The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19494
Title: Гігієнічна оцінка стоків свинарських підприємств за різного типу годівлі свиней
Authors: Яремчук О.С., Захаренко М.О., Коваленко В.О.
Keywords: стоки, хімічний склад, свиноматки, поросята, молодняк на відгодівлі, мікроорганізми
Date of publication: 2019-02-08 14:49:38
Last changes: 2019-02-08 14:49:38
Year of publication: 2012
Summary: Встановлено відмінності у показниках хімічного складу та реологічних властивостях гнойових стоків ферм для утримання різних статево-вікових груп свиней тісно пов’язаних із типом годівлі тварин. Гнойові стоки свинарських ферм за концентратного типу годівлі характеризуються високим бактеріальним забрудненням, а основними фізіологічними групами мікроорганізмів є амоніфікуючі, уролітичні, маслянокислі бактерії і дріжджі.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19494.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Наукові доповіді НУБіП. - 2012. - № 3(32) http://www.nbuv.gov.ua/e-joumals/Nd/2012_3/12
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19494.pdf Size : 138293 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska