The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6032
Title: Інформаційні системи і технології обліку. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бака
Authors: Паламарчук Є.А., Бахарєва Я.В.
Keywords:
Date of publication: 2013-05-29 11:07:36
Last changes: 2013-05-29 11:07:36
Year of publication: 2013
Summary: Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Інформаційні системи і технології обліку». Завдання для самостійної роботи студентів з курсу «Інформаційні системи і технології обліку» є навчально-методичним документом, що конкретизує зміст відповідної робочої програми за даним розділом і відображає специфіку самостійного вивчення цього курсу студентами спеціальності 6.030509 - «Облік і аудит» денної форми навчання третього курсу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/6032.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 6032.pdf Size : 541004 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska