КАФЕДРА КІЛЬКІСТЬ
 1  Агрономічний факультет  60
 2  Відділ виховної роботи  3
 3  Відділ діловодства і обробки інформації  1
 4  Відділ інформаційного забезпечення та електронних засобів навчання  35
 5  Відділ кадрів  3
 6  Відділ методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу  4
 7  Відділ організації практичного навчання  1
 8  Відділ функціонування та удосконалення обслуговуючих навчальних програм  3
 9  Вінницький національний аграрний університет  212
 10  Деканат агрономічного факультету  3
 11  Деканат факультету економіки та підприємництва  2
 12  Деканат факультету менеджменту та права  3
 13  Деканат факультету механізації сільського господарства  1
 14  Деканат факультету обліку і аудиту  1
 15  Деканат факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва  3
 16  Кафедра Eкономічної кібернетики  678
 17  Кафедра Аграрного менеджменту  453
 18  Кафедра Адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії  777
 19  Кафедра Адміністративного менеджменту та державного управління  3
 20  Кафедра Аналізу та статистики  808
 21  Кафедра Аудиту та державного контролю  532
 22  Кафедра Ботаніки, генетики та захисту рослин  322
 23  Кафедра Ботаніки, генетики та фізіології рослин  2
 24  Кафедра Бухгалтерського обліку  433
 25  Кафедра Годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів  636
 26  Кафедра Двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів  242
 27  Кафедра Дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті  249
 28  Кафедра Екології та охорони навколишнього середовища  543
 29  Кафедра Економіки  114
 30  Кафедра Експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу  185
 31  Кафедра Електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК  156
 32  Кафедра Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці  522
 33  Кафедра Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії  313
 34  Кафедра Історії України та філософії  236
 35  Кафедра Маркетингу та аграрного бізнесу  13
 36  Кафедра Математики, фізики та комп`ютерних технологій  351
 37  Кафедра Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва  309
 38  Кафедра Менеджменту альтернативних джерел енергії  2
 39  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності  2
 40  Кафедра Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму  504
 41  Кафедра Моделювання та інформаційних технологій в економіці  70
 42  Кафедра Обліку та аналізу  5
 43  Кафедра Обліку та оподаткування в галузях економіки  209
 44  Кафедра організації агробізнесу та готельно-ресторанної справи  218
 45  Кафедра Права  395
 46  Кафедра Процесів та обладнання переробних і харчових виробництв імені професора П.С. Берника  507
 47  Кафедра Розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни  461
 48  Кафедра Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур  383
 49  Кафедра Садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства  458
 50  Кафедра Сільськогосподарських машин  83
 51  Кафедра сільськогосподарських машин, тракторів та автомобілів  155
 52  Кафедра Технології виробництва продуктів тваринництва  434
 53  Кафедра Технології переробки м`яса , молока та мікробіології  264
 54  Кафедра Української та іноземних мов  370
 55  Кафедра Фізичного виховання  105
 56  Кафедра Фізіології сільськогосподарських тварин та хімії ім. В.К. Юрченка  129
 57  Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування  518
 58  Кафедра Харчових технологій та мікробіології  167
 59  Навчальний відділ  2
 60  Навчально-науковий центр  3
 61  Наукова тематика  8
 62  Науково-методичний відділ  3
 63  Приймальна комісія  29
 64  Співробітники що звільнились  23
 65  Технологічно-промисловий коледж  4
 66  Факультет економіки та підприємництва  22
 67  Факультет менеджменту та права  40
 68  Факультет механізації сільського господарства  39
 69  Факультет обліку і аудиту  1
 70  Факультет обліку та аудиту  16
 71  Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва  34
 72  Центр довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи  10
 73  Центр моніторингу якості знань  6
 74  Центр підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва  11
 75  Центр практичної підготовки та виробництва  10
 76  Чернятинський коледж  3

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська