The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6711
Title: Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна (на матеріалах Вінницької області)
Authors: Руда О. Л.
Keywords: виробництво зерна, конкурентоспроможність, продовольча безпека
Date of publication: 2013-09-25 10:52:25
Last changes: 2013-09-25 10:52:25
Year of publication: 2013
Summary: У монографії розглянуто проблему підвищення конкурентоспроможності виробництва зерна з позицій регіональних особливостей її вирішення. Визначено сучасну сутність категорії „конкурентоспроможність” відносно зернової галузі у контексті загальної стратегії її розвитку в умовах глобалізації продовольчої безпеки. З’ясовано стан ринкового середовища і проведено моніторинг міжгалузевих трансформацій організаційно-економічного характеру, виявлено основні чинники впливу на результативні показники в широкому діапазоні застосування економічних методів дослідження. Обґрунтовано прогнозні показники виробництва зерна в регіоні з урахуванням природно-сільськогосподарського районування за відповідністю придатності орних земель та їх бонітування відносно окремих сільськогосподарських культур. Наголошено на вагомій ролі державного регулювання в системі ринкових відносин шляхом інституціонального забезпечення стійкого стану аграрної економіки. Розрахована на наукових працівників, викладачів, аспірантів, магістрів та студентів економічного спрямування, спеціалістів агропромислового виробництва.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/6711.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія. - Вінниця : Веда, 2013. - 220 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 6711.pdf Size : 1877185 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska