The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19493
Title: Санітарно-гігієнічна оцінка стічних вод свинарських підприємств за аеробної біоферментації
Authors: Яремчук О. С., Захаренко М. О., Поляковський В. М., Шевченко Л. В.
Keywords: стічні води, структура потоків, санітарно-гігієнічні показники, фізіологічні групи мікроорганізмів, аеробна біоферментація.
Date of publication: 2019-02-08 14:43:07
Last changes: 2019-02-08 14:43:07
Year of publication: 2012
Summary: Встановлено зв’язок структури потоків рідини у ферментері за аеробних умов з технологічними параметрами процесу та їх вплив на санітарно-гігієнічні показники стоків свинарських підприємств після очистки. Вивчена мікрофлора нативних стічних вод, виявлено зміни чисельності різних фізіологічних груп мікроорганізмів залежно від досліджуваних технологічних режимів аеробної біоферментації.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19493.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Наукові доповіді НУБіП України. - 2012. - № 2 (31) http://www.nbuv.gov.ua/e-joumals/Nd/2012_2/12yos.pdf
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19493.pdf Size : 201949 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska