The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Кафедра Харчових технологій та мікробіології

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
30973 Модернізація обладнання для виробництва сирного продукту. Полєвода Ю.А., Соломон А.М., Бондар М.М. Сун 2022 1
30960 Товарознавство та пакування харчових продуктів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання галузі знань Новгородська Н.В. Мв 2022 0
30959 Товарознавство (продовольчі і непродовольчі товари). Методичні вказівки до виконання самостійної робот. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 07 «Управління та адміністрування», спеціальність – 076 «Підприємництво, торгівля та біржо Новгородська Н.В. Мв 2022 1
30958 Біологічно активні речовини в харчових технологіях. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 18 «Виробництво та технології» сп Новгородська Н.В. Нп 2022 0
30948 Стандартизація та сертифікація харчових продуктів та кормів. Програма навчальної дисципліни. для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» с Берник І.М. Нп 2022 0
30947 Стандартизація та сертифікація харчових продуктів та кормів. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 21 «Ветери Берник І.М. Мв 2022 0
30946 Технологія продуктів забою тварин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Берник І.М., Яремчук О.С. Мв 2022 1
30945 Технологія продуктів забою тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 204 Яремчук О.С., Берник І.М. Нп 2022 0
30944 Стандартизація та оцінка якості продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольст Берник І.М., Новгородська Н.В. Нп 2022 0
30943 Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини м’ясної та молочної галузі. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 18 «Виро Берник І.М. Нп 2022 0
30942 Мікробіологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету економіки та підприємства галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», першого (бакалаврського) Соломон А.М. Мв 2022 0
30941 Технічна мікробіологія. Програма навчальної дисципліни. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузь знань 18 «Виробництво та технології» сп Соломон А.М. Нп 2022 0
30940 Технічна мікробіологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальні Соломон А.М. Мв 2022 0
30939 Мікробіологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету економіки та підприємництва. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа Соломон А.М. Нп 2022 1
30938 Технологія молока і молочних продуктів. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої галузі знань 18 "Виробництво та технології" спеціальності 181 "Харчові технології" першого бакалаврського освітнього рівня" Соломон А.М. Нп 2022 0
30937 Технологія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, галузь знань 18 «Виробництво та техноло Соломон А.М. Мв 2022 0
30936 Мікробіологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ре Соломон А.М., Бондар М.М. Мв 2022 0
30723 Стандартизація та оцінка якості продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 20 «Аграрні на Берник І.М., Новгородська Н.В. Мв 2022 5
30711 Товарознавство (продовольчі і непродовольчі товари). Методичні вказівки до практичних робіт. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 07 «Управління та адміністрування», спеціальність – 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльніс Новгородська Н.В. Мв 2022 3
30704 Технологія м’ясної та молочної галузі. Методичні вказівки до виконання практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання Фаріонік Т.В. Мв 2022 0
30703 Технологія м’ясної та молочної галузі. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання Фаріонік Т.В. Мв 2022 1
30702 Мікробіологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету менеджменту та права денної форми навчання Фаріонік Т.В. Мв 2021 2
30699 Мікроструктурний аналіз харчових продуктів. Методичні вказівки до виконання практичних занять для підготовки здобувачів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання галузі знань 18 Вир Яремчук О.С., Бондар М.М. М Мв 2021 0
30648 Improvement of the method for producing comfitures from fruit raw materials Bondar M., Zagorulko А., Cherevko О., Zahorulko А., Yancheva М., Dudnyk S. Сун 2021 5
30642 Improving the unit for Melting Cheese Masses Bondar M., Skoromna O., Ponomarenko N., Tesliuk H., Honcharova I., Nedosiekova N., Shaferivskyi B., Zakharchenko СSc 2021 9
30641 Determination of the heat transfer coefficient of a rotary film evaporator with a heating film-forming element Zahorulko A., Zagorulko A., Cherevko O., Dromenko O., Solomon A., Yakobchuk R., Bondarenko O., Nozdrina N. СSc 2021 8
30629 Використання ультразвуку у виробництві ферментованих кисломолочних продуктів Яремчук О.С., Новгородська Н.В. Сун 2021 7
30606 Підвищення ефективності ультразвукової технологічної дії при обробці харчової сировини Берник І.М. Сун 2021 4
30596 Evaluation of liquid waste fermentation products of animal enterprises under anaerobic conditions Yaremchuk O.S. Суз 2021 6
30485 Сучасні напрямки досліджень традиційних кисломолочних продуктів. Соломон А.М. Сун 2021 45
30484 Перспективні напрямки кисломолочних ферментованих продуктів з синбіотичними властивостями. Бондар М. М., Соломон А. М., Новгородська Н. В. Сун 2021 74
30483 Оцінка якості фаршевих систем з використанням рослинної сировини. Новгородська Н.В., Соломон А.М., Берник І.М. Сун 2021 99
30482 Гідроімпульсне устаткування для інтенсифікації процесів масажування і насичення інгредієнтами м’ясної сировини. Берник І.М., Коц І.В., Новгородська Н.В. Сун 2021 71
30480 Апаратне забезпечення ультразвукових кавітаційних технологій. Луговський О.Ф., Мовчанюк А.В., Берник І.М., Шульга А.В., Гришко І.А. Мвв 2021 62
30477 Використання біологічно активних речовин у хлібопеченні. Овсієнко С.М., Науменко О.В. Сун 2021 93
30466 Технологія консервування плодів та овочів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання Новгородська Н. В. Мв 2021 5
30465 Ресурсозберігаючі технології у харчовій промисловості. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти інженерно-технологічного факультету та факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва т Берник І.М. Мв 2021 1
30463 Наукові основи безвідходних технологій. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання галузі знань 18 «Виро Новгородська Н. В. Мв 2021 4
30420 Підвищення ефективності виробництва свинини та поліпшення її якості за використання у раціоні біологічно активних добавок Новгородська Н. В., Соломон А. М., Фабіянська О. Л. М 2021 121
30401 Quality of cattle meat when feeding the mineral supplement “Stimulus +”. Фаріонік Т.В. Сун 2021 67
30398 Удосконалення технології кисломолочних десертів на основі сметани «Еко-Молпродукт» с.Нікрасово Вінницького району Махлай Антон Олександрович Дрп 2021 9
30384 Розробка технології та рецептури морозива на основі рослинної сировини в умовах ТОВ «Солодка Мрія» Кривоногих Анастасія Андріївна Дрп 2021 6
30383 Розробка технології вершкового масла з наповнювачами в умовах ТОВ «Люстдорф» м. Іллінці Славінська Наталія Сергіївна Дрп 2021 3
30382 Розробка технології морозива для оздоровчого харчування в умовах ТОВ «СОЛОДКА МРІЯ» Параскевич Роман Сергійович Дрп 2021 3
30363 Удосконалення технології твердих сирів з підвищеним рівнем молочнокислого бродіння «Еко-Молпродукт» с. Нікрасово Вінницького району Кузиков Микола Леонідович Дрп 2021 13
30354 Розробка кисломолочних напоїв з вмістом агрусу в умовах ТОВ «Літинський молочний завод» Підручна Олеся Володимирівна Дрп 2021 4
30353 Розроблення технології згущених молочних консервів з плодо – ягідними наповнювачами «Еко-Молпродукт» с. Нікрасово Вінницького району Івінська Іванна Вікторівна Дрп 2021 2
30352 Розроблення технології згущених молочних консервів з плодо – ягідними наповнювачами «Еко-Молпродукт» с. Нікрасово Вінницького району Івінська Іванна Вікторівна Дрп 2021 2
30334 Розробка технології виробництва бринзи з різних видів молока в умовах ТОВ "Літинський молочний завод" Самойленко Микита Ростиславович Дрп 2021 6
30331 «Вплив різних режимів передзабійної витримки свиней на якість м’яса в умовах ТОВ «Поділля-м’ясо». Пращур Роман Геннадійович Дрп 2021 2
30324 Удосконалення технології виробництва сиру з низькою температурою другого нагрівання ТОВ «Гайсинський молокозавод» Косенко Вікторія Юріївна Дрп 2021 3
30293 Розробка технології сметани підвищеної біологічної цінності в умовах ТОВ «Люстдорф» м. Іллінці Шатський Костянтин Євгенович Дрп 2021 4
30258 Determination of color formation of multicomponent fruit and vegetable pastes and dried powder fractions during low temperature treatment. Zagorulko А., Zahorulko А.,Bondar М., Postadzhiev А., Ibaiev E. Суз 2021 68
30256 Продуктивна дія зерна сорго при використанні в годівлі великої рогатої худоби у ТОВ СОП «Щасливе» Липовецького району Сафроненко Віктор Русланович Дрп 2021 1
30255 «Розробка кисломолочних напоїв з вмістом аґрусу» Підручна Олеся Володимирівна Дрп 2021 2
30254 «Розробка технології бринзи з харчовими волокнами в умовах підприємства «Аверса Україна» м. Вінниця». Лютюк Володимир Романович Дрп 2021 1
30229 Товарознавство та пакування харчових продуктів. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 18 Виробництво та технології, спеціальність – 181 Харчові технології, освітньо-професійна програма Харчові техноло Новгородська Н.В Нп 2021 11
30228 Товарознавство та пакування харчових продуктів. Методичні вказівки до практичних робіт. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 18 Виробництво та технології, спеціальність – 181 Харчові технології, освітньо-професійна програма Харчові Новгородська Н.В Мв 2021 16
30224 Ресурсозберігаючі технології у харчовій промисловості. Методичні вказівки до виконання практичних занять для підготовки здобувачів вищої освіти інженерно-технологічного факультету та факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та Берник І.М. Мв 2021 8
30191 Обгрунтування сучасних напрямів удосконалення технології виробництва молока в умовах фг «велес віта» муровано-куриловецького району І.О. Смоляк Дрп 2021 1
30138 Технологія продукції ресторанного господарства. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету економіки та підприємництва галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» першого (ба Овсієнко С.М. Нп 2021 3
30137 Інноваційні технології зберігання сировини і харчових продуктів. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 18 «Виробництво та тех Овсієнко С.М. Нп 2021 11
30135 Ресурсозберігаючі технології у харчовій промисловості. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти інженерно-технологічного факультету та факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі Берник І.М. Нп 2021 6
30133 Інноваційні технології зберігання сировини і харчових продуктів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навча Овсієнко С.М. Мв 2021 3
30091 «Розробка технології морозива збагаченого харчовими волокнами в умовах ТОВ «Солодка мрія» м. Вінниця». Іващук Наталія Василівна Дрп 2021 8
29989 Improving marshmallow production technology by adding the fruit and vegetable paste obtained by low-temperature concentration. Bondar М., Solomon А., Fedak N. , Paska М., Hotvianska А., Polozhyshnikova L., Mironov D., Kushch L. СSc 2021 60
29967 Інноваційні технології в галузі. Методичні вказівки для практичних занять, денної та заочної форми навчання. Рівень вищої освіти: другий (магістерський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові технології», освітньо-профес Берник І.М., Новгородська Н.В. Мв 2021 6
29966 Інноваційні технології в галузі. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові технології», освітньо-професійна програма «Технології зберігання, консерву Берник І.М., Новгородська Н.В. Нп 2021 5
29965 Молоко і молочні продукти.Методичні вказівки для практичних занять Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство Спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Освітньо-професійна про Соломон А. М., Бондар М. М. Мв 2021 8
29964 Технічна мікробіологія. Методичні вказівки для практичних занять Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) Галузь знань 18 «Виробництво та технології» Спеціальність 181 «Харчові технології» Освітньо-професійна програма «Харчові технології» Соломон А.М., Бондар М.М. Мв 2021 5
29895 «Дослідження та розробка технології сирного продукту з функціональними інгредієнтами для профілактичного харчування на базі ТОВ «Люстдорф» с. Іллінці». Устимчук Лілія Володимирівна Дрп 2021 9
29878 «Дослідження якості та безпечності молока в умовах СТОВ «Україна» Іллінецького району Слободянюк Т. М. Дрп 2021 2
29875 Удосконалення технології функціонального молочного продукту для дитячого харчування на базі ТОВ «Люстдорф» м. Іллінці Н. С. Девятко Дрп 2021 5
29874 Удосконалення технології виробництва м’яких сирів з пробіотичними властивостями в «Еко – Молпродукт» с. Некрасово. Т.Р. Шостаківська Дрп 2021 6
29867 Удосконалення технології виробництва молока дійного стада ПрАТ «Племзавод Літинський» Літинського району Вінницької області Шемета Максим Станіславович Дрп 2021 2
29837 Дослідження технологічних властивостей товарного молока на базі ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» Шевчук Максим Сергійович Дрп 2021 3
29836 Розробка технології та рецептури плодово-ягідного морозива в умовах тов «Три ведмеді» Руденко Ірина Анатоліївна Дрп 2021 6
29825 Розробка технології та дослідження якості сиркової маси з харчовими волокнами в умовах ТОВ Шаргородський молочний завод Мельник Ірина Сергіївна Дрп 2021 4
29763 Збільшення виробництва свиней та покращення її якості за використання пробіотичного препарату в ТОВ «Поділля-м'ясо». Воронюк Надія Олександрівна Дрп 2021 3
29754 Використання кормової добавки на основі сипучої меляси в годівлі дійних корів в умовах СТОВ «Україна» Іллінецького району. Бурдельна Юлія Михайлівна Дрп 2021 4
29749 Вплив віку забою на м’ясну продуктивність великої рогатої худоби на підприємстві ТОВ «Поділля-м'ясо» Немеровський Ярослав Валерійович Дрп 2021 4
29693 Удосконалення технології функціональних кисломолочних продуктів з лактулозою на базі ЕКО – мол продукту с. Некрасово К. І. Гуйван Дрп 2021 10
29691 Design of an apparatus for low-temperature processing of meat delicacies. Zahorulko А., Cherevko О., Zagorulko А., Yancheva М., Budnyk N., Nakonechna Y., Oliynyk N., Novgorodska N. СSc 2021 49
29690 Дослідження впливу зміни реологічних властивостей технологічного середовища на процеси утворення та розвиток кавітаційної області Берник І.М. Тд 2021 52
29616 Технологія молока і молочних продуктів. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузь знань – 20 «Аграрні науки», спеціальність – 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», освітньопроф Соломон А.М., Бондар М.М. Мв 2021 4
29555 Методологія наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки для практичних занять, денної та заочної форми навчання. Рівень вищої освіти: другий (магістерський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 Берник І.М. Мв 2021 4
29554 Моделювання технологічних систем харчових виробництв. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові технології», освітньо-професійна програма «Технології Берник І.М. Нп 2021 7
29552 Науково-дослідна робота студентів. Методичні вказівки для практичних занять, денної та заочної форми навчання. Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові технології», освітньо-профе Берник І.М., Новгородська Н.В. Мв 2021 9
29551 Методологія наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня , галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові технології» Берник І.М. Нп 2021 4
29550 Науково-дослідна робота студентів. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові технології», освітньо-професійна програма «Харчові технології». Берник І.М., Новгородська Н.В. Нп 2021 6
29549 Контроль якості та безпеки продукції м’ясної та молочної галузі. Методичні вказівки для практичних занять для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» денної форми навчання за спеціальністю 181- «Харчові технології» Фаріонік Т.В. Мв 2021 11
29544 Основи фізіології і гігієни харчування. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 24 Сфера обслуговування, спеціальність – 241 Готельно-ресторанна справа Овсієнко С.М. Мв 2021 3
29543 Технологія продукції ресторанного господарства. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 24 Сфера обслуговування, спеціальність – 241 Готельно-ресторанна справа Овсієнко С.М. Мв 2021 2
29542 Технологія оздоровчих харчових продуктів. Методичні вказівки для самостійної роботи. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 21 Ветеринарна медицина, спеціальність 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Овсієнко С.М. Мв 2021 4
29541 Основи фізіології і гігієни харчування. Методичні вказівки для самостійної роботи. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 24 Сфера обслуговування, спеціальність – 241 Готельно-ресторанна справа Овсієнко С.М. Мв 2021 2
29540 Технологія оздоровчих харчових продуктів. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 21 Ветеринарна медицина, спеціальність 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Овсієнко С.М. Мв 2021 3
29539 Основи фізіології і гігієни харчування. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 24 Сфера обслуговування, спеціальність – 241 Готельно-ресторанна справа Овсієнко С.М. Нп 2021 2
29525 Методичні вказівки до виконання і оформлення випускних магістерських робіт денної та заочної форми навчання. Рівень вищої освіти: другий (магістерський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові технології», освітньо-професі Берник І.М., Новгородська Н.В.,Соломон А.М. Мв 2021 6
29524 Технологія консервування плодів та овочів. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 18 Виробництво та технології, спеціальність – 181 Харчові технології, освітньо-професійна програма Харчові технології. Новгородська Н.В Нп 2021 4
29523 Технологія консервування плодів та овочів. Методичні вказівки до практичних робіт. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 18 Виробництво та технології, спеціальність – 181 Харчові технології, освітньо-професійна програма Харчові техн Новгородська Н.В Мв 2021 3
29522 Наукові основи безвідходних технологій. Методичні вказівки до практичних занять. Рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 харчові технології, освітньо-професійна програма технології збері Новгородська Н.В., Бондар М.М. Мв 2021 10
29521 Наукові основи безвідходних технологій. Програма навчальної дисципліни Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 Харчові технології, освітньо-професійна програма «Технології зберігання, конс Новгородська Н.В Нп 2021 10
29515 Ресурсозберігаючі технології переробки продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузь знань - 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 - технологія виробництва і переробки продукції А.М. Соломон Нп 2021 4
29507 Новітні системи та способи переробки продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузь знань – 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 – технологія виробництва і переробки продукції тв А.М. Соломон Нп 2021 4
29506 Новітні системи та способи переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузь знань – 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 – технологія виробництва і переробки пр Соломон А.М. Мв 2021 5
29505 Молоко і молочні продукти. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, освітньо-про Соломон А. М. Мв 2021 7
29141 Зерно тритикале як фактор стимулювання обмінних процесів в годівлі свиней. Овсієнко С.М. Дк 2018 87
29090 Значення функціональних кисломолочних напоїв в дієтичному та профілактичному харчуванні Соломон А. М., Берник І. М., Бондар М. М. Сун 2021 150
29078 Корми, м’ясо, вироби із свинини Новгородська Н. В., Овсієнко С. М., Соломон А. М. Мвв 2021 594
29033 Use of cream compounds (methyonine) of copper in rice Farionik Т. V., Boychuck V. М., Glavatchuk V. A., Сун 2018 79
29003 Honey and its quality Kravchuk O., Bondar M. Суз 2021 102
28750 Symbiotics: combinations, advantages of prebiotics and probiotics Bondar M. Суз 2021 131
28739 Veterinary and sanitary examination and quality of cattle meat when feeding the mineral supplement "Stimulus +" Farionik T. Суз 2021 127
28738 Eimeriosis of turkeys, its dissemination, pathogenesis and control measures Farionik T. Суз 2021 132
28733 Milk quality of different producers Solomon A. M., Bondar M. M Суз 2021 186
28728 The influence of HamekoTox on the morphological and biochemical indices of laying hens blood in spontaneous fumonisin toxicosis Brezvyn O. M., Guta Z. A, Gutyj B. V., Fijalovych L. M., Karpovskyi V. I., Shnaider V. L., Farionik T. V., Dankovych R. S., Lisovska T. O., Bushuieva I. V., Parchenko V. V., Magrelo N. V., Slobodjuk N. M., Demus N. V. Leskiv K. Y. СWeof 2021 160
28551 Development of technology for fermented sour milk desserts enriched with bifidobacteria and biologically active substances Solomon A. Суз 2021 167
28246 Вибір і обґрунтування функціональних біфідостимулюючих інгредієнтів для десертних ферментованих продуктів Соломон А. М. Дк 2018 98
28228 Експериментальне дослідження стійкості конструкційних матеріалів до кавітаційної ерозії Луговський О. Ф., Зілінський А. І., Шульга А. В., Лавріненков А. Д., Гришко І. А., Берник І. М. Сун 2020 148
28223 Вплив мікроорганізмів при охолодженні молока Соломон А. М. Дк 2019 177
28222 Біфідостимулюючі інгредієнти для десертних ферментованих продуктів Соломон А. М Дк 2018 118
28204 Харчові добавки у м’ясній галузі Новгородська Н. В. Дк 2019 78
28203 Забезпечення якості та безпечності сільськогосподарської продукції. GLOBAL G.A.P. Новгородська Н. В. Дк 2018 99
28202 Актуальні питання виробництва молочної продукції. Соломон А. М. Дк 2019 162
28199 Жирнокислотний склад козиного молока і продуктів на його основі Овсієнко С. М. Дк 2019 123
28197 Зерно тритикале в годівлі свиней фактор стимулювання обмінних процесів Овсієнко С. М. Дк 2019 82
28196 Аграрне виробництво і мікробіологія Бондар М. М. Дк 2019 165
28195 Вплив паратипових факторів на сиропридатність молока Новгородська Н. В. Дк 2019 142
28194 Стандартизація грунтів – основа виробництва якісних та безпечних продуктів харчування Новгородська Н. В. Дк 2019 100
28193 Продукція бджільництва в оздоровчому харчуванні Овсієнко С. М. Дк 2019 122
28191 Біфідостимулюючі компоненти у продуктах спеціального призначення Бондар М. М. Дк 2018 84
28190 Scientific justification and development of sour milk product using barley seedlings and rose syrup Solomon A. Суз 2021 138
28189 Технологічні особливості свинини з вадами PSE і DFD. Новгородська Н. В. Сун 2016 145
28177 Підвищення якості м’яса птиці на стадіях виробництва Новгородська Н. В. Дк 2018 105
28175 Ветеринарно-санітарна експертиза м'яса великої рогатої худоби при згодовуванні мінеральних добавок Фаріонік Т. В. Суз 2020 91
28172 Methods of determination of trichinelosis in animal origin Фаріонік Т. В. Суз 2020 171
28171 Використання харчових волокон у м’ясних продуктах Новгородська Н. В. Дк 2018 145
28055 Sour milk drink with prebiotic properties Novhorodska N. Суз 2021 170
27911 Технологія продукції ресторанного господарства. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» Овсієнко С.М. Мв 2021 20
27826 Технологія переробки продукції тваринництва.Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітній ступінь «Бакалавр»/ Н. В. Новгородська. –Вінниця, 2020. –14с Новгородська Н.В. Нп 2020 13
27825 Технологія переробки риби. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії» освітній ступінь «Бакалавр». спеціальність 207 «Відні біоресурси та аквакультура». Вінниця: ОЦ Новгородська Н. В. Нп 2020 7
27709 Визначення терміну післязабійного зберігання м’яса свиней Берник І. М. , Кулик М. Ф. , Ткаченко Т. Ю. Сун 2020 256
27655 Determination of stability of modes and parameters of motion of vibrating machines for techological purpose Nazarenko I., Dedov O., Bernyk I., Rogovskii I., Bondarenko A., Zapryvoda A., Titova L. СSc 2020 270
27629 Functional products, their properties and functions Bondar M. Суз 2020 119
27602 Regulations on functional products in different countries Bondar M., Суз 2020 233
27574 Mobile Equipment for Ultrasonic Cavitation Inactivation of Microorganisms in the Liquid Environment Luhovskyi O., Bernyk I., Gryshko I., Abdulina D., Zilinskyi A. СSc 2021 115
27573 Development of biogas technology production from polycomponent raw materials Bernyk I. M., Skoromna O. I., Solomon A. M. Суз 2020 180
27571 Продукти функціонального призначення з використанням рослинних наповнювачів Соломон А. М Дк 2020 104
27570 Застосування апіпродуктів у десертах кисломолочних Бондар М. М. Дк 2020 121
27551 Технологія полісахаридів та їх застосування у харчовій промисловості. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни cпеціальність 181 «Харчові технології» галузь знань 18 «Виробництво та технології» денної форми навчання Берник І.М., Бондар М.М. Мв 2020 9
27543 Дослідження якості кисломолочних напоїв з козиного молока Овсієнко С. М. Дк 2020 111
27528 Розробка технології та рецептури кисломолочних напоїв збагачених рослинними інградієнтами Кочетков Олександр Артемович Дрп 2020 12
27524 Effect of chelate compounds of microelements on the organism of agricultural animals Farionik T. V. Суз 2020 182
27507 Розробка технології сиркових мас з харчовими волокнами Новгородська Н. В. Дк 2020 133
27482 Науково-дослідна робота студентів. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого бакалаврського освітнього рівня спеціальності 181 «Харчові технології» галузь знань 18 «Виробництво та технології» Берник І.М. Нп 2020 6
27480 Безпека харчових продуктів і продовольчої сировини. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого магістерського освітнього рівня спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва галузь знань 20 «Аграрні науки і продово Берник І.М. Нп 2020 7
27479 Контроль якості та безпеки продуктів м’ясної та молочної галузі. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого бакалаврського освітнього рівня спеціальності 181 «Харчові технології» галузь знань 18 «Виробництво та технології» Берник І.М. Нп 2020 9
27472 Розробка технології та рецептури молочного десерту з лікувально-профілактичними властивостями Марченко Дрп 2020 9
27471 Розробка технології та рецептури м'якого сиру функціонального призначення Завіруха Павло Геннадійович Дрп 2020 13
27470 Розробка технології та рецептури десерту молочного збагаченого рослинними мікронутрієнтами Зеленько Владислав Олександрович Дрп 2020 12
27402 Розробка технології низьколактозного десерту на основі сироватки Куян Роман Віталійович Дрп 2020 9
27391 «Розробка технології вершкового масла збагаченого рослинними компонентами» Павлівська Ганна Василівна Дрп 2020 13
27390 Розробка технології та рецептури кисломолочних напоїв з використанням пребіотиків Рудковська Інна Анатоліївна Дрп 2020 10
27389 Розробка технології та рецептури йогурту з лікувально-профілактичними властивостями Христич Анастасія Віталіївна Дрп 2020 13
27367 Functional pasty cheese products with fillers Novhorodska N. Суз 2020 115
27364 The of feed additives effect on the sows’ reproductive qualities Ovsiienko S. Суз 2020 198
27356 Ветеринарно-санітарна експертиза м’яса великої рогатої худоби при згодовуванні мінерально-вітамінної добавки «зоовіт-плюс» Француз О.І. Дрп 2020 7
27345 Розробка технології кисломолочного сиру для дитячого харчування Климко Денис Віталійович Дрп 2020 11
27284 Розробка технології кисломолочного продукту з використанням пропіоновокислих бактерій Підлісний Вадим Андрійович Дрп 2020 6
27282 Дослідження та розробка технології згущеного молока з додаванням рослинних жирів Грушецька Н.В. Дрп 2020 7
27246 Method of preventing high-yielding cows’ ketosis Ovsiienko S. Суз 2020 189
27185 Rationale of the composition and development of dessert enzymed products technologies of functional purpose with the use of plant fillers Solomon A., Semko T., Nozhechkina-Eroshenko H. Сун 2020 89
27164 Дослідження якості кисломолочного напою з використанням пробіотичних заквасок Когут Олександра Вікторівна Дрп 2020 6
27104 «Розробка технології геродієтичного напою на основі молочної сироватки» Гадомська О.О. Дрп 2020 2
27071 «Розробка технології м’яких сирів із зниженим вмістом жиру» Маляренко М.С. Дрп 2020 5
27028 Розробка технології напою змішаного бродіння на основі традиційних кисломолочних продуктів Фаб'янчук Ганна Вікторівна Дрп 2020 2
26992 Удосконалення способу утримання свиней при відгодівлі на базі фермерського господарства ФІЩУК Я.С. Дрп 2020 5
26958 Товарознавство і стандартизація. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого магістерського освітнього рівня спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» галузі знань: 21 «Ветеринарна медицина» Овсієнко С.М. Нп 2020 19
26957 Технологія оздоровчих харчових продуктів. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого магістерського освітнього рівня спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» галузі знань: 21 «Ветеринарна медицина» Овсієнко С.М. Нп 2020 2
26953 Товарознавство і стандартизація. Методичні вказівки з самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого магістерського освітнього рівня спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» галузі знань: 21 «Ветеринарна медицина» Овсієнко С.М. Мв 2020 24
26901 Технологія жирів і жирозамінників. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня спеціальності 181 «Харчові технології», галузі знань 18 «Виробництво і технологія» Овсієнко С.М. Нп 2020 6
26878 Методичні вказівки до виконання і оформлення випускних магістерських робіт денної та заочної форми навчання ОР «Магістр», спеціальність 181 «Харчові технології» Берник І.М., Новгородська Н.В., Соломон А.М. Мв 2020 8
26870 Оцінка використання тваринницької будівлі за санітарно-гігієнічних вимог ТОМАШЕВСЬКИЙ Євген Миколайович Дрп 2020 5
26828 Вплив різних способів заготівлі пров’яленого силосу з трав на продуктивність дійних корів Вітковський Денис Володимирович Дрп 2020 3
26827 «Вплив підготовки свиней до забою на якість м’яса» Ковальський Д. Л. Дрп 2020 5
26826 «Вплив ферментного препарату «Ензивіт» на продуктивність свиней» Ковальська А.М. Дрп 2020 4
26824 Вивчення ферментативної здатності дріжджової культури роду saccharomyces cerevisiae та її вплив на молочну продуктивність та якість молока Димчин І.О. Дрп 2020 3
26622 Технологія оздоровчих харчових продуктів. Методичні вказівки до практичних занять студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань: 18 «Виробництво і технологія» Овсієнко С.М. Мв 2020 80
26558 Експлуатація технологічного обладнання. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 181 – харчові технології денної та заочної форми навчання ОР «Магістр» Берник І.М., Бондар М.М. Мв 2020 7
26553 Дослідження впливу зерна люпину на молочну продуктивність корів Безубець Юлія Володимирівна Дрп 2020 4
26516 Дослідження і розробка технології вареного згущеного молока. Григор'єва Вікторія Миколаївна Дрп 2020 5
26466 Дослідження та розробка технології виробництва вершкового масла з низькою жирністю Боднарюк Альона Русланівна Дрп 2020 4
26378 Технологія виробництва сиркової маси з наповнювачами Кушпіта Т.А. Дрп 2020 12
26377 Використання мінеральної добавки активіт та вплив її на якісні показники м’яса молодняку свиней Шалівська В.О. Дрп 2020 5
26373 Ветеринарно-санітарна експертиза та якість мяса відгодівельного молодняку свиней при використанні пробіотичної кормової добавки Плахотнюк Т.О. Дрп 2020 7
26372 Дослідження впливу використання преміксу «ЦЕХАВІТ ПІЧ» на якісні показники м’яса свиней Кременюк Р.В. Дрп 2020 7
26371 Дослідження впливу пробіотиків бк-п на якість м’яса свиней Прокопишин А. А. Дрп 2020 3
26369 Розробка технології кисломолочного продукту з використанням сиропу шипшини. Волощук Наталія Анатоліївна Дрп 2020 10
26315 Harvesting silage from perennial legumes and cereals Ovsiienko S. Суз 2020 181
26306 Дослідження кисломолочного напою «Наріне» на основі ацидофільної палички Біла Н.С. Дрп 2020 7
26305 «Розробка рецептури та дослідження якості кисломолочного напою з харчовими волокнами» Макопух Д. Р. Дрп 2020 9
26304 Розробка рецептури та дослідження якості геродієтичного молочного продукту Ревва В. Ю. Дрп 2020 6
26303 «Підвищення якості м’яса птиці в умовах Вінницької птахофабрики» Ялина О. О. Дрп 2020 7
26259 Розробка технології комбінованого продукту тривалого терміну зберігання на основі сиру кисломолочного Косенко О Дрп 2020 6
26023 Fermented milk products using vegetable fillings Solomon A. M. Суз 2020 179
25892 Estimation of efficiency of ultrasonic cavitation processing of technological media on energy criteria Bernyk I. Суз 2020 143
25891 Гідродинамічна установка для приготування жирових емульсій Берник І. М., Коц І. В., Бауман К. В. Сун 2020 131
25845 Методичні вказівки та програма виробничої практики для студентів спеціальності 181 «Харчові технології», ступеня вищої освіти бакалавр Берник І.М., Соломон А.М., Фіалковська Л.В., Фаріонік Т.В., Новгородська Н.В., Овсієнко С.М. Мв 2020 8
25818 Харчові технології. Методичні вказівки та програма з навчальної практики для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії» освітнього рівня «Бакалавр», спеціальність 181 «Харчові технології». Берник І.М., Войціцька О.М., Бондар М.М. Мв 2020 12
25443 Мікробіологія харчових виробництв Соломон А. М., Казмірук Н. М., Тузова С. Д. П 2020 18786
25441 Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів тваринного та рослинного походження Берник І. М., Фаріонік Т. В., Новгородська Н. В. Нп 2020 3925
25413 The degree of residual invasion after infection with Anisakiasis fish of various culinary processing = Ступінь залишкової інвазії після зараження рибами анісакіазу різної кулінарної обробки Shevchuk T. V., Seratko K. M., Ovsyenko S. M., Novgorodska N. V. СWeof 2020 117
25319 Дослідження синбіотичних кисломолочних продуктів = Research of synbiotic sour milk products Соломон А. М. Суз 2020 162
25291 Вплив охолодження молока на мікроорганізми Соломон А. М. Дк 2020 189
25290 Comparative characteristics of milk quality of different breeds of cows = Порівняльна характеристика якості молока різних порід корів Bondar M., Morklyak V. Суз 2020 221
25289 Особливості дитячого харчування = Particular features of children nutrition Новгородська Н. В. Суз 2020 238
25288 Functional purpose using vegetable fillers = Функціональне призначення з використанням рослинних наповнювачів Solomon A. Суз 2020 158
25237 Контроль мікробіологічних показників на виробництві як основна ланка в недопущенні харчових отруєнь Войціцька О. М. Дк 2020 251
25179 Діагностична цінність бактеріологічних методів виявлення мікобактерій туберкульозу Войціцька О. М. Суз 2020 262
25132 Розробка технології питного молока за використання ультразвукої кавітації Берник І. М. Суз 2020 300
25128 Використання м’яса з знаками PSE та DFD Новгородська Н. В. Дк 2020 178
25116 Аспекти кавітаційної технології водопідготовки харчової галузі Берник І. М. Дк 2020 139
25107 Розробка технології виробництва молочного напою з використанням пребіотиків Бондар М. М. Дк 2020 155
25074 Переваги застосування пробіотиків та пребіотиків в молочних напоях Бондар М. М. Дк 2020 144
25026 Вплив вітамінно-мінерального живлення на продуктивність корів і якість молока Фаріонік Т. В. Суз 2020 148
25012 Підвищення ефктивності технологічних процесів цукробурякового виробництва шляхом застосування алюміній- та кальційвмісних реагентів Хомічак Л. М., Олішевський В. В. Суз 2020 246
24984 Методичні вказівки та програма виробничої практики для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» другого магістерського ступеня вищої освіти денної та заочної форми навчання І. М. Берник; А. М. Соломон; Л. В. Фіалковська; Т. В. Фаріонік; Н. В. Новгородська; С. М. Овсієнко. Мв 2020 4
24954 Бринза з імуномодулюючими властивостями Новгородська Н. В. Суз 2020 189
24949 Програма вступного випробування та співбесіди з біології Ходжаніязова Т.О., Ваколюк Т.М., Кравчук О.О., Колісник О.М., Соломон А.М. Пвф 2020 0
24937 The use of probiotics and prebiotics in dairy drinks = Застосування пробіотиків та пребіотиків у молочних напоях Bondar M. Суз 2020 253
24735 Використання фізичних полів для обробки харчових технологічних середовищ Берник І. М. Дк 2020 227
24708 Харчова і біологічна цінність козиного молока Овсієнко С. М. Дк 2020 205
24648 Ефективний спосіб згодовування сухого захищеного жиру молочним коровам Овсієнко С. М. Суз 2020 263
24631 Розробка рецептур та технології отримання спредів Фіалковська Л. В. Суз 2018 139
24597 Характеристика рослинної сировини в якості функціональних інгредієнтів у кисломолочних напоях Соломон А. М. Дк 2019 170
24596 Вплив кліматичних умов на мікроорганізми Соломон А. М. Дк 2018 228
24595 Біфідостимулюючі компоненти у продуктах спеціального призначення Бондар М. М. Дк 2019 201
24594 Вплив кліматичних умов на мікроорганізми Соломон А. М. Тд 2018 163
24591 Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі Войціцька О. М. Дк 2019 278
24590 Выбор и обоснование функциональных бифидостимулирующих ингредиентов для десертных ферментированных продуктов Соломон А. М. С 2018 133
24587 Нітрати у харчових продуктах Новгородська Н. В. Дк 2020 172
24582 Developing the recipe of a sour-milk drink from skolotyn enriched with prebiotics Фіалковська Л. В. Суз 2019 207
24571 Конструювання нового живильного середовища для прискореного виділення збудника туберкульозу Войціцька О. М. Суз 2020 231
24394 Контроль якості та безпеки продуктів м’ясної та молочної галузі. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого бакалаврського освітнього рівня спеціальності 181 «Харчові технології» галузь знань 18 «Виробництво та технології» Берник І.М. Нп 2020 1
24387 Товарознавство. Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форми навчання Фіалковська Л.В., Войціцька О.М. Мв 2020 8
24386 Інноваційні харчові інгредієнти у галузі. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти / другого магістерського рівня освіти спеціальності 181 «Харчові технології», галузі знань 18 «Виробництво і технології». Соломон А.М., Овсієнко С.М. Нп 2020 3
24385 Технологія оздоровчих харчових продуктів. Методичні вказівки з самостійної роботи для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань: 18 «Виробництво і технологія». Вінниця Овсієнко С.М. Мв 2020 21
24379 Основи харчових технологій. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство». Соломон А.М., Овсієнко С.М., Войціцька О.М. Мв 2020 2
24378 Основи харчових технологій. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня освіти спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», галузі знань 20 «Аграрні науки та продовол Соломон А. М., Овсієнко С. М. Нп 2020 3
24377 Основи харчових технологій. Методичні вказівки до практичних занять студентів спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство». Соломон А.М., Овсієнко С.М., Войціцька О.М. Мв 2020 2
24344 Грунт, як фактор передачі збудників інфекційних захворювань (епідеміологічне значення грунту) Фаріонік Т. В. Сун 2017 339
24338 Кисломолочні десерти збагачені біфідобактеріями Бондар М. М. Дк 2019 217
24331 Біфідобактерії у молочних напоях Бондар М. М. Дк 2020 230
24330 Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції "Від науки до практики: професійна підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку праці", 12-13 безез. 2020 р. Соломон А. М. Пк 2020 207
24292 Дотримання санітарно-гігієнічних норм на виробництві як основна ланка в недопущенні харчових отруєнь мікробного походження Войціцька О. М. Сун 2019 330
24282 Підвищення якості м'яса птиці за використання ультразвукової кавітаційної технології Берник І. М. Суз 2020 150
24271 Технологія молочної та м’ясної галузі. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого бакалаврського освітнього рівня спеціальності 181 «Харчові технології». Берник І.М., Фаріонік Т.В. Нп 2020 468
24242 Безпека та якість молока в Україні Бондар М. М. Суз 2020 171
24197 Стандартизація та оцінка якості продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого бакалаврського освітнього рівня спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Берник І.М., Войціцька Л.М. Нп 2020 3
24188 Товарознавство (продовольчі і непродовольчі товари). Методичні вказівки до курсової роботи для підготовки фахівців зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітній ступінь «Бакалавр» Новгородська Н.В. Мв 2020 5
24042 Influence of “Thireomagnile” and “Thyrioton” preparations on the antioxidant status of pregnant cows with symptoms of endotoxicosis = Вплив препаратів «Тіреоманіл» та «Тіріотон» на антиоксидантний стан вагітних корів із симптомами ендотоксикозу Grymak Y., Skoromna O., Stadnytska O., Sobolev O., Gutyj B., Shalovylo S., Hachak Y., Grabovska O., Bushueva I., Denys G., Hudyma V., Pakholkiv N. СWeof 2020 251
24041 Біологічний спосіб запобігання розвитку кетозу у високоподуктивних корів Овсієнко С. М. Дк 2019 153
24040 Спосіб консервування і використання у годівлі високопродуктивних корів вологого зерна сорго Овсієнко С. М. Дк 2019 197
24028 Использование зерна люпина в кормлении дойных коров Овсієнко С. М. Дк 2019 162
24027 Влияние различных доз цинка и марганца на Качественные показатели мяса свиней Новгородська Н. В. Дк 2019 216
23975 Вплив біологічного консерванту на продуктивність і перетравність поживних речовин раціону жуйними при консервуванні вологого зерна сорго Овсієнко С. М. Суз 2020 292
23972 Спосіб ультразвукової кавітаційної інактивації мікрофлори рідинних технологічних середовищ (Пат. на корисну модель 137288) Берник І. М. Пнк 2019 198
23878 Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 181 «Харчові технології» Скоромна О.І.,Берник І.М., Фіалковська Л.В., Новгородська Н.В., Огороднічук Г.М. Пвф 2020 2
23838 Молочні продукти на основі продуктів бджільництва Новгородська Н. В. Суз 2020 411
23782 Використання фіто сировини при виробництві молочних напоїв на основі сироватки Новгородська Н. В. Дк 2019 198
23735 Биологическая роль меди в организме человека и животных Фаріонік Т. В., Войціцька О. М. Суз 2019 175
23728 Оценка безопасности молока с помощью питательной среды "Винтуб" Войціцька О. М. Суз 2020 239
23668 Розробка рецептур дитячих сосисок Новгородська Н. В. Дк 2019 173
23628 Дослідження коефіцієнта згасання ультразвуку в кавітуючому рідинному середовищі Берник І. М. Дк 2018 196
23617 Інтенсифікація процесів обробки технологічних середовищ Берник І. М. Дк 2019 176
23604 Інноваційний підхід підвищення якості молока-сировини Берник І. М. Пк 2019 150
23601 Аграрне виробництво і мікробіологія Бондар М. М. Тд 2019 218
23540 Розроблення технології згущених молочних консервів з плодово-ягідними наповнювачами Фіалковська Л. В., Ярмоленко О. С. Сун 2019 258
23340 Влияние различных доз цинка и марганца на качественные показатели мяса свиней Новгородська Н. В. С 2019 153
23319 Использование зерна люпина в кормлении дойных коров Овсієнко С. М. С 2019 141
23314 Консервирование зерна сорго растительным консервантом из галеги восточной Овсієнко С. М. С 2019 166
23277 Определение основных биохимических свойств микобактерий туберкулеза выделенных из туберкулинов ппд для млекопитающих : Determination of the basic biocchemical properties of tuberculosis mycobacteries specified from tuberculins for pharmaceuticals Фаріонік Т. В., Войціцька О. М. Суз 2019 189
23276 Біологічні властивості та харчова цінність яловичини : Biological properties and beauty value of beef Фаріонік Т. В. Суз 2019 143
23240 Еймеріоз індиків, його поширення, патогенез та заходи боротьби Фаріонік Т. В. Сун 2019 466
23204 Вивчення патогенності мікобактерій туберкульозу, виділених із туберкуліну на середовищі АПМ-Вінтуб Войціцька О. М. Сун 2019 311
23198 Технологія кисломолочного напою на основі фітосировини. Новгородська Н. В. Сун 2019 195
23175 Забезпечення сировиною молокопереробні підприємства Вінницької області Бондар М. М., Соломон А. М. Сун 2019 225
23049 Технологія молочних і м'ясних продуктів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітній ступінь «Бакалавр» / Н. В. Новгородська. – Вінниця Новгородська Н.В. Нп 2019 4
23045 Мікробіологія. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальність 241 Готельно–ресторанна справа освітній ступінь «Бакалавр». Фаріонік Т.В. Бондар М.М. Мв 2019 5
23044 Харчові біологічно активні добавки. Методичні вказівки до практичних занять студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань: 18 «Виробництво і технологія» Овсієнко С.М. Мв 2019 9
23042 Технологія переробки риби. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Вінниця, ВНАУ. 2019. 32 с. Новгородська Н.В., Бондар М.М. Мв 2019 13
23041 General technology of food production. Program for educational practice for students of the first "bachelor" educational level. Specialty - 181 "Food Technology Фаріонік Т.В. Нп 2019 5
23040 Товарознавство (продовольчі і непродовольчі товари). Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітній ступінь «Бакалавр» / Н. В. Новгородська. – Вінни Новгородська Н.В. Нп 2019 39
23039 Біологічно активні речовини в харчових технологіях: Методичні вказівки до лабораторно - практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології» / Уклад.: Н.В. Новгородська, М.М. Бондар – Вінниця: ВНАУ, 2019. Новгородська Н.В., Бондар М.М. Мв 2019 38
23038 Технологія переробки риби. Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії» освітній ступінь «Бакалавр». спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакульт Новгородська Н.В., Бондар М.М. Мв 2019 11
23025 Характеристики конічних підвісів з поздовжніми глухими мі-кроканавками постійної ширини і різним профілем по глибині Савуляк В. І., Федотов В. О., Віштак І. В., Соломон А. М. Сун 2014 172
23018 Інноваційний підхід до одержання високоякісного молока-сировини Берник І. М. Тд 2019 290
23017 Інноваційний підхід до одержання високоякісного молока-сировини Берник І. М. Сун 2019 507
23015 Показники якості м’якого сиру з рослинними наповнювачами Овсієнко С. М. Сун 2019 222
22986 Кисломолочні десерти з подовженим терміном зберігання Соломон А. М., Новгородська Н. В., Бондар М. М. Мвв 2019 1205
22828 Дослідження якості м’якого сиру функціонального призначення з козиного молока Карпенко Анна Олександрівна Дрп 2019 7
22792 Biological role of copper in organism of man and animals Farionik T., Voitsitska O. Суз 2019 215
22791 Кисломолочні десерти, збагачені біфідобактеріями Бондар М. М., Соломон А. М. Сун 2019 298
22753 Дослідження і розробка технології збагаченого молока Фіалковська Л. В. Сун 2018 395
22752 Дослідження процесу екстракції на установці для екстрагування в електромагнітному інтенсифікаторі Фіалковська Л. В. Сун 2019 239
22750 Вплив різних видів силосу на продуктивність корів і якість молока Новгородська Н. В. Сун 2019 332
22749 Порушення обміну речовин у високопродуктивних корів та біологічний спосіб запобігання розвитку кетозу Овсієнко С.М. Сун 2019 432
22638 Порівняльна оцінка використання сухого жиру і кормової добавки рослинного походження в годівлі корів Первак Аліна Анатоліївна Дрп 2019 6
22633 Поліпшення якості м’яса птиці при його виробництві та переробці Маценко Андрій Володимирович Дрп 2019 4
22630 Розробка енергоощадної технології виробництва кисломолочних напоїв Литвинюк Ірина Ігорівна Дрп 2019 4
22433 Розробка технології молочного десерту з відновленої сировини Герасименко Тетяна Сергіївна Дрп 2019 6
22415 Розробка технології виробництва спредів геродієтичного призначення Сиваник Наталя Петрівна Дрп 2019 3
22331 Розроблення технології згущених молочних консервів з плодово-ягідними наповнювачами Ярмоленко О.С. Дрп 2019 4
22320 Розробка технології морозива збагаченого олігосахаридами Головняк Катерина Костянтинівна Дрп 2019 5
22260 Дипломна робота на тему "Розробка рецептури кисломолочного напою з маслянки збагаченого пребіотиками" Сторожук Н. Дрп 2019 10
22257 Дослідження якості товарного молока за технологічними властивостями Підгаєвський Ігор Миколайович Дрп 2019 4
22203 Вплив паратипових факторів на термостійкість молока Збірник наукових праць «Аграрна наука та харчові технології» ВНАУ. – 2019. – В. 3 (106). – С. 138-146 Новгородська Н. В. Сун 2019 318
22197 Методичні вказівки виробничої практики для студентів спеціальності 181 «Харчові технології», ступеня вищої освіти бакалавр. – В.: ВНАУ, 2019. – 23с. Берник І.М., Новгородська Н.В., Соломон А.М., Фіалковська Л.В., Фаріонік Т.В. Мв 2019 7
22188 Продуктивність свиней та якість свинини за згодовування екструдованого гороху Овсієнко С. М. Сун 2019 347
22165 Дослідження якості кефіру з використанням біфідобактерій Мудра Ілона Вікторівна Дрп 2019 4
22099 Дослідження впливу якості молока-сировини на виробництво молочного жиру Ротай Богдан Анатолійович Дрп 2019 6
22098 Розробка технології масляноїпасти з рослинними функціональними інградієнтами Галаган Оксана Юріївна Дрп 2019 7
22097 Розробка технології пастоподібних молочних продуктів Крицаль Анна Василівна Дрп 2019 11
22055 Дипломний проект на тему: ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТУ ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ О.Г. Лукашевич Дрп 2019 8
22048 Дипломний проект на тему: «Перспективи виробництва товарного молока в умовах ПП «Юхимівське» з подальшою його переробкою на ТОВ «Люстдорф» Іллінецького району». Сніховський Олександр Вікторович Дрп 2019 9
22047 Дипломний проект на тему:«Розробка і дослідження технології твердих сирів з використанням пліснявих грибів». Лук'янчук Ю.В. Дрп 2019 3
22046 Дипломний проект на тему:«Удосконалення технології виробництва вершкового масла з антиоксидантними властивостями». Дяченко А.М. Дрп 2019 3
22040 Вибір алгоритму управління процесом баротермічної обробки харчової сировини в тепловій камері з аеродинамічним нагріванням Берник І. М., Коц І. В. С 2019 217
22039 Вивчення культуральних властивостей нового поживного середовища Войціцька О. М. Сун 2019 168
21745 «Розробка рецептури морозива на основі продуктів бджільництва» Леськова Олена Костянтинівна Дрп 2019 9
21640 «Покращення якості молока при санітарній очистці доїльно-молочного обладнання» Рознюк Анатолій Віталійович Дрп 2019 10
21492 «Вплив дозрівання м’яса яловичини на показники якості» Чернописка Вікторія Володимирівна Дрп 2019 7
21325 Ветеринарно-санітарна експертиза та якість м’яса великої рогатої худоби при згодовуванні мінеральної добавки «стимул+» Кондрашкін В. Дрп 2019 753
21295 Вплив вітамінно-мінерального живлення на продуктивність корів та якість молока Котсупей С. Дрп 2019 22
21287 Використання низькопротеолітичної закваски при виробництві йогуртів Галанська О. Дрп 2019 12
21286 Розробка технології йогурту низькокалорійного знежиреного Колачук Ю. Дрп 2019 25
21243 «Розробка технології кисломолочного напою на основі фітосировини» Бондарчук Альона Вікторівна Дрп 2019 27
21241 «Вплив різних доз цинку і марганцю на якісні показники м’яса свиней» Гоцуляк Віктор Васильович Дрп 2019 10
21036 Research and Determination of Effective Parameters for Acoustic Technological Environment Bernyk I. С 2019 317
21035 Застосування віброекстраторів з гідроімпульсним приводом у системі «Тверде тіло - рідина» Берник І. М., Кутняк М. М., Коц І. В. С 2019 436
20831 Theoretical investigations of the interaction of acoustic apparatus with technological environment working process Bernyk I. М., Luhovskyi O. F., Wojcik W., Shedreyeva I., Karnakova G. С 2019 523
20817 Технологія полісахаридів та їх застосування у харчовій промисловості. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни для студентів напрямку підготовки 181 – Харчові технології, денної та заочної форми навчання Берник І.М. Мв 2019 11
20776 Ветеринарно-санітарна експертиза м’ясних і молочних продуктів. Методичні вказівки до проведення лабораторно-практичних занять для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» денної та заочної форм навчання зі спеціальності 181 «Харчові технології» Фаріонік Т.В., Войціцька О.М. Мв 2019 23
20775 Технологія бродильних виробництв. Програма з навчальної дисципліни для студентів галузі знань 18 Виробництво та технології, спеціальність 181 Харчові технології. Освітній ступінь «бакалавр» денної та заочної форми навчання. Фіалковська Л. В. Нп 2019 7
20774 Товарознавство та пакування харчових продуктів м'ясної та молочної галузі. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни для студентів фахового спрямування: галузь знань 18 Виробництво і технологія; спеціальність 181 Харчові тех Фіалковська Л. В. Мв 2019 3
20748 Розробка технології і рецептур напоїв з сироватки для дієтичного харчування Фіалковська Л. В. Сун 2018 310
20714 Вплив умов клімату на мікроорганізми грунту Соломон А. М. Тд 2019 295
20699 Харчові добавки та їх функціональна роль Соломон А. М., Віштак І. В., Войціцька О. М., Бондар М. М. Сун 2018 834
20698 Розробка рецептур дитячих варених сосисок Войціцька О. М. Сун 2018 489
20697 Експрес діагностика адаптивних форм мікобактерій туберкульозу Войціцька О. М. С 2018 239
20690 Якісний силос з багаторічних бобових і злакових трав Овсієнко С. М. Тд 2019 189
20689 Зерно тритикале в годівлі свиней - фактор стимулювання обмінних процесів Овсієнко С. М. Тд 2019 354
20688 Вплив резервування-дозрівання молока на якість сиру Новгородська Н. В. Сун 2019 364
20687 Продуктивність свиноматок за включення в раціон нетрадиційної кормової добавки Овсієнко С. М. Сун 2019 332
20684 Зерно тритикале як фактор стимулювання обмінних процесів в годівлі свиней Овсієнко С. М. Сун 2018 938
20612 Технологія молоко та молочних продуктів. Методичні вказівки для лабораторних робіт студентів факультету «Технології виробництва та переробки продукції тваринництва та ветеринарії» спеціальності 181 «Харчові технології» освітнього ступеня «Бакалавр». Соломон А.М., Бондар М.М., Фабіянська О.Л., Мв 2019 20
20611 Технологія молока та молочних продуктів. Методичні вказівки до проведення лабораторно-практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання спеціальністю 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва». Соломон А.М., Фабіянська О.Л., Бондар М.М., Мв 2019 26
20610 Молоко і молочні продукти. Методичні вказівки для лабораторних робіт студентів денної форми навчання освітній ступінь «Бакалавр» спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Соломон А.М., Бондар М.М., Фабіянська О.Л., Мв 2019 16
20561 Технологія переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання, спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». – Вінниця, ВНАУ. 2019. – 15с. Новгородська Н.В. Мв 2019 1010
20560 Біологічно активні речовини в харчових технологіях. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології» / Уклад.: Н. В. Новгородська. – Вінниця: ВНАУ, 2018. – 17 с. Новгородська Н.В. Мв 2019 13
20559 Науково-дослідна робота студентів. Програма з навчальної дисципліни для студентів освітнього ступеня - «Бакалавр», спеціальність 181 «Харчові технології». – ВНАУ. – 2019. – 11 с. Новгородська Н. В. Нп 2019 19
20140 Substantiation of the technology for fermented sourmilk desserts with bifidogenic properties Solomon A., Bondar M., Dyakonova A. СSc 2019 365
20139 Development of technological sour-milk desserts enriched with bifidobacteria Solomon A., Bondar M., Dyakonova A. Суз 2019 294
20123 Основи фізіології і гігієни харчування. Методичні вказівки до практичних занять студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань: 18 «Виробництво і технологія» Овсієнко С.М., Войціцька О.М. Мв 2019 10
20122 Теоретичні основи харчових виробництв. Програма з навчальної дисципліни для студентів галузі знань 18 Виробництво та технології, спеціальність 181 Харчові технології, освітній ступінь «бакалавр», денної та заочної форми навчання Фіалковська Л. В. Нп 2019 2
20120 Гігієна і санітарія харчових підприємств. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського освітнього ступеня: галузь знань – 18 Виробництво та технології. Яремчук О. С. Нп 2019 9
20058 Технологія жирів та жирозамінників. Програма з навчальної дисципліни для студентів галузі знань 18 Виробництво та технології, спеціальність 181 Харчові технології, освітній ступінь «бакалавр» денної та заочної форми навчання Фіалковська Л. В. Нп 2019 0
20057 Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю. Програма з навчальної дисципліни для студентів галузі знань 18 Виробництво та технології, спеціальність 181 Харчові технології. Освітній ступінь «бакалавр» денної та заочної форми навчання Фіалковська Л. В. Нп 2019 21
20056 Технохімічний контроль м'ясної та молочної галузі. Програма з навчальної дисципліни для студентів галузі знань 18 Виробництво та технології, спеціальність 181 Харчові технології, освітній ступінь «бакалавр», денної та заочної форми навчання. Фіалковська Л.В. Нп 2019 17
20055 Товарознавство та пакування харчових продуктів. Програма з навчальної дисципліни для студентів галузі знань 18 Виробництво та технології, спеціальність 181 харчові технології, освітній ступінь «бакалавр», денної та заочної форми навчання Фіалковська Л. В. Нп 2019 30
19994 Закваски і їх види у сировиробництві Власенко В.В, Семко Т.В., Соломон А.М., Бондар М.М. С 2016 1065
19993 Функціональні харчові продукти з наповнювачами Власенко В. В., Бондар М. М., Семко Т. В., Соломон А. М. Сун 2016 250
19992 Заквашувальні культури у молочній промисловості Соломон А. М., Бондар М. М. Сун 2017 1042
19991 Fermented desserts of functional purpose using vegetable fillers Solomon A. M., Bondar. M. M. Сун 2018 335
19925 Гігієна та санітарія переробних підприємств Д. А. Засєкін, О.С. Яремчук, Н. І. Кос’янчук, М. Д. Кучерук, Н.М. Слободянюк Нп 2019 20
19918 Мікробіологія молочних та м’ясних продуктів з основами ветсанекспертизи. Методичні вказівки для виконання лабораторних занять для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» спеціальністью 204 «Технологія виробницт Соломон А.М., Бондар М.М. Мв 2019 11
19915 Дослідницький практикум. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Фаріонік Т.В. Нп 2019 4
19914 Харчові біологічно активні добавки. Методичні вказівки з самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво і технологія» Овсієнко С.М. Мв 2019 6
19913 Основи фізіології та гігієни харчування. Методичні вказівки з самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань: 18 «Виробництво і технологія» Овсієнко С.М. Мв 2019 5
19912 Технологія м’яса і м’ясних продуктів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітній ступінь «Бакалавр» / Н. В. Новгородська. – Вінниця, 2018. – 13 с. Новгородська Н. В. Нп 2019 6
19910 Харчові біологічно активні добавки. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців першого бакалаврського освітнього ступеня. Галузь знань 18 Виробництво і технологія. Спеціальність 181 Харчові технології Овсієнко С.М. Нп 2019 4
19909 Основи фізіології та гігієни харчування. Програма навчальної дисципліни спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань: 18 «Виробництво і технологія» у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Овсієнко С.М. Нп 2019 5
19703 Кисломолочні напої - основа здорового харчування Соломон А.М., Фаріонік Т.В., Бондар М.М. Тд 2017 311
19669 Математичне моделювання тепломасообмінних процесів теплиці із застосуванням енергозберігаючих технологій Коц І.В., Грицун А.В. Берник І.М. Ярмолюк Ю.М. С 2011 286
19666 Математична модель роботи мембранного гідроприводного насоса для дозування харчових продуктів Берник І.М., Петрусь В.В. С 2018 372
19557 Біотехнологія відходів тваринницьких підприємств Захаренко М.О., Яремчук О. С., Шевченко Л.В., Поляковський В.М., Михальська В.М., Малюга Л.В., Коваленко В.О. Мвв 2015 2121
19499 Факторы определяющие сыропригодность молока Новгородская Н. В. С 2018 162
19498 Використання рослинної клітковини у м’ясних напівфабрикатах Новгородська Н.В. Сун 2018 178
19497 Підвищення якості м’яса птиці на стадіях виробництва Новгородська Н.В. Тд 2018 267
19495 Характеристика моделей процесів росту і культивування мікроорганізмів у системах біологічної очистки стічних вод Яремчук О.С., Захаренко М.О., Циганков С.П. Тд 2012 234
19494 Гігієнічна оцінка стоків свинарських підприємств за різного типу годівлі свиней Яремчук О.С., Захаренко М.О., Коваленко В.О. Тд 2012 188
19493 Санітарно-гігієнічна оцінка стічних вод свинарських підприємств за аеробної біоферментації Яремчук О. С., Захаренко М. О., Поляковський В. М., Шевченко Л. В. Тд 2012 179
19453 Фізико-хімічні та реологічні властивості екскрементів високопродуктивних лактуючих корів за однотипної годівлі високоенергетичними кормовими сумішами Яремчук О. С. С 2011 293
19452 Хімічний склад та властивості екскрементів лактуючих корів і гнойових стоків за інтенсивної технології виробництва молока Яремчук О. С. С 2011 307
19436 Вплив електромагнітного поля на ріст та розвиток мікобактерій туберкульозу Войціцька О.М. Тд 2018 561
19432 Встановлення раціонального рівня енергії та оптимальних параметрів ультразвукової кавітаційної обробки технологічних середовищ Берник І.М. Тд 2018 647
19390 Мясная продуктивность бычков при коррекции рациона дефицитными микроэлементами Фарионик Т.В. Трачук Е.Г. С 2018 205
19356 Гігієна і санітарія в галузі. Методичні вказівк для практичних занять з навчальної дисципліни «Гігієна і санітарія в галузі» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки – 241 «Готельно-ресторанна справа» Фаріонік Т.В., Мельник М.О. Мв 2019 7
19273 Багаторічні бобові і злакові трави у вирішенні проблем заготівлі якісного силосу Овсієнко С. М. Сун 2018 434
19272 Researcher of the influence of low-frequency and high-frequency actions on processing of technological environments Bernyk I. Суз 2018 334
19270 Використання білкових добавок у виробництві ковбасних виробів Берник І. М., Соломон А. М., Шуляк О. О. Сун 2018 570
19268 Effect of rheological properties of materials on their treatment with ultrasonic cavitation Bernyk I., Luhovskyi O., Nazarenko I. Суз 2018 341
19230 Поживне середовище АПМ-Вінтуб для прискореної детекції збудника туберкульозу Войціцька О.М. С 2018 547
19223 Еритропоез, обмін білків крові і продуктивність бугайців за мікроелементної корекції їх раціонів Фаріонік Т.В. Сун 2018 350
19040 Біфідостимулюючі інгредієнти для десертних ферментованих продуктів Соломон А.М. Сун 2018 433
18989 Вплив умов утримання надремонтного молодняку на отримання альтернативних джерел енергії Яремчук О. С. Сун 2017 338
18988 Джерела каротиноїдів та їх характеристика (огляд) Шевченко Л. В., Михальська В. М., Яремчук О. С., Камінська О. В., Байєр О. В. Суз 2018 628
18942 Використання у кормах хелатних комплексів купруму Фаріонік Т.В. С 2018 422
18881 Особливості виробництва молока на малих підприємствах і покращення умов годівлі та утримання корів Кречик Сергій Васильович Дрп 2018 16
18832 Дослідження впливу про біотичної закваски на продукти лікувально – профілактичного призначення Савчук Ірина Миколаївна Дрп 2018 7
18785 Розробка ультразвукової технології пастеризації молока Паньковецька Ганна Дмитрівна Дрп 2018 9
18697 Розробка технології виробництва йогурту збагаченого пектином Давидюк Наталія Олександрівна Дрп 2018 26
18692 Продуктивність свиноматок за включення в раціон нетрадиційної кормової добавки. Дзюбенко Анна Дмитрівна Дрп 2018 5
18654 Дослідження впливу ультразвуку на активність мікрофлори закваски та якість кисломолочного сиру Гоцуляк Денис Миколайович Дрп 2018 6
18652 Дослідження впливу ультразвуку на жирову фазу молока Кадькало Владислав Анатолійович Дрп 2018 6
18644 «Розробка технологій кисломолочного напою збагаченого рослинними екстрактами» Райчук Аліна Ігорівна Дрп 2018 20
18643 Розробка технології кисломолочного напою для харчування людей похилого віку Мисак Ганна Вікторівна Дрп 2018 13
18582 Дослідження якості кисломолочних напоїв виготовлених шляхом відновлення молока з використанням ультразвукової дії Огороднічук Інна Олександрівна Дрп 2018 21
18553 Ресурсозберігаючі технології в харчовій промисловості. Програма з навчальної дисципліни для студентів галузі знань 18 Виробництво та технології, спеціальність 181 Харчові технології. Освітній ступінь «магістр». Фіалковська Л.В. Нп 2018 3
18484 Технологія оздоровчих харчових продуктів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців першого бакалаврського освітнього ступеня. Галузь знань 18 «Виробництво та технології». Спеціальність 181 «Харчові технології» у аграрних вищих навчальних зак Овсієнко С.М. Нп 2018 7
18483 Міжнародна і регіональна стандартизація та сертифікація. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітнього ступеню «Магістр» спеціальність 181 «Харчові технології» денної та Фіалковська Л. В.,к.т.н., доцент Нп 2018 6
18475 Інноваційні харчові інгредієнти у галузі. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» для підготовки студентів спеціальністю 181 «Харчові технології» освітнього ступеню «Магіст Соломон А.М. Мв 2018 11
18474 Інноваційні харчові інгредієнти у галузі. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» для підготовки студентів спеціальністю 181 «Харчові технолог Соломон А. М. Мв 2018 16
18469 Оптимізація параметрів мікроклімату в приміщенні для вирощування поросят-сисунів Я.Ю. Кондратєва Дрп 2018 5
18461 Дипломна робота на тему : «Дослідження технології і рецептури напоїв з молочної сироватки». Колесник В. Р. Дрп 2018 7
18438 «Профілактика хвороб тварин», методичні вказівки для виконання л абораторно - практичних робіт сту дентів денної форми навчання з напрямку під готовки 6.090102 "Технологія ви робництва і переробки продукції тваринництва " освітньо - кв Фаріонік Т.В., Войціцька О.М. Мв 2018 6
18433 «Вплив передзабійної підготовки свиней на якість м’яса» Сауляк Дмитро Васильович Дрп 2018 2
18416 Вплив сезону одержання молока на технологічні параметри сичужних сирів Гавура Богдан Сергійович Дрп 2018 6
18393 Продуктивність та фізико-хімічні показники м’язової тканини свиней при згодовуванні гороху Григорук Марина Григорівна Дрп 2018 2
18391 Профілактика кетозу високопродуктивних корів за згодовування гранул з сінного борошна. Гуцол Людмила Олегівна Дрп 2018 4
18365 «Розробка технологій функціональних продуктів з використанням біфідобактерій» Немеровська Наталія Валеріївна Дрп 2018 24
18364 «Розробка технологій кисломолочних напоїв для дитячого харчування» Васалатій Віта Вадимівна Дрп 2018 22
18292 Виробництво кисломолочного продукту збагаченого біфідобактеріями Лященко Роман Сергійович Дрп 2018 14
18273 «Підвищення якості і зменшення втрат м’яса птиці на стадіях виробництва в умовах Ладижинської птахофабрики» Склярук Тетяна Миколаївна Дрп 2018 6
18269 «Вплив селену і вітаміну Е на м’ясну продуктивність відгодівельних бугайців і ветеринарно-санітарні показники яловичини» Подуфалова Я.М. Дрп 2018 7
18120 Дипломна робота на тему: «Дослідження технології виробництва кисломолочних напоїв з подовженим терміном зберігання». Сторожук О. О. , гр.6 ХТ Дрп 2018 23
18119 Дипломна робота на тему: «Дослідження технології вершкового масла з використанням комплексу вітамінів та мінералів» Козинський Ю.П.., гр.6 ХТ Дрп 2018 9
18118 Дипломна робота на тему: «Дослідження технологічних властивостей сирого охолодженого молока, що використовується для виробництва сирів» Козирська С.Е., гр.6 ХТ Дрп 2018 11
18117 Дипломна робота на тему: «Дослідження технології питного молока з використанням комплексу вітамінів». Лазаренко Л.О. , гр. 6 ХТ Дрп 2018 12
17933 Вплив різних видів силосу на молочну продуктивність корів Вигівська А. О. Дрп 2018 26
17932 «Дослідження паратипових факторів на термостійкість молока» Сімонова Ірина Анатоліївна Дрп 2018 12
17931 Вплив резервування - дозрівання молока на технологію виробництва і якість сичужних сирів Ткач Юлія Юріївна Дрп 2018 12
17779 «Вплив органічно-мінеральних комплексів на поживну якість та харчові властивості м’яса великої рогатої худоби» Криворука Андрій Сергійович Дрп 2018 16
17775 «Ветеринарно-санітарна експертиза та якісна оцінка яловичини за відгодівлі кормами збагаченими метіонатами Co і J» Рябчук Аліна Вікторівна Дрп 2018 9
17762 Теоретичні основи технології харчових виробництв. Методичні вказівки для лабораторно-практичних занять з дисципліни до лабораторно-практичних занять для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» денної та заочної форм навчання за спеціальністю 181- «Харчов Фіалковська Л.В., Войціцька О.М. Мв 2018 10
17760 Ресурсозберігаючі технології в харчовій промисловості. Програма з вибіркової навчальної дисципліни для студентів галузі знань 18 Виробництво та технології, спеціальність 181 Харчові технології. Освітній ступінь «магістр Фіалковська Л. В. Нп 2018 6
17759 Ресурсозберігаючі технології харчових виробництв. Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни для студентів фахового спрямування: галузь знань 18 «Виробництво та технології»; спеціальність 181 «Харчові технології» денно Фіалковська Л.В. Мв 2018 9
17758 Наукові основи безвідходних технологій. Програма з вибіркової навчальної дисципліни для студентів галузі знань 18 Виробництво та технології, спеціальність 181 Харчові технології. Освітній ступінь «магістр». Фіалковська Л. В.,к.т.н., доцент Нп 2018 16
17757 Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів. Методичні вказівки з самостійної роботи для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво і технологія» Овсієнко С.М. Мв 2018 9
17756 Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів. Програма навчальної дисципліни спеціальності 181 «Харчові технології» галузі знань: 18 «Виробництво і технологія» у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Овсієнко С.М. Нп 2018 3
17754 Інноваційні проблеми виробництва молока і молочних продуктів: Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітній ступінь магістр Овсієнко С.М. Мв 2018 6
17752 Біологічно-активні речовини в харчових технологіях. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» / Уклад.: Н. В. Новгородська. – Вінниця: ВНАУ, 2018. – 25 с. Новгородська Н.В. Мв 2018 10
17751 Біологічно активні речовини в харчових технологіях. Програма дисципліни для студентів спеціальності 181 «Харчові технології», освітній ступінь «Магістр». – Вінниця: ВНАУ, 2018. – 15 с. Новгородська Н.В. Нп 2018 22
17750 Експлуатація технологічного обладнання. Програма навчальної дисципліни для здобувачів освітнього ступеню «Магістр» зі спеціальності 181 – «Харчові технології» Берник І.М., Орлюк Ю.Т. Нп 2018 4
17748 Технологія полісахаридів та їх застосування у харчовій промисловості. Програма навчальної дисципліни для здобувачів освітнього ступеню «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» Берник І.М., Зозуляк О.В. Нп 2018 3
17747 Технологія м’ясної галузі. Програма навчальної дисципліни для здобувачів освітнього ступеню «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» Берник І.М., Зозуляк О.В. Нп 2018 54
17746 Технологія м’ясної галузі. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів зі спеціальності 181 – Харчові технології Берник І.М., Зозуляк О.В. Мв 2018 161
17744 Технологія м’ясної галузі. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни для студентів зі спеціальності 181 – Харчові технології, освітній ступінь «Бакалавр» Берник І.М., Зозуляк О.В. Мв 2018 20
17742 Оптимізація виробничих процесів в галузі. Програма навчальної дисципліни для здобувачів освітнього ступеню «Магістр» зі спеціальності 181 – «Харчові технології» Берник І.М., Коц І.В. Нп 2018 18
17740 Оптимізація виробничих процесів в галузі. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни для здобувачів освітнього ступеню «Магістр» зі спеціальності 181 – «Харчові технології» заочної форми навчання Берник І.М., Коц І.В. Мв 2018 21
17213 Theoretical aspects of the formation and the development of cavitation processes in a technological environment Bernyk I. Суз 2017 441
17211 Research and calculation of rational modes and parameters of an ultrasonic cavitator Bernyk I.M., Luhovskyi O.F. С 2017 323
17210 Enhancing the efficiency of ultrasonic wastewater disinfection technology Luhovskyi O.F., Gryshko I.A., Bernyk I.M. С 2018 323
17201 Investigation of the processes of the acoustic apparatus with the processing technological environment power interaction Bernyk I. С 2018 330
17199 Інтенсифікація процесу екстрагування рослинної сировини з використанням ультразвукової кавітації Берник І.М. Сун 2017 320
17198 Гематологічні показники молодняку кролів при згодовуванні пребіотичного препарату Циганчук О.Б. Сун 2018 246
17197 Морфологічні та біохімічні показники крові відгодівельного молодняку кролів Кучерявий В.П., Штенська О. Б., Ванжула Ю. І. Сун 2016 827
17196 Реакція структур шлунково-кишкового тракту молодняку кролів на згодовування пребіотику Циганчук О.Б. Сун 2018 385
17194 Effect of feeding a new prebiotic preparation on the performance of young rabbits Kucheriavyi V.P.,Vanzhula Y.I.,Shtenska O.B., Сун 2016 219
17193 Дослідження в’язкості дисперсних середовищ в умовах їхньої інтенсивної обробки Берник І.М. Сун 2018 346
17160 Research of sausages with protein fatiy emulsion effect on their qvality and safety Novgorodska N. V. Сун 2017 297
17159 Using protein-fat emulsions for cooked sausage production Новгородська Н. В., Блащук В. В. С 2016 317
17158 Використання свинини з ознаками PSE та DFD у ковбасному виробництві Новгородська Н.В. Сун 2018 284
17157 Вплив різних доз цинку і марганцю на продуктивність молодняку свиней Новгородська Н. В., Фабіянська О. Л. Сун 2017 695
17121 Исследования качества мышечной ткани молодняка кроликов при скармливании пребиотика Штенская О., Кучерявый В. Тд 2016 226
17113 Влияние пребиотического препарата на организм молодняка кроликов Штенская О. Б., Кучерявый В. П. Тд 2015 224
17036 Використання відходів рафінації олії Фіалковська Л.В., Пазюк В. М. С 2018 521
16864 Effect of chelating form of microelements and β-carotene on morphological and chemical composition of quail eggs Shevchenko L. V., Yaremchuk O. S., Gusak S. V., Myhalska V. M., Poliakovksiy V. M. СWeof 2017 512
16863 Effect of glycine microelements and β-carotene on content of microelements and vitamin A in quail eggs Shevchenko L. V., Yaremchuk O. S., Gusak S. V., Myhalska V. M., Poliakovskiy V. M. СWeof 2017 492
16861 The development and validation of a rapid method for the determination of antibiotics in milk by high-pressure liquid chromatography-tandem mass spectrometry Bayer O. V., Yaremchuk O. S., Shevchenko L. V., Mykhalska V. M. СWeof 2017 581
16207 Наскрізна програма практик другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 181 харчові технології галузі знань 18 Виробництво та технології Скоромна О.І., Берник І.М., Фіалковська Л.В., Новгородська Н.В., Фаріонік Т.В.,Зозуляк О.В. Нп 2018 12
16170 Методичні вказівки для роботи в лабораторіях кафедри харчових технологій та мікробіології на практично-лабораторних заняттях студентами спеціальності 181 Харчові технології; 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; 207 Водні біоресур Фабіянська О.Л. Мв 2018 5
16103 Мікробіологія. Методичні вказівки до виконання лабора торних робіт для студентів освітньо го ступеня «Бакалавр» денної форми навчання з і спеціальності 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Фаріонік Т.В., Бондар М.М. Мв 2018 14
16102 Мікробіологія галузі. Методичні вказівки з дисципліни до виконання лабораторних робіт для студентів освітньо - кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання за напрямом підготовки 6.051701 – « Харчові технології та інженерія » Фаріонік Т.В., Бондар М.М. Мв 2018 9
16099 Дослідницький практикум .Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів денної форми навчання спеціальністю 181 « Харчові технології» освітнього ступеню «Магістр» Соломон А.М. Мв 2018 15
16097 Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання за напрямом 6.051701 «Харчова технологія та інженерія». Вінниця, ВНАУ. 2018. Фіалковська Л.В. Мв 2018 23
16061 Технологія продукції ресторанного господарства. Програма з дисципліни для студентів: освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань 1401 Сфера обслуговування, напрям підготовки 6.140101 Готельно – ресторанна справа денної форми навчання. Фіалковська Л. В.,к.т.н., доцент Нп 2018 21
16060 Звіт-щоденник проходження виробничої практики. Другий (магістерський) рівень вищої освіти, фахове спрямування: галузь знань 18 «Виробництво та технології»; спеціальність 181 «Харчові технології» денної форми навчання Фіалковська Л.В., Соломон А.М. Мв 2018 16
16059 Теоретичні основи технології харчових виробництв. Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни для студентів фахового спрямування: галузь знань 18 «виробництво та технології»; спеціальність 181 «харчові технології» денно Фіалковська Л.В., Мельник М. О. Мв 2018 9
16058 Технологія молочних продуктів з комбінованим складом сировини. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» для підготовки студентів спеціальністю Соломон А.М. Мв 2018 19
16056 Технологія молочних продуктів з комбінованим складом сировини. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів денної форми навчання факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» для підготовки студентів спеціальні Соломон А.М. Мв 2018 32
16055 Дослідницький практикум . Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» для підготовки студентів спеціальністю 181 «Харчові технології» освітнього ступеню «Магіс Соломон А.М. Мв 2018 25
16054 Молоко і молочні продукти. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ОКР «Бакалавр» Соломон А.М.,Фабіянська О.Л., Бондар М.М Мв 2018 31
16041 Гігієна і санітарія харчових підприємств. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрям підготовки 6.051701 « Харчові технології та інженерія» Соломон А.М., Красносельська М.П. Мв 2018 26
16029 Наскрізна програма практик першого (бакалаврського )рівня вищої освіти за спеціальністю 181 Харчові технології галузі знань 18 Виробництво та технології Скоромна О.І., Берник І.М., Фіалковська Л.В., Новгородська Н.В., Фаріонік Т.В.,Зозуляк О.В. Нп 2018 27
15991 Технічна мікробіологія. Методичні вказівки до проведе ння лабораторних занять для студентів освітньо го ступеня «Бакалавр» денної форми навчання з і спеціальності 181 – « Харчові технології » Фаріонік Т.В., Бондар М.М. Мв 2018 15
15990 Загальна мікробіологія та мікологія. Методичні вказівки з дисципліни до лабораторних занять для студентів освітньо го ступеня «Бакалавр» денної форми навчання за спеціальністю 212 – «Ветеринарна гігієна Фаріонік Т.В., Бондар М.М. Мв 2018 11
15989 Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання з напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Соломон А.М., Фіалковська Л.В., Мв 2018 51
15988 Товарознавство. Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни для студентів усіх форм спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітній ступінь «Бакалавр» Н.В. Новгородська, М.П. Красносельська Мв 2018 148
15987 Технологія продукції ресторанного господарства. Програма з навчальної практики для студентів освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань 1401 Сфера обслуговування, напрям підготовки 6.140101 Готельно – ресторанна справа Фіалковська Л.В. Нп 2018 13
15986 Технологія продукції ресторанного господарства. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів освітнього ступеня «Бакалавр», галузь знань 1401 Сфера обслуговування, напрям підготовки 6.140101 Готельно – ресторанна справа Фіалковська Л.В., к. т. н., доцент Мв 2018 23
15985 Товарознавство. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Новгородська Н. В., Красносельська М. П. Мв 2018 38
15984 Товарознавство. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» ОС «Бакалавр» Новгородська Н. В. Нп 2018 26
15983 Оцінка якості і безпека продукції тваринництва. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» денної та заочної форми навчан Н.В. Новгородська, М.П. Красносельська Мв 2018 40
15982 Товарознавство та пакування продуктів м'ясної та молочної галузі. Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни для студентів фахового спрямування: галузь знань 18 «Виробництво та технології»; спеціальність 181 «Харчові те Фіалковська Л.В., Красносельська М.П. Мв 2018 7
15981 Технологія молока та молочних продуктів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання напрям підготовки 6.051701 «харчові технології та інженерія» Соломон А. М., Циганчук О, б. Мв 2018 58
15980 Інноваційні проблеми виробництва м'яса і м'ясопродуктів. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» ОС «Магістр» спеціальність – Н.В. Новгородська Мв 2018 6
15979 Науково дослідна робота студентів. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни для студентів спеціальність 181 «Харчові технології» денної та заочної форми навчання Ткаченко С. Й., Новгородська Н. В. Мв 2018 22
15978 Технологія м’яса і м’ясних продуктів. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринни Новгородська Н.В. Мв 2018 15
15943 Наскрізна програма практик для студентів спеціальності - 181 «Харчові технології» факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва Скоромна О. І., Берник І.М., Фіалковська Л. В., Новгородська Н. В., Соломон А. М., Фаріонік Т. В., Зозуляк О.І. Нп 2018 13
15890 Інтенсивність росту поросят за використання у комбікормах змішанолігандного комплексу купруму Малярик У.М. Дрп 2018 7
15882 «Вплив паратипових факторів на сиропридатність молока» Вітязь Анна Олександрівна Дрп 2018 14
15789 Research parameters of ultrasound processing equipment dispersed in technological environment Bernyk I. Суз 2016 770
15788 Енергетика кавітаційної обробки технологічного середовища Берник І.М. С 2015 291
15787 Research staff process of interaction and technological environment in developed cavitation Bernyk I., Luhovskyi O., Nazarenko I. С 2016 491
15785 Аналіз методів визначення швидкості розповсюдження хвиль в кавітаційній області ультразвукового поля Берник І. М., Луговський О. Ф. С 2016 568
15782 Аналіз параметрів впливу на формування моделі акустичної обробки рідинних харчових середовищ Берник І.М. С 2014 641
15778 Встановлення основних параметрів впливу технологічного середовища на робочий процес ультразвукової кавітаційної обробки Берник І. М., Луговський О. Ф. С 2014 617
15775 Інтенсифікація технологічних процесів обробки харчових середовищ Берник І. М. С 2013 603
15772 Модель управления технологическим процессом ультразвуковой очистки эластических поверхностей Луговская Е.А., Яхно О.М., Берник И. Н. С 2012 302
15761 Дослідницький практикум. Методи чні вказівки для проведення практичних робіт з дисципліни «Дослідницький практикум» студент ами освітнього ступеня «магістр» спеціальност і 204 - Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва денної Фаріонік Т.В., Фіалковська Л.В. Мв 2018 3
15760 Технічна мікробіологія. Методичні вказівки для проведення самостійної роботи 181-Харчові технології (денна) Фаріонік Т.В., Бондар М.М. Мв 2018 5
15759 Мікробіологія. Методичні вказівки з дисципліни «Мікробіологія» до практичних занять для студе нтів освітньо го ступеня «Бакалавр» денної форми навчання за спеціальністю 241 – «Готельно - ресторанна справа Фаріонік Т.В., Бондар М.М. Мв 2018 12
15758 Наукові основи безвідходних технологій. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни для студентів фахового спрямування: галузь знань 18 «Виробництво та технології»; спеціальність 181 «Харчові технології» денної та заочної форми нав Фіалковська Л.В. Мв 2018 15
15757 Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів. Програма навча льної дисципліни для підготовки бакалаврів галуз і знань 20 - аграрні науки та продовольство та 0505 - машинобудування та матеріалообробка , напрям у підгот Кодратюк Д.Г., Липовий І.Г. Нп 2018 14
15753 Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 208 – агроінженерія та напряму підготовки: 6.050503 - машинобудування Кодратюк Д.Г., Липовий І.Г. Мв 2018 34
15751 Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної і заочної форми навчання спеціальності спеціальності 208 – агроінженерія та 133 – галузеве машинобудування. Кодратюк Д.Г., Липовий І.Г. Мв 2018 18
15749 Ветеринарно - санітарна практика. Програма з навчальної практики для студентів факультету «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ос вітнього ступеня «Бакалавр». Спеціальність 212 – « Ветеринарна гігієна, санітарія Фаріонік Т.В. Нп 2018 7
15582 Технологія бродильних виробництв. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Фіалковська Л.В., Мельник М.О. Мв 2018 11
15581 Технохімічний контроль. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з напряму 6. 051701 «Харчові технології та інженерія» Фіалковська Л.В., Мельник М.О. Мв 2018 29
15580 Технологія бродильних виробництв. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання за напрямом 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Фіалковська Л.В., Мельник М.О. Мв 2018 5
15507 Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форми навчання Новгородська Н.В. Мв 2018 89
15505 Оцінка якості і безпека продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробка продукції тваринництва» освітній ступінь «Бакалавр» Новгородська Н. В. Нп 2018 64
15504 Ресурсоощадні технології переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Новгородська Н.В., Красносельська М.П. Мв 2018 13
15503 Ресурсоощадні технології переробки продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітній ступінь «Бакалавр» Новгородська Н. В. Нп 2018 15
15502 Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби. Методичні вказівки для лабораторно-практичних занять студентам денної та заочної форми навчання спеціальність 181 «Харчові технології» Новгородська Н. В., Шуляк О. О. Мв 2018 156
15391 Методичні вказівки до виконання і оформлення випускних магістерських робіт денної форми навчання ОС магістр, спеціальність 181 «Харчові технології» Скоромна О. І., Берник І.М., Фіалковська Л. В., Новгородська Н. В., Соломон А. М., Фаріонік Т. В. Мв 2018 34
15271 Мікробіологія м’ясної та молочної галузі. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів денної форми навчання з напряму підготовки 6. 051701 «Харчові технології та інженерія» 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарськ Соломон А.М. , Бондар М.М. Мв 2018 9
15270 Дослідницький практикум . Програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого освітнього ступеня магістр. Галузь знань 18 Виробництво та технології . Спеціальність 181 «Харчові технології» Соломон А.М. Нп 2018 6
15244 Використання білкових добавок у виробництві ковбасних виробів в ТОВ «Літинський м’ясокомбінат». Крючков Максим Едуардович Дрп 2018 8
15058 Процеси та апарати харчових виробництв. Програма навчальної дисципліни для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» (Обладнання харчових і переробних виробництв) в аграрних вищих навчальних заклад Берник І.М., Липовий І.Г. Нп 2018 32
15057 Технологія жирів та жирозамінників. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання за напрямом 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Вінниця, ВНАУ Фіалковська Л.В., Красносельська М. П Мв 2018 32
15049 Дипломна робота на тему: "Розробка технології отримання спредів з використанням рослинних олій" Юзва Н.В. Дрп 2018 31
15026 Процеси та апарати харчових виробництв. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» (Обладнання переробних і харчових виробництв) денної та заочної форми навчання Берник І.М., Липовий І.Г. Мв 2018 43
15025 Товарознавство харчових продуктів та пакувальних матеріалів. Методичні вказівки для виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни для студентів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання Фіалковська Л.В, Красносельська М. П. Мв 2018 43
15024 Використання свинини з вадами PSE та DFD у ковбасному виробництві Горпинюк Микола Олегович Дрп 2018 15
14955 Ветеринарно-санітарна експертизи яловичини виробленої в умовах дефіциту заліза (fe) Гнатюк В.В. Дрп 2018 22
14798 Міжнародна і регіональна стандартизація та сертифікація. Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів денної форми навчання спеціальніст ь 181 « Харчові технології» Соломон А.М. , Зозуляк О.В. Мв 2017 15
14797 Гігієна і санітарія харчових підприємств. Методичні вказівки для лабораторних робіт з навчальної дисципліни для студентів освітньо - кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки – 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Соломон А.М., Красносельська М.П. Мв 2017 16
14795 Технологія молочних продуктів з комбінованим складом сировини. Програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого освітнього ступеня магістр. Галузь знань 18 Виробництво та технології. Спеціальність 181 «Харчові технології» Соломон А. М. Нп 2017 7
14553 Процеси та апарати харчових виробництв. Методичні вказівки для виконання лабораторних з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання Берник І.М., Зозуляк О.В., Зозуляк І.А. Мв 2017 152
14552 Контроль та управління якістю продукції. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» ОС «Магістр» заочної форми навчання Берник І.М., Зозуляк О.В., Зозуляк І.А. Мв 2017 11
14551 Технологія молока та молочних продуктів. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів денної форми навчання спеціальністю 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» Соломон А.М. Мв 2017 10
14550 Процеси та апарати харчових виробництв. Програма навчальної дисципліни для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» в аграрних вищих навчальних закладах Берник І.М., Зозуляк О.В. Нп 2017 22
14549 Процеси та апарати харчових виробництв. Методичні вказівки для виконання практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» заочної форми навчання Берник І.М., Зозуляк О.В. Мв 2017 42
14547 Інноваційні технології в галузі. Програма дисципліни для студентів спеціальності 181 «Харчові технології», освітній ступінь «Магістр». Соломон А.М., Новгородська Н. В. Нп 2017 25
14546 Інноваційні технології в галузі: Методичні вказівки для самостійної роботи для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» освітній ступінь «Магістр» Новгородська Н.В. Мв 2017 21
14545 Інноваційні проблеми виробництва м'яса і м'ясопродуктів. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітній ступінь «Магістр». Спеціальність – 204 «Технологія виробництва і переро Новгородська Н.В. Нп 2017 13
14544 Інноваційні проблеми виробництва м'яса і м'ясопродуктів. Методичні вказівки для лабораторно-практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітній ступінь «Магістр Новгородська Н.В. Мв 2017 12
14486 Інноваційні технології в галузі. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів денної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології» Новгородська Н.В. Мв 2017 33
14484 Технологія м’яса та м’ясних продуктів. Методичні вказівки для лабораторних занять освітній ступінь «Магістр» спеціальність – 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Новгородська Н.В., Мельник М. О. Мв 2017 106
14481 Технологія продуктів забою тварин. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.090102 ТВіППТ Фаріонік Т.В., Циганчук О.Б. Мв 2017 21
14480 Технологія продуктів забою тварин. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами заочної форми навчання факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.090102 ТВіППТ Фаріонік Т.В., Циганчук О.Б. Мв 2017 18
14479 Технологія продуктів забою тварин. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.090102 ТВіППТ Фаріонік Т.В., Циганчук О.Б. Мв 2017 58
14478 Технологія продуктів забою тварин Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами заочної форми навчання факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.090102 ТВіППТ Фаріонік Т.В., Циганчук О.Б. Мв 2017 9
14476 Товарознавство харчових продуктів та пакувальних матеріалів. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни для студентів фахового спрямування: галузь знань 18 «Виробництво та технології»; спеціальність 181 «Харчові технології» денної Фіалковська Л.В. Мв 2017 4
14475 Технологія хліба, макаронного, кондитерського виробництв та харчо концентратів. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів фахового спрямування: галузь знань 0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарсь Фіалковська Л.В., Берник І.М., Овсієнко С.М. Мв 2017 153
14474 Технохімічний контроль. Методичні вказівки для виконання лабораторних занять з дисципліни для студентів фахового спрямування: галузь знань 0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції; напрям підготовки 6.051701 – Харчова Фіалковська Л.В. Мв 2017 114
14473 Технологія жирів і жирозамінників. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів галузі знань 18 «Виробництво та технології»; спеціальність 181 «Харчові технології» денної та заочної форми навчан Фіалковська Л.В. Мв 2017 104
14472 Теорети-чні основи технології харчових виробництв. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів галузі знань 18 «Виробництво та технології»; спеціальність 181 «Харчові технології» денної та зао Фіалковська Л.В., Берник І.М. Мв 2017 8
14466 Технологія продукції ресторанного господарства. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 241 Готельно – ресторанна справа денної форми навчання/ Укладачі: к.т.н., доцент Л.В. Фіалковська, асистент Зозуля Фіалковська Л.В., Зозуляк О.В. Мв 2017 34
14344 Технологія молочної галузі. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів денної форми навчання факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» з напряму 6. 051701 «Харчові технології та інженерія» Соломон А. М., Фабіянська Л.Л. Мв 2017 85
14343 Технологія молока та молочних продуктів. Методичні вказівки до виконання курсового проекту відповідно до навчального плану для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» спеціальністю 204 «Технологія виробництва та п Соломон А. М. Мв 2017 126
14342 Інноваційні технології в галузі: Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» Новгородська Н.В., Соломон А. М. , Новаленко Н. О. Мв 2017 56
14340 «Процеси та апарати харчових виробництв» Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напрямку підготовки: 6.090221 Обладнання переробних і харчових виробництв Берник І.М. Мв 2017 17
14339 Процеси та апарати харчових виробництв. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напрямку підготовки: 6.051701 – Харчові технології та інженерія Берник І.М. Мв 2017 24
14212 Вплив маститу на молочну продуктивність корів та якість молока в умовах тов ак «зелена долина» с. тиманівка тульчинського району В. В. Олійчук Дрп 2017 2485
14139 Використання білково-жирових емульсій у ковбасному виробництві Алекберов Елман Телманович Дрп 2017 12
14111 Вимоги до якості молока як сировини в умовах прат «пк поділля» для виробництва сиру з високою температурою другого нагрівання «голандський» Горобець Сергій Петрович Дрп 2017 7
14103 Технологічний проект виробництва м’яса курчат-бройлерів в умовах свк «маяк» козятинсьського району Бондарчук Віталій Петрович Дрп 2017 10
14059 Покращення показників якості молока в умовах ФГ «Щербич» с. Багринівці з подальшою переробкою на сир « Російський Гончарук Анна Павлівна Дрп 2017 20
14035 «Шляхи збільшення виробництва молока в умовах ТОВ «Колос» Тростянецького району з подальшою переробкою на кисломолочні продукти» Кроча Євгеній Миколайович Дрп 2017 5
14016 Продуктивні якості свиней на раціонах з різним вмістом цинку і марганцю Ксьондзик Віталій Олександрович Дрп 2017 5
14015 «Збільшення виробництва мяса гусей в умовах ФГ «Десна» смт. Летичів Хмельницької області». Мельник Діана Русланівна Дрп 2017 4
13953 «Оцінка якості м’яса курчат-бройлерів вирощених в умовах ТОВ «Вінницька птахофабрика» м. Ладижин» Андрощук Аліна Володимирівна Дрп 2017 8
13936 Удосокналення технології вирощування ремонтного молодняку курей з подальшою переробкою в тов «птахокомплекс веремій» Луцюк Катерина Василівна Дрп 2017 4
13835 «Технологічний проект виробництва м’яса качок в умовах ПОСП «Дружелюбівське» Калинівського району» Ковальчук Наталія Леонідівна Дрп 2017 7
13828 Збільшення виробництва яловичини в тов «агро астра» с. кірово немирівського району з подальшою переробкою на мясні натуральні вироби Яровенко О. О. Дрп 2017 4
13530 Механіко-технологічні властивості сільськогосподаських матеріалів.Конспект лекцій для студентів-бакалаврів галузі знань: 20 – аграрні науки та продовольство; машинобудування, напряму підготовки: 208 – агроінженерія та 133 – галузеве машинобудування Паламарчук І.П., Липовий І.Г., Зозуляк О.В. Кл 2017 27
13432 Ветеренарно-санітарна експертиза молока в ПСП «Фортуна» Липовецького району з подальшою переробкою на кисло-молочні продукти Шевчук А.О. Дрп 2017 7
13389 «Покращення кормової бази для бджільництва та раціональне її використання в умовах ТОВ СГП «Мед Поділля» м. Вінниця. Порицька Аліна Василівна Дрп 2017 7
13388 «Оцінка якості та безпеки свинини вирощеної в умовах ТОВ Прилуцьке Липовецького району з подальшою переробкою на м’ясні копченості» Злотнік Мар’яна Олександрівна Дрп 2017 11
13315 Технологія молочної галузі. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів денної форми навчання напряму пі дготовки 6.051701 «харчові технології та інженерія» частина 2 «технологі чні розрахунки молока – сировини і готової прод Семко Т.В.,Бережнюк Н.А., Соломон А.М. Мв 2017 60
13204 Технологія молочної галузі. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.051701 «харчові технології та інженерія» частина 1 «технологія виробництва молока – сировини і готової продукції» Семко Т.В., Бережнюк Н.А., Новгородська Н. В. Мв 2017 122
13203 Молоко і молочні продукти. Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів денної форми навчання з напрямупідготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»освітнього ступеню «Бакалавр» Соломон А.М., Семко Т.В., Фабіянська О.Л. Мв 2017 106
13202 Основи харчових виробництв. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів денної форми навчання з напряму підготовки 6. 051701 «Харчові технології та інженерія» 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукці Соломон А.М. Мв 2017 27
13164 Фізико - хімічні і технічні основи холодильних процесів. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0517 « харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції », напряму підготовки 6.051701 « харчові технології Паламарчук І.П., Липовий І.Г., Зозуляк О.В., Фіалковська Л.В. Нп 2017 5
12891 Стандартизація продукції тваринництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090102 "технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" • Новгородська Н. В. Нп 2017 49
12864 Технологія переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки до практичних занять для студентів заочної форми навчання напрям підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Новгородська Н. В. Мв 2017 47
12863 Технологія м’яса , м’ясопродуктів та риби. Методичні вказівки з організації самостійної робо ти студентів денної форми навчання з напряму 6. 051701 «харчові технології та інженерія» Новгородська Н. В., Коляновська Л. М. Мв 2017 7
12862 Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітній ступінь «Бакалавр». Напрям підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Новгородська Н. В. Нп 2017 76
12861 Технологія переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6. 090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Новгородська Н. В. Мв 2017 29
12860 Технологія м’яса і м’ясних продуктів. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни студентами денної форми навчання спеціальність 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Новгородська Н. В. Мв 2017 11
12749 Технохімічний конроль Методичні вказівки з лабораторних занять для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Семко Т.В., Новгородська Соломон А.М. Мв 2017 9
12635 Основи фізіології та гігієни. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.051701 « Харчові технології та інженерія » денної форми навчання Коляновська Л.М. Мв 2017 26
12634 Технологія продукції ресторанного господарства. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з розділу : « розрахунок енергетичної цінності продуктів » для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 « готельно - ресторанна справ Коляновська Л.М. Мв 2017 11
12632 Технологія продукції ресторанного господарства. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.140101 « готельно - ресторанна справа » Коляновська Л.М. Мв 2017 8
12631 Технологія продукції ресторанного господарства. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з розділу : « аналіз рецептурного складу та технологічного процесу виробництва страви - аналога » для студентів денної форми навчання напряму підготовки Коляновська Л.М. Мв 2017 8
12612 «Основи харчових виробництв» Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів денної форми навчання з напряму підготовки 6. 051701 «Харчові технології та інженерія» 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукц Соломон А.М. Мв 2017 20
12611 « Основи харчових виробництв» Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітній ступінь «бакалавр». Спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції Соломон А.М. Нп 2017 9
12610 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини м'ясної та молочної галузі" №2 Коляновська Л.М. Мв 2017 61
12609 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини м'ясної та молочної галузі" №1 Коляновська Л.М., Фабіянська О.Л. Мв 2017 79
12559 Особливості виробництва варених ковбас з використанням йодованної солі Тихолаз Уляна Анатоліївна Дрп 2017 6
12527 Проблеми якості молока в Україні Новгородська Н. В., Блащук В. В. Сун 2015 174
12525 Проблеми діагностики туберкульозу великої рогатої худоби в сучасних умовах Фаріонік Т. В., Блащук В. В. Сун 2015 209
12511 Виробництво молока-сировини в господарстві тов «фаворит» та його переробка на суху сироватку функціонального призначення на прат«літинський молокозавод Бондарчук Дрп 2017 14
12468 Використання біфідобактерій для виробництва молочних продуктів функціонального призначення Михайлов Олександр Вадимович Дрп 2017 14
12378 Дослідження якісних показників меду різного походження Новгородська Н.В., Блащук В.В. Сун 2016 315
12346 Технологія м’ясних фаршових виробів з біологічно активними речовинами Табак Юлія Михайлівна Дрп 2017 14
12345 Біотрансформація молока при виробництвві сиру Моцарелла на ТОВ "Аверса" України" Цвігун Тарас Дрп 2017 9
12057 Контроль якості сільськогосподарської продукції . Програма з навчальної практики для студентів факультету «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Освітній ступень «Бакалавр» . C пеціальність 204 Технологія виробництва Новгородська Н. В. Нп 2016 5
12056 Загальна технологія харчових виробництв. Програма з навчальної пра ктики для студентів факультету «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо - кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напрям підготовки – 6.051701 «Х Новгородська Н. В. Нп 2016 6
12055 Технологія м’яса і м’ясних продуктів . Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітн ій ступінь «Магіс тр ». Спеціальність – 204 « Технологія виробництва і переробки Новгородська Н. В. Нп 2016 35
12054 Технологія переробки продукції тваринництва. Методичні вказівки з організації самостійної роб оти студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Новгородська Н. В. Мв 2016 8
12053 Мікроструктурний аналіз молока і м'яса . Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і пе реробки продукції тварин ництва» для підготовки студентів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія», Новгородська Н. В., Соломон А. М. Нп 2016 18
12052 Контроль якості та безпеки продукції м ’ ясної та молочної галузі. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6. 050701 «харчові технології та інженерія» Соломон А. М.,Новгородська Н. В. Мв 2016 45
12051 Контроль якості та безпеки продуктів м’ясної та молочної галузі . Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» для підготовки студентів напряму 6. 050701 «Х арчові технології Соломон А. М. Нп 2016 42
12050 « Контроль якості та безпеки продуктів м’ясної та молочної галузі» Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» для підготовки студентів напряму 6.0 Соломон А. М., Семко Т.В. Мв 2016 121
11946 Технологія м ’ яса, м ’ ясопродуктів та риби. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів денної форми навчання з напряму 6. 051701 «Харчові технології та інженерія» Власенко В.В., Новгородська Н.В., Коляновська Л.М. Кп 2015 4807
11930 Вплив полісахаридів рослинного походження на ростові властивості живильного середовиіца апм-вінтуб для прискореного виділення збудника туберкульозу Власенко В.В., Блащук М.В., Блащук В.В., Власенко І.Г. Сун 2014 395
11927 Технологія полісахаридів . Програма навчальної дисципліни для студентів напрямку підготовки 6.051701 « Харчові технології та інженерія », освітнього ступеню « Бакалавр » Коляновська Л.М., Паламарчук І.П. Нп 2016 2
11926 Основи фізіології та гігієни харчування . Програма навчальної дисципліни для студентів напрямку підготовки 6.051701 « Харчові технології та інженерія », освітнього ступеню « Бакалавр » Коляновська Л.М., Паламарчук І.П. Нп 2016 13
11925 Товарознавство харчових продуктів та пакувальних матеріалів . Програма навчальної дисципліни для студентів напрямку підготовки 6.051701 « Харчові технології та інженерія », освітнього ступеню « Бакалавр » Коляновська Л.М., Паламарчук І.П. Нп 2016 7
11924 Фізико - хімічні та біохімічні основи обробки сировини молочної та м ' ясної галузі . Програма навчальної дисципліни для студентів напрямку підготовки 6.051701 « Харчові технології та інженерія », освітнього ступеню « Бакалавр » Коляновська Л.М., Паламарчук І.П. Нп 2016 30
11923 Технологія продукції ресторанного господарства . Програма навчальної дисципліни для студентів напрямку підготовки 6 .140101 « Готельно - ресторанна справа », освітнього ступеню « Бакалавр » Коляновська Л.М., Паламарчук І.П. Нп 2016 24
11916 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни"Мікробіологія мясної галузі" для заочної форми навчання з напрмку підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" Блащук В.В. Мв 2016 2
11915 Мікробіологія молочних та м’ясних продуктів. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів зі спеціальності 204 « Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Власенко В.В., Блащук В.В. Нп 2016 16
11862 Обгрунтування робочих параметрів хвильового конвеєра для переміщення фаршу Паламарчук І.П., Липовий І.Г. Сун 2007 240
11736 Технологія молока та молочних продуктів. Власенко В.В., Семко Т.В., Шаблій Л.М., Лавицький В.П. Нп 2015 16
11719 Сучасний стан технології виробництва молока та шляхи її удосконалекння в умовах СВАТ“Жорнище” з подальшою його переробкою Свіргун Д.О. Дрп 2016 12
11676 «Отримання якісного курячого м’яса в умовах птахофабрики ТОВ « Вінницька птахофабрика» Філія «ПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС» для подальшої заморозки та реалізації. Мусієнко О.А. Дрп 2016 9
11638 Шляхи збільшення виробництва якісної яловичини в умовах прат «зернопродукт» хмільницького району з подальшою переробки на ковбасні вироби Приходько Олександр Іванович Дрп 2016 6
11573 Виробництво варених ковбас без використання нітріту натрію Рудь О.П. Дрп 2016 4
11427 «Шляхи збільшення виробництва якісної свинини з подальшою її переробкою на варені ковбаси в умовах ПОСП «Дружеліюбівське» Калинівського району» Солоненко Ольга Станіславівна Дрп 2016 9
11426 Вдосконалення технології виробництва молока в «укр терра плюс» жмеринського району з подальшою переробкою на масло вершкове Лодигін Ярослав Анатолійович Дрп 2016 6
11175 Підвищення показників якості товарного молока в умовах ПОСП «Дружлюбівське» з подальшою переробкою на кисломолочні продукти Самолюк Яна Борисівна Дрп 2016 9
11065 Виробництво якісної свинини в умовах фоб «пириндове » з подальшою переробкою на функціональні ковбасні продукти. вінницький район Афієнко Юрій Віталієвич Дрп 2016 8
11043 Удосконалення технології виробництва якісного молока в умовах ТОВ «Колос» Тростянецького району з подальшою переробкою на кисломолочні продукти Орленко Ірина Леонідівна Дрп 2016 12
11042 Сучасні підходи до оцінки якості м’яса курчат-бройлерів в умовах ТОВ «Вінницька птахофабрика» м. Ладижин. Колісниченко Раїса Едуардівна Дрп 2016 7
11027 Удосконалення технологій виробництва молока по сезонах та вплив на якість сиру «Російського». Скічко Ірини Олегівни Дрп 2016 6
11019 Технологія інкубування яєць та шляхи її удосконалення в ТОВ «Мурованокуриловецьке міжгосподарське підприємство по птахівництву» Панчук Ю.А. Дрп 2016 6
10913 Тeхнoлoгія вирoбництва харчoвих яєць та шляхи її удocкoналeння в cг ват «тульчинcький птахoкoмбінат» тульчинcькoгo райoну Климчук Анаcтаcія Лeoнідівна Дрп 2016 5
10849 Покращення якості молока в умовах ТОВ «АГРО-Дібрівка» Київська область. Плаксій Олександр Сергійович Дрп 2016 6
10848 Шляхи збільшення виробництва якісної свинини в умовах АК ПП «Україна-Т» Тростянецького району Мороз Сергій Олександрович Дрп 2016 6
10819 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Технологія переробки продукції тваринництва» для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва напрям підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції Новгородська Н. В., Блащук В. В., Новаленко Н. О. Мв 2016 292
10797 Словник ветеринарно-мікробіологічних термінів. Фаріонік Т.В., Блащук В.В. С 2016 0
10796 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Технологія м’яса і м’ясних продуктів» для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва із спеціальності 7.09010201 Новгородська Н. В. Мв 2016 8
10795 Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Технологія м’яса і м’ясних продуктів» студентами факультету ТВ і ППТ денної форми навчання зі спеціальності 7. 09010201 Новгородська Н. В. Мв 2016 0
10793 Удосконалення технології виробництва яловичини в ФГ «Дружа-Л» Погребищенського району з подальшою переробкою на варені ковбаси Пудова М.М. Дрп 2016 9
10503 Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання з дисципліни "Санітарія і гігієна харчових виробництв" Блащук В.В., Соломон А.М. Мв 2016 4
10455 Інтенсифікування процесів екстрагування в технології виробництва рослинних олій Власенко В. В., Бандура В. М., Коляновська Л. М. Мвв 2016 11
10443 Основи товарознавства Власенко В.В., Власенко І.Г. , Сіренко С.О., Гирич С.В. , Бандура В.М, Коляновська Л.М. Нп 2016 6
10284 Методичні вказівки для лабораторних робіт з навчальної дисципліни « Гігієна і санітарія харчових підприємств» для студентів освітньо - кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрям ом підготовки – 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Соломон А.М., Блащук В.В., Коляновська Л.М. Мв 2016 11
10283 Профілактика хвороб тварин. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентів заочної форми навчання з напрямку підготовки 6.09010201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Фаріонік Т.В. Мв 2016 1
10282 Профілактика хвороб тварин. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчанняз напрямку підготовки 6.090102 Фаріонік Т.В. Мв 2016 4
10281 Профілактика хвороб тварин. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчанняз напрямку підготовки 6.090102 Фаріонік Т.В. Мв 2016 2
10171 Удосконалення технології виробництва сиру «Російського» в Крижопільській філії ТОВ ТЕРРА-ФУД Бойко Д.Б. Дрп 2016 8
10166 «Виробництво і якість сирокопчених ковбас на ПП «ВКіК» з власної м’ясної сировини» Борисюк В.Б. Дрп 2016 9
10162 "Вивчення впливу психрофільної мікрофлори нa оцінку зaгaльної кількості бaктерій в молоці" Побігайло А.А. Дрп 2016 7
10010 Стандартизація продукції тваринництва. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання напрям підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Новгородська Н. В., Новаленко Н. О. Мв 2016 31
9987 Вступ до харчових технологій . Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.051701 « Харчові технології та інженерія » окр « Бакалавр » Коляновська Л.М., Соломон А.М. Мв 2016 19
9986 Вступ до харчових технологій. Методичні вказівки з практичних занять для студентів денної форми навчання з напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» окр «Бакалавр» Коляновська Л.М., Соломон А.М. Мв 2016 37
9985 Стандартизація продукції тваринництва. Методичні вказівки для практичних занять студентами заочної форми навчання напрям підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» Новгородська Н. В.. Новаленко Н. О. Мв 2016 15
9911 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з технології молока і молочних продуктів для магістрів за напрямом підготовки 8.09010201 , спеціальності – «Харчові технології та інженерія» Власенко В.В., Семко Т.В., Новаленко Н.О. Мв 2015 3
9910 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Контроль якості та безпека продуктів галузі» для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Власенко В.В., Семко Т.В. Мв 2015 5
9906 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Товарознавство харчових продуктів та пакувальних матеріалів» для студентів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання Коляновська Л.М. Мв 2015 6
9904 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Товарознавство харчових продуктів та пакувальних матеріалів» для студентів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання Коляновська Л.М. Мв 2015 5
9902 Науково - дослідна робота студентів . Методичні вказівки щодо проведення практичних занять для студентів для сту дентів денної форми навчання з напряму 6. 051701 «Харчові технології та інженерія» Власенко В.В., Новгородська Н.В., Коляновська Л.М. Мв 2015 21
9898 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Товарознавство харчових продуктів та пакувальних матеріалів" для студентів 1-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050701 "Харчові технології та інженерія" Коляновська Л.М. Мв 2015 6
9788 Технологія м’яса і м’ясних продуктів / Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». Спеціальність – 7. 09010201 «Технологія виробництва Новгородська Н. В. Нп 2015 0
9787 Технологія переробки м’яса.Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». Спеціальність – 7. 09010201 «Технологія виробництва і переробки Новгородська Н. В. Нп 2015 0
9338 Технологія переробки продукції тваринництва. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напрям підготовки – 6. 090102 «Технологія виробн Новгородська Н. В.. Новаленко Н. О. Нп 2015 47
9325 Методичні вказівки до лабораторних занять з дисциплі ни «Мікробіологія» для студентів освітньо - кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090102 « Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва » Власенко В.В., Блащук М.В., Блащук В.В. Мв 2015 29
9124 «Metifen impact on the antioxidant protection of the little pigs bodies» Gutyi B., Leskiv K., Hufriy D., Binkevych V., Farionik T., Binkevych O. С 2014 177
9123 «Рівень мікроелементів у крові бугайців за корекції раціонів дефіцитними мікроелементами та їх хелатними сполуками» Фаріонік Т.В. С 2014 305
8569 Методичні вказівки з дисципліни «Мікробіологія» до практичних занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання за напрямом підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа» Власенко В.В., Блащук В.В. , Блащук В.В. Мв 2015 5
8472 Технологія мясної галузі. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт студентами факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва за напрямом підготовки 6.050701 Харчові технології та інженерія Власенко В.В.,Фаріонік Т.В. Мв 2014 8
8252 Методичні вказівки по розрахункам харчової галузі з дисципліни «Технологія молока та молочних продуктів» для студентів за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Семко Т.В., Коляновська Л.М. Мв 2015 3
8251 Технологія переробки риби. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрям підготовки – 6. 090201 «Водні біоресурси та аквакультура» Новгородська Н.В. Мв 2015 9
8250 Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання з напряму 6. 051701 «Харчові технології та інженерія». Новгородська Н. В., Соломон А. М. Мв 2015 9
8249 Механізація основних виробничих процесів переробки продукції тваринництва Програма з навчальної практики для студентів факультету «Механізація сільського господарства» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напрям підготовки –– 6. 050503 «Обладнання Новгородська Н.В., Новаленко Н. О. Нп 2015 0
8248 Технологія переробки риби. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напрям підготовки – 6. 090201 «Водні біоресурси Новгородська Н. В., Мв 2015 25
8247 Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю. Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів денної форми навчання з напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Новгородська Н. В., Соломон А. М., Мв 2015 33
8246 Технічна мікробіологія. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.051701 – «Харчові технології та інженерія». Власенко В.В., Блащук В.В. Мв 2015 29
8245 Технічна мікробіологія. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо- кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрям підготовки – 6.051701 – «Харчові технології та інженерія». Власенко В. В., Блащук В. В. Нп 2015 35
8244 Мікробіологія. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання освітньо- кваліфікаційного рівня «Бакалавр за напрямом підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа». Власенко В.В., Блащук В.В. Мв 2015 5
8243 Мікробіологія. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напрям підготовки – 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції твар Власенко В. В., Блащук В.В. Нп 2015 10
8241 Методичні вказівки з навчальної дисципліни "Технологія м"ясної галузі " з організації навчального процесу для студентів вищих аграрних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації для підготовки фахівців напрямку 6.051701 "бакалавр" Власенко В.В., Фаріонік Т.В. Мв 2015 4
8239 Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Товарознавство» для студентів напрямів 6.100102 «Механізація сільського господарства» за фаховою програмою «Технічні засоби контролю в митних органах», 6.030509 «Облік і аудит» за фаховою прог Коляновська Л.М. Мв 2015 10
8238 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Товарознавство харчових продуктів та пакувальних матеріалів» для студентів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання Коляновська Л.М. Мв 2015 1
8237 Методичні вказівки для виконання матеріальних розрахунків м´ясо-жирового виробництва із дисципліни «Технологія м’яса і м’ясних продук-тів»» для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва напряму 8.09010201 «Технологія в Власенко В.В., Коляновська Л.М., Семко Т.В. Мв 2015 25
8178 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» Скоромна О.І., Власенко В.В., Семко Т.В., Новгородська Н.В., Пвф 2015 0
8040 Молоко і молочні продукти. Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалаврів напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».- Семко Т.В., Новаленко Н.О. Нп 2014 48
8038 Технологія переробки риби. Програма з навчальної дисципліни для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Напрям підготовки – 6. 090201 «Водні біоресурси та аквакультура». Новгородська Н. В. Нп 2014 21


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska