The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16863
Title: Effect of glycine microelements and β-carotene on content of microelements and vitamin A in quail eggs
Authors: Shevchenko L. V., Yaremchuk O. S., Gusak S. V., Myhalska V. M., Poliakovskiy V. M.
Keywords: перепели, гліцинати міді, цинку, кобальту, марганцю, заліза, β-каротин, яйця, хімічний склад
Date of publication: 2018-07-24 09:06:40
Last changes: 2018-07-24 09:06:40
Year of publication: 2017
Summary: Проведеними дослідженнями встановлено, що у потомства перепелів, одержаного від батьківського стада, якому протягом періоду вирощування згодовували в якості джерел мікроелементів комплекс гліцинатів міді, цинку, марганцю,
заліза та кобальту з мікробним β-каротином, в дозі, що відповідає фізіологічній потребі протягом періоду вирощування сприяло збільшенню вмісту в яйцях заліза на 22,4%, порівняно з контролем, та на 18,9% порівняно з перепелами, яким згодовували хелати мікроелементів з β-каротином у дозі, що відповідає половині добової потреби. Концентрація цинку в яйцях перепелів цієї групи зростала на 16,5% порівняно з контролем та на 21% – порівняно з аналогічними показниками у перепелів другої дослідної групи, марганцю – на 17,4%та 19,4% відповідно. Таке збільшення вмісту заліза, цинку та марганцю у яйцях перепелів, яким згодовували комплекс гліцинатів мікроелементів з β-каротином, у дозі, що становить добову потребу, вказує на їх високу біологічну доступність у апараті травлення птиці, їх інтенсивному всмоктуванню та накопиченню у яйцях. Доведено, що вміст заліза, цинку та марганцю у яйцях перепелів, яким згодовували комплекс гліцинатів мікроелементів з β-каротином у дозі, що відповідає половині добової потреби птиці, знаходився на рівні контролю, що свідчить про достатнє забезпечення її організму цими елементами. Дані, одержані при згодовуванні комплексу хелатних сполук мікроелементів та мікробного β-каротину перепелам, вказують на
інтенсифікацію перетворення β-каротину у ретинол та збільшення вмісту останнього в яйцях перепелів на 19,7%. Згодовування перепелам комплексу гліцинатів мікроелементів у дозі, що відповідає їх потребі сприяв збільшенню
вмісту сухої речовини у шкаралупі яєць перепелів на 2,13% рахунок збільшення вмісту сирої золи на 2,3%, кальцію – на 0,83%, цинку – на 30,1% та марганцю – на 26,5%. Згодовування перепелам половини добової потреби хелатів мікроелементів сприяло достатньому забезпеченню їх організму цими елементами. Проведені дослідження свідчать про відсутність токсичної дії хелатних сполук мікроелементів (гліцинатів міді, цинку, марганцю, заліза та кобальту) на організм перепелів, достатнє їх засвоєння з кормів як в дозах, що відповідають потребі, так і в дозах, що становлять її половину за рахунок вищої біодоступності в тканинах.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16863.pdf
Publication type: Статті Web of Science Core Collection
Publication: Ukrainian Journal of Ecology. - 2017. - № 7(2). - P. 19-23. - DOI: 10.15421/201716/
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16863.pdf Size : 238680 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska