КАФЕДРА КІЛЬКІСТЬ
 1  Бібліотека  8
 2  Ботанічний сад  3
 3  Відділ аспірантури і докторантури  25
 4  Відділ виховної роботи  16
 5  Відділ внутрішнього аудиту  2
 6  Відділ діловодства і обробки інформації  1
 7  Відділ дуальної освіти та практичного навчання та працевлаштування  5
 8  Відділ євроінтеграції та міжнародної діяльності  9
 9  Відділ з організації та контролю за виконанням рішень Вченої ради університету та наказів і розпоряджень ректора  4
 10  Відділ інформаційного забезпечення та електронних засобів навчання  36
 11  Відділ кадрів  3
 12  Відділ методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу  4
 13  Відділ моніторингу якості освітнього процесу та контролю академічної доброчесності  7
 14  Відділ організації практичного навчання  1
 15  Відділ профорієнтаційної роботи  3
 16  Відділ функціонування та удосконалення обслуговуючих навчальних програм  3
 17  Відокремлений структурний підрозділ "Ладижинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету"  27
 18  Відокремлений структурний підрозділ "Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету"  7
 19  Відокремлений структурний підрозділ "Чернятинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету"  1
 20  Військова підготовка  3
 21  Військової підготовки  5
 22  Вінницький національний аграрний університет  479
 23  Гуртожиток №1,4  1
 24  Деканат  3
 25  Деканат інженерно-технологічного факультету  1
 26  Деканат факультету економіки, інформаційних технологій та сфери обслуговування  2
 27  Деканат факультету менеджменту та права  6
 28  Деканат факультету обліку і аудиту  1
 29  Деканат факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва  3
 30  Загальний відділ  53
 31  Інженерно-технологічний факультет  209
 32  Кафедра Eкономічної кібернетики  730
 33  Кафедра Аграрного менеджменту та маркетингу  1240
 34  Кафедра Агроінженерії та технічного сервісу  632
 35  Кафедра Адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії  1641
 36  Кафедра Адміністративного менеджменту та державного управління  7
 37  Кафедра Аналізу та аудиту  393
 38  Кафедра Аналізу та статистики  1000
 39  Кафедра Аудиту та державного контролю  750
 40  Кафедра Бізнесу та сфери обслуговування  43
 41  Кафедра Біоінженерії, біо- та харчових технологій  12
 42  Кафедра Ботаніки, генетики та захисту рослин  1117
 43  Кафедра Ботаніки, генетики та фізіології рослин  8
 44  Кафедра Бухгалтерського обліку  873
 45  Кафедра Ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи  1019
 46  Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів  936
 47  Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму  3
 48  Кафедра Двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів  311
 49  Кафедра Дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті  246
 50  Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища  1440
 51  Кафедра Економіки та підприємницької діяльності  898
 52  Кафедра Експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу  259
 53  Кафедра Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки  796
 54  Кафедра Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії  946
 55  Кафедра Історії України та філософії  537
 56  Кафедра Комп`ютерних наук та економічної кібернетики  797
 57  Кафедра Лісового та садово-паркового господарства  46
 58  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства та кормовиробництва  2
 59  Кафедра Лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства  1345
 60  Кафедра Маркетингу та аграрного бізнесу  183
 61  Кафедра Математики, фізики та комп`ютерних технологій  687
 62  Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва  823
 63  Кафедра Менеджменту альтернативних джерел енергії  2
 64  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності  2
 65  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму  1054
 66  Кафедра Моделювання та інформаційних технологій в економіці  143
 67  Кафедра Обліку і оподаткування  65
 68  Кафедра Обліку та аналізу  6
 69  Кафедра Обліку та оподаткування в галузях економіки  719
 70  Кафедра організації агробізнесу та готельно-ресторанної справи  200
 71  Кафедра Охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві  1000
 72  Кафедра Права  1023
 73  Кафедра Правознавства  1
 74  Кафедра Рослинництва та садівництва  75
 75  Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур  890
 76  Кафедра Сільськогосподарських машин  139
 77  Кафедра сільськогосподарських машин, тракторів та автомобілів  155
 78  Кафедра Технології виробництва продуктів тваринництва  757
 79  Кафедра Технології виробництва та переробки продукції тваринництва  273
 80  Кафедра Технології переробки м`яса , молока та мікробіології  264
 81  Кафедра Технології розведння, виробництва та переробки продукції дрібних тварин  4
 82  Кафедра Технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв  1062
 83  Кафедра Української та іноземних мов  820
 84  Кафедра Фізичного виховання та психолого-педагогічних дисциплін  164
 85  Кафедра Фізіології сільськогосподарських тварин та хімії ім. В.К. Юрченка  128
 86  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  889
 87  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  485
 88  Кафедра Харчових технологій та мікробіології  894
 89  Ладижинський коледж  23
 90  Навчальний відділ  11
 91  Навчально-науковий центр  7
 92  Наукова тематика  448
 93  Науковий відділ  15
 94  Науково-дослідна частина  73
 95  Науково-дослідне господарство `Агрономічне`  2
 96  Науково-методичний відділ  4
 97  Науково-організаційний відділ  25
 98  Обчислювальний центр  10
 99  Планово-фінансовий відділ  5
 100  Приймальна комісія  257
 101  Редакційно-видавничий відділ  27
 102  Співробітники що звільнились  23
 103  Технологічно-промисловий коледж  24
 104  Факультет Агрономії та лісівництва  166
 105  Факультет агрономії, садівництва та захисту рослин  10
 106  Факультет економіки та підприємництва  87
 107  Факультет менеджменту та права  212
 108  Факультет обліку і аудиту  21
 109  Факультет обліку та аудиту  87
 110  Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва  149
 111  Центр довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи  27
 112  Центр інтеграції з виробництвом, підвищення кваліфікації та дорадництва  14
 113  Центр моніторингу якості знань  6
 114  Центр практичної підготовки та виробництва  10
 115  Чернятинський коледж  21

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська