id: 32657
Назва: Розвиток фермерських господарств в Україні в 90-і роки ХХ ст. (історичний аспект)
Автори: Левчук К.І.
Ключові слова: Ключові слова: фермерське господарство, землі запасу, підсобні господарства населення, земельна реформа, 90-і роки ХХ ст., державна підтримка, соціально-економічна криза.
Дата публікації: 2023-03-31 13:09:00
Останні зміни: 2023-03-31 13:09:00
Рік видання: 2023
Аннотація: Встановлено, що зародження фермерського господарювання в Україні відбулося під впливом соціально-економічних трансформацій українського суспільства початку 90-х років ХХ ст. Фермери відігравали роль піонерів ринкових реформ, отримуючи мінімальну підтримку з боку держави. При цьому колективна форма господарювання залишалася домінуючою в сільському господарстві України. Зроблено висновок, що становлення та розвиток фермерських господарств відбувалося за умов соціально-економічної кризи, в несформованому ринковому середовищі, за відсутності дієвої державної підтримки та критичного ставлення до фермерів з боку органів місцевого самоврядування та керівників колективних сільськогосподарських підприємств.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32657.pdf
Тип виданя: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Видавництво: Агросвіт. 2023. №5-6. С. 3-9. DOI: 10.32702/2306-6792.2023.5-6.3
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Куценко Микола Ігорович
Файл : 32657.pdf Розмір : 3889316 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська