ВИД ПУБЛІКАЦІЙ КІЛЬКІСТЬ
 1  Авторські світоцтва  6
 2  Брошури  6
 3  Бібліографічні посібники  2
 4  Дипломні роботи, проекти  6798
 5  Довідники  12
 6  Документи  111
 7  Доповідь конференції  775
 8  Збірники наукових праць  23
 9  ККР  10
 10  Конспекти лекцій  40
 11  Курсовий проект  5
 12  Методичні вказівки  5756
 13  Монографії  5
 14  Монографії видані в Україні  203
 15  Монографії видані за кордоном  119
 16  Навчально-методичний посібник  45
 17  Навчальні посібники  337
 18  Навчальні програми  2585
 19  Накази  6
 20  Наскрізні програми  69
 21  Наукові звіти  6
 22  Опорний конспект лекцій  29
 23  Патенти  0
 24  Патенти на винахід видані в Україні  85
 25  Патенти на винахід видані за кордоном  0
 26  Патенти на корисну модель видані в Україні  189
 27  Патенти на корисну модель видані за кордоном  0
 28  Положення університету  10
 29  Практикум  28
 30  Презентація  0
 31  Презентації  62
 32  Програма комплексного державного іспиту  15
 33  Програми вступних фахових випробувань  579
 34  Програми конференцій  109
 35  Підручники  15
 36  Робочі зошити  74
 37  Робочі програми  27
 38  Свідоцтва про державну реэстрацію авторського права на твір  41
 39  Сертифікат конференції  12
 40  Силабус  0
 41  Словники  32
 42  Словники-довідники  28
 43  Статті  5251
 44  Статті Scopus  213
 45  Статті Scopus/Web of Science  26
 46  Статті Web of Science  23
 47  Статті Web of Science Core Collection  144
 48  Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях (Copernicus та інші)  1097
 49  Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)  2019
 50  Тези доповідей  1877
 51  Тимчасові програми  258

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська