The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7278
Title: Методичні рекомендації щодо організації наскрізної самостійної роботи студентів під час підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 7.030502 «Економічна кібернетика», 8.030502 «Економічна кібернетика» спеціальн
Authors: Коляденко С.В., Поліщук Н.В., Ушкаленко І.М., Коваленко О.О., Січко Т.В., Денисюк В.О.
Keywords:
Date of publication: 2013-09-25 10:38:19
Last changes: 2013-09-25 10:38:19
Year of publication: 2013
Summary: Методичні рекомендації під час підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 7.030502 «Економічна кібернетика», 8.030502 «Економічна кібернетика» спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика», 8.03050201 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст», «Магістр» складено відповідно освітньо-професійних програм для освітньо-кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст», «Магістр» та методичних рекомендацій про порядок підготовки та видання навчально-методичної літератури у ВНАУ.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7278.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7278.pdf Size : 898859 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska