2023

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД АНОТАЦІЯ РЕЙТ
33579 Проєкт цеху з виробництва варених ковбасних виробів з м’яса птиці з переробкою вторинної сировини на біопаливо у ТОВ «Вінницька Птахофабрика» Кринична Анастасія Олександрівна Дрп Розглянуті техніко-економічні передумови для реалізації проекту. Проведено огляд літератури з еконо 0
33578 Управління вирощуванням сільськогосподарських культур для виробництва біопалив Герега І.С. Дрп Об’єктом дослідження – сукупність теоретичних, методичних і прикладних аспектів щодо управління вир 0
33577 Формування стратегії розвитку біоенергетичного потенціалу ТГ Лисогор І.О. Дрп Кваліфікаційна робота: 63 с., 7 рис., 14 таблиць, 43 літературних джерела. Об’єкт дослідження – су 0
33576 Проєкт цеху виробництва сухого молока у ТОВ «Хмільницький Завод СЗМ «Молочний Візит» Паламарчук Богдан Дмитрович Дрп Бакалаврська робота виконана на 70 сторінках машинописного тексту, містить 10 таблиць, 7 рисунків, с 0
33575 Розробка конструкції рамного фільтра рослинної олії Очеретнюк Юрій Русланович Дрп У роботі досліджуються теоретичні аспекти фільтрування рідини та різні методи очищення рослинної олі 0
33574 Удосконалення процесу змішування рідких середовищ у лопатевих змішувачах Місак Владислав Анатолійович Дрп У роботі дослідженно оптимізаці. процесу змішування рідких середовищ у лопатевих змішувачах. Робота 0
33573 Management of the processing and sale of solid household waste as a direction of ensuring ecologically effective development of territorial communities Gontaruk Y. Мвз The agro-industrial sector is one of the locomotives of the national economy of Ukraine: the industr 3
33572 Development of micro-entrepreneurs in agriculture in wartime conditions Malik M., Kravchenko S., Diuk A., Malik L., Nechyporenko M. Сун Micro-entrepreneurial structures in the field of agricultural production generate employment, have a 5
33571 Трансформації категорії природи на шляху гуманістичного переусвідомлення екологічної кризи Макаров З. Сун У статті досліджується вихідний зміст і трансформації категорії природи, викликані ціннісними вплива 3
33568 Determinants of performance indicators of agricultural enterprises Balaniuk I., Shelenko D., Shpykuliak O., Sas L., Cherneviy Y., Diuk A. СWeof The currently formed system of the agricultural sector in Ukraine in recent years has been character 3
33567 Management of marketing information cyber security in the conditions of martial law Pidlubnyi V. Мвз The agro-industrial sector is one of the locomotives of the national economy of Ukraine: the industr 4
33566 Improving the production technique of meat chopped semi-finished products with the addition of dried semi-finished product with a high degree of readiness Zahorulko A., Zagorulko A., Yancheva M., Savinok O., Yakovets L., Zhelievа T., Skoromna O., Sushko L., Kainash K., Tytarenko N. СSc The object of this study is a production technique of meat chopped semi-finished products with the a 5
33565 Міжнародні розрахунки та валютні операції. Методичні вказівки для самостійної роботи для здобувачів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти Галузь знань 07 Управління та адміністрування Спеціальність 072 Фінанси, банкі Алескерова Ю.В., Діденко О.Л. Мв Методичні вказівки для самостійної роботи з навчальної дисципліни обов’язкової компоненти ОПП «МІЖНА 0
33564 Міжнародні розрахунки та валютні операції. Програма дисципліни для здобувачів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти Галузь знань 07 Управління та адміністрування Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхува Алескерова Ю.В., Діденко О.Л. Мв Програма розроблена з метою закріплення теоретичних знань здобувачів денної та заочної форми навчан 0
33563 Міжнародні розрахунки та валютні операції. Методичні вказівки для практичної роботи для здобувачів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня освіти Галузь знань 07 Управління та адміністрування Спе Алескерова Ю.В., Діденко О. Л. Мв Методичні вказівки для практичної роботи з навчальної дисципліни обов’язкової компоненти ОПП «МІЖНАР 0
33562 Фінансовий менеджмент. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа тастрахування» другого (магістерс Вдовенко Л.О. Грищук Н.В., Вельгус Ю.В. Мв Методичні вказівки для виконання самостійної роботи розроблені згідно до навчальної програми з обов 0
33561 Фінансовий менеджмент. Методичні вказівки для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістер Вдовенко Л.О. Грищук Н.В., Вельгус Ю.В. Мв Викладений матеріал методичних вказівок містить структуру змісту навчальної дисципліни «Фінансови 2
33560 Фінансовий менеджмент. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) освітнього Вдовенко Л.О. Грищук Н.В., Вельгус Ю.В. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для вивчення курсу «Фінансовий менеджмент», зокрема дає м 1
33559 Перспективи підвищення рівня енергетичної автономії переробних підприємств АПК за рахунок виробництва біогазу Власюк В.В. Дрп Об’єктом дослідження – сукупність теоретичних, методичних і прикладних аспектів щодо формування стр 0
33558 Управління забезпеченням енергетичної незалежності сільських територій на основі власного біоенергетичного потенціалу Бондар Олександр Сергійович Дрп Теоретичною і методологічною основою даного дослідження є наступні методи та прийоми: діалектичний і 0
33557 Перспективи впровадження використання альтернативних джерел енергії аграрним бізнесом Мазуренко О.К. Дрп Кваліфікаційна робота на тему: «Перспективи впровадження використання альтернативних джерел енергії 1
33556 Удосконалення професійно-особистісного розвитку працівників адміністративної служби установи Пакульський В.В. Дрп Кваліфікаційна робота та тему: «Удосконалення професійно-особистісного розвитку працівників адмініст 0
33555 Планування соціально-економічного розвитку територіальної громади Нагорнюк В.Р. Дрп Кваліфікаційна робота: 63 с., 6 рис., 8 таблиць, 39 літературних джерел. Об’єктом дослідження – су 0
33554 Проєкт цеху з виробництва сирів з низькою температурою другого нагрівання ТОВ «Азорель» Назаренко Костянтин Олегович Дрп Здійснений вибір технологічних режимів виробництва даних продуктів. Описані технохімічний та мікроб 0
33553 «Проєкт цеху з виробництва плодово-овочевих соків ТОВ «Фруктона – ВН» Шумило Тетяна Андріївна Дрп Запроектовані технологічні лінії цілком механізовані. Ділянки розварюванння, протирання, стерилізац 0
33552 Проєкт цеху з виробництва напівфабрикатів з м’яса птиці ТОВ «Вінницька птахофабрика» Оберемок Владислав Дрп розроблено асортимент продукції, розраховано сировину та допоміжні матеріали. Здійснено аналіз та 0
33551 Проєкт технологічної лінії по виробництву джему на ТОВ «Фруктона – ВН» Мельник Назар Вікторович Дрп Розрахована технологічна лінія з виробництва джему продуктивністю 20 тоб за зміну, а саме: витрати 0
33550 Проєкт цеху з виробництва короткорізаних макаронних виробів в умовах ТОВ «Подільський край» Садовнік Микола Анатолійович Дрп здійснено продуктовий розрахунок прийнятих асортиментів продукції, складена і розрахована рецептура 0
33549 Інвазивні деревно-чагарникові види та їх поширення у лісових насадженнях вінниччини Андрій Покойовий Дрп У роботі приведено інформацію стосовно наявності та поширення інвазивних деревних та чагарникових ро 0
33548 Перспективи використання модрини європейської при створенні лісових культур в умовах вінниччини В’ячеслав Кузьменко Дрп У дипломній роботі наведено результати досліджень стосовно перспективи використання модрини європейс 0
33547 Оцінка сучасного стану та репродуктивної здатності дуба звичайного на клонових лісонасінних плантаціях Владислав Сатановський Дрп У дипломній роботі наведено результати досліджень стосовно репродуктивних властивостей дуба звичайно 0
33546 Удосконалення конструкції роздавача-дозатора рідких кормових сумішей Котик Микола Миколайович Дрп У процесі виконання дипломного проєкту розкриті питання переваг використання способу годівлі рідкими 0
33545 Удосконалення конструкції диспергатора повнораціонних кормових сумішей Савіцький Богдан Едуардович Дрп Дипломний проєкт на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 208 Агроінженерія, Вінни 0
33544 Розробка конструкції очисника вороху цукрового буряка Орлов А.С. Дрп Дипломний проєкт на тему: «Розробка конструкції очисника вороху цукрового буряка» по спеціальності 2 0
33543 Розробка конструкції дозатора сипучих кормів Тарнавський О.А. Дрп Дипломний проект на тему: «Розробка конструкції дозатора сипучих кормів» по спеціальності 208 Агроін 0
33542 Податковий менеджмент. Методичні вказівки для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістер Коваль Н.І., Подолянчук О.А. Мв Методичні вказівки для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти факультету обліку та ау 0
33541 Податковий менеджмент. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістер Коваль Н.І. Мв Навчальна дисципліна «Податковий менеджмент» досліджує питання здійснення різноманітних податкових п 0
33540 Інноваційний розвиток аграрних підприємств у напрямі виробництва біопалив Добрянська І.В. Дрп Кваліфікаційна робота та тему: «Інноваційний розвиток аграрних підприємств у напрямі виробництва біо 7
33539 Комунікаційна стратегія туристичної компанії: маркетинговий підхід Невмивака О.А. Дрп Актуальність теми дослідження обумовлена підвищенням значущості маркетингово-комунікаційної діяльнос 0
33538 Управління переробкою твердих побутових відходів як напрям забезпечення сталого розвитку сільських територій Бондар Олександр Іванович Дрп Об’єктом дослідження – сукупність теоретичних, методичних і прикладних аспектів щодо формування стр 6
33537 Особливості виробництва молока у ТОВ «Агрохолдинг 2012» Хмельницького району, Хмельницької області Олійник П. Дрп Вивчено технології виробництва молока на прикладі ТОВ «Агрохолдинг 2012» 2
33536 Санітарно-гігієнічні оцінка умов виробництва товарного молока в умовах ФГ «Щербич» с. Селище Вінницького району Гелетко В. Дрп Проведено санітарно-гігієнічної оцінки умов виробництва товарного молока в умовах ФГ «Щербич» 1
33535 Вплив системи захисту від шкодочинних організмів на біоенергетичну продуктивність посівів соняшнику в умовах НДГ «Агрономічне» ВНАУ Катерина Морозова Дрп Кваліфікаційна робота присвячена вирішенню наукового завдання, яке полягало в уточненні видового скл 0
33534 Аналіз годівлі молодняку свиней в умовах СВК «Трудівник» Гайсинського району. Бойко Аліна Іванівна Дрп Спеціалізація СВК «Трудівник» – вирощування зернових і технічних культур з розвиненим скотарством і 2
33533 Обґрунтування комплексу машин для вирощування ріпаку з модернізацією вирівнювача грунту Мельник В. А. Дрп Озимий ріпак - найбільш поширена олійна культура родини капустяних. Насіння містить 38-50 % олії, 1 0
33532 Обґрунтування комплексу машин для вирощування кукурудзи на силос з удосконаленням конструкції плуга Харко О.В. Дрп Кукурудза є однією з найбільш високопродуктивних злакових культур універсального призначення, яку ви 0
33531 Модернізація цеху з виробництва кисломолочних напоїв в умовах ТОВ «Азорель» Нагорна Наталія Юріївна Дрп В роботі досліджено сировинну зону та якість сировини, підібрано асортимент продукції, проведено п 3
33530 Проектування цеху з виробництва хлібобулочних виробів в умовах «бонус у» Дідич Микола Володимирович Дрп Мета даного проекту полягає в дослідженні схем виробництва житнього хліба та булочок з вишневою нач 1
33527 Розробка технологічного процесу різального апарату зернозбиральних комбайнів Грицьків А.В. Дрп Більшість сільськогосподарської техніки в Україні відпрацювала свій ресурс або є технічно застарілою 1
33526 Розробка технологічного процесу відновлення шлангів високого тиску гідравлічних систем сільськогосподарської техніки Білявський В.В. Дрп Принцип роботи гідравліки базується на застосуванні тиску до рідини, внаслідок чого вивільняється ме 0
33522 Використання дигестату в технологіях вирощування кукурудзи Паламарчук В.Д., Скакун М.В. Тд В тезі представлені результати вивчення ефективності використання дигестату у системі удобрення поль 21
33521 Перспективи вирощування кукурудзи в Україні та оптимізація системи удобрення за рахунок використання дигестату Паламарчук В.Д., Скакун М.В. Тд Проведене дослідження агрохімічного складу дигестату та ґрунту для вирощування кукурудзи. 17
33520 Підбір асортименту рослин для озеленення дахів у м. вінниця Репетацька Еліза Дрп підпорядковування квіткового оформлення загальній меті даного об`єкта озеленення: будьто палац культ 0
33519 Оцінка стану квіниково-декоративних композицій паркової зони внау та шляхи його поліпшення Базелюк Олена Дрп Експлуатована покрівля є ідеальним місцем для відпочинку, так як на ній можна розміщувати декоративн 0
33518 Аналіз технології вирощування птиці в умовах філії «птахокомплекс» тов «вінницька птахофабрика» с. оляниця тростянецького району Гавінський Ярослав Дрп розширити асортимент м’ясної продукції і повніше задовольнити потребу населення у цінних дієтичних 2
33517 Удосконалення конструкції відцентрового диска машини для внесення мінеральних добрив Смажелюк А.І. Дрп На сучасному етапі розвитку держави, коли Україна прокладає шлях у Європейський Союз і в Світову Орг 0
33516 Модернізація конструкції зернової сівалки Скупий І.В. Дрп При розробці системи машин для вирощування культур вирішують завдання найбільшого завантаження машин 0
33515 Розробка конструкції ланцюгового транспортера для завантаження сільськогосподарської сировини Марущак Максим Віталійович Дрп Марущак Максим Віталійович. «Розробка конструкції ланцюгового транспортера для завантаження сільсько 0
33514 Розробка конструкції ковшового елеватора для транспортування сільськогосподарської сировини Малофєєв Назар Геннадійович Дрп Малофєєв Назар Геннадійович «Розробка конструкції ковшового еле-ватора для транспортування сільськог 0
33513 Екотехнологія сільськогосподарського виробництва. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» др Гуцол Г. В., Мазур О.В. Нп У програмі з навчальної дисципліни «Екотехнологія сільськогосподарського виробництва» для для здобув 0
33512 Біоекологія. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія першого (бакалаврського) освітнього рівня Гуцол Г. В. Нп У програмі з навчальної з дисципліни «Біоекологія» для підготовки здобувачів вищої освіти факультету 0
33511 Проєкт цеху виробництва вершкового масла у ТОВ «Хмільницький Завод СЗМ «Молочний Візит» Самелюк Арсен Васильович Дрп В проєкті запропоновано виробництво декількох видів продукції загальна кількість 2000 кг: 1050 кг ма 0
33510 Проєкт цеху з виробництва мармеладу у ТОВ «Солодка Мрія-Вінниця» для розширення асортименту мармеладу Дацюк Аліна Миколаївна Дрп Бакалаврська робота виконана на 70 сторінках машинописного тексту, містить 16 таблиць, 2 рисунки, сп 1
33509 Лісівничо-меліоративна роль полезахисних лісових смуг сформованих рубками догляду в умовах смт. крижопіль Дмитро Телятник, керівник: Матусяк Михайло Дрп В Україні сформульовані системи лісомеліоративних насаджень, які частково вирішують проблему підвищ 0
33508 Проєкт субпродуктового цеху ПП «Фірма «Зерно». Вадим Дохнянський Дрп теоретичне обгрунтування доцільності організації забою та переробки худоби на м`ясокомбінаті потужн 1
33507 Проєкт цеху з виробництва м’ясних виробів ТОВ «Козятинський м'ясокомбінат» Валентина Подоляк Дрп оптимізація технологічних процесів виготовлення варених ковбас різної рецептури, комплексного викор 27
33506 Підвищення рівня енергоефективності ЖБК з комплексом заходів термічної санації будівлі Гнатюк Богдан Миколайович Дрп Бакалаврська дипломна робота «Підвищення рівня енергоефективності ЖБК з комплексом заходів термічної 0
33505 Аналіз функціональної здатності комутаційних апаратів Дружинін Максим Юрійович Дрп В бакалаврській роботі розглянуті різні технічні засоби обмеження струмів трифазного і несиметричног 0
33504 Аналіз технології виробництва молока в умовах тов «золоті луки» Калінович Владислав Дрп використання у народному господарстві і побічні продукти: кишки (використовуються в ковбасному виро 1
33503 Розробка конструкції подрібнювача коренеплодів Гардиш Дмитро Михайлович Дрп Дипломна робота на тему: "Розробка конструкції подрібнювача коренеплодів" по спеціальності 0
33502 Аналіз виробництва свинини за впливу факторів довкілля в умовах МПП «Гарант» с. Пологи, Гайсинського району Волошин М.І. Дрп Аналіз виробництва свинини за впливу факторів довкілля в умовах МПП «Гарант» с. Пологи, Гайсинського 1
33501 Проєкт цеху з виробництва хлібобулочних виробів в умовах КП «Іллінціхліб» Ковальський Андрій Валерійович Дрп Кваліфікаційна робота виконана на 63 сторінках машинописного тексту, містить 9 таблиць, 2 рисунки, с 0
33500 Проєкт цеху з виробництва здобних виробів в умовах КП «Іллінціхліб» Козарчук Микола Михайлович Дрп Кваліфікаційна робота виконана на 69 сторінках машинописного тексту, містить 24 таблиці, список вик 0
33499 Розробка технологічного процесу відновлення ресурсу елеваторів бурякозбиральних комбайнів Вакарчук В.В. Дрп Одним з основних факторів ефективної та безперебійної роботи бурякозбиральної техніки під час польов 0
33498 Проблеми та перспективи розвитку культурно-пізнавального туризму у Вінницькій області Ковальчук Каріна Вікторівна Дрп Метою дипломної роботи є розробка рекомендацій щодо управління, регулювання, стабілізації та стимулю 0
33497 Екологічна оцінка стану поверхневих вод р. марківка в межах городківської тг Пастух Ростислав Дрп Україна належить до найменш водозабезпечених держав Європи, оскільки запаси місцевих ресурсів річков 0
33496 Удосконалення релейного захисту ліній електропередачі 110 кВ Куцак Б.Ю. Дрп Досліджено особливості експлуатації ліній електропередачі 110 кВ, проаналізовано технічні характерис 0
33495 Удосконалення конструкції комбінованого ґрунтообробного агрегату Гончар О.В. Дрп Гончар Олександр Віталійович. Удосконалення конструкції комбінованого ґрунтообробного агрегату. Дипл 0
33494 Проєкт лінії з виробництва хліба функціонального призначення у КП «Іллінціхліб». Тхір Олени Романівни Дрп У відповідності до завдання, передбачено впровадження у виробництво продукції з хлібобулочних виробі 0
33493 Проєкт цеху з виробництва варених ковбасних виробів в умовах ТОВ «Ковінько-ковбаси». Вікторія Сорока Дрп У відповідності до завдання, передбачено впровадження у виробництво продукції сосиски молочні в/г, В 0
33492 Технічне переоснащення цеху із виробництва плавленого сиру ТОВ «Аверса - Вінниця» Оксана Купрій Дрп У відповідності до завдання, передбачено впровадження у виробництво продукції: сир плавлений пасто 0
33491 Проєкт технічного переоснащення цеху напівфабрикатів та перспективи використання стічних вод ТОВ «Козятинський м'ясокомбінат» для виробництва біогазу Іван Мороз Дрп У відповідності до завдання, передбачено впровадження у виробництво продукції січених напівфабрикаті 0
33490 Характеристика основних складових технології виробництва продукції свинарства у фг «пляхівське» хмільницького району Остапець Матвій Павлович Дрп Для вивчення стану галузі та виконання роботи було використано стадо свиней великої білої породи в у 2
33489 Проєкт цеху з виробництва сиру Моцарелла ТОВ «Літинський молочний Зоя Мальована Дрп закріплення та розширення теоретичних і знань з виробництва сирів м’яких, а також використання наб 0
33488 Проєкт цеху забою худоби з переробкою жиросировини на біодизельне паливо у ФОП Кулик Олександр Леонтійович Михайло Алавєрдов Дрп представлені технологічні схеми з детальними описами операцій забою та первинної переробки великої 0
33487 Лісівничо-екологічні основи вирощування біологічно стійких насаджень дуба звичайного (quercus robur l.) в умовах ботанічного саду «поділля» внау Діана Мельниченко Дрп Ботанічний сад «Поділля» ННВК «Всеукраїнського науково навчального консорціуму» – парк-пам’ятка садо 0
33486 Удосконалення конструкції картоплезбиральної машини БезрученкоР.В. Дрп У країнах з великою кількістю населення в структурі споживання все більше і більше уваги надають кар 0
33485 Обґрунтування комплексу машин для вирощування гороху з модернізацією системи очищення зернозбирального комбайна Безбах В.Ю. Дрп Безбах Вячеслав Юрійович. Обґрунтування комплексу машин для вирощування гороху з модернізацією сист 1
33484 Використання в озелененні видів і декоративних форм роду Spiraea L. та особливості вегетативного розмноження в умовах ботанічного саду «Поділля» ВНАУ Олена долінська Дрп Одним із найважливіших компонентів природно-ландшафтної складової є грамотно підібраний для озеленен 1
33483 Аналіз асортименту і стану квітково-декоративних насаджень в м. вінниця та шляхи його поліпшення Анастасія гончар Дрп З розвитком цивілізації та зі зростанням вимог людства актуальним є питання формування та оновлення 0
33482 Перспективи використання в озелененні м Вінниця та розмноження декоративних форм роду Weigela T Тетяна Солонінко Дрп Питання розширення асортименту деревно-чагарникових рослин для озеленення урбанізованих територій і 1
33481 Перспективи використання в озелененні м Вінниця та розмноження декоративних форм роду Weigela T Тетяна Солонінко Дрп Питання розширення асортименту деревно-чагарникових рослин для озеленення урбанізованих територій і 0
33480 Проєкт цеху з виробництва хлібобулочних виробів ТОВ «Солодка Мрія». Олена Левченко Дрп У відповідності до завдання, передбачено впровадження у виробництво продукції з хлібобулочних виробі 0
33479 Розробка конструкції матриці макаронного преса Побережський Ярослав Іванович Дрп У роботі проведено аналіз існуючих конструкцій матриць макаронних пресів та виявлено їхні переваги т 0
33478 «Екологічна оцінка технологій вирощування біоенергетичних культур на базі НДГ «Агрономічне». Богдан Угнівий Дрп Тема роботи: «Екологічна оцінка технологій вирощування біоенергетичних культур на базі НДГ «Агрономі 0
33477 «Оцінка екологічного стану води р. Вишня у межах міста Вінниці» Владислав Міняйлюк Дрп Дипломна робота містить 37 сторінок комп’ютерного тексту, у тому числі основний текст на 34 сторінка 0
33476 Проєкт цеху виробництва сиркової маси з наповнювачами у тов «шаргородський молокозавод» Заволович Олександр Володимирович Дрп У даній кваліфікаційній дипломній роботі розглядається організація роботи цеху з виробництва сирково 0
33475 Проєкт цеху виробництва сиркової маси з наповнювачами у тов «шаргородський молокозавод» Заволович Олександр Володимирович Дрп У даній кваліфікаційній дипломній роботі розглядається організація роботи цеху з виробництва сирково 0
33474 Проєкт цеху виробництва вершкового масла методом перетворення високожирних вершків у тов «люстдорф» з утилізацією стічних вод для виробництва альтернативних джерел енергії Балагута Світлана Анатоліївна Дрп У даному дипломному проекті розглядається організація роботи цеху з виробництва плавлених сирів в ум 0
33473 Удосконалення конструкції дробарки концентрованих кормів Габруський Володимир Ігорович Дрп Тваринництво є однією з найважливіших галузей сільського господарства як і України, так і у інших кр 0
33472 Удосконалення характеристик експлуатації силових трансформаторів Ковальчук Ю. О. Дрп Удосконалення характеристик експлуатації силових трансформаторів. Ковальчук Ю. О. − кваліфікаційна р 0
33471 Удосконалення методів та засобів контролю стану високовольтних вводів електричних апаратів Воронюк В. О. Дрп Удосконалення методів та засобів контролю стану високовольтних вводів електричних апаратів. Воронюк 0
33470 Удосконалення конструкції ґрунтообробного знаряддя для поверхневого обробітку ґрунту Гуменний Б І Дрп Дипломний проєкт на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 208 Агроінженерія, Вінни 1
33469 Аналіз конструктивних та експлуатаційних особливостей вимірювальних трансформаторів напруги Верхогляд Владислав Андрійович Дрп Верхогляд В. А. «Аналіз конструктивних та експлуатаційних особливостей вимірювальних трансформаторів 0
33468 Методичні вказівки до виконання навчальної практики з поглиблений використанням англійської мови для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», ОКР «Бакалавр» (денна форма навчання) інженерно-технічного факультету Граняк В. Ф. Мв Підвищення ефективності виробництва вимагає раціонального сполучення теоретичних знань фахівців з ум 0
33467 Distance learning of mathematics for agricultural higher education institutions students during martial law Novitska L. Мвз Against the background of the development of events related to the COVID-19 pandemic and the introdu 19
33460 Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму в Україні в умовах воєнного стану Рябоконь Тимофій Дрп Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи «Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму в Ук 0
33459 Комп’ютеризована система контролю параметрів функціонування доїльної установки з молокопроводом Одинська Анастасія Сергіївна Дрп розроблено інформаційно-вимірювальну систему параметрів функціонування доїльної установки з молокоп 0
33458 Комп’ютеризована система моніторингу стану мікроклімату теплиць Допіра Владислав Вячеславович Дрп розробленo комп’ютеризовану систему моніторингу стану мікроклімату теплиць, розглянуто вимоги до 0
33457 Модернізація лабораторного стенда для дослідження двигуна постійного струму Студилко Микола Андрійович Дрп Студилко М. А. Модернізація лабораторії дослідження двигунів постійного струму. Ліцензія на роботу. 0
33456 Нейромережева система управління електроприводом ліфтової підйомної установки Хитрук Нікіта Васильович Дрп Бакалаврська робота присвячена дослідженню нейронних мереж та використання їх для спрощення управлін 0
33455 Організація контролю публічних закупівель Процюк анна валеріївна Дрп Пpeдмeтoм дocлiджeння є мeтoдологiчні, opгaнiзaцiйнi тa пpaктичнi питaння організації контролю публі 1
33454 Організація аудиторських перевірок суб’єктів господарювання Cаранчук крістіна ігорівна Дрп Пpeдмeтoм дocлiджeння є теоретико-методологічні засади, методика та особливості проведення аудиту на 0
33453 Організація внутрішнього контролю підприємства Ярмолюк Олександра Юріївна Дрп Пpeдмeтoм дocлiджeння сукупність теоретичних, методично-організаційних та практичних аспектів органі 1
33452 Організація внутрішнього контролю підприємства Ярмолюк Олександра Юріївна Дрп Пpeдмeтoм дocлiджeння сукупність теоретичних, методично-організаційних та практичних аспектів органі 0
33451 Удосконалення конструкції різального апарата ротаційної косарки П’яста О.П. Дрп Сільське господарство належить до базових, життєво-необхідних галузей, стан та ефективний розвиток я 2
33450 Удосконалення конструкції зерноочисного агрегата Тостановський Володимир Сергійович Дрп Економічна ефективність вирощування зернових культур значною мірою обумовлена мінімізацією втрат при 1
33449 Розробка конструкції біопаливного баку двопаливної системи живлення дизельного двигуна Самохвал Сергій Валерійович Дрп Для проведення сільськогосподарських робіт щороку потрібно майже 1,4 млн. т. дизельного палива та 2 1
33448 Бакалаврська кваліфікаційна робота спеціальності 141 «електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на тему: «розробка електроприводу руху козлового крану» Тимошенко Анатолій Олександрович Дрп Відповідно до завдання бакалаврської кваліфікаційної роботи розроблено тему: «Розробка електропривод 0
33447 Бакалаврська кваліфікаційна робота на тему «використання електродного водонагрівача для системи електро тепло забезпечення молочного блоку ферми» Д. В. Кашталян Дрп У бакалаврській кваліфікаційній роботі було обрано електродний водонагрівач для системи електротепло 0
33446 Удосконалення вакуумних вимикачів розподільчих установок 10-35 кВ Кожушко О. В. Дрп Удосконалення вакуумних вимикачів розподільчих установок 10-35 кВ. Кожушко О. В. − кваліфікаційна ро 0
33445 Організація вирощування ремонтного молодняку великої рогатої худоби в умовах МХП «Зернопродукт» м. Липовець. Клочківський Микола Євгенійович Дрп Господарство спеціалізується у рослинництві на вирощуванні зернових, технічних та кормових культур т 1
33444 Проєкт технічного переоснащення ковбасного цеху з впровадженням нового асортименту у ТОВ «М'ясний майстер». Стрижак Яна Михайлівна Дрп Кваліфікаційна робота виконана на 80 сторінках машинописного тексту, містить 25 таблиць, 1 рисунок, 0
33443 Облік та контроль формування звітності з податку на додану вартість Сасюк Наталія Олександрівна Дрп Пpeдмeтoм дocлiджeння є методологічні, opгaнiзaцiйнi тa пpaктичнi питaння бyxгaлтepcькoгo oблiкy та 4
33442 Проєкт цеху з виробництва ковбасних виробів та переробки органічних відходів на біогаз в умовах ТОВ «М’ясний майстер» Мельничук Крістіна Григорівна Дрп Кваліфікаційна робота виконана на 88 сторінках машинописного тексту, містить 23 таблиці, 5 рисунків, 0
33441 Проєкт цеху з переробки риби у ТОВ «ТРЕДІС» Лідія Сулима Дрп Серед продуктів харчування населення значне місце посідає риба, яка є цінним джерелом поживних речов 3
33440 Розробка конструкції змішувача для в’язких середовищ харчових виробництв Мовчан Віталій Васильович Дрп У роботі досліджуються проектування технічних засобів для змішування в`язких продуктів у харчовій пр 0
33439 Розробка автоматичної лінії для обробки чашки диференціала вантажного автомобіля Міщенко Павло Сергійович Дрп Розроблена автоматична лінія пропонує повністю автоматизований процес обробки чашки диференціала. Во 0
33438 Розробка конструкції робочого органа молоткової дробарки Подгурський Дмитро Сергійович Дрп У роботі досліджено основні принципи функціонування молоткових дробарок, проведено аналіз існуючих к 0
33437 Розробка конструкції пристрою транспортування важких валів центрифуги фан-125-л2 Малюта Вадим Вікторович Дрп У роботі було проведено аналіз конструкції центрифуги та існуючих рішень для транспортування важких 0
33436 Проєкт цеху з виробництва варених ковбасних виробів у пп «фірма «зерно» Дабіжа Анастасія Дрп провести розрахунок основної і допоміжної сировини для виробництва варених ковбас, вибрати технолог 0
33435 Проєкт цеху з виробництва італійських сирів в умовах ТОВ «Аверса-Вінниця». Гурська Аліна Едуардівна Дрп Асортимент сирів ,які виготовляє підприємство користуються найбільшим попитом серед населення, мають 1
33434 Проєктування конструкції автомату для відрізання штучних заготовок Костюк Дмитро Сергійович Дрп Дипломний проект з проєктування конструкції автомату для відрізання штучних заготовок є роботою, що 0
33433 Управління рекламною діяльністю туристичного підприємства та шляхи його удосконалення Беский Андрій Вікторович Дрп Робота містить три розділи в яких розглянуто основні визначення реклами та маркетингової діяльності, 0
33432 Розробка конструкції маятникової годвниці Дугін О. С. Дрп Дугін Олександр Сергійович. Розробка конструкції маятникової годівниці. Дипломний проєкт на здобутт 0
33431 Проєкт цеху виробництва м’ясних виробів ТОВ «Ковінько-ковбаси». Схабик Аліна Євгеніївна Дрп Бакалаврська робота виконана на 76 сторінках машинописного тексту, містить 17 таблиць, 3 рисунки, сп 1
33430 Проєкт цеху виробництва мусу з використанням модифікованого крохмалю ТОВ «Аграна Фрут Україна». Роман Громлюк Дрп У відповідності до завдання, передбачено впровадження у виробництво технологій виробництва мусу з ви 0
33428 Розробка методів адресної передачі і розподілу втрат потужності Юсипишин П. С. Дрп Розробка методів адресної передачі і розподілу втрат потужності. Юсипишин П. С. − кваліфікаційна роб 0
33427 Розробка заходів по зменшенню втрат електроенергії в мережах 0,38 кВ Костік В. Д. Дрп Розробка заходів по зменшенню втрат електроенергії в мережах 0,38 кВ. Костік В. Д. − кваліфікаційна 0
33426 Дослідження особливостей технічного обслуговування електричних машин та трансформаторів Присяжнюк А. С. Дрп Бакалаврська робота присвячена технічному обслуговуванню електричних машин та трансформаторів і скла 0
33425 Проблеми та перспективи розвитку молодіжного туризму в Україні Проценко Артемій Анатолійович Дрп Метою роботи є конструктивно-географічний аналіз функціонування молодіжного туризму та обґрунтування 0
33424 Підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом туристичної сфери Коненко Ірина Сергіївна Дрп Метою є обґрунтування теоретичних засад та практичних рекомендацій щодо збалансованого розвитку поте 0
33423 Впровадження інструментів pr в діяльність туристичного підприємства Бондар Артем 41 Тур Дрп В наш час використання PR-інструментів являється досить важливим у системі управління підприємствами 0
33422 Проблеми та перспективи організації релігійного туризму в Україні Гаєвський В.В. Дрп Дослідження присвячено аналізу проблем організації та перспектив розвитку релігійного туризму в Укра 1
33421 Туристичний іміж України в контексті розвитку в’їзного туризму Карпенко Я.В. Дрп У сучасних умовах посилення процесів глобалізації та регіоналізації, коли умовно «стираються» кордон 0
33420 Вплив кормової бази на показники молочної продуктивності лактуючих корів української червоно-рябої молочної породи в умовах СТОВ «ім. Богдана Хмельницького» Гайсинського району Бойко Михайло С. Дрп Позитивні аспекти при дослідженні були виявлені в кількісному збільшені великої рогатої худоби по ро 3
33419 Технологія відтворення, утримання та годівля свиней в умовах ФГ «Щербич» Вінницького району Кабєтова Юлія О. Дрп Метою даної дипломної роботи було проаналізувати технологію відтворення, утримання та годівлю свиней 1
33418 Стан виробництва свинини в умовах фг «криниця» вінницького району. КАЛІНЧУК АНТОН. Дрп ВИВЧИЛИ СТАН ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ В УМОВАХ ФГ «КРИНИЦЯ» ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ. 5
33417 Методи та засоби штучного інтелекту. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 «Інформаційні технології», спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп’ Красиленко В.Г., Яровенко А.Г. Мв 12 «Інформаційні технології», спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми « 3
33416 Об’єктно-зорієнтоване програмування. Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» Яровенко А.Г., Красиленко В.Г. Мв Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсової роботи для здобувачів першого (б 3
33415 Розробка конструкції мотоблока для обробітку ґрунту Шиян Артем Ігорович Дрп Майже все сільське населення має земельні ділянки на яких вирощує сільськогосподарську продукцію. 0
33414 Проблеми та перспективи розвитку обліку в комп’ютерному середовищі Черкаський Костянтин Валерійович Дрп Мeтoю дипломної роботи є дослідження особливостей обліку в комп’ютерному середовищі задля формування 5
33413 Вплив регулювання чисельності шкідливих організмів на біоенергетичну продуктивність буряків цукрових в умовах ТОВ «ПК «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ» м. Гайсин Гайсинського району Анастасія Олінковська Дрп У кваліфікаційній роботі висвітлено вирішення проблеми, що полягає в розробці і обґрунтовані елемент 0
33412 Удосконалення конструкції зернового екструдера лінії виробництва балансуючих добавок Пекелей М.Ю. Дрп В сучасних умовах до діяльності виробничих підприємств висуваються високі вимоги до якості, зручност 1
33411 Облік та контроль розрахунків з бюджетом за податками і платежами Храпливий Володимир Вікторович Дрп Пpeдмeтoм дocлiджeння є методологічні, opгaнiзaцiйнi тa пpaктичнi питaння бyxгaлтepcькoгo oблiкy та 1
33410 Облік і контроль розрахунків за страхуванням Бурлак Ірина Валентинівна Дрп Метою дипломної роботи є дослідження взаємовідносин та обліку розрахунків за страхуванням та розробк 0
33409 Особливості розвитку бджільництва в умовах ТОВ «Агроеталон» Вінницького району Одар Ю Дрп Вивчено стан бджільництва та особливостей виробництва продукції в умовах ТОВ «Агроеталон» 3
33408 Характеристика основних складових технології виробництва свинини та проєкт переробки посліду в ТОВ «ВІКТОРІЯ ГРЕЙ» Хмільницького району Мізерна Олена Дрп Вивчено складові технологічного процесу виробництва свинини та розробка проєкту переробки посліду в 5
33407 Формування інвестиційної привабливості туристичної сфери Симоненко Олександра Дмитровича Дрп У дипломній роботі на тему «Формування інвестиційної привабливості туристичної сфери» висвітлено еко 1
33406 Розробка конструкції зубового розпушувача для міжрядного обробітку грунту Підкапка Д.О. Дрп Одне з перших місць по поживності серед кормових коренеплодів належить кормовому буряку. Кормовий б 2
33405 Екологічні аспекти рекреаційно-туристичної діяльності в Україні Роздорожнюк Дарія Михайлівна Дрп Мета роботи – дослідження особливостей еколого-економічного механізму рекреаційно-туристичної діяльн 0
33404 Проблеми та перспективи розвитку спортивно-оздоровчого туризму в Україні Агафонов Максим Олександрович Дрп Метою дипломної роботи є дослідження особливостей функціонування спортивно-оздоровчонго туризму в Ук 0
33403 Екологічна оцінка стану екосистем у межах НДГ "Агрономічне" Андрій Асаулюк Дрп Мета дослідження – проведення екологічної оцінки стану екосистем у межах науково-дослідного господар 0
33402 Екологічна оцінка стану водних ресурсів Вінниччини Максим Ганзюк Дрп Пояснювальна записка до дипломної роботи “Екологічна оцінка стану водних ресурсів Вінниччини” 36 с., 0
33401 Екологічна оцінка безпеки поводження з нафтопродуктами та біопаливами у м. Вінниця Ольга Королюк Дрп Пояснювальна записка: дипломна робота на тему: «Екологічна оцінка безпеки поводження з нафтопродукта 0
33400 Дипломна робота на тему: "Оцінка впливу техногенного забруднення на поширення міксотрофних видів рослин у межах Вінницької області" Євгеній Куцкий Дрп Пояснювальна записка до дипломної роботи “Оцінка впливу техногенного забруднення на пошир 0
33399 Удосконалення конструкції зернонавантажувача ЗПС-60 Лукашенко Максим Петрович Дрп Дипломний проект на тему: “Удосконалення конструкції зернонавантажувача ЗПС-60”. Студента 4-го курс 2
33398 Розробка потоково-технологічної лінії подрібнення кормів на малих тваринницьких фермах Слободянюк Олександр Леонідович Дрп Дипломний проєкт на тему: «Розробка потоково-технологічної лінії подрібнення кормів на малих тваринн 0
33397 Innovative approach to information technologies in tourism Stavska U. Мвз Innovations and innovative activity are traditionally presented as a direction of scientific and tec 27
33396 Проект цеху з виробництва м'яких сичужних сирів ТОВ «Аверса - Вінниця» Каріна Романовська Дрп У відповідності до завдання, передбачено впровадження у виробництво продукції м`яких сичужних сирів: 0
33395 Організаційно–економічне забезпечення інноваційного розвитку альтернативної енергетики в діяльності аграрних підприємств Бабенко О.С. Дрп Кваліфікаційна робота на тему: «Організаційно–економічне забезпечення інноваційного розвитку альтерн 8
33394 Удосконалення конструкції електрогідравлічного крокового привода Чорнопищук Олександр Миколайович Дрп В даній дипломній бакалаврській роботі проводиться розробка електрогідравлічного крокового приводу. 0
33393 Проєктування дільниці механічної обробки деталі типу «підставка» Андронатій Юрій Ігорович Дрп В кваліфікаційній бакалаврській дипломній роботі вирішується задача проєктування дільниці механічної 0
33392 Проєктування дільниці механічної обробки деталей типу «фіксатор тристоронній» Петров Богдан Євгенійович Дрп В бакалаврській дипломній роботі вирішується задача модернізації дільниці механічної обробки деталей 0
33391 Удосконалення конструкції інструментального фрезе-рувального верстата моделі 675п Пастушенко Олександр Іванович Дрп В кваліфікаційній бакалаврській дипломній роботі вирішується задача удосконалення конструкції інстру 0
33390 Аналіз технології виробництва молока та його первинна обробка у ФГ «Велес Віта» Могилів-Подільського району. Іздебська Ілона Ярославівна Дрп Фермерське господарство «Велес Віта» засноване у 2008 році і з 2012 року є учасником Асоціації вироб 2
33389 Проєкт цеху виробництва мармеладу у ТОВ «Солодка Мрія». Сидоров Ілля В’ячеславович Дрп Мармеладом це кондитерський виріб драглевидної структури, виготовлений із фруктово-ягідного пюре або 3
33388 «Проєкт цеху з виготовлення питних видів молока в умовах ТОВ «Літинський молочний завод». Сорокін Денис Олегович Дрп Бакалаврська робота виконана на 70 сторінках машинописного тексту, містить 10 таблиць, 6 рисунків, 0
33387 Облік та контроль розрахунків та формування податкової звітності з пдфо Мельник Карина Володимирівна Дрп Пpeдмeтoм дocлiджeння є мeтoдологiчні, opгaнiзaцiйнi тa пpaктичнi питaння бyxгaлтepcькoгo oблiкy та 1
33386 Інвентаризація як метод обліку і контролю діяльності підприємства Савчук Альона Григорівна Дрп Основною метою бакалаврської роботи є обґрунтування наукових та методологічних засад та розробка пр 2
33385 БАКАЛАВРСЬКА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Енергозабезпечення товарно-молочної ферми із застосування нетрадиційних джерел живлення» Третьяков Євгеній Олексійович Дрп Відповідно до завдання бакалаврської кваліфікаційної роботи розроблено тему: «Енергозабезпечення тов 0
33384 «Аналіз технології виробництва молока та його первинна обробка в ТОВ «Азорель» Вінницького району» Бабінський Богдан Юрійович Дрп Мета роботи полягає в проведенні аналізу технології виробництва молока та його первинної обробки в Т 6
33383 «Аналіз технологічного процесу виробництва свинини в умовах ФГ «Пляхівське» Хмільницького району» Осадчий Тарас Павлович Дрп Основний напрямок діяльності фермерського господарства «Пляхівське» - це реалізація відгодівельного 3
33382 Застосування інструментів Інтернет-маркетингу для локального ринку Ліман В.В., Кучерук В.Ю., Суприган В.А. Сун Сьогодні все більше компаній розвивають свій бізнес за рахунок використання електронних засобів рекл 18
33381 Технологія і організація подієвого туристського заходу Толпаєва Дарина Олегівна Дрп У роботі висвітлено теоретичні аспекти технології й організації подієвого туристського заходу, істор 0
33380 Лісівничо-екологічні особливості вирощування псевдотсуги мензіса (pseudotsuga menziesii (mirb.) franko) в умовах ботанічного саду «поділля» внау Денис Печевистий, керівник: доцент Матусяк Михайло Дрп Одним з основних напрямів підвищення продуктивності українських лісів та посилення їх корисних функц 0
33379 Удосконалення конструкції картоплекопача КТ-0,6. Коваленко Максим Сергійович Дрп Проаналізовано способи збирання картоплі та викладені агротехнічні вимоги до процесу, виконано, огля 30
33378 Удосконалення дискової борони УДА-3,8-40. Шклярук Владислав Вікторович Дрп виконано огляд конструкцій дискових ґрунтообробних машин і запропонована конструкція котка до дисков 3
33377 Модернізація цеху з виробництва бубличних виробів у КП «Іллінціхліб» Стрембіцький Данило Віталійович Дрп Розраховано потребу в основній і допоміжної сировини, технологічному обладнанні. За результатами да 0
33376 Модернізація цеху з виробництва копчених ковбасних виробів ТОВ «Козятинський м'ясокомбінат» Сушко Валентина Леонідівна Дрп Розраховано потребу в основній і допоміжної сировини, виробничих площах, технологічному обладнанні. 0
33375 Проєкт цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів ТОВ «Ковінько-ковбаси» Дар’я Ніколаєва Дрп напівфабрикати користуються заслуженим визнанням споживача і з кожним роком займають дедалі міцніше 0
33374 Розробка електромеханічного підйомника для проведення технічного обслуговування Сторожук Андрій Васильович Дрп Проект виконувався на кафедрі ТПтаОПХВ студентом денної форми навчання інженерно-технологічного факу 0
33373 Управління ресурсним потенціалом відходів підприємства на виробництво біопалив Побережний А.Д. Дрп Кваліфікаційна робота та тему: «Управління ресурсним потенціалом відходів підприємства на виробництв 5
33372 Розробка конструкції підйомної бортової стріли вантажного автомобіля Червоняк Володимир Сергійович Дрп Дипломний проект на тему: “Розробка конструкції підйомної бортової стріли вантажного автомобіля ”. 0
33371 Удосконалення технологічного процесу приготування кормів з розробкою малогабаритного подрібнювача Стукан Олександр Миколайович Дрп Дипломний проект на тему: «Удосконалення технологічного процесу приготування кормів з розробкою мало 0
33370 Формування стратегії диверсифікації діяльності підприємства на основі виробництва альтернативних джерел енергії Самойленко Б.М. Дрп Об’єктом дослідження є виробничо-фінансова система ФГ «Агро. Поділля.» с. Слобода-Шаргородська Жмер 5
33369 Формування стратегії управління витратами у сільськогосподарських підприємствах Гафина М.І. Дрп Система управління витратами сільськогосподарського підприємства повинна бути динамічною і відкрито 2
33368 Управління процесом відтворення основних засобів аграрних підприємств Білоусов А.С. Дрп Кваліфікаційна робота на тему: «Управління процесом відтворення основних засобів аграрних підприємс 4
33367 Підвищення ефективності функціонування електричних систем із використанням засобів компенсації Антонюк Євген Олександрович Дрп Антонюк Є. О. «Підвищення ефективності функціонування електричних систем із використанням засобів ко 1
33366 Кормові можливості сої в результаті екструзії при різній температурі Морозова Л.П. Тд 23
33365 Розробка конструкції змішувача біомаси лінії виготовлення пелетів Коваленко Констянтин Анатолійович Дрп Відновлювальна енергетика - це сектор енергетики, що динамічно розвивається у світі. На сьогодні ча 0
33363 Обґрунтування комплексу машин для вирощування соняшнику з модернізацією конструкції жатки жу-6/5 Бондаренко Микола Павлович Дрп Сільське господарство України з усіх галузей суспільного виробництва найтісніше пов’язане із живою 2
33361 Розробка конструкції преса лінії виробництва паливних брикетів Мазур Тарас Ігорович Дрп Сільське господарство є одним з основних споживачів енергії. Його найбільш енергоємна галузь - росл 0
33360 Економіка підприємства та економіка праці. Методичні вказівки для організації самостійної роботи Студентів денної та заочної форми навчання Галузі знань 07 Управління та адміністрування Спеціальності 071 Облік і оподаткування Першого (бакалаврського) осв Томашук І.В., Болтовська Л.Л. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи Студентів денної та заочної форми навчання Га 0
33359 Розробка конструкції вібраційної сушарки для нішевих культур Устименко Олександр Олександрович Дрп Насіння гарбуза містить до 50% олії, гліцерид ліноленову, олеїнову, пальмітинову, стеаринову кисло 1
33358 Проєкт цеху із виробництва незбираномолочних продуктів ПП «Еко-Молпродукт» Владислав Лендел Дрп У вступі обґрунтовано актуальність та практичну цінність обраної теми. 2
33357 Управління економічною безпекою аграрного підприємства Тесля Н.О. Дрп Кваліфікаційна робота на тему: «Управління економічною безпекою аграрного підприємства (за матеріала 6
33356 Управління ризиками господарської діяльності туристичного підприємства Гаврилова Христина Юріївна Дрп У роботі розглянуто теоретичні аспекти ризиків страхування в туризмі. Узагальнено наукові положення 0
33355 Державне регулювання розвитку підприємств туристичної індустрії в сучасних умовах та шляхи його удосконалення Кирста Владислав Юрійович Дрп Мета роботи – дослідження особливостей в теоретичному обґрунтуванні й розробленні практичних рекомен 1
33354 Екологічна оцінка стану довкілля за впливу звалищ твердих побутових відходів у межах теплицької тг Ротар Аліна Дрп Із зростанням кількості міст та промислових підприємств постійно збільшується кількість відходів. Пр 0
33353 Фондовий ринок. Методичні вказівки для практичних занять для здобувачів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий Марценюк О.В., Сьомченков О.А. Мв Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Фондовий ринок» для здобувачів денної та заоч 2
33352 Фінансові інновації. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) освітнього р Вдовенко Л.О., Грищук Н.В., Краківський Ю.С. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для вивчення курсу «Фінансові інновації»., зокрема дає мо 3
33351 Фінансові інновації. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістер Вдовенко Л.О. Грищук Н.В., Краківський Ю.С.. Мв Методичні вказівки призначені для вивчення курсу «Фінансові інновації»., зокрема дають можливість з 2
33350 Фінансові інновації. Методичні вказівки для виконання практичних завдань здобувачами здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другог Вдовенко Л.О. Грищук Н.В., Краківський Ю.С.. Мв Методичні вказівки призначені для вивчення курсу «Фінансові інновації»., зокрема дають можливість з 3
33349 Податковий менеджмент. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня. Коваль Н.І., Подолянчук О.А. Нп Програма навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» призначена для здобувачів другого (магістерсь 1
33348 Аналіз господарської діяльності: методичні рекомендації з організації самостійної роботи здобувачами вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент» першого (бакалаврського) освітнь Мулик Т.О. Мв Методичні рекомендації призначено для виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти галузі з 0
33347 Соціальне страхування. Методичні вказівки для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) освітнього рівня. Ві Коваль Л. В., Марценюк О. В. Мв Методичні вказівки для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти галузі знань 07 «Управл 0
33346 Методичні вказівки для підготовки та написання дипломних робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» Вдовенко Л.О., Сьомченков О.А., Вельгус Ю. В.. Мв В методичних вказівках визначаються всі стадії процесу підготовки та захисту дипломної роботи магіст 1
33345 Ринок цінних паперів. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінансів, банківської справи та страхування» п Коваль О.В., Коваль Л.В. Нп Представлена програма включає в себе перелік тем теоретичних (лекції) та практичних занять і їх коро 0
33344 Ринок цінних паперів. Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних завдань здобувачами вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банкі Коваль О.В., Коваль Л.В. Мв Методичні вказівки розроблені із метою закріплення теоретичних та практичних знань щодо місця та рол 0
33343 Оцінка впливу стовбурових шкідників на ріст і розвиток сосни звичайної (pinus sylvestris l.) в умовах ботанічного саду «поділля» внау Ілля Різник Дрп Оцінка впливу стовбурових шкідників на ріст і розвиток сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) в умова 1
33342 Оцінка ефективності засобів захисту в контролі шкодочинних організмів сої в умовах ТОВ «Сингента» с. Агрономічне Вінницького району Віталій Гаврилюк, Сергій Амонс. Дрп Дипломна робота на тему «Оцінка ефективності засобів захисту в контролі шкодочинних організмів сої 0
33341 Проєктування туристсько-рекреаційного напряму в київській області Сметаніна Анастасія Юріївна Дрп Випускний кваліфікаційний проєкт складається з трьох розділів, вступу, висновків та пропозицій. У пе 2
33340 Управління маркетинговою діяльністю на туристичному підприємстві Ващук Анастасії Ігорівни Дрп У сучасних умовах господарювання розвиток підприємств туристичної галузі України характеризується за 2
33339 Управління розвитком сільського (зеленого) туризму на Вінниччині Скрипник Вадим Олександрович Дрп У дипломній роботі на тему «Управління розвитком сільського (зеленого) туризму на Вінниччині» розгля 2
33338 Аналіз технології вирощування ремонтного молодняку і нетелей та організація переробки гною на біогаз в ТОВ «Золоті луки» Вінницького району. Олійник Н.П. Дрп Спеціалізація ТОВ «Золоті луки» - виробництво молока та яловичини. У 2022 році в господарстві утрим 6
33337 Управління формуванням стратегічних конкурентних переваг підприємств апк Стасюк Д.Ю. Дрп Кваліфікаційна робота на тему: «Управління формуванням стратегічних конкурентних переваг підприємств 3
33336 Управління маркетинговою діяльністю підприємств апк Бнатова А.В. Дрп Кваліфікаційна робота на тему: «Управління маркетинговою діяльністю підприємств АПК» (за матеріалами 2
33335 Оцінка впливу стадницького полігону твердих побутових відходів при виробництві біометану на стан атмосферного повітря в межах вінницької тг Стрельчук Назар Дрп Відповідно до статистичних даних, популяція міст зростає із збільшенням кількості населення та пром 0
33334 Theoretical and practical studies of effective physical and mathematical models of designing educational resources in agrarian institutions of higher education Dubchak V., Manzhos E. Мвз The purpose of this paper to investigate the issue of optimal, extreme (minimum) coverage of the are 28
33333 Менеджмент аграрних підприємств. Методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньо-професійною програм Кубай О.Г., Мазур К.В. Мв Методичні вказівки для проведення практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня в 0
33332 Управління поведінкою споживачів. Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальністю 075 «Маркетинг» освітньо-професійною програмою « Кубай О.Г. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 0
33331 Управління поведінкою споживачів. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальністю 075 «Маркетинг» освітньо-професійною програмою «Маркетинг». Кубай О.Г. Мв Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за г 0
33330 Менеджмент аграрних підприємств. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньо-професійною програм Кубай О.Г., Мазур К.В. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня ви 0
33329 Напрямки розвитку туристичного бізнесу України Захарова Т.В. Сун У роботі розкриті перспективи післявоєнного відновлення сфери туризму в Україні. Проведено аналіз на 24
33328 Латинська мова. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної форми навчання галузі знань 21 Ветеринарна медицина спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експер Малик В. М. Мв Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (м 0
33327 Бухгалтерський облік та контроль запасів підприємства Комісаров Михайло Костянтинович Дрп Предметом дослідження в дипломній роботі на тему «Бухгалтерський облік та контроль запасів підприємс 4
33326 Облік та контроль дебіторської заборгованості підприємства Коритна Анна Леонідівна Дрп Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методично-організаційних та практичних аспектів облі 3
33325 Система обліку та аналізу витрат виробництва на підприємстві Климчук Тетяна Олександрівна Дрп Метою бакалаврської роботи є з’ясування сучасної природи витрат виробництва та системи калькулюванн 3
33324 Облік та аудит операцій з оборотними активами підприємства Берещук Яна Валеріївна Дрп У першому розділі досліджено погляди науковців щодо розкриття економічної сутності оборотних активів 2
33323 Аналіз виробництва молока в умовах СВК «Маяк» Вінницького району Сергій Козак Дрп Проведено аналіз показників відтворення,умов годівлі, утримання та доїння корів та первинної обробки 3
33322 Формування згуртованого трудового колективу туристичного підприємства Коваленко Олена Сергіївна Дрп Особливо актуальне зазначене для сфери гостинності, де кадри відіграють ключову роль. Складнощі щодо 0
33321 РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ Гонько Дмитро Романович Дрп Обґрунтовано теоретичний підхід до розвитку малого готельного бізнесу як структурного елементу індус 0
33320 Управління туристичною агенцією як суб’єктом малого бізнесу в умовах формування постіндустріальної економіки Євстігнєєв Максим Володимирович Дрп Дипломна робота на тему: «Управління туристичною агенцією як субєктом малого бізнесу в умовах формув 1
33319 Процес управління якістю обслуговування в туристичному підприємстві Драчук Уляна Вікторівна Дрп Дипломна робота на тему: «Процес управління якістю обслуговування в туристичному підприємстві». Мета 1
33318 Управління бізнес-процесами продажу туристичного підприємства Мельник Олександра Дрп Дипломна робота на тему: «Управління бізнес-процесами продажу туристичного підприємства». Об’єκт д 1
33317 Проблеми та перспективи розвитку гастрономічного туризму в україні Сук Вікторія Дрп Дипломна робота на тему «Проблеми та перспективи розвитку гастрономічного туризму в Україні». Метою 1
33316 Матеріальні витрати в системі бухгалтерського обліку та контролю Бабійчук Діана Вікторівна Дрп Бакалаврська робота на тему: «Матеріальні витрати в системі бухгалтерського обліку та контролю» вико 0
33315 Облік та аудит матеріальних витрат підприємства Попик Яна Станіславівна Дрп Бакалаврська робота на тему: «Облік та аудит матеріальних витрат підприємства» виконана із використ 2
33314 Облік та аудит процесу реалізації продукції підприємства Огоцька Яна Сергіївна Дрп Мета дипломної роботи полягає в поглибленні теоретичних знань та створенні практичних рекомендацій д 2
33313 Проект цеху з виробництва хліба КП «Іллінціхліб». Валентина Кирилюк Дрп У відповідності до завдання, передбачено впровадження у виробництво продукції з хліба: Хліб Любитель 0
33312 Проект цеху з виробництва масла вершкового та спредів способом перетворення високо жирних вершків ТОВ «Азорель». Ірина миронович Дрп У відповідності до завдання, передбачено впровадження у виробництво масла вершкового: масло Екстра, 0
33311 Аналіз технології виробництва та первинної обробки молока в умовах Іллінецького Державного аграрного коледжу Вінницького району Сергій Тетерук Дрп Наведено характеристику стада корів та технологічні особливості виробництва молока у дослідному госп 0
33310 Імунітет рослин. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 202 «Захист і карантин рос Коваленко Т.М. Нп Навчальна програма з дисципліни «Імунітет рослин» призначена для підготовки здобувачів вищо 1
33309 Мікробіологія. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 202 «Захист і карантин рослин» першого Коваленко Т.М. Нп Навчальна програма з дисципліни «Мікробіологія» призначена для підготовки здобувачів вищої ос 1
33308 Сільськогосподарська вірусологія. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності׃ 202 «Захис Коваленко Т.М. Мв Методичні вказівки призначено для самостійної роботи студентів денної форми навчання галузі знань: 2 1
33307 Захист плодоовочевих культур. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів вищої освіти денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин ро Рудська Н.О. Мв Методичні вказівки написано із врахуванням вимог та програми навчальної дисципліни для підготовки зд 1
33306 Садово-паркова ентомологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове Рудська Н.О. Мв Методичні вказівки містять інформацію та теоретичні відомості для виконання практичних робіт під час 1
33305 Захист плодоовочевих культур. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» пе Ніна Рудська Нп Концепція навчальної програми, її основна мета й завдання враховують головну функцію навчального пре 1
33304 Лісова ентомологія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» пе Рудська Н.О. Мв Методичні вказівки містять інформацію та теоретичні відомості для виконання практичних робіт під час 1
33303 Гербологія. Методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" спеціальності 201 "Агрономія", 202 "Захист і каран Окрушко С.Є. Мв Міcтить перелік тем, які виносяться на розгляд лекційних та практичних занять, а також їх погодинний 1
33302 Аналіз технології виробництва та первинної обробки молока в умовах Іллінецького Державного аграрного коледжу Вінницького району Сергій Тетерук Дрп Наведено характеристику стада корів та технологічні особливості виробництва молока у дослідному госп 3
33301 Технологічні особливості виробництва та первинної обробки молока з організацією переробки гною на біогаз в СВК «ТРУДІВНИК» Гайсинського району Ігор Колос Дрп Метою дипломної роботи є проведення аналізу молочної продуктивності, відтворної здатності корів, умо 8
33300 Геоінформаційні системи в екології. Методичні вказівки для практичних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» Колісник Олег Мв Сучасний світ, його географічні особливості постійно змінюються і розвиваються. Правильне і всебічно 39
33299 Моделювання технологічних процесів і систем в агрономії. Методичні вказівки для практичних робіт здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство 201 «Агрономія» Колісник Олег Мв Математичне моделювання є стандартним методом, що застосовується для формального опису функціонуванн 0
33298 Методологія та організація наукових досліджень в екології з основами інтелектуальної власності. Навчальна програма з дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 Пр Олександр Ткачук, Оксана Врадій Нп У програмі з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень в екології з осно 2
33297 Методологія та організація наукових досліджень в екології з основами інтелектуальної власності. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання Олександр Ткачук, Оксана Врадій Мв Викладено основні методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентами з навчальної дисцип 1
33296 Екологічно чисте виробництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» дру Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету а 0
33295 Грунтознавство з основами геології. Методичні рекомендації для ведення практичних робіт з дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології» для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського освітнього рівня денної та заочної форм навчання факультету агрон Тетяна Забарна, Ліна Броннікова Мв Методичні рекомендації для ведення практичних робіт розроблено на основі вимог для здобувачів вищої 0
33294 Лісівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної за заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 205 «Лісове господарство», освітнього рівня «Б Матусяк М.В. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної за заочної форм навчання факул 0
33293 Дендропроектування. Методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва спеціальності 206 Садово–паркове господарство, другого (магістерського) рівня вищої освіти Циганська О.І. Мв Методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти денної та заочної форм на 2
33292 Методи біотехнології в декоративному розсадництві. Методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва спеціальності 206 Садово–паркове господарство, другого (маг Циганська О.І. Мв Методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти денної та заочної форм н 0
33291 Розробка конструкції вальцевого подрібнювача зерна Іжакевич С.Г. Дрп Дипломна робота на тему: «Розробка конструкції вальцевого подрібнювача зерна» складається з 56 листі 2
33290 Розробка конструкції пастоприготовлювача для годівлі свиней Морозюк М.І. Дрп Дипломний проект на тему: «Розробка пастоприготовлювача для годівлі свиней» складається із 51 листа 3
33289 Сучасні технології садово-паркового господарства. Методичні вказівки для проведення практичних занять та з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни для здобувачів вищоїосвіти факультету агрономіїта лісівництва денноїта заочноїформ Циганська Олена, Панкова Сніжана Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт та з організації самостійної роботи для здобува 1
33288 Проєкт цеху виробництва морозива молочного в асортименті на ПП «Еко-Молпродукт» Тетяна Лук'яненко Дрп У відповідності до завдання, передбачено впровадження у виробництво морозива, такого асортименту: «М 0
33287 Проєкт технічного переоснащення цеху з виробництва напівтвердого сиру ТОВ «Літинський молочний завод» Юлія Баранова Дрп У відповідності до завдання, передбачено впровадження у виробництво сиру напівтвердого.У вступі обґр 0
33286 Проєкт цеху з виробництва кисломолочних напоїв термостатним способом ПП «Еко – Молпродукт Юрій Мацюк Дрп У відповідності до завдання, передбачено впровадження у виробництво технологій: йогурту персикового, 0
33285 Проєкт технічного переоснащення цеху з виробництва твердих сирів ТОВ «Азорель» Тетяна Кипоренко Дрп У відповідності до завдання, передбачено впровадження у виробництво технологій твердих сирів Естонсь 0
33284 Проєкт цеху з незбираномолочної продукції ПП «Еко-Молпродукт» потужністю перероблення 22 т молока за зміну. Олександр Гризлій Дрп У відповідності до завдання, передбачено впровадження у виробництво технологій молока пряженого і ві 1
33283 Технічне переоснащення цеху із виробництва продукції з молока незбираного ПП «Еко-Молпродукт» Тетяна Войцюцька Дрп У відповідності до завдання, передбачено впровадження у виробництво продукції з молока незбираного: 0
33282 Облікове забезпечення управління витратами основного виробництва Бровчик Владислав Віталійович Дрп Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методичних положень і розробка практичних рекомендацій, 1
33281 Облік та контроль поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи і послуги Горохолінська Оксана Геннадіївна Дрп Об’єктом дослідження є облік та контроль кредиторської заборгованості за товари, роботи і послуги на 3
33280 Екологічна оцінка стану поверхневих вод р. Соб в межах Гайсинського ОТГ Задніпрянець Альона Дрп дати оцінку води річки Соб та визначити фактори, які впливають на її екологічний стан в межах Гайси 0
33279 Модернізація електропривода буртоукладчика Ткачук Микола Васильович Дрп У наш час в країнах з розвиненою промисловістю найбільша частка електроенергії споживається електроп 0
33278 Бакалаврська кваліфікаційна робота на тему «організація електроживлення м'ясокомбінату» С. Д. Червонецький Дрп Відповідно до завдання дипломної роботи розроблено тему: «Організація електроживлення м`ясокомбінат 0
33277 Овочівництво відкритого грунту і баштанництво. Методичні вказівки для виконання практичних робіт підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знан Вдовенко С. А., Паламарчук І. І. Мв Методичні вказівки для виконання практичних робіт підготовки здобувачів вищої освіти факультету агро 0
33276 «Проєкт цеху з виробництва варених ковбасних виробів у ПП «ЯНТАС» Ревко Руслан Русланович Дрп Бакалаврська робота виконана на 67 сторінках машинописного тексту, містить 16 таблиць, 2 рисунки, 0
33275 Плодівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництвав рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 201 «Агрономія», осв Паламарчук І.І. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лі 0
33274 Плодівництво. Методичні вказівки до виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництвав рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності: 203 «Садівництво, пл Паламарчук І.І. Мв Методичні вказівки до виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лі 0
33273 Застосування цифрових технологій в аграрному виробництві Солона О.В. Сун Ключовою групою в складі інновацій з позиції сталого розвитку є технологічні інновації, які представ 28
33272 Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства. рограма навчальної дисципліни Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 24 Сфера обслуговування, спеціальність Токарчук О.А. Нп Програма навчальної дисципліни Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства для здобувач 1
33271 Підйомно-транспортні машини. Програма навчальної дисципліни Підйомно-транспортні машини для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 208 Агроінженерія, освітньо-професійна програм Токарчук О.А. Нп Програма навчальної дисципліни Підйомно-транспортні машини для здобувачів першого (бакалаврського) р 2
33270 Організація й методика оцінки в системі бухгалтерського обліку Щербініна Світлана Олександрівна Дрп Обґрунтування та розробка рекомендацій з практичного використання організаційно-методичних положень 2
33269 Облік і контроль оренди землі в сільськогосподарських підприємствах Мазурков Владислав Вікторович Дрп Розгляд науково-правових засад та розроблення практичних рекомендацій щодо удосконалення теоретичних 4
33268 Монтаж, обладнання та діагностика. Програма навчальної дисципліни Монтаж, обладнання та діагностика для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 13 Механічна інженерія, спеціальність 133 Галузеве машинобудування, освітньо-профес Токарчук О.А. Нп Програма навчальної дисципліни Монтаж, обладнання та діагностика для здобувачів першого (бакалаврськ 1
33266 Овочівництво. Методичні вказівки для виконання практичних робіт підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 20 «Аграрні науки та продоволь Паламарчук І.І. Мв Методичні вказівки для виконання практичних робіт підготовки здобувачів вищої освіти факультету агро 0
33264 Сучасний стан технології виробництва свинини в умовах фг «щербич» вінницького району Струшевський О. Дрп вивчено особливості технологічного процесу виробництва свинини в умовах фермерського господарства «Щ 3
33263 Особливості вирощування молодняку великої рогатої худоби в умовах стов «україна» вінницької області Магаляс А. Дрп вивчено особливості вирощування ремонтного молодняку в умовах СТОВ «Україна» 4
33262 Шляхи створення високопродуктивного молочного стада у фг «щербич» вінницького району Вельган О. Дрп вивчено особливості створення високопродуктивного молочного стада в умовах фермерського господарства 1
33261 Організація вирощування ремонтного молодняку великої рогатої худоби у тов «золоті луки» Брижак О. Дрп вивчено стан технології вирощування ремонтного молодняку в умовах ТОВ «Золоті Луки» 2
33260 Санітарно-гігієнічна оцінка умов вирощування ремонтних телиць та використання гноєвих відходів у виробництві біогазу в умовах фг «щербич» с. селище вінницького району Білоус В. Дрп проведено санітарно-гігієнічну оцінку умов вирощування ремонтних телиць в умовах ФГ «Щербич». 7
33259 Оцінка екологічних ризиків внаслідок сільськогосподарської діяльності. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузізнань10 «Природничі науки» спеціа Алєксєєв О.О., Мазур О.В. Мв Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни "Оцінка екологічних ризиків 1
33258 Організаційно-методичні аспекти обліку та контролю основних засобів Герасимчук Марія Михайлівна Дрп Вивчення теоретичних та методичних питань у сфері обліку та контролю операцій пов’язаних з основними 1
33257 Бухгалтерський облік та контроль нематеріальних активів Яхно Альона Олександрівна Дрп Предметом дослідження є комплекс теоретичних, методологічних та практичних аспектів обліку і контрол 3
33256 Облік та контроль ефективності використання виробничих запасів підприємства Чернега Людмила Володимирівна Дрп Предметом дослідження є процес використання виробничих запасів на сільськогосподарських підприємства 3
33255 Облік та аналіз операційної діяльності сільськогосподарських підприємств Куцак Надія Сергіївна Дрп Предметом дослідження є сукупність методичних положень і організація бухгалтерського обліку і аналіз 1
33254 Розробка конструкції кутер-мішалки лінії виробництва ковбасних виробів Паламарчук А.В. Дрп Ковбасні вироби мають велике значення у харчуванні населення, а їх виробництво є найбільш поширеним 0
33253 Облік та аудит закупівель товарів, робіт, послуг за державні кошти Божнюк А. В. Дрп Пpeдмeтoм дocлiджeння є мeтoдологiчні, opгaнiзaцiйнi тa пpaктичнi питaння бyxгaлтepcькoгo oблiкy та 1
33252 Розробка конструкції обмежувача частоти обертання колінчастого валу газодизельного двигуна Д-240 Кубло Владислав Валерійович Дрп Для переобладнання дизеля з можливістю роботи в газодизельному режимі необхідно лише добавити ще од 0
33251 Облік і контроль операцій з грошовими коштами Провізіон Вікторія Олександрівна Дрп Мета бакалаврської роботи полягає в удосконаленні теоретичних положень та розробці практичних рекоме 4
33250 Облікова політика в системі управління підприємством та її правове забезпечення Гончарук Марина Олександрівна Дрп Мета бакалаврської роботи полягає у поглибленні теоретичних засад та розробці практичних рекомендаці 4
33249 Облік і контроль доходів та результатів діяльності сільськогосподарських підприємств Матеуш Юлія Олександрівна Дрп Мета бакалаврської роботи полягає у поглибленні теоретичних засад та розробці практичних рекомендаці 5
33248 Бухгалтерська звітність в системі інформаційного забезпечення управління діяльності підприємства Рибак Дмитро Юрійович Дрп Метою бакалаврської роботи є дослідження методики та вивчення практики формування форм відповідних в 2
33247 Бухгалтерський облік та контроль резервів капіталу підприємств Савченко Вікторія Валеріївна Дрп Метою дипломного дослідження є обґрунтування теоретичних і організаційно-методичних аспектів та прак 2
33246 Рекомендації щодо конструювання адаптивного вібраційного млина у технології приготування концентрованих кормів Калетнік Г.М., Солона О.В., Яропуд В.М. Сун На сучасному етапі розвиток переробної галузі агропромислового виробництва тісно пов’язаний з пошуко 57
33245 Актуальність та засоби збереження російськомовного пошукового трафіку комерційних сайтів при переведенні їх на українську мову Ліман В.В. Дк Проаналізовано ризики зменшення трафіку з пошукових систем при переведенні комерційних сайтів з ро 8
33244 Peculiarities of marketing activities of agrarian enterprises in the conditions of martial law Lohosha R., Mazur K., Alieksieieva O., Babyna O., Babyn I., Belkin I., Germaniuk N., Gontaruk Y., Harbar Z., Kubai O., Koval O., Pidlubnyi V., Trapaidze S. Мвз The agro-industrial sector is one of the locomotives of the national economy of Ukraine: the industr 30
33243 Екологічна оцінка якості води в межах Сабарівського водосховища Рябчинська Даря Дрп дослідження хімічного складу та аналіз якості води Сабарівського водосховища 0
33242 Математичне моделювання електротехнічних систем. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузь знань 14 Електрична інженерія, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Гайдамак О. Л. Нп Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузь з 1
33241 Управління маркетинговою діяльністю аграрного підприємства Мазур М.В. Дрп Кваліфікаційна робота на тему: «Управління маркетинговою діяльністю аграрного підприємства». Об’єкт 6
33240 Удосконалення управління прибутком аграрного підприємства Нагирач Л.Р. Дрп Кваліфікаційна робота на тему: «Удосконалення управління прибутком аграрного підприємства (за матері 5
33239 Соціально-економічний розвиток територіальної громади та напрями його удосконалення Куцулима Б.Ю. Дрп дослідження соціально-економічного розвитку територіальної громади та запропонувати напрями його уд 0
33238 Малі електричні станції в АПК. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузь знань 14 Електрична інженерія, спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Гайдамак О. Л. Нп Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузь з 1
33237 Електротехніка та електроніка. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 12 Інформаційні технології, спеціальність 208 Комп’ютерні науки, освітньо-професійна програма Електротехніка та електрон Гайдамак О. Л. Нп Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь зн 0
33236 Mechanisms of strategic management of marketing activities of agribusiness entities under martial law Lohosha R. Мвз The agro-industrial sector is one of the locomotives of the national economy of Ukraine: the industr 32
33235 Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 13 Механічна інженерія, спеціальність 133 Галузеве машинобудування, освітньо-професійна прогр Гайдамак О. Л. Нп Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь зн 1
33234 Електротехніка та електроніка.Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 20 Аграрні науки продовольство, спеціальність 208 Агроінженерія, освітньо-професійна програма Електротехніка та електронік Гайдамак О. Л. Нп Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь зн 0
33233 Directions for improving marketing management of agro-industrial production in the region Trapaidze S. Мвз New economic relations in the agro-industrial production of the region necessitate the formation of 34
33232 Електричні апарати. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 14 Електрична інженерія, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Гайдамак О. Л. Нп Програма навчальної дисципліни "Електричні апарати" для здобувачів першого (бакалаврськ 1
33231 Діагностування енергообладнання.Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 14 Електрична інженерія, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Гайдамак О. Л. Нп Програма навчальної дисципліни "Діагностування енергообладнання" для здобувачів першого (б 1
33230 Місцеве самоврядування як складова «зеленого» повоєнного відновлення України Білокінна І.Д. Сун У статті визначено сутність органів місцевого самоврядування, принципи їх діяльності, важливість ре 20
33229 Розвиток комунікацій в управлінні підприємством Ксенченко С.С. Дрп дослідження та аналіз комунікації на підприємстві, її складових та різновидів, розгляд структури ко 0
33228 Проєкт цеху з виробництва кисломолочних напоїв ТОВ «Аверса-Вінниця» Юлія Березюк Дрп молочна промисловість стоїть на досить високому рівні, хоча в порівнянні з світовими стандартами ба 0
33227 Проєкт цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів ТОВ «Козятинський м'ясокомбінат» Діана Ткаченко Дрп обладнання, та проведений розрахунок виробничої площі. У проекті відображені питання охорони праці 1
33226 Проєкт цеху виробництва ковбасних виробів ТОВ «Ковінько-ковбаси» Аліна Вішталюк Дрп аналіз ринку продукту та його споживання. Проведений продуктовий розрахунок і опис технологічних пр 4
33225 Облік та аналіз розрахунків за страхуванням підприємств Гончарук Юлія Олександрівна Дрп Метою дипломної роботи є удосконалення теоретичних підходів та розробці рекомендацій щодо поліпшення 4
33224 Prospects and assessment of the development of marketing activity of agricultural enterprises of Ukraine Babyna O., Babyn I. Мвз Ukraine is an agrarian country that provides the lion`s share of the export of agricultural products 11
33223 Облік та аналіз розрахунків зі страхування підприємств Пацюк Марія Володимирівна Дрп Бакалаврська робота на тему: «Облік та аналіз розрахунків зі страхування підприємств». Метою диплом 3
33222 Проєкт цеху з виробництва варених ковбасних виробів у ТОВ «Козятинський м'ясокомбінат» Гриців Марія Володимирівна Дрп Бакалаврська робота виконана на 76 сторінках машинописного тексту, містить 12 таблиць, 4 рисунки, с 1
33221 Проєкт реконструкції цеху з метою впровадження виробництва зернових хлібів для здорового харчування в умовах ТОВ «Бонус У» Соколовський Дмитро Олегович Дрп Кваліфікаційна дипломна робота викладена на 108 сторінках, містить 46 таблиць, складається із вступ 0
33220 Проєкт цеху з виробництва вершкового масла з організацією переробки вторинної сировини у ТОВ "Аверса-Вінниця" Покотило Юлія Василівна Дрп Бакалаврська робота виконана на 61 сторінках машинописного тексту, містить 15 таблиць, 4 рисунки, 0
33219 Інтродукція Gingo biloba L. в умовах біостаціонару ботанічного саду «Поділля» ВНАУ Владислав федорчук Дрп Колекції рослин у ботанічних садах є надзвичайно важливим джерелом збагачення лісових культур і осе 1
33218 Еколого-біологічні особливості ялини європейської в умовах ботанічного саду «Поділля» ВНАУ Владислав КРІТ Дрп Масове культивування ялини європейської за межами природного ареалу. Як відомо, найбільш широку амп 0
33217 Первинно-інтродукційна оцінка видів роду Paeonia L. в умовах архітектурно-експозиційної ділянки ВНАУ Віталій КАПШІЄНКО Дрп Колекції рослин у ботанічних садах і дендропарках є надзвичайно важливим джерелом збагачення асорти 2
33216 Морфо-біологічна оцінка сортів тюльпана в умовах архітектурно-експозиційної ділянки ВНАУ Владислав Іванчук Дрп Визначення морфо-біологічних особливостей росту і розвитку цибулинних рослин, набуває актуальності, 1
33215 Особливості росту та розвитку сортів айстри однорічної в умовах архітектурно-експозиційної ділянки ВНАУ Максим ЩУР Дрп Визначення особливостей росту і розвитку однорічних рослин, набуває актуальності, а питання поширен 2
33214 Features of organizational support of management of competitiveness of an enterprise Germaniuk N. Мвз The agro-industrial sector is one of the locomotives of the national economy of Ukraine: the industr 19
33213 Adaptation of Ukrainian legislation to EU legislation Skichko I. Мвз Despite Ukraine`s active implementation of the Association Agreement between Ukraine, on the one han 19
33212 Власний капітал підприємства: особливості його обліку та контролю Бондар Наталія Сергіївна Дрп Мета дипломної роботи полягає у поглибленні теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій що 2
33211 Захист посівів соняшнику від шкодочинних організмів та вплив на біоенергетичну продуктивність в умовах ФГ «АВГУСТ В.А.» Тульчинського району Коновал Роман Дрп Кваліфікаційна робота присвячена удосконаленню системи захисту посівів соняшника від бур’янів і на ц 1
33210 Машини, обладнання та їх використання для переробки сільськогосподарської продукції. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 208 Агроінженерія галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство денної та заочної форми навчання Полєвода Ю.А., Кравець С.М. Мв Методичні вказівки містять технологічні та кінематичні схеми, опис технологічного процесу роботи маш 2
33208 Удосконалення конструкції фільтра лінії виробництва фруктових соків Луцький М.С. Дрп У харчовій промисловості процеси фільтрування отримали широке застосування для відділення осаду від 0
33207 Розробка шляхів підвищення ефективності процесів температурної та магнітної обробки сільськогосподарських матеріалів Траченко Владислав Васильович Дрп Траченко В. В. «Розробка шляхів підвищення ефективності процесів температурної та магнітної обробки 0
33206 АНАЛІЗ СИСТЕМ ДІАГНОСТУВАННЯ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ Уманчук Олександр Васильович Дрп Уманчук О. В. «Аналіз систем діагностування силових трансформаторів». Кваліфікаційна робота бакалав 1
33205 Обгрунтування системи грозозахисту повітряних електричних мереж низької напруги Дорошенко Михайло Романович Дрп Дорошенко Михайло Романович «Обгрунтування системи грозозахисту повітряних електричних мереж низької 0
33204 Формування мотиваційної стратегії управління персоналом підприємства (організації, установи) Остапенко О.В. Д теоретичне обґрунтування мотиваційного механізму на підприємстві, системи засобів мотивації праці 0
33203 Аналіз умов вирощування ремонтних телиць на базі пп «камелот 2009» с. голодьки хмільницького району Ірина Павленко Дрп Встановлено, що вивчаючи поведінку тварин, отримано свідчення, що саме закономірності індивідуальног 6
33202 Вплив санітарно-гігієнічних показників на продуктивність дійних корів в умовах пп «камелот 2009» с. голодьки хмільницького району Ольга Саванчук Дрп Встановлено, що дефіцит тепла в приміщенні для утримання дійних корів можна усунути шляхом додатково 0
33201 Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств АПК Небурачек Д.С. Дрп дослідження областей управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства та розробки основних з 4
33200 Особливості вирощування ялиці білої (abies alba mill.)в умовах ботанічного саду «поділля» внау та її господарське використання Жовтобрух Андрій, керівник: доцент Матусяк Михайло Дрп В даній дипломні роботі розглянуто основні характерні особливості ялицевих деревостанів. Охарактериз 2
33199 Особливості вирощування садивного матеріалу модрини європейської інтенсивними методами в умовах біостаціонару внау Кучерява Олеся, керівник: доцент Михайло Матусяк Дрп В Україні вирощують велику кількість рослин. Вони стають окрасою місць, на яких розташовуються. Модр 0
33198 Наукові основи підвищення продуктивності та стійкості соснових насаджень в умовах ботанічного саду «поділля» внау Горобець Сергій, керівник: доцент Михайло Матусяк Дрп В даній дипломній роботі розглянуто особливості динаміки стану соснових насаджень на території Украї 0
33197 Біоекологічні особливості вирощування горіха чорного (juglans nigra l.) та перспективи його використання в лісових асоціаціях ботанічного саду «поділля» внау Самсонюк Дмитро, керівник: доцент Михайло Матусяк Дрп З кожним роком зростає цінність горіхоплідних деревних культур, в тому числі й видів роду Juglans. 1
33196 Створення лісових культур сосни банкса (pinus banksiana lamb.) в умовах ботанічного саду «поділля» внау Павлик Артур, керівник: доцент Михайло Матусяк Дрп Дослідження інтродукованих на територію Поділля деревних рослин посідає вагоме місце у загальному о 1
33194 Вплив системи захисту на обмеження шкодочинних організмів та біоенергетичну продуктивність посівів соняшнику в умовах ФГ «Врожайне» с. Слобода-Шаргородська Жмеринського району Артем Васильков Дрп В аграрному секторі України значну роль відіграє соняшник (Helianthus L.). Україна є одним із найб 0
33193 Marketing activities of Ukrainian companies in today's conditions Belkin I. Мвз The section of the collective monograph reveals the current trends in the development of marketing a 21
33192 Облік та контроль поточних зобов'язань підприємства Залізна о. в. Дрп Пpeдмeтoм дocлiджeння є методологічні, opгaнiзaцiйнi тa пpaктичнi питaння бyxгaлтepcькoгo oблiкy та 5
33190 Зелена економіка як вимога часу та основа успішного післявоєнного відновлення країни Білокінна І.Д. Сун У статті розглянуто суть зеленої економіки та її роль у майбутньому післявоєнному відновленні Україн 22
33188 Проєкт цеху виробництва м’ясних напівфабрикатів ПП «Янтас». Тетяна Кукла Дрп Випуск високоякісної харчової продукції можливий тільки за умов використання сучасних видів техноло 1
33187 Проєкт цеху з виробництва цільномолочної продукції у ТОВ «Літинський молочний завод» Людмила Антонець Дрп розглянути зміни в асортименті молочних продуктів з точки зору науки про раціональне харчування та 3
33186 Проєкт цеху виробництва кисломолочних продуктів ТОВ «Хмільницький Завод СЗМ «Молочний Візит». Павло Ткачук Дрп підвищення якості і харчової цінності молочних продуктів; вироблення продукції, яка буде сприяти по 2
33185 Фондовий ринок. Програма навчальної дисципліни обов’язкової компоненти ОПП для здобувачів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страху Марценюк О.В., Сьомченков О.А. Нп Програма розроблена з метою закріплення теоретичних знань здобувачів денної та заочної форми навчанн 1
33184 Проєкт жирового цеху ФОП Кулик Олександр Леонтійович Вікторія Міщук Дрп Харчові тваринні жири застосовують переважно для кулінарних цілей, приготування жирових сумішей (м 1
33183 Розробка конструкції пристрою регулювання тиску турбодизельного двигуна Куракін Едуард Романович Дрп Для раціонального використання енергії згорання палива та досягнення найкращих тягово-динамічних та 0
33182 Еколого-порівняльний аналіз басейнів річок Вінницької області на придатність біопаливної сировини Магазинська Марія Дрп Охарактеризувати екологічний стан басейнів річок Вінницької області на придатність одержання біопал 0
33181 Агроекологічна оцінка стану грунтів в умовах НДГ «Агрономічне» для вирощування біоенергетичних культур Настюк Андрій Дрп провести агроекологічну оцінку стану грунтів в умовах НДГ «Агрономічне» для вирощування біоенергети 0
33180 Проєкт цеху з виготовлення квасу в умовах ТОВ «Солодка Мрія - Вінниця» Гончар Тетяна Михайлівна Дрп Бакалаврська робота виконана на 75 сторінках машинописного тексту, містить 19 таблиць, 5 рисунків, с 1
33179 Технологічні основи сільськогосподарського машинобудування. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. Для студентів інженерно-технологічного факультету денної та заочної форми навчання. Шаргородський С.А., Веселовська Н.Р. Мв Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. Для студентів інженерно-технологічного факультет 0
33178 Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти. Для студентів інженерно-технологічного факультету денної та заочної форми навчання Шаргородський С.А., Луц П.М., Бабин І.А. Мв У даних методичних вказівках викладено матеріал, необхідний для самостійної роботи студентів з курс 6
33177 Експлуатація і обслуговування машин. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 13-Механічна інженерія спеціальності 133- "Галузеве машинобудування" першого бакалаврського " Кондратюк Д.Г., Холодюк О.В. Мв 2 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Експлуатація і обслуговування маш 0
33176 Економіка підприємства. Методичні вказівки для організації практичної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування першого (бакалаврсько Томашук І.В., Доцюк С.О. Мв Методичні вказівки для організації практичної роботи студентів денної та заочної форми навчання галу 0
33175 Світова культура і мистецтво: Методичні вказівки до практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 Сфера обслуговування, спеціальністю 242 Туризм. Табенська О.І. Мв Розглянуто поняття культури, мистецтва, архітектурні стилі 0
33174 Організація екскурсійної діяльності. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти за галуззю знань 24 Сфера обслуговування, спеціальністю 242 Туризм. Табенська О.І. Нп Розглянуто види екскурсій, методику проведення екскурсій 0
33173 Організація екскурсійної діяльності: Методичні вказівки до практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 Сфера обслуговування, спеціальністю 242 Туризм. Табенська О.І. Мв Розглянуто музеї світу, види екскурсій 0
33172 Туристичні ресурси світу. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 Сфера обслуговування, спеціальністю 242 Туризм. Табенська О.І. Нп Розглянуто регіони світу, туристичні ресурси світу 0
33171 Географія туризму. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 Сфера обслуговування, спеціальністю 242 Туризм. Табенська О.І. Нп Розглянуто види туризму, види кластерів, сільський зелений туризм 1
33170 Туристичне країнознавство. Програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 Сфера обслуговування, спеціальністю 242 Туризм. Табенська О.І. Нп Розглянуті регіони світу, країни, кордони країн 0
33169 Основи туризмознавства: Методичні вказівки до практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 Сфера обслуговування, спеціальністю 242 Туризм Табенська О.І. Мв Розглянуто етапи розвитку туризму в Україні та світі. Методичні вказівки до практичних занять дисцип 0
33168 Організація екскурсійної діяльності: Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 24 Сфера обслуговування, спеціальністю 242 Туризм. Табенська О.І. Мв Розглянуто види екскурсій, умови їх планування та проведення 0
33167 Агроекологічний моніторинг ґрунтового покриву сільськогосподарських угідь Гайсинської ТГ Гайсинського району Домбровський І. Дрп Дослідження земель у системі моніторингу, необхідне для своєчасного виявлення, оцінки та пр 0
33166 Аналіз та оцінка якості ґрунтів Вінницької ТГ для вирощування біоенергетичних культур Юревич В. Дрп Енергетичні рослини цінні великим урожаєм і невибагливістю до вирощування. За відносно короткий часо 0
33165 Оцінка впливу викидів Ладижинської ТЕС при спалюванні вугілля та біопалива на стан атмосферного повітря Стратійчук М. Дрп Енергетика будь-якої країни є визначальним фактором ефективності розвитку економіки і технічного рів 0
33164 Оцінка оцінка накопичення та поводження з відходами в межах Вінницької міської ТГ Плазій Тетяна Дрп Щороку продукуються тони сміття, яке можна багаторазово використовувати як цінний ресурс. Переробка 1
33163 Агроекологічна оцінка стану земельних угідь в межах с. красносілка бершадської тг на придатність вирощування біоенергетичних культур Колібабчук Павло Дрп На сьогодні в Україні є багато земель, які не використовуються у сільському господарстві близько 4 м 0
33162 «Особливості технології виробництва молока в ТОВ «Агрохолдинг 2012» Хмельницького району, Хмельницької області». Шиндирук Л.Г. Дрп Досліджено особливості технології виробництва молока в ТОВ «Агрохолдинг 2012» Хмельницького району, 5
33161 Розробка конструкції секції фрезерно-лапового культиватора Кононенко Максим Олегович Дрп Скорочення площ посіву цукрових буряків, недостатня забезпеченість галузі мінеральними добривами та 2
33160 Удосконалення конструкції гичкозбиральної машини Тихонюк Артем Сергійович Дрп перехід на екологічно чисті технології з максимальним використанням агротехнічних і біологічних з 0
33159 Удосконалення конструкції розкидача мінеральних добрив Супрунець Іван Павлович Дрп вибір машини для внесення мінеральних добрив надзвичайно відповідальна справа, бо від своєчасного 1
33158 Удосконалення конструкції машини для садіння маточників цукрового буряка Салямон Богдан Вікторович Дрп Перевірка і відпрацювання технологічних процесів в умовах виробництва показали високу їх ефективніс 0
33157 Удосконалення конструкції вакуум-апарата технологічної лінії виробництва цукру Чайка Артем Олегович Дрп а збільшити об`єми заготовки цукрового буряка та прискорити технічне переозброєння виробництва. Пов 0
33156 Удосконалення конструкції вакуум-апарата технологічної лінії виробництва цукру Чайка Артем Олегович Дрп збільшити об`єми заготовки цукрового буряка та прискорити технічне переозброєння виробництва. Повор 0
33155 Автоматизація та проєктування засобів та систем управління Вітюк Наталія Анатоліївна Дрп розробка ефективної системи автоматизованого управління тепловим пунктом, що дозволяє підвищити ефе 0
33154 Розробка web-сайту торгового підприємства з продажу біогазових установок Лукомський Антон Ігорович Дрп створення функціонального та зручного для користувачів сайту, який дозволить компанії збільшити сво 38
33153 Методологія фінансового аналізу як аналітичне забезпечення інноваційної трансформації сільськогосподарських підприємств Косач Іванна Дмитрівна Дрп Предметом дослідження є методологія фінансового аналізу як складової системи аналітичного забезпече 1
33152 Методологія фінансового аналізу як аналітичне забезпечення інноваційної трансформації сільськогосподарських підприємств Косач Іванна Дмитрівна Дрп Предметом дослідження є методологія фінансового аналізу як складової системи аналітичного забезпече 2
33151 The applied orientation of the physics course as an effective tool for forming the professional competence model of future technological engineers Biliuk A., Diachynska O. Мвз Reliability of structures is the most important problem in modern meсhanical engineering. Its soluti 47
33150 The use of computer-integrated technologies in the process of teaching physics. Dzis V., Diachynska O. Мвз Currently, there is a need to design an open informational and educational environment that will ens 42
33149 Methods of financial regulation of the enterprise activities in the system of Ukraine’s economic development vectors Voloshyna O. Мвз Financial regulation is an important component of long term planning of domestic enterprises. The pu 33
33148 Methods of formation of information and communicative competence of students of higher education institutions based on the use of educational resources in crisis situations Voloshyna O. Мвз The study of methods of forming students` information and communicative competence based on the use 25
33147 Modern approaches to designing content education in crisis situations Dzhedzhula O. Мвз У монографії еаведено сучасні підходи до проєктування змісту освіти у кризових умовах 28
33146 Future agrarians’ professional-innovative competence аormation of a mathematical component in crisis conditions Levchuk E., Havryliuk N. Мвз Restoration and establishment problems of the educational process in higher education institutions, 42
33145 Аспекти формування професійних компетенцій у студентів закладів вищої освіти нефілологічного профілю Дмитрук Л., Волошина О. Сун Аспекти формування професійних компетенцій у студентів закладів вищої освіти нефілологічного профілю 33
33144 Професійна майстерність викладача іноземної мови як запорука всебічного розвитку особистості здобувача вищої освіти Кравець Р. Сун У статті розкрито сутність професійної майстерності викладача іноземної мови та обґрунтовано роль до 35
33143 Analysis of stress-strain state (SSS) of billet material in the course of setting by resource-saving method of roll stamping Matviychuk V., Mikhalevich V., Shtuts A. Сун The processes of planting blanks by the rolling stamping method allow for the efficient production o 33
33142 Математичне моделювання взаємодії стрілчастої лапи культиватора з грунтом Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Бурлака С.А. Сун Математичне моделювання відіграє вирішальну роль у розумінні взаємодії лапи культиватора з ґрунтом. 26
33141 Шляхи удосконалення конструкції конвективної сушарки волоських горіхів Яропуд В.М., Лавренюк П.П. Сун Волоські горіхи належать до продуктів, найбільш схильних до ризику окислювального псування на етапах 34
33140 Чисельне моделювання процесу аеродинамічної сепарації дрібнозернистого сипкого матеріалу Алієв Е.Б., Бабин І.А., Сокол С.П. Сун Для чисельного моделювання аеродинамічної сепарації дрібнозернистого сипкого матеріалу можна викорис 33
33139 Складові професійної компетентності викладача іноземної мови Кравець Р.А. Дк На основі аналізу науково-педагогічних праць присвячених питанням фахової підготовки і нормативних д 34
33138 Nvestigation the impact of the constructive parameters of the working body the tillage machine on the energy intensity and quality of soiltillage Trukhanska O. Сун The study of the technological process and design parameters of the tipping working tool was carried 29
33137 Загальна характеристика педагогічної техніки викладача іноземної мови Кравець Р. Дк Педагогічна техніка викладача іноземної мови являє собою систему професійних прийомів з організації 22
33136 Розробка конструкції підігрівача біопалива двопаливної системи живлення дизеля Надкреничний В’ячеслав Сергійович Дрп Метою дипломної роботи на тему: “Розробка підігрівача системи живлення автотракторного дизеля при р 3
33135 Проведення аналізу трансформаторного масла в умовах експлуатації Міщишин Михайло Михайлович Дрп В бакалаврській дипломній роботі розглянуто утворення газів у трансформаторному маслі, типи дефектів 0
33134 Облікове забезпечення управління поточною дебіторською заборгованістю за товари, роботи, послуги Мельник Назар Олегович Дрп Досліджено сутність поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, розглянуто гене 4
33133 Управлінська звітність підприємства : стан та перспективи розвитку Шеремета Сергій Володимирович Дрп Дослідження сутності управлінської звітності, її генезису та місця в системі управління підприємство 2
33132 Облікове забезпечення управління маркетинговими витратами на підприємстві Рибаченко Максим Васильович Дрп Дослідження теоретичних, методично-організаційних та практичних аспектів організації облікового забе 1
33131 Інвентаризація як метод обліку і контролю діяльності підприємства Скульська Аліна Олександрівна Дрп Дослідження теоретичних, методично-організаційних та практичних аспектів організації процесу інвента 3
33130 Калькуляція як метод бухгалтерського обліку Ожаровська Дарина Павлівна Дрп Поглиблення теоретико-методичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення орга 2
33129 Управління витратами сільськогосподарського підприємства Марчук Б.Д. Дрп Кваліфікаційна робота на тему: «Управління витратами сільськогосподарського підприємства (за матеріа 17
33128 Ефективність використання безпілотних літальних апаратів на обприскуванні сільськогосподарських культур Холодюк О.В. Дк Продуктивність дронів-обприскувачів залежить від діаметру розмаху роторів, які створюють низхідний п 22
33127 Тенденції розвитку філологічної освіти в Україні в умовах диджиталізації Білецька О., Холод І., Кириченко В. Сун Зміни в соціально-економічній сфері, рухливість ринку праці, глобалізація та інтернаціоналізація осв 24
33126 Оцінка успішності здобувачів вищої освіти у персоналізованому дистанційному навчанні Холод, І.В., Лисенко, Т.А., Штангрет, Г.З. Сун Стаття присвячена розгляду проблеми оцінювання за умови дистанційного формату навчання, що поширюєть 23
33124 Модернізація філологічної освіти та науки в Україні в контексті діджиталізації Бандрівська Н.М., Холод І.В., Осіпенко Н.С. Сун Сучасний світ характеризується процесами глобалізації, цифровізації та модернізації. В цих умовах зр 25
33123 Розвиток філологічної освіти в Україні в умовах діджиталізації та цифровізації освітнього процесу Холод І.В., Гончарук В.А., Стоколос-Ворончук О.О. Сун Соціально-економічні зміни, процес глобалізації та інтернаціоналізації освіти, розвиток інформаційно 21
33120 European integration dominants of waste management of road transport infrastructure Kovalchuk S. Суз In the modern conditions of the implementation of the European strategy for sustainable mobility and 34
33119 Вибір раціональної ширини захвату ротаційних граблів з керованими граблинами Кондратюк Д.Г. Сун Для згрібання сіна у валки доцільно використовувати ротаційні граблі з керованими граблинами. На рин 23
33117 Інноваційні технології навчання майбутніх перекладачів Хмелівська С.І., Холод І.В., Лемик І.М. Сун За останні півстоліття перекладознавство остаточно закріпилось у статусі окремої академічної гал 36
33113 Особливості процесу мікронізації зерна Полєвода Ю.А., Ревва В.Ю., Твердохліб І.В. Сун Ефективними засобами зменшення втрат зернової продукції є його переробка та доведення до кондиційної 16
33112 Використання методу дискретних елементів у моделюванні руху та укладання насіння дрібнонасіннєвих культур Яропуд В.М., Дацюк Д.А., Теслюк Г.В. Сун Сучасні теоретичні дослідження механіко-технологічних процесів переміщення насінин під дієюробочих о 42
33111 Вплив вібрації на ергономічні показники виробничого процесу Спірін А.В., Цуркан О.В., Твердохліб І.В., Борисюк Д.В. Сун Особливості впливу виробничої вібрації, характер, глибина і спрямованість фізіологічних змін різних 18
33110 Підбір моделі турбокомпресора для переобладнання дизелів з вільним впуском на дизелі з турбонаддуванням Рябошапка В.Б., Нагорняк І.О. Сун Використання дизелів з наддуванням покращує процес згорання, підвищує коефіцієнт корисної дії двигун 21
33109 Облік та аналіз розрахунків з постачальниками та підрядниками Криволап Анастасія Олександрівна Дрп Пpeдмeтoм дocлiджeння є методологічні, opгaнiзaцiйнi тa пpaктичнi питaння бyxгaлтepcькoгo oблiкy та 5
33108 Облік та аналіз розрахунків з покупцями та замовниками Желявська Ангеліна Анатоліївна Дрп Пpeдмeтoм дocлiджeння є методологічні, opгaнiзaцiйнi тa пpaктичнi питaння бyxгaлтepcькoгo oблiкy та 2
33107 Облік та аналіз розрахунків за виплатами працівникам Лебедєва Ірина Сергіївна Дрп Пpeдмeтoм дocлiджeння є методологічні, opгaнiзaцiйнi тa пpaктичнi питaння бyxгaлтepcькoгo oблiкy та 1
33106 Облік та аналіз витрат виробництва підприємства Радіонов Артем Дмитрович Дрп Пpeдмeтoм дocлiджeння є методологічні, opгaнiзaцiйнi тa пpaктичнi питaння бyxгaлтepcькoгo oблiкy та 1
33105 Облік та аналіз запасів підприємств в умовах ресурсозбереження Гонца Юлія Леонідівна Дрп Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти обліку і аналізу запасів на п 4
33104 Удосконалення управління персоналом аграрного підприємства на засадах контролінгу Горбачова Г.М. Дрп Кваліфікаційна робота на тему: «Удосконалення управління персоналом аграрного підприємства на засада 9
33103 Управління потенціалом сільськогосподарського підприємства Ткач Л.П. Дрп Кваліфікаційна робота на тему: «Управління потенціалом сільськогосподарського підприємства (за матер 6
33102 Вдосконалення кадрової політики підприємства Мариковський В.О. Дрп виявлення особливостей та удосконалення кадрової політики на ДП «ДГ «Артеміда» ІК НААН» в сучасних 0
33101 Обліково-аналітичне забезпечення дебіторської заборгованості Мельник Ірина Анатоліївна Дрп Мета дослідження полягає у визначенні економічних категорії «дебіторська заборгованість», її класифі 2
33100 Облік та аналіз розрахунків за податком на додану вартість Дика Любов Анатоліївна Дрп Метою кваліфікаційної роботи є дослідження теоретично-методичних і практичних засад обліку та аналіз 4
33099 Облік та аналіз нематеріальних активів Грабова олександра сергіївна Дрп Метою бакалаврської роботи є дослідження економічної сутності нематеріальних активів підприємства, 3
33098 Обліково-аналітичнезабезпечення власного капіталу підприємства Івахова Марія Володимирівна Дрп Мета кваліфікаційної роботи полягає в обґрунтуванні теоретичних положень та удосконаленні процесу ор 3
33097 Облік та аналіз запасів підприємства Чапаленко Наталія Сергіївна Дрп Метою роботи є обґрунтування теоретичних і практичних аспектів обліку і аналізу виробничих запасів, 1
33096 Облік та аналіз грошових коштів та їх еквівалентів підприємства Хмарук Андрій Романович Дрп Метою бакалаврської роботи є вдосконалення та розвиток організації та методики ведення обліку та ана 2
33095 Розробка структури бази даних інформаційної системи туристичного агентства Мішалкін Богдан Олександров Дрп Метою дипломної роботи є програмна реалізація бази даних інформаційної системи туристичного агентств 1
33094 Розробка структури бази даних інформаційної системи туристичного агентства Мішалкін Богдан Олександров Дрп Метою дипломної роботи є програмна реалізація бази даних інформаційної системи туристичного агентств 1
33093 Eco-innovation as a basis for sustainable development Tomashuk I., Baldynyuk V. Суз The purpose of the article is to substantiate the necessity of introducing ecological innovations in 27
33092 Розробка електропривода насосної станції вібропресової установки Кузьменко М.О. Дрп У роботі обґрунтовано та розроблено електропривод насосної станції вібропресової установки 0
33091 Аналіз роботи і випробувань силових трансформаторів на місці їх експлуатації Гнатенко Матвій Олександрович Дрп В роботі наведені основні характеристики силових трансформаторів, проаналізовані режими роботи, втра 0
33090 Аналіз роботи і випробувань силових трансформаторів на місці їх експлуатації Гнатенко Матвій Олександрович Дрп В роботі наведені основні характеристики силових трансформаторів, проаналізовані режими роботи, втра 1
33089 Облік та оподаткування операцій з основними засобами підприємства Восколупова Аліна Юріївна Дрп Метою дипломної роботи є обґрунтування теоретичних, організаційних та методичних положень і розробка 3
33088 Influence of additives of mineral origin on livestock products Yaremchuk O.S., Farionik T.V. Суз Their chelated compounds with essential amino acids, which are the most optimal form of biogenic met 26
33087 Розробка інформаційної системи для обліку комп’ютерної техніки на підприємстві Нікітенков Олексій Олексійович Дрп розробка інформаційної системи для обліку комп’ютерної техніки на підприємстві, яка забезпечить еф 0
33086 Комп’ютеризована система для визначення характеристик електричних машин Кобзар Андрій Васильович Дрп розроблено комп’ютеризовану систему для визначення характеристик електричних машин. У роботі прове 0
33085 Система збору та обробки даних на основі мікроконтролера atmel Лук’яниця Дмитро Анатолійович Дрп розроблено метрологічне, апаратне, алгоритмічне та програмне забезпечення системи для багатоканальн 0
33084 Удосконалення конструкції обмежувача запальної дози газодизельного двигуна Ткачук Максим Анатолійович Дрп Для переобладнання дизеля з можливістю роботи в газодизельному режимі не потрібно змінювати механіз 1
33083 Integration processes in the conditions of sustainable development of tourism Holovnia О. Мвз The authors offer a monograph that is a summary of scientific searches and achievements regarding th 23
33082 Розробка інтернет-магазину для продажу мобільних телефонів Трач Андрій Володимирович Дрп є дослідження процесу розробки та створення інтернетмагазину. Дослідження має на меті розробити ефек 0
33081 Розробка сайту-візитка для студії web-дизайну Герасевич Ерік Олегович Дрп створення та розробка сайту, що полегшує надання послуг (створення дизайну, програм, додатків, веб- 0
33080 Шляхи підвищення ефективності управління підприємством в сучасних умовах господарювання Поперечний А.М. Дрп Визначення науково-теоретичних засад та практичних проблемних аспектів забезпечення ефективності уп 0
33079 Проєктування та розробка web-сайту підприємства з перепобки біоенергетичних культур Прибега Олександр Віталійович Дрп розробка та створення WEB-сайту для підприємства з переробки біоенергетичних культур, що дозволяє п 0
33078 Управління матеріальними ресурсами підприємства АПК Скакун С.В. Дрп дослідження та аналіз сучасного стану забезпеченості ефективності використання та управління матері 1
33077 Удосконалення системи реалізації сільськогосподарської продукції Скрипник О.С. Дрп розвиток теоретичних засад управління збутовою та маркетинговою діяльністю підприємства, розробка 1
33076 Проєктування дільниці механічної обробки деталі типу «маточина» автотракторного причепа Ганзієнко О.Р. Дрп аналіз технологічності конструкції деталі «Маточина». Запропоновано новий метод виготовлення заготов 4
33075 Проктування інспектувального транспортера поточної лінії для заморожування овочів Гресько Ю.С. Дрп Технологія заморожування продукції полягає у попередній обробці продукції для заморожування, інспек 3
33074 Розробка конструкції домкрату самохідного навантажувача сільськогосподарських вантажів Джура О.І. Дрп Проведено вибір вибір кінематичної схеми досліджуваного механізму; проведено визначення опорних реак 4
33073 Удосконалення конструкції сепаратора зерна Мазай О.Я. Дрп аналіз існуючих конструкції сепараторів зерна, проведений аналіз, конструкції та запропоновані ряд 5
33072 Удосконалення конструкції робочих органів дискового культиватора бдм-34п Дідур О.С. Дрп аналіз існуючих конструкції дискових культиваторів, проведений аналіз, конструкції та запропоновані 3
33070 Особливості конструкції тракторів сільськогосподарського призначення компанії CASE Єленич А.П., Ємчик В.В. Сун Провідні фірми та корпорації – виробники сільськогосподарської техніки (далі за текстом - компанії) 25
33069 Сучасні інноваційні технології очищення в харчовій галузі Полєвода Ю.А., Кравець С.М. Сун В статті проведено огляд сучасних інноваційних технологій очищення, які використовуються в харчовій 30
33068 Дослідження поверхневої пластичної деформації при гідроімпульсному впливі Телятник І.А. Сун Підвищення вимог до сучасних машин обумовлює необхідність застосування нового обладнання та вдоскона 113