основних розділів та оформлення, організацію підготовки та порядок захисту.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/6984.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 6984.pdf Size : 535652 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska