ВИД ПУБЛІКАЦІЙ КІЛЬКІСТЬ
 1  Авторські світоцтва  1
 2  Брошури  6
 3  Бібліографічні посібники  2
 4  Дипломні роботи, проекти  6098
 5  Довідники  12
 6  Документи  110
 7  Доповідь конференції  724
 8  Збірники наукових праць  23
 9  ККР  10
 10  Конспекти лекцій  40
 11  Курсовий проект  5
 12  Методичні вказівки  5386
 13  Монографії  1
 14  Монографії видані в Україні  182
 15  Монографії видані за кордоном  60
 16  Навчально-методичний посібник  42
 17  Навчальні посібники  334
 18  Навчальні програми  2485
 19  Накази  6
 20  Наскрізні програми  68
 21  Наукові звіти  6
 22  Опорний конспект лекцій  28
 23  Патенти  0
 24  Патенти на винахід видані в Україні  81
 25  Патенти на винахід видані за кордоном  0
 26  Патенти на корисну модель видані в Україні  184
 27  Патенти на корисну модель видані за кордоном  0
 28  Положення університету  8
 29  Практикум  28
 30  Презентації  62
 31  Програма комплексного державного іспиту  14
 32  Програми вступних фахових випробувань  544
 33  Програми конференцій  107
 34  Підручники  15
 35  Робочі зошити  72
 36  Робочі програми  27
 37  Свідоцтва про державну реэстрацію авторського права на твір  33
 38  Сертифікат конференції  7
 39  Силабус  0
 40  Словники  32
 41  Словники-довідники  28
 42  Статті  5250
 43  Статті Scopus  185
 44  Статті Scopus/Web of Science  17
 45  Статті Web of Science  4
 46  Статті Web of Science Core Collection  142
 47  Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях (Copernicus та інші)  1043
 48  Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)  1707
 49  Тези доповідей  1816
 50  Тимчасові програми  257

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська