1

.

.

.

КОД РІК НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РЕЙТ
36210 2024 Міжкультурна комунікація у контексті іншомовної підготовки здобувачів вищої освіти Кравець Р.А. Дк 10
36209 2023 Сутність педагогічної техніки викладача іноземної мови Кравець Р. Сун 9
36208 2024 Математичне моделювання впливу опромінення на продуктивність процесу вирощування рослинної продукції в гідропонній установці Купчук І.М., Мельник О.С. Сун 7
36207 2024 Modern innovative technologies and materials for enhancing the efficiency of solar panels Tokarchuk O., Tokarchuk D., Mytko M., Bahrii V. Сун 10
36206 2023 Сучасний стан і перспективи наукових досліджень переходу дизельних двигунів на біодизельне паливо Рябошапка В.Б. Сун 10
36205 2024 Механізм диверсифікації розвитку сільських територій Приступа А.В. Др20 1
36204 2024 Державне регулювання та підтримка розвитку економічних процесів на сільських територіях Мацьков І.П. Др20 1
36203 2024 Управління прибутком аграрного підприємства Михайлов О.І. Др20 1
36202 2024 Сучасні методи удосконалення товарно-збутової політики аграрного підприємства в умовах воєнного стану Дяченко Я.С. Др20 1
36201 2024 Розробка конструкції стенда для розбирання-складання автотракторних дизельних двигунів Твердохліб І.В. Др20 1
36200 2024 Проектування дільниці механічної обробки деталі «гвинт» Муравський Ю.О. Др20 0
36199 2024 Проектування дільниці механічної обробки корпуса регулятора пускового двигуна пд-10 Мандибурf Роман Петрович Др20 0
36198 2024 Проект дільниці з відновлення розподільчих валів методом плазмового наплавлення Лазюк Владислав Валерійович Др20 0
36197 2024 Менеджмент ефективності енергетичного використання відходів аграрного виробництва Янковська (Заграй) А.В. Др20 0
36196 2024 Інноваційний розвиток аграрних підприємств в умовах євроінтеграційних процесів Грицуляк Д.В. Др20 0
36195 2024 Державне регулювання та підтримка розвитку економічних процесів в сільських територіях Гулеватий В.М. Др20 0
36194 2024 Модернізація методу виявлення несиметричних коротких замикань в енергосистемах Степанець Б. С. Др20 0
36193 2024 Проєкт цеху з виробництва м’ясних виробів ПП «ЯНТАС Торішняк Богдана Станіславівна Др20 0
36192 2024 Удосконалення методів контролю якості фарфорових ізоляторів Гайдарли Д. Д. Др20 0
36191 2024 Удосконалення методів та засобів випробування високовольтних вводів Бондаренко А. О. Др20 0

1

.

.

.

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська