ВИД ПУБЛІКАЦІЙ КІЛЬКІСТЬ
 1  Авторські світоцтва  7
 2  Брошури  6
 3  Бібліографічні посібники  2
 4  Дипломні роботи, проекти  6100
 5  Довідники  12
 6  Документи  109
 7  Доповідь конференції  435
 8  Збірники наукових праць  23
 9  ККР  9
 10  Конспекти лекцій  40
 11  Курсовий проект  5
 12  Методичні вказівки  5328
 13  Монографії  0
 14  Монографії видані в Україні  166
 15  Монографії видані за кордоном  55
 16  Навчально-методичний посібник  42
 17  Навчальні посібники  327
 18  Навчальні програми  2449
 19  Накази  6
 20  Наскрізні програми  65
 21  Наукові звіти  7
 22  Опорний конспект лекцій  28
 23  Патенти  0
 24  Патенти на винахід видані в Україні  77
 25  Патенти на винахід видані за кордоном  0
 26  Патенти на корисну модель видані в Україні  180
 27  Патенти на корисну модель видані за кордоном  0
 28  Положення університету  8
 29  Практикум  28
 30  Презентації  62
 31  Програма комплексного державного іспиту  12
 32  Програми вступних фахових випробувань  502
 33  Програми конференцій  107
 34  Підручники  12
 35  Робочі зошити  71
 36  Робочі програми  27
 37  Свідоцтва про право на твір  14
 38  Сертифікат конференції  8
 39  Словники  32
 40  Словники-довідники  28
 41  Статті  5250
 42  Статті Scopus  159
 43  Статті Web of Science  3
 44  Статті Web of Science Core Collection  120
 45  Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях (Copernicus та інші)  681
 46  Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)  1414
 47  Тези доповідей  1730
 48  Тимчасові програми  257

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська