The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 6823
Title: Вища математика з використанням MATHCAD: Довідник для вузів.
Authors: Левчук. О.В. Дзісь В.Г. Новицька Л.І.
Keywords:
Date of publication: 2013-09-25 08:43:42
Last changes: 2013-09-25 08:43:42
Year of publication: 2013
Summary: Довідник створено з метою реалізації модульної організації навчання з використанням нових інформаційних технологій на основі інтеграції математичних та інформатичних дисциплін. У ньому компактно наводиться математичний апарат, містяться приклади розв`язування задач, більшість з яких ілюструються розв`язками та рисунками в середовищі Mathcad.
Викладений матеріал належать розділам: лінійна, векторна алгебра, аналітична геометрія.
Для студентів усіх спеціальностей ВНАУ, а також для викладачів, що читають курси "Вища математика", "Прикладна математика", "Інформатика".

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/6823.pdf
Publication type: Довідники
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 6823.pdf Size : 3624150 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska