1

.

.

.

КОД РІК НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД РЕЙТ
21245 2019 Облікове забезпечення управління ризиками в господарській діяльності Яніцька Анастасія Василівна Дрп 1
21244 2018 Ефективність використання у тваринництві біологічно активних добавок на основі підмору бджіл Разанова О. П., Чудак Р. А. М 0
21243 2019 «Розробка технології кисломолочного напою на основі фітосировини» Бондарчук Альона Вікторівна Дрп 0
21242 2019 Factors of ensuring the competitiveness of Ukraine’s pig breeding production in external markets Ibatulin M. I., Varchenko O. M., Svynous I. V., Klymchuk O. V., Drahan O. O., Herasymenko I. O. С 0
21241 2019 «Вплив різних доз цинку і марганцю на якісні показники м’яса свиней» Гоцуляк Віктор Васильович Дрп 0
21240 2019 Исследование углеводного питания и переваримость питательных веществ у овец Бережнюк Н. А. С 0
21239 2019 «Агробіологічні особливості вирощування ячменю ярого в умовах ФСГ «Вікторія» с. Воловодівка Немирівського району» Б'ялківська Світлана Анатолівна Дрп 0
21238 2019 Внесення органічних рідинних добрив в умовах фермерських господарств Середа Л. П., Швець Л. В., Труханська О. О. С 0
21237 2019 Інформаційне забезпечення управління підприємницькою діяльністю на засадах інституціоналізму Правдюк А. Л., Прутська Т. Ю., Правдюк М. В. М 0
21236 2019 Облік та аудит виробничих запасів Гринчук Сергій Володимирович Дрп 1
21235 2019 Теоретичне обґрунтування параметрів і режимів роботи дискових елементів підкопуючих органів картоплезбиральних машин Хуторний В.Ю. Дрп 0
21234 2019 Підвищення ефективності роботи машинно-тракторних агрегатів з викоританням біодизельних палив Літвінкевич Віталій Валентинович Дрп 0
21233 2019 Формування та використання кадрового потенціалу підприємств (за матеріалами АПНВП «Візит» Притис ДіанаВалеріївна Дрп 0
21232 2019 Вплив елементів технології на продуктивність сої в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району Бойко Д.В. Дрп 0
21231 2019 Вплив елементів технології на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району Кістаєв ЄВ Дрп 0
21230 2019 Оперативне тестування Q-фактора імпульсних трансформаторів Цирульник С. М., Андерсон Б., Роптанов В. І. С 0
21229 2019 Застосування технології доповнення реальності у процесі підготовки фахівців з радіоелектроніки Цирульник С. М. С 0
21228 2019 Організаційно-методичні аспекти обліку та контролю виробничих запасів підприємства Шутило Cвітлана Василівна Дрп 5
21227 2019 Організаційно-методичні аспекти обліку та аудиту витрат і доходів операціфйної діяльності підприємства Близнюк Віталіна Анатоліївна Дрп 1
21226 2019 Облік та аналіз оборотних активів підприємства Загайчук Анастасія Валеріївна Дрп 2

1

.

.

.

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська