1

.

.

.

КОД РІК НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РЕЙТ
23332 2019 Екологічне проектування мережі особливо охоронюваних природних територій Ковка Н. С. Тд 5
23331 2019 Методичні підходи до аналізу якості продукції Мклик Т. О., Шаргало Н. В. С 6
23330 2019 Організація аналізу основних показників діяльності підприємства в процесі аудиту балансу (звіту про фінансовий стан) Мулик Я. І. С 6
23329 2019 Економічна ефективність інноваційних методів знезараження інвазійних личинок Аnisakis simplex у рибній продукції Шевчук Т. В., Скоромна О. І., Чорнопищук В.  С 6
23328 2019 Економіко-математичні методи в управлінні інноваційним розвитком підприємства Кіпоренко С. С. Пк 9
23327 2019 Використання хмарних технологій у бізнесі Кіпоренко С. С. Пк 7
23326 2019 Development of a methodology for formalizing the investment decision-making process based on the hopfield neural network Ruzakova O., Kiporenko S. С 7
23325 2019 Аналіз тенденцій розвитку підприємств сільськогосподарського машинобудування Котькалова-Литвин І. В. Тд 7
23324 2019 Development of innovational technologies of agricultural machines projecting and their influence on the formation of professional competencies of agricultural engineer Pryshliak V. С 6
23323 2019 Human capital of an enterprise: theory and assessment methodology Pravdiuk N., Pokynchereda V., Pravdiuk M. С 6
23322 2019 Обліково-інформаційне забезпечення невиробничих витрат для прийняття управлінських рішень та ефективного проведення аудиту Козаченко А. Ю. С 8
23321 2019 Вирощування буряка столового за різних технологій в умовах Правобережного Лісостепу України Вдовенко С. А. С 8
23320 2019 Сезонна динаміка морфо-фізіологічних показників молоді коропа лускатого (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) Таромського рибного господарства Корженевська П. О., Шарамок Т. С., Мушит С. О. С 8
23319 2019 Использование зерна люпина в кормлении дойных коров Овсієнко С. М. С 4
23318 2019 Експериментальні дослідження розподілу динамічного напору циркуляційного руху робочого середовища в тороїдальних контейнерах вібраційних машин Ярошенко Л. В. С 8
23317 2019 Особливості становлення професійної підготовки майбутніх фахівців в країнах Європейського Союзу Джеджула О. М. С 5
23316 2019 Економетрична оцінка впливу ціни сільськогосподарьких культур на стуктуру логістичних каналів Потапова Н. А. Тд 7
23315 2019 Mechanism of economic processes self-organization at the enterprise Pravdiuk N., Usykova O., Skrypnyk M. С 7
23314 2019 Консервирование зерна сорго растительным консервантом из галеги восточной Овсієнко С. М. С 5
23313 2018 Management of Soil Fertility Based on Improvement Methodological Approach to Evaluation of Arable Land: Case of Ukraine Ulko Y., Kucher A., Salkova I., Priamukhina N. С 6

1

.

.

.

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська