The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

2011

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
24702 Інноваційні моделі управління cтратегічним економічним потенціалом cучасних економічних систем = Innovative models of management in strategic economic potential modern economic systems Калетнік Г. М., Заболотний Г. М., Козловський С. В. СSc В данной статье проведено исследования роли стратегического экономи- ческого потенциала в управле 436
19669 Математичне моделювання тепломасообмінних процесів теплиці із застосуванням енергозберігаючих технологій Коц І.В., Грицун А.В. Берник І.М. Ярмолюк Ю.М. С В работе представлены функциональные зависимости, что связывают между собой основные параметры тепли 502
19453 Фізико-хімічні та реологічні властивості екскрементів високопродуктивних лактуючих корів за однотипної годівлі високоенергетичними кормовими сумішами Яремчук О. С. С Вивчено хімічний склад та фізико-хшічні і реологічні властивості експерементів високопродуктивних ла 483
19452 Хімічний склад та властивості екскрементів лактуючих корів і гнойових стоків за інтенсивної технології виробництва молока Яремчук О. С. С В екскрементах корів за інтенсивної технологїї виробництва молока більше ОР, сирого протеїну, кальці 520
19062 Використання мультмедійних технологій у навчальному процесі Лутковська С.М. С Реформування освіти в Україні на нинішньому етапі життя передбачає її перебудову з метою впровадженн 799
19061 Екологічна ситуація країни – відображення екологічної культури суспільства Лутковська С. М. С 640
17214 Соціальні цінності сучасної студентської молоді Скоромна О.І., Клибанівська Т.М. С У роботі порушено проблему соціальних цінностей сучасних студентів. Проаналізовано результати дослі 659
16747 Соціально-економічні джерела розбудови освітнього простору України Головня О.М. С Стаття присвячена актуальним питанням трансформації української системи освіти відповідно до європей 536
16632 Перспективні напрямки вирощування кукурудзи для використання на енергетичні потреби Климчук О.В., Скорук О.П. С Представлено основні тенденції з питань забезпечення енергією аграрного сектору Україні і світові на 1451
15844 Організаційно-економічні аспекти розвитку галузі молочного скотарства у господарствах Вінницької області Полеся В. М., Мельник В. Я., Недбалюк О. О., Томчук О. В. Мвв У монографії розглядаються теоретико-методологічні засади та проблеми організаційного і економічного 3199
15423 Параметры напряженного состояния диаграмм пластичности В.А. Огородников, Л.И. Алиева, И.А. Деревенько С Дан анализ моделей пластичных материалов и рассмотрены параметры моделей отказов. Показано, что в п 570
15422 Определение параметров моделей, формирующих паспорт материалов в процесах обработки давлением Е.В. Солоная, И.А. Деревенько, В.А. Федотов С Рассмотрены методики экспериментального определения механических характеристик материалов, 510
15415 Параметры модели, формирующей карту материала в процессах обработки давлением В.А. Огородников, Л.И. Алиева,И.А. Деревенько, В.М. Кожушаный С Показано, что аппроксимация диаграмм пластичности уравнениями,коэффициенты которых имеют физически 540
13314 Сегментація Вінницького регіонального ринку молокопродукції Недбалюк О.О. С Встановлено та проаналізовано сегменти ринку молочних продуктів. Розглянуто споживання молок 1479
13044 Економічні особливості виробництва біоетанолу з цукрових буряків в сучасних умовах Хаєцька О.П С Розглянуто сучасне виробництво біоетанолу з продуктів сільськогосподарського виробництва, зокрема цу 1139
12743 Економічні особливості виробництва біоетанолу з цукрових буряків в сучасних умовах Хаєцька О.П. С Розглянуто сучасне виробництво біоетанолу з продуктів сільськогосподарського виробництва, зокрема цу 2
12094 Методичне забезпечення самостійної роботи студентів з вищої математики.Навчально-методичний посібник для студентів всіх спеціальностей Дубчак В.М. Мв Посібник містить перелік типових стандартних практичних завдань з вищої математики, по кожному з як 55
11858 Обґрунтування конструктивної схеми вібраційної фільтраційно-осмотичної сушарки Паламарчук І.П., Зозуляк О.В., Зозуляк І.А. С У статті проведено огляд конструктивних і технологічних схем вібраційного сушильного обладнання на о 619
10450 Обгрунтування конструктивної схеми вібраційної фільтраційно-осмотичної сушарки І.П. Паламарчук, О.В. Зозуляк, І.А. Зозуляк С В статье проведен обзор консруктивных и технологических схем вибрационного сушильного оборудования н 548
10408 Обгрунтування в'язкісної характеристики рідкого дисперсійного середовища в умовах вібромеханічної дії Паламарчук І.П., Полєвода Ю.А., Янович В.П. С В статті викладенні результати теоретичних досліджень зміни реологічних властивостей технічного гл 564
10316 Біоенергетична ефективність застосування поліміксобактерину при вирощуванні цукрових буряків для виробництва біоетанолу Маслоїд А.П. С Вивчено біоенергетичну ефективність застосування поліміксобактерину при вирощуванні цукрових буряків 689
9717 Світове значення геотермальної енергетики Казьміржевська І.І. Скорук О.П. С РОЗЛЯНУТО ЗНАЧЕННЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ У СВІТІ 454
9716 Перспективи формування кластерного виробництва біопалива в україні Скорук О.П., доцент Гримайло І.С С У статті розглянуті перспективи збільшення обсягів виробництва біопалива та підвищення його конкуре 537
9715 Перспективи виробництва біопалива у вінницькій області Скорук О.П., Кірєєва Е.А. С У статті висвітлено основні тенденції виробництва біопалива та його різновиди. Зроблено аналіз сиро 538
9714 Організація використання біоресурсів в світі Скорук О. П. Солодка Л. Л. С Біоресурси - це вичерпний, але відновлюваний тип природних ресурсів. До них слід відносити сприятли 662
9713 Можливості збільшення зайнятості за рахунок впровадження аль терна тивних джерел енергії Скорук О.П., Бучок A.B. С У статті розглянуто можливість підвищення зайнятості трудових ресурсів в Україні шляхом впровадженн 590
9712 Властивості ta економічна еектнвність виробництва біопалива в україні Волошановська О.С. Скорук О.П. С В статті висвітлені властивості та економічна доцільність виробництва біодизеля 738
9711 Ріпак - майбутнє української енергетики Войтова Ю.Скорук О.П. С Зростання споживання біопалива у світі потребує збільшення виробництва сировини для його виготовленн 520
9710 Розвиток та перспективи біоресурсів, важливість їх використання Паламаренко Я.В.Скорук О.П. С У статті розглянуто основні аспекти розвитку та перспективи заміни традиційної сировини на біологічн 468
9709 Аналіз стану, проблем та перспектив розвитку біоенергетики в україні Глеба М. М.Скорук О.П С У статті проведено дослідження сучасного стану розвитку сектору біоенергетики в Україні. Виконано оц 467
9708 Енергія - у всіх її проявах, як один із альтернативних джерел Н.О. Москалюк.О.П.Скорук С В даній статті головним питанням розглядається енергія вітру, тобто альтернативне джерело енергії, т 693
9707 Історія розвитку біоенергетики Бородій В.В.Скорук О. П С У ДАНІЙ СТАТТІ РОЗГЛЯНУТО ІСТОРІЮ РОЗВИТКУ БІОЕНЕРГЕТИКИ 537
9706 Сонячна енергетика в україні та перспективи ї ї розвитку Кухар О.В.Скорук О.П. С У даній статті проаналізовано стан сонячної енергетики в Україні та основні документи, які забезпечу 723
9705 Енергія сонця та ї ї використання Коцупера Л.В.Скорук О.П С У статті розглядається найперспективніше та невичерпне джерело теплової та електричної енергії — сон 440
9704 Економічна ефективність переробки цукрового буряка на біопаливо Іщенко І.І.Скорук О.П С В статті розглянута економічна ефективність виробництва цукрового буряка на біопаливо. Визначено обс 495
9703 Тенденції і перспективи розвитку біопалива в україні Бурлака О.М. Скорук О.П С Проведено аналіз тенденцій, проблем і перспектив розвитку біологічного палива в Україні, запропонова 483
9586 Потенціал виробництва біопалива в україні Скорук О.П С економіки України та обгрунтовано необхідність розвитку біоенергетики як інноваційного напряму соціа 546
9585 Сонячна енергія - важливий вид альтернативних джерел Скорук О.П С Стаття присвячена питанням та проблематиці розвитку сонячної енергетики, як основним і важливим видо 473
9584 Формування раціональної структури посівних площ в регіоні Скорук О.П С Сучасний стан та ефективність використання земельних ресурсів є основним визначальним фактором забе 459
9582 Біогаз -основні проблеми та перспективи застосування у вшнницькій області Скорук О.П С У даній статті досліджено значення біогазу його роль та перспективи використання у Вінницькій облас 560
9569 Проблеми виробництва біоетанолу в україні Скорук О.П С В даній статті розглядаються проблеми розвитку виробництва альтернативних видів палива в Україні, зо 630
9532 Можливості збільшення зайнятості за рахунок впровадження аль терна тивних джерел енергії Скорук О.П С У статті розглянуто можливість підвищення зайнятості трудовик ресурсів в Україні шляхом впровадженн 562
9531 Інноваційне забезпечення виробництва біоетанолу в україні Скорук О.П С Розглянуто роль інноваційного забезпечення в розвитку та виробництві біоетанолу в Україні. Здійснен 631
9529 Перспективи виробництва біопалива третього покоління Скорук О.П., Токорчук Д.М., Всемірнова В.М. С У статті аналізується потенціал виробництва біопалива третього покоління з водоростей. Розглянуто п 1550
9526 Стан розвитку біоенергетики в україні Скорук О.П С Дана стаття присвячена вирішенню актуапьних енергетичних проблем, а саме розвитку біоенергетики в Ук 630
9525 Нормативно-законодавче забезпечення виробництва та використання бюпалив в україні Скорук О.П С У даній статті розглянуто нормативно-правові акти прийнятті Радою Європейського Союзу щодо виробницт 432
9524 Проблеми виробництва біоетанолу в україні Скорук О.П С В даній статті розглядаються проблеми розвитку виробництва альтернативних видів палива в Україні, зо 553
9477 Глобалізація аграрного сектора економіки як закономірність розвитку сучасного свтового суспільства Ставська Ю. В., Яремчук Н. В. Тд У контексті поглиблення міжнародних відносин глобалізація є невід`ємним фактором економічних відноси 445
9454 Сучасний стан та проблеми функціонування агропродовольчого ринку України Ціхановська В. М. С Для виходу економіки України, зокрема аграрної її сфери з кризового стану необхідно на сучасному ета 390
9453 Зовнішньоторговельні відносини України з ЄС у розрізі двосторонньої торгівлі аграрною продукцією Ціхановська В. М. С Визначальною умовою вирішення проблем забезпечення людства продовольством і зміцнення позиції Україн 265
9452 Оптимізація системи удобрення бобів кормових в умовах правобережного Лісостепу України Савченко В.О. Тд Вивчення впливу режимів мінерального живлення та способу передпосівної обробки насіння дає можливіст 344
9451 Оптимізація системи удобрення бобів кормових в умовах правобережного Лісостепу України Савченко В.О. Тд Вивчення впливу режимів мінерального живлення та способу передпосівної обробки насіння дає можливіст 341
9422 Дослідження проблем управління персоналом в умовах ринку Лисогор В. М., Ціхановська В. М., Виговський Н. С. С Запропонована і розроблена концепція інтелектуального управління персоналом на основі використання с 345
9421 Вплив мінеральних добрив та бактеріальних препаратів на урожайність бобів кормових у правобережному Лісостепу Савченко В.О. Тд Результати досліджень показують, що в середньому за 2010-2011 рр. максимальну урожайність 4,39 т/га 573
9420 Право дитини на людську гідність Опольська Н.М. С У статті розглянуто правове регулювання права дитини на людську гідність та його особливості. Визна 1019
9419 Державне регулювання агропродовольчих ринків в умовах глобалізації Ціхановська В. М. С У статті досліджено концепцію державного управління і підтримку стійкого розвитку системи продовольч 360
9418 Інноваційна політика забезпечення інвестиційної привабливості агропродовольчого сектора України Лисогор В. М., Ціхановська В. М., Виговський М. С. С У публікації автори запропонували різні підходи до реалізації інноваційної політики щодо забезпеченн 549
9395 Конкурентоспроможність вітчизняної агропродовольчої продукції та напрями її підвищення на світовому ринку Ціхановська В. М., Павленко Ю. М. С У статті розглянуто вплив процесів глобалізації світової економіки на конкурентоспроможність агропро 395
9394 Методологічні засади розвитку аграрного ринку України Ціхановська В. М. С Розглянуто сучасний стан, структуру та суб`єкти аграрного ринку України. Визначено головні його проб 320
9393 Сучасні тенденції розвитку ринку агропродовольства України Ціхановська В. М. С Розглядаються проблеми забезпечення продовольством населення до рівня забезпечення науково обґрунтов 306
9374 Активізація інвестиційних процесів регіону як головний фактор забезпечення його конкурентоспроможності Хаєцька О.П., Фурман Б.В. Тд 447
9355 Характеристика структурних ознак аграрного ринку Прилуцький А.М. С У статті розглядається характеристика структурних ознак аграрного ринку, зроблена спроба здійснити а 1
9344 Інноваційна діяльність підприємств агропромислового підкомлексу Хаєцька О.П., Машевський В.О. Тд 471
9343 Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку цукробурякового підкомплексу україни Хаєцька О.П С Проаналізовано особливості інвестиційно-інноваційного розвитку цукробурякового виробництва в Україні 495
9342 Соціально-економічні наслідки тіньової економіки україни та шляхи їх подолання Хаєцька О.П., Глуханюк В.Ю С Розглядаються оцінка та наслідки тіньової економіки в Україні. Розроблено пропозиції щодо подо 607
9332 Роль професійної освіти у запровадженні МСФЗ в аграрному секторі Мулик Т.О. Тд Розглянуто роль професійної освіти у запровадженні МСФЗ в аграрному секторі 455
9299 Виробництво біопалив – шлях до енергонеза-лежності агропромис-лового комплексу України. Климчук О.В. Тд Наведено сучасний стан енергоспоживання України, який представлений в основному не відновлюваними дж 639
9298 Економічні передумови розвитку біоенергетики в Україні Климчук О.В. С В статті представлено результати дослідження сучасної економічної ситуації в забезпеченні енергетичн 532
8867 Вітросонячна електроенергетична транспортабельна установка (вестра) (Пат. на корисну модель № 61262) Янович В. П. Пнк Вітросонячна електроенергетична транспортабельна установка, яка відрізняється тим, що містить вітрод 426
8866 Наплавна гідроелектроенергетична установка "Чайка" (Пат. на корисну модель № 61261) Янович В. П. Пнк Наплавна гідроелектроенергетична установка, яка відрізняється тим, що містить гідродвигун з вертикал 496
8847 Сонячний електроенергетичний генератор роторний "Сокіл" (Пат. на корисну модель № 60541) Янович В. П. Пнк Сонячний електроенергетичний генератор роторний, що містить сонячні панелі, який відрізняється тим, 516
8845 Сонячний теплоенергетичний генератор роторний "Сова" (Пат. на корисну модель № 60540) Янович В. П. Пнк Сонячний теплоенергетичний генератор роторний, що містить теплові елементи, який відрізняється тим, 468
8817 Вітросонячна електроенергетична установка "Весна" (Пат. на корисну модель № 61259) Янович В. П. Пнк Вітросонячна електроенергетична установка,яка відрізняється тим, що містить вітродвигун з концентрат 444
8816 Пристрій концентрації теплової енергії з самохідним ротором (Пат. на корисну модель № 61258) Янович В. П. Пнк Пристрій концентрації теплової енергії з самохідним ротором, який відрізняється тим, що навалу ротор 403
8815 Вібровідцентровий змішувач (Пат. на корисну модель № 60988) Янович В. П. Пнк Вібровідцентровий змішувач, що містить всередині обода на пружних елементах контейнер, водило з меха 495
8813 Міні-вітроелектроустановка акумулююча (аіст) (Пат. на корисну модель № 60408) Янович В. П. Пнк Міні-вітроелектроустановка акумулююча, що містить лопаті, приєднані до вертикального вала вітродвигу 424
8806 Вітроелектроенергетична установка (Пат. на корисну модель № 60404) Янович В. П. Пнк Вітроелектроенергетична установка, що містить вітродвигун, лопаті прямокутної форми з ввігнутими пов 438
8752 Вібровідцентрова фільтруюча машина (Пат. на корисну модель № 57010) Янович В. П. Пнк Вібровідцентрова фільтруюча машина, що містить встановлений на рамі за допомогою пружних елементів р 412
8466 Фізична економіка та її проблеми Найко Д.А., Шевчук О.Ф. С Подається огляд відомих в літературі спроб побудувати економіку за зразком природничих наук (зокрема 1494
7708 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 5-го курсу денної та заочної форми навчання за напрямом 0708 «Екологія,» спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Колісник О.М. Мв На сьогоднішній день технічний прогрес заповнив всі види діяльності людини. Не є винятком і сільськ 2
7706 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами ІІІ курсу денної форми навчання спеціальності 6.09010101 “Агрономія” Колісник О.М. Мв На сьогоднішній день технічний прогрес заповнив всі види діяльності людини. Не є винятком і сільськ 2
7705 Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу “Інформаційні технології та комп’ютеризація агротехнологій” для студентів спеціальності 6.090101 “Агрономія” Колісник О.М. Мв На сьогоднішній день технічний прогрес заповнив всі види діяльності людини. Не є винятком і сільськ 1
7704 Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами 5-го курсу спеціальності 6.090101 “Агрономія” з курсу “Інформаційні технології та комп’ютеризація агротехнологій”. І модуль Колісник О.М. Мв На сьогоднішній день технічний прогрес заповнив всі види діяльності людини. Не є винятком і сільськ 2
7703 Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу “ Компютерні технології в агрономії ” для студентів спеціальності 7.130102 “Агрономія” Колісник О.М. Мв Вступ На сьогоднішній день технічний прогрес заповнив всі види діяльності людини. Не є винятком і 0
7702 Методичні вказівки для самостійної роботи студентами 4-го курсу заочної форми навчання спеціальності 6. 130100 “Агрономія” з курсу “Комп’ютерні технології в агрономії” Частина 1. Знайомство з комп’ютерною технікою. Колісник О.М. Мв Особливістю сучасного розвитку науки, виробництва, культури, побуту є широке впровадження інформацій 0
7698 Економічна кібернетика. Опорний конспект лекцій Поліщук Н.В., Коляденко С.В. Окл 1146
6406 Вплив технологічних умов переробки пектинового екстракту з бурякового жому на якісні показники пектину Н. Г. Харітон, О. В. Грабовська С Встановлено вплив технологічних умов переробки пектинового екстракту з бурякового жому на якість гот 712
6405 Огляд конструкцій фільтрів для зневоднення біопалив в системах живлення автотракторних двигунів Т. В. Марчак, О. М. Романов, В. В. Чернишук С На відміну від стандартів на якість палива деяких країн Європи, Сполучених Штатів Америки, Японії, с 584
6404 Удосконалення апаратурно-технологічної схеми гідратації олії Л. В. Фіалковська, М. М. Дейдей С У статті наведений опис апаратурно-технологічної схеми гідратації олії, проведені дослідження процес 1004
6403 Аналіз впливу різних способів охолодження на показник Рн м"яса О. М. Савінок, О. С. Титлов, В. В. Рибак,  Ацо Кузелов С Досліджена можливість використання мінусових температур при початковому охолодженні м"ясних напівтуш 553
6402 Обґрунтування конструктивної схеми вібраційної фільтраційно-осмотичної сушарки І. П. Паламарчук, І. В. Зозуляк, І. А. Зозуляк С У статті проведено огляд конструктивних і технологічних схем вібраційного сушильного обладнання на о 664
6401 Оптимізація процесу сушіння зерна. Задачі та шляхи вирішення Пазюк О. Д., Паламарчук І. П., Пазюк В. М. С У статті запропоновано новий підхід до вирішення комплексу завдань спрямованих на оптимізацію процес 1863
6400 Виробництво пектинового концентрату з використанням ультразвукових кавітаційних технологій О. Ф. Луговський, І. М. Берник С На основі досліджень процесів ультразвукового кавітаційного обробки яблучної сировини запропоновано 694
6399 Метод контролю вологості зерна О. М. Куцевол, М. О. Куцевол С Запропоновано метод високочастотної діелекрометріі, в якому забезпечується неза-тість результатів ви 663
6398 Математическая модель однобарабанной подъемной установки для производства гидропонной продукции І. В. Головач, Г. М. Калетнік, І. Є. Кравченко [та ін.] С На основі обгрунтованих гіпотез і припущень виведені диференціальні рівняння динаміки однобарабанних 609
6397 Вдосконалення процесу подрібнення зерна О. В. Гвоздєв, Т. О. Шпиганович, О. В. Ялпачик С Робота присвячена удосконаленню процесу подрібнення зерна з метою зниження питомих енерговитрат і пі 1024
6396 Математична модель процесу екстрагування в системі «тверде тіло – рідина» С. М. Буйвол, П. І. Светлічний С Запропоновано математичну модель, яка враховує змішаний (внутрішньо- і зовнішньо-дифузійний) механіз 537
6395 Методика визначення коефіцієнтів поглинання складових вологого природного газу Й. Й. Білинський, Б. П. Книш, В. В. Онушко С Запропонована методика визначення коефіцієнтів поглинання складових вологого газу та проведено експе 605
6394 Дослідження параметрів світіння рідиннофазних об"єктів при газорозрядній візуалізації Й. Й. Білинський, О. А. Павлюк, І. В. Милкулка С У статті запропоновано ряд параметрів для аналізу світіння стримера, емпірично встановлена ​​модель 535
6393 Теоретичне обґрунтування поздовжнього профілю віджимної пари валків удосконаленого валкового пристрою І. А. Шевченко, В. В. Лиходід, О. С. Ковязин С Представлено теоретичне обгрунтування поздовжнього профілю віджимних валків вдосконаленого валкового 526
6392 Аналіз конструктивних особливостей комбінованих очисних систем вороху коренеплодів О. О. Труханська, Л. П. Середа, І. Є. Кравченко, В. М. Барановський С Викладено результати аналізу основних тенденцій сучасного розвитку технологічних процесів і робочих 725
6391 Технологічний розрахунок подачі вороху до очисника В. Ю. Рамш, В. М. Барановський, М. І. Підгурський, М. Р. Паньків С У статті наведено, побудовані в результаті теоретичного аналізу процесу викопування коренеплодів, ро 556
6390 Аналіз і обґрунтування технологічних процесів компостування сільськогосподарських органічних відходів тваринного походження С. І. Павленко, О. О. Ляшенко, Д. М. Лисенко, В. І. Харитонов С Розглянуто технологічні процеси та технології компостування сільськогосподарських органічних відході 972
6389 Результати відсіюючого та пошукових експериментальних досліджень подрібнювача рослинних залишків грубостеблових культур М. М. Корчак С Визначено результати роботи подрібнювача, які показали динаміку впливу технологічних параметрів і ре 624
6388 Виділення контуру та формування ознак об"єктів при створенні структурно-зв"язностної моделі зображення С. І. Кормановський, А. В. Спірін, С. А. Спірін С У роботі пропонується структурно-связностная модель напівтонового і бінарного зображення з метою вик 618
6387 Науково обґрунтовані та практичні підходи використання соломи та рослинних решток у сільському господарстві Г. М. Калетнік, В. М. Булгаков, І. В. Гриник С Розглянуті сучасні науково обґрунтовані та практичні підходи щодо використання у сільському господар 937
6386 Шляхи підвищення ефективності фронтального навантажувача на вивантажені консервованих кормів М. І. Іванов, І. М. Подолянин, С. А. Шаргородський, В. С. Руткевич С Розглядаються шляхи підвищення ефективності фронтального навантажувача при виїмці консервованих корм 574
6385 Сучасні тенденції застосування гідротрансмісій в приводах самохідних сільскогосподарських машин М. І. Іванов, Ю. І. Мороз С Розглядаються ефективні схеми гідростатичних приводів самохідних сільськогосподарських машин. Описан 696
6384 Машиновипробувальні станції: етапи становлення та сьогодення О. В. Гуцаленко, Д. О. Лебідь С В статті висвітлено становлення та розвиток машиновипробувальних станцій в Україні та їх роль в підв 561
6383 Теоретичне дослідження діапазону копірного зрізу гички цукрових буряків А. М. Борис С Розроблено математичну модель робочого процесу видалення бадилля за допомогою комбінованого зрізу. В 572
6382 Обґрунтування конструкційної схеми комплекту устаткування контролю вакуумметричних параметрів доїльного обладнання Є. Б. Алієв, О. С. Тісліченко, А. В. Грицун С Обгрунтовано конструктивна схема, розроблені алгоритми вимірювань технічних характеристик доїльного 556
6381 Вальцювання заготовок із алюмінієвих сплавів для наступного штампування поковок першої групи класифікації С. О. Скрябін, І. В. Гунько С Описано результати всебічного аналізу (мікро-, макро-, механічні властивості) штампованої поковки пе 558
6380 Дослідження процесу вигину труби на оправці О. В. Нахайчук, В. І. Музичук, Т. Л. Олексієнко С У статті запропоновано методику розрахунку напруженого стану щодо процесу формоутворення крутовигнут 526
6379 Визначення типорозмірного ряду енергетичних засобів, що потрібні сільському господарству країни Г. М. Калетнік, В. М. Булгаков, В.М. Кюрчев, В. Т. Надикто С Розроблено питання необхідності та можливості розробки в Україні типажу сільськогосподарських тракто 546
6378 Проблеми підготовки інженерних та наукових кадрів для галузі механізації сільського господарства Г. М. Калетнік, В. М. Булгаков С Проаналізовано сучасний стан кадрового та наукового забезпечення галузі механізації сільського госпо 517
6377 Інвестиційно-інноваційний потенціал промислового сектора економіки України та напрями його використання в контексті реалізації інвестиційної політики Л. Г. Чернюк, Т. В. Пепа С Стаття присвячена дослідженню особливостей формування інвестиційно-інноваційного потенціалу промисло 492
6376 Математична модель оцінки оптимальних показників рентабельності капіталу підприємства на основі методу нечіткої логіки В. М. Лисогор, К. В. Мазур, Н. І. Гесик С Розроблена і впроваджена математична модель оцінки оптимальних показників рентабельності капіталу пі 476
6375 Класи економіко-математичних моделей та їх застосування Т. Є. Магас С Приведений короткий класифікаційний аналіз використовуваних економіко-математичних моделей і їх заст 1093
6374 Прибуток як центральна категорія в економіці підприємства Я. П. Шафорост С Розглянуто основні підходи до визначення сутності прибутку як основного показника діяльності підприє 695
6373 Діяльність монополій, як фактор ціноутворення продовольчого ринку України Р. П. Мудрак С Розглядаються опосередковані та прямі чинники формування монопольних цін на ринку продовольства краї 607
6372 Інвестиції в зернопродуктовий підкомплекс як причина та наслідок економічного росту Н. В. Яремчук С Розкрито сутність та досліджено значення інвестиційної діяльності у процесі повноцінного становлення 422
6371 Організація праці: теоретичні та інституційні аспекти В. А. Шовкун С Висвітлено проблеми організації праці на підприємствах у контексті побудови раціонального виробництв 827
6370 Роль підприємництва в стабілізації процесів зайнятості на ринку праці Вінницької області Б. П. Фіщук, Н. Ю. Фіщук, Л. В. Голишевська С Розглянуто сутність процесів підприємництва, динаміку його розвитку та результати діяльності у Вінни 566
6369 Тенденції розвитку ринку зерна Вінницької області: проблеми та перспективи О. В. Томчук С Досліджено та проаналізовано динаміку виробництва зернових культур у Вінницький області. Виявлені су 653
6368 Ефективність використання енергетичних потужностей сільськогосподарських підприємств Вінницької області О. В. Томчук, В. Я. Мельник С Досліджено та проаналізовано сучасний стан сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей 507
6367 Сучасні чинники мотивації праці в контексті теорії життєвого циклу організації Н. Ю. Фіщук, Л. В. Поліщук, О. В. Поляруш С У статті акцентована увага на теоретичні аспекти мотивації персоналу та основні чинники впливу на мо 742
6366 PRODUCT PLACEMENT: ефективність використання нового виду рекламоносія О. С. Колесов, О. О. Недбалюк, К. І. Алексеєнко С Розглядається новий вид маркетингової комунікації – product placement. Акцентується увага на принцип 571
6365 Відродження демографічно – трудового потенціалу аграрної галузі регіону С. Г. Кафлевська С Досліджено та проаналізовано сучасний стан демографічно – трудового потенціалу України та зокрема В 495
6364 Місце та завдання кредиту при забезпеченні інвестиційно-інноваційного розвитку Г. В. Корнійчук С У статті розглянуто особливості і необхідність здійснення інвестиційно-інноваційного розвитку агрофо 583
6363 Сутність та понятійний зміст аграрно-промислової інтеграції як економічної категорії В. Л. Коваленко С Розглядаються понятійний зміст категорій “інтеграція” та “аграрно-промислова інтеграція“; наводиться 592
6362 Розвиток економічної теорії в Україні у радянський період О. О. Левченко, А. Кізіма С У статті наведена характеристика розвитку української економічної думки та виділено основні її напря 1385
6361 Сутність та основні функції розподільної логістики на підприємстві АПК С. В. Качуровський С Стаття присвячена фундаментальним засадам розподільчого процесу обслуговування клієнтів та ролі логі 2098
6360 Довгострокові джерела фінансування на зовнішніх ринках та їх залучення в економіку регіону В. В. Бондаренко С Показано роль довгострокових джерел фінансування на зовнішніх ринках, залучення їх в економіку регіо 430
6359 Методичні підходи до оцінки ефективності розвитку регіональних соціально-економічних систем П. А. Швець, Т. І. Пішеніна, Р. О. Матвієнко С У статті обґрунтовані методичні підходи до оцінки ефективності соціально-економічного розвитку регіо 600
6358 Проблеми формування соціального потенціалу Вінницької області М. П. Салтан С Проведено аналіз формування основних складових соціального потенціалу Вінницької області. Виявлено п 865
6357 Особливості та характер формування сталого просторового розвитку продуктивних сил України Р. О. Матвієнко С Розглядається питання комплексного розвитку продуктивних сил з вектором на збереження стабільного ек 459
6356 Тенденції розвитку ринку цукру України: проблеми та перспективи О. П. Красняк С Досліджено становлення ринку цукру в Україні, проаналізовано його сучасний стан, обґрунтовано шляхів 928
6355 Теоретико-еволюційний розвиток категорії “ринок” С. А. Сегеда С Розглядаються основні підходи до тлумачення поняття “ринок”, наведена еволюція поглядів економістів 563
6354 Тенденції розвитку ринку м"яса птиці в Україні Ю. В. Ставська С Досліджено тенденції виробництва м"яса птиці протягом останніх двох десятиріч. Визначено вирішальну 454
6353 Якість бухгалтерського обліку як складова ефективної діяльності підприємств Я. П. Іщенко, Н. В. Пришляк С Розглянуто сучасний стан та ефективність ведення бухгалтерського обліку в Україні. Запропоновано зах 1107
6352 Сучасний стан сільського господарства Вінницької області та перспективи його розвитку В. М. Полеся, В. Я. Мельник, О. О. Недбалюк С Визначено тенденції розвитку галузей рослинництва та тваринництва у Вінницькій області. Встановлено 573
6351 Соціально-економічні наслідки тіньової економіки України та шляхи їх подолання О. П. Хаєцька, В. Ю. Глуханюк С Розглядаються оцінка та наслідки тіньової економіки в Україні. Розроблено пропозиції щодо подо 533
6350 Розвиток сільських територій у Вінницькій області О. О. Корнійчук С У статті розглянуто сучасні тенденції, що охопили мережу сільських поселень по всій Україні і у Вінн 471
6349 Сучасна економіка як фактор трансформаційних змін А. Г. Мазур С Розглядаються питання трансформації національної економіки у перехідний її період розвитку. Аналізую 1400
5680 Вплив мінеральних та органічних добрив на рівень концентрації кадмію у квітковому пилку Разанов С.Ф.,Дідур І.М., Швець В.В. С Наведено ефективність використання мінеральних та органічних добрив з метою зниження концентрації ка 566
5148 Міжнародна економіка. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030509 «Облік і аудит», денної форми навчання Ковальчук С.Я. Нп Програма навчальної дисципліни “Міжнародна економіка” містить основні аспекти з питань міжнародного 46
5146 Міжнародна економіка. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030509 «Облік і аудит», заочної форми навчання Ковальчук С.Я. Нп Програма навчальної дисципліни “Міжнародна економіка” містить основні аспекти з питань міжнародного 34
5143 Судові та правоохоронні органи України. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів денної форми навчання для підготовки бакалаврів за напрямом 6. 030402 ”Правознавство” Гель А.П. Мв Методичні рекомендації розроблені відповідно до навчального плану та тимчасової навчальної програми 8
5142 Судові та правоохоронні органи України. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки бакалаврів 6. 030402 (”Правознавство”) Гель А.П. Мв Методичні рекомендації розроблено відповідно до навчального плану та тимчасової навчальної програми 1
5029 «Практикум з технології конструкційних матеріалів» Шиліна О.П., Клименко В.М., Турич В.В., Руткевич В.С. Нп Навчальний посібник «Практикум з технології конструкційних матеріалів» написаний для студентів напр 242
4996 Права та обов’язки внутрішніх контролерів Марчук У.О., Бондаренко А.В. Тд 591
4995 Особливості системи внутрішньогосподарського контролю на сільськогосподарських підприємствах Марчук У.О., Калашник В.В. Тд 586
4994 Сутність внутрішньогосподарського контролю: теоретичні засади та наукові підходи Марчук У.О. С Проаналізовано визначення сутності дефініції "внутрішньогосподарський контроль", приведені 584
4983 Оцінка екологічного стану грунтів м. Вінниці Ю. М. Шкатула, Г. М. Лігус С В статті представлені результати хімічних досліджень проб ґрунту в м. Вінниця. Встановлено, що вміст 1313
4982 Агроекологічні аспекти ведення насінництва кормових трав та головні напрямки безпеки праці при цьому Б. О. Рудніцький, А. В. Спірін, В. С. Мамалига С Дослідження, проведені в Інституті кормів НААН, Вінницькому національному аграрному університеті та 473
4981 Фіторемедіація забруднених грунтів С. Є. Окрушко, С. В. Стасюк С Фіторемедіація – комплекс методів очищення грунтів, вод та атмосферного повітря з використанням зеле 1729
4980 Перспектива втілення екосистемного підходу в умовах міського середовища Л. С. Гудзевич С В статті розглянуті основні особливості просторової організації екокоридорів як складової частини пе 1173
4979 Ефективність створення високопродуктивних сортів амаранту, як сировини для виробництва національних замінників паливо-мастильних матеріалів, а також широкого спектру харчових, фармацевтичних і кормових продуктів А. М. Максімов С В статті висвітлені результати селекційної роботи по створенню високопродуктивних сортів амаранту, 661
4978 Генотипні відмінності сортів рослин сої за мінливістю кількісних ознак в умовах дослідного посіву ВНАУ О. В. Мазур, В. В. Шерепітко С Показано, що створення адаптованих до вирощування у конкретних екозонах сортів виступає важливою умо 705
4977 Особливості онтоморфогенезу квітниково-декоративних видів роду IRIS L. в умовах Поділля В. М. Прокопчук С Приведені результати вивчення лабораторної схожості квітниково-декоративних видів роду Iris L. та в 643
4976 Поширення і шкідливість грибних хвороб ячменю ярого в умовах Полісся О. В. Чайка, М. М. Ключевич, П. О. Рябчук, Т. М. Тимощук С Приведені результати досліджень поширення і шкідливості грибних хвороб ячменю ярого в умовах Полісся 746
4975 Шкідлива ентомофауна ярого ріпаку в Центральному Лісостепу України А. І. Кривенко С Уточнено видовий склад шкідників на посівах ярого ріпаку в сучасних умовах господарювання. Встановле 426
4974 Технологічні особливості захисту агроценозів ягідників в системі органічного землеробства М. О. Кочерга С Пропонується оригінальна технологія захисту ягідників від домінуючих фітофагів в основу якої покладе 828
4973 Регуляторна роль ентомофагів смородинової склівки в Центральному Лісостепу України П. М. Вергелес С Наведено результати досліджень щодо розвитку природних популяцій ентомофагів та їх ролі в регуляції 546
4972 Використання споруд захищеного грунту для культивування PLEUROTUS OSTREATUS С. А. Вдовенко С В результаті проведених дослідів встановлено перевагу зимової теплиці для культивування гливи звичай 502
4971 Розвиток і продуктивність насінників капусти броколі за застосування гідрогелю Аквод та мульчування грунту у Лісостепу України В. І. Лихацький, В. М. Чередниченко С Наведено результати досліджень впливу мульчування ґрунту агроволокном чорним і плівкою поліетиленово 442
4970 Кормова продуктивність бобово-злакових травосумішок залежно від видового складу та способу створення травостою Г. І. Демидась, Ю. В. Демцюра С На основі аналізу літературних джерел викладено результати досліджень по формуванню кормової продукт 753
4969 Удосконалення видового складу бобово-злакових травосумішок сінокісного використання для конвеєрного виробництва кормів Ю. А. Векленко С Висвітлено результати чотирирічних досліджень з добору видового складу та продуктивності багаторічни 654
4968 Вплив режимів використання травостою люцерни посівної на вихід сухої речовини та поживність корму в другому році життя О. С. Забарний С Представлено результати досліджень впливу режимів використання травостою на вихід сухої речовини люц 613
4967 Продуктивність ріпаку ярого залежно від елементів технології вирощування в умовах Передкарпаття В. М. Матис, А. Г. Дзюбайло С В умовах Передкарпаття Львівської області на дерново-підзолистих середньо-суглинкових ґрунтах рекоме 468
4966 Оцінка посухостійкості та добір сортів пшениці озимої (TRITICUM AESTIVUM L.), придатних до поширення в умовах Миколаївської області О. А. Коваленко, М. М. Корхова С В статті представлені дані щодо продуктивності різних сортів м’якої пшениці по сортодослідних станці 522
4965 Формування урожайності насіння льону олійного за різних погодних умов у південному Степу України О. Д. Борисюк, Л. К. Антипова, В. В. Дикий С Досліджено статистичні дані врожайності льону олійного упродовж 2000-2008 рр. Встановлено кореляційн 422
4964 Продуктивність та якість бульб картоплі залежно від норм внесених добрив В. В. Дячук С Висвітлено вплив удобрення на рівень врожайності та якісні показники ранньостиглого сорту Серпанок. 437
4963 Нове органо-мінеральне добриво на цукрових буряках В. В. Плотніков, О. О. Чернілевська, В. С. Деркач [та ін.] С Наведено результати досліджень застосування нового органо-мінерального добрива Вітазим на посівах цу 700
4962 Вплив мінеральних добрив на урожайність і якість зерна люпину вузьколистого в умовах Правобережного Лісостепу України Ю. М. Чоловський С Наведено результати досліджень із вивчення залежностей формування урожайності і якості зерна люпину 762
4961 Результати випробування композиційного азотного добрива пролонгованої дії з водоутримуючим ефектом у лабораторному досліді І. В. Логінова, О. С. Мартинюк С Наведені результати вивчення у модельному лабораторному досліді ефективності застосування нового ком 886
4960 Вплив норм мінеральних добрив на вологоспоживання та врожай листостеблової маси конюшини лучної Т. А. Забарна С Наведено результати досліджень по вивченню особливостей формування показників кормової продуктивност 592
4959 Оптимізація співвідношення посівів сої та кукурудзи в сівозмінах Лісостепу України О. Я. Панасюк С Приведено 9- річні дослідження з вивчення оптимізації співвідношення посівів сої та кукурудзи в соєв 615
4958 Зміна вмісту гумусу в насадженнях яблуні залежно від основного удобрення С. Д. Чебан С В статті показана зміна вмісту гумусу в насадженнях яблуні зимового строку дозрівання залежно від ос 643
4957 Вплив позакореневих підживлень мікродобривами на продуктивність ячменю ярого на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу Г. М. Господаренко, О. О. Машинник С Подано результати дослідження впливу позакореневих підживлень мікродобривами на продуктивність ячмен 1067
4956 Сучасний стан і перспективи ветеринарної освіти в Україні М. І. Цвіліховський, Д. А. Засєкін С З урахуванням потреб ринку праці представлена структура бакалаврської та магістерської підготовки л 898
4955 Визначення кількісної та якісної характеристики мікрофлори некондиційного молока з різних молочних ферм В. Ф. Могутова С При виробництві сирого молока на фермах завжди є молоко, яке непридатне для споживання людиною. Екон 663
4954 Біохімічна оцінка якості м"яса коропів, вирощених у фермерському господарстві "Короп" Львівської області Н. О. Марценюк С Проведено порівняльну оцінку якості м"яса дволіток та триліток малолускатих коропів. 748
4953 Біохімічна оцінка тушок кролів різних порід Г. А. Коцюбенко, О. І. Петрова С Проведений аналіз виходу продуктів забою кролів. Біохімічну цінність білків оцінювали за амінокислот 585
4952 Реальна ціна дешевого м"яса О. Г. Богачик С Описані основні проблеми що виникають при утриманні свиней в умовах промислових систем, а саме: проб 501
4951 Динаміка вмісту холестеролу в крові корів сірої української породи за впливу систем утримання і продуктивності тварин Н. І. Суслова, П. П. Антоненко С Встановлено, що максимальний вміст загального холестеролу у крові був за табірно-пасовищної системи, 623
4950 Особливості використання фізіологічної місткості молочної залози корів української чорно-рябої молочної породи при зміні кратності доїння Ж. В. Столяр С Дослідження показали, що раціональне використання корів з високою фізіологічною місткістю молочної з 690
4949 Сучасні технологічні рішення реконструкції тваринницьких будівель з використанням норм проектування підприємств з виробництва яловичини Т. Д. Романенко, А. М. Бевз С Встановлена перевага утримання молодняку великої рогатої худоби у будівлі 21х62 м безприв’язно в бок 1071
4948 Реконструкція тваринницької будівлі шириною дев’ять метрів для виробництва молока і яловичини Л. В. Польовий, І. В. Довгань, О. Г. Сторожук С Встановлено, що окупність витрат на реконструкцію будівлі складає 1,76 років при рівні рентабельност 655
4947 Енергоощадне горизонтальне та вертикальне блокування тваринницьких будівель з використанням непридатних земель у рослинництві О. Л. Польова, Л. В. Польовий, Р. Л. Варпіховський С . Встановлено, що планування підприємств з виробництва молока із забудовую будівлі розміром 42х81 м 1042
4946 Проектна модель двостадійної технології виробництва яловичини від надремонтного молодняку Л. В. Польовий, Р. Л. Варпіховський, В. Г. Прудніков С Доцільність заміни існуючої трьох стадійної технології виробництва яловичини на двостадійну дозволяє 619
4945 Відтворна здатність корів у залежності від системи утримання та часу отелу Т. В. Поліщук С Встановлено, що відтворні якості корів найбільш наближені до зоотехнічної норми при отелах корів у с 732
4944 Аналіз відхилень у розпорядку дня доїння корів на їх надої А. П. Кульчицька С . В умовах інтенсифікації виробництва молока доцільним є двохразове машинне доїння корів української 520
4943 Нормативно-правові акти щодо належної виробничої практики отримання молока Н. І. Кос"янчук, А. І. Тютюн С Проведено аналіз законодавчих актів, відносно якості та безпечності виробництва молока на всіх ланка 1339
4942 Динаміка рівня кортизолу в крові рисаків різних типів ВНД під час іподромних випробувань С. Ю. Косенко С Вивчали динаміку вмісту кортизолу в крові коней рисистих порід різних типів вищої нервової діяльност 796
4941 Гравіметричні показники та резистентність свиней, вирощенних в умовах абіотичних факторів літньо-табірного утримання В. В. Козьменко С У статті приведені дані з доцільності використання літньо-табірного утримання свиней з метою підвищ 658
4940 Резистентність та продуктивність ремонтних свиней, вирощених в умовах комплексу та завезених зовні В. В. Козьменко, О. М. Герасименко С У статті приведені дані резистентності та продуктивності ремонтних свиней привезених із зовні, а та 661
4939 Підприємство з виробництва продукції скотарства в будівлі шириною дев"ять метрів В. О. Добронецька, І. В. Довгань С Встановлено, що при реконструкції будівлі розміром 9х72 м для виробництва молока, яловичини та вирощ 1136
4938 Ефективність вирощування рибопосадкового матеріалу коропових риб у тов «рибне господарство «Меркурій» Вінницького району Вінницької області Б. О. Грішин, В. М. Гуменюк, С. О. Мушит С Проведено гідрохімічні дослідження якості води ставів з метою оцінки їх придатності для вирощування 962
4937 Вплив морфологічних ознак тіла бджоли (APIS MELLIFERA) на формування бджолиного обніжжя Ян Бринза, В. Д. Броварський, Л. О. Адамчук С Наведено результати метричних та статистичних досліджень частин тіла бджоли. Визначено вплив окремих 524
4936 Ефективність дезінтоксикації кормів та вирощування курчат за використання «праймікс–альфасорбенту» і «праймікс–біокорму» О. П. Решетніченко, Л. В. Орлов, М. В. Богач [та ін.] С Використання інгібіторів токсинів 0,04 % «Праймікс-Біокорму» і 0,04% «Праймікс-Альфасорбенту» 632
4935 Обгрунтування ефективності удосконаленої структури раціонів при вирощуванні та відгодівлі свиней Л. С. Прокопенко, І. В. Гуменюк С Встановлена ефективність соєвого шроту за рахунок збільшення його відносної кількості у структурі ра 591
4934 Вплив згодовування "еламіну" на морфологічні і біохімічні показники крові молочних кіз Н. М. Наливайська С Вивчення впливу «Еламіну» на морфологічні і біохімічні показники крові молочних кіз показало, що в к 683
4933 Якісні показники найдовшого м"яза спини свиней при згодовуванні мультиензимної композиції МЕК-БТУ-5 А. В. Гуцол, Н. В. Гуцол, О. О. Мисенко С Показано, що згодовування мультиензимної композиції МЕК-БТУ-5 в раціоні молодняку свиней позитивно в 453
4932 Гематологічні показники молодняку свиней при введенні до раціону бактеріального препарату лактину К-1 В. П. Кучерявий, Л. В. Польовий, О. М. Маменко [та ін.] С Показано, що введення в раціон свиней лактину К-1 в дозі 0,6 г на голову за добу, не має негативного 524
4931 Санітарно-гігієнічна оцінка силосу консервованого трофічною сумішшю бактеріальних препаратів В. П. Жуков, О. В. Качуровський С Представлено результати санітарно-гігієнічної оцінки силосу консервованого сумішшю бактеріальни 652
4930 Вплив кормової добавки гумінової природи на енергетичний обмін у поросят періоду відлучення від свиноматок О. М. Бучко С У статті наведено дані про дослідження впливу кормової добавки «Гумілід» на деякі показники енергети 768
4929 Результати використання пробіотику протекто-актив під час годівлі перепелів в умовах різних технологій В. І. Бесулін, В. М. Гордієнко, І. В. Меркулова С Встановлена оптимальна доза пробіотику Протекто-актив (100 г/т) в годівлі перепелів в умовах напів 664
4928 Дослідження бактерицидної активності дезінфектантів для обробки будівельних матеріалів приміщень свинарника О. І. Шкромада С У статті висвітлена перспектива застосування дезінфікуючих засобів з пролонгованою дією: сталосану, 467
4927 Состояние и пути совершенствования научного обеспечения отрасли свиноводства в Беларуси И. П. Шейко С Представлены инновационные направления повышения агропромышленного производства отрасли свиноводства 582
4926 Гігієнічна оцінка біологічно активного препарату та його вплив на резистентність свиней М. В. Чорний, О. М. Герасименко, В. М. Жиліна [та ін.] С Вивчено вплив мікроелементного препарату на організм свиней. Використання препарату сприяло підвищен 548
4925 Мікроклімат в вівчарнях в зимово-весняний періоди та його вплив на гравіметричні показники тіла ягнят А. М. Петриченко С В статті приведені показники мікроклімату в вівчарнях в зимовий та весняний періоди року. Показано ї 607
4924 Показники гемопоезу та природної резистентності у лактуючих корів в умовах техногенного навантаження на довкілля І. П. Лігоміна, С. В. Фурман, Г. П. Олійник С Клітини гемопоезу вважаються "критичними" популяціями при тривалій дії іонізуючого випромінювання. У 517
4923 Щодо мікробного забруднення повітряного середовища пташників М. Д. Кучерук, Д. А. Засєкін С Надмірний мікробний тиск у пташниках створює умови для погіршення стану здоров’я птахів і зниження ї 913
4922 Санитарно-гигиеническая оценка неорганических элементов,содержащихся в гидробионтах разных видов А. Т. Куцан, Д. А. Болдырев С В статье представлены результаты санитарной оценки рыб хамсы ставриды - плантофаги, бычка и барабули 559
4921 Вплив аерозольної дезінфекції препаратом "хлоран" на мікробну забрудненість повітря та організм гусенят О. В. Козенко, М. В. Демчук, Р. В. Гузій С Встановлено, що проведення аерозольної дезінфекції у присутності птиці сприяло зменшенню мікробної з 432
4920 Стан та перспективи гієнічних досліджень на сучасному етапі розвитку тваринництва М. О. Захаренко, М. О. Шевченко, В. М. Поляковський, О. С. Яремчук С Узагальнено наукові досягнення та практичний досвід гігієнічних досліджень у сучасних умовах ведення 1047
4919 Гігієна тварин та її концептуальні принципи профілактики хвороб М. В. Демчук, М. В. Чорний С Науково обґрунтована значення ветеринарної санітарії у профілактиці захворювань тварин, підвищенні ї 2002
4918 Стан дотримання гігієнічних, етологічних, добробутних норм і ветеринарно-санітарних вимог в практиці проведення науково-виробничих дослідів на продуктивних тваринах М. В. Демчук, О. В. Козенко, W. Janeczek, О. М. Бучко С Проведено частковий аналіз наукових, науково-виробничих публікацій, надрукованих у періодичних видан 752
4917 Санітарно-гігієнічне обгрунтування застосування ацетилсаліцилової кислоти при вирощуванні курчат Л. В. Газзаві, В. А. Пасічник, М. В. Чорний [та ін.] С В статті наведено результати впливу ацетилсаліцилової кислоти на організм птиці в період вирощування 469
4916 Морфологічні та біохімічні показники крові телят за умов впливу низьких доз радіації В. В. Вороняк С У телят, за умов впливу низьких доз радіації, не виявлено суттєвих відхилень від фізіологічних норм 536
4915 Санітарна оцінка донної риби бентософагу пеленгасу Азово-Чорноморського басейну Д. А. Болдирев, М. М. Хмель С Проведена оцінка санітарної якості бентософагу пеленгасу, який виловлений в різних районах промислу 583
4914 Заплідненість свиноматок великої білої породи за використання біологічно активного препарату В. І. Шеремета, Л. М. Безверха С Установлено, що у свиноматок, яким згодовували препарат "Глютам 1М" протягом 3-х днів, починаючи з д 602
4913 Ріст і розвиток коней української верхової породи на кінному заводі НФ ЗАТ «РАЙЗ-МАКСИМКО» Чортківського району Тернопільської області М. Я. Фучило, І. В. Ковальчук, Ю. Л. Слюсаренко С Встановлена відповідність параметрів росту і розвитку коней української верхової породи стандарту по 556
4912 Відтворна здатність корів залежно від генеалогічної належності І. В. Титаренко, М. В. Буштрук, І. С. Старостенко С У статті наведені дані характеристики корів окремих ліній за ознаками відтворної здатності і доведен 703
4911 Консолідованість екстер’єрних показників коней рисистих порід І. О. Супрун С Проведено аналіз промірів, індексів та фенотипової консолідованості за селекційними показниками різн 770
4910 Підвищення компактності виводу партій страусенят М. І. Сахацький, Ю. В. Осадча, Ю. П. Кучинська, М. Є. Коваль С . Яйця страусів інкубують у середньому 42 доби. Після перенесення на 39 добу інкубації партії яєць і 524
4909 Особливості успадковуваності та сполучної мінливості ознак екстер’єру корів української червоно-рябої молочної породи А. М. Салогуб, Л. М. Хмельничий С Встановлено ступені успадковуваності та сполучної мінливості статей екстер’єру з продуктивністю корі 827
4908 Селекція молочної худоби за стійкістю до маститу І. А. Рудик, В. П. Даниленко С У статті наведені результати досліджень щодо частоти захворюваності корів маститом. Встановлено, що 752
4907 Репродуктивні якості свиноматок при різних строках відлучення поросят Л. В. Польовий, Ю. Л. Березовська С Встановлено, що репродуктивні якості свиноматок при відлучені у 26 і 60 днів за показниками багато 582
4906 Типи спаду росту телят української чорно-рябої молочної породи та продуктивність їх матерів залежно від умов сухостійного періоду О. А. Пікула С Встановлений коефіцієнт спаду росту телят від народження до 6-місячного віку має тенденцію до змен 550
4905 Вплив генетичних факторів на продуктивність молочного стада Л. М. Піддубна, М. С. Пелехатий С Вивчені основні господарськи корисні ознаки корів-первісток української чорно-рябої молочної породи 693
4904 Селекційно-генетичні особливості племінних якостей високопродуктивних корів буковинського заводського типу української червоно-рябої молочної породи О. І. Любинський С Викладено результати досліджень щодо оцінки ознак молочності у високопродуктивних корів буковинськог 623
4903 Внутріпородна диференціація свиноматок породи ландрас за генами рецепторів естрогену та меланокортину-4 С. О. Костенко, О. В. Сидоренко С Методом ПЛР-ПДРФ проаналізовані тварини родин Аллі, Берта, Боділь, Джос, Хвеберг, Д.селекції, Міра, 473
4902 Вплив матерів, родоначальниць родин на процес формування «вертикальної» структури стада Ю. А. Кінцал С Розглядається питання деяких особливостей створення генеалогічної структури при виведенні нових порі 586
4901 Використання оцінки корів української чорно-рябої молочної породи за конституціональними та виробничими типами Л. В. Казьмірук, В. Л. Яцюк С Оцінка корів української чорно-рябої молочної породи за типами конституції та виробничими типами сві 635
4900 Відтворення великої рогатої худоби у Вінницькій області М. О Зотько, Н. В. Гуцол, Л. В. Вишневський С Проведено аналіз стану відтворення поголів’я великої рогатої худоби у Вінницькій області. 785
4899 Генетичні та паратипові чинники впливу на ознаки молочної продуктивності корів голштинської породи канадської селекції В. В. Вечорка С Наведено показники сили впливу генотипових та паратипових факторів на ознаки молочної продуктивності 855
4898 Вплив генотипових чинників на молочну продуктивність корів Н. В. Болгова С Наведені результати досліджень молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи 588
4897 Кафедрі розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни 25 років: доробки, діяльність та перспективи Л.В. Польовий С 435
4594 Електромеханічна модель адаптивного багатофракційного вібраційного сепаратора Р. В. Чубик, Р. В. Ярошенко С Предложена конструкция адаптивного многофракционного вибрационного сепаратора, позволяющая обеспечит 443
4593 К построению внутренних поверхностей тарельчатого разбрасывателя виброцентробежного сепаратора Л. Н. Тищенко, М. В. Слипченко С Досліджено внутрішні поверхні тарілчастого розкидувача пневмосепаруючого пристрою вібровідцентрового 496
4592 Визначення реологічних характеристик дрібнодисперсного сипкого середовища за вібровідцентрового технологічного впливу І. П. Паламарчук, В. П. Янович, В. І. Драчишин С В работе представлены результаты исследования механизма деформирования дисперсной системы, предложен 398
4591 Повышение эфективности процеса ультразвуковой кавитации при инактивации микроорганизмов Л. В. Марчук, Г. В. Прокопенко, А. Ф. Луговский, И. А. Гришко С Представлені результати експериментального дослідження впливу ультразвукової кавітації на життєздатн 384
4588 Математичний опис процесу протитечійного транспортування твердої фази при неперервному віброекстрагуванні В. Л. Зав"ялов, В. С. Бодров, Т. Г. Мисюра [та ін.] С Проанализировано влияние гидродинамических параметров транспортирующей системы виброэкстрактора непр 410
4587 Теоретичні основи вдосконалення технологічного процесу вібраційного викопування коренеплодів І. В. Головач, О. В. Цуркан, І. Є. Кравченко [та ін.] С Теоретически исследованы и определены амплитудно-частотные характеристики продольных и поперечных ко 636
4586 Ультразвукова кавітаційна технологія для екстрагування рослинного матеріалу та обладнання для її реалізації І. М. Бериник, О. Ф. Луговський, А. В. Мовчанюк С В статье представлены экспериментальные исследования распределения ультразвукового поля в жидкой сре 418
4582 Дослідження процесів пуску механічної системи пасажирського ліфта Є. В. Харченко, Б. В. Бондарчук С Рассмотрены результаты математического моделирования процессов пуска механической системы пассажирск 512
4581 Влияние покрытий из нанокомпозитов на демпфирующую способность титановых рабочих лопаток компрессоров АГТД А. И. Устинов, В. Н. Тараненко, В. А. Теличко [та ін.] С Досліджені дисипативні властивості нанокомпозитних вакуумних конденсатів на основі системи Al-Cr- 370
4580 Дослідження біметалевого приводу гідравлічного дроселю амортизатора вібраційних коливань О. В. Узунов, І. В. Ночніченко С Работа посвящена определению статических характеристик биметаллического привода гидравлического дрос 417
4579 Идентификация результатов исследований зависимости эффективности грохочения от конструктивных параметров вертикального вибрационного грохота В. П. Надутый, П. В. Левченко, В. В. Сухарев С У статті представлені результати ідентифікації експериментальних досліджень залежності ефективності 412
4578 Оцінка вібраційно-шумової обстановки на виробництві за системним підходом В. Д. Дупляк, С. І. Резнік С На базе современных методологических, физических и математических знаний оценена возможность решения 466
4577 Анализ результатов исследования параметров поверхностного слоя, создаваемого различными методами обработки в свободных абразивах С. Е. Дзей, И. М. Левинская, Л. М. Лубенская, А. П. Николаенко С У статті представлені результати дослідження впливу різних методів обробки у вільних абразивах на пр 422
4576 Внутреннее трение в образцах медной проволоки, полученных методами многопереходной гидроэкструзии и волочения О. И. Дацко, Н. И. Матросов, А. Ф. Недыбалюк С Використовуючи вільні затухаючі коливання, виявлені особливості поведінки рівня амплітудно залежного 454
4575 Особенности колебаний лопаток турбомашин и компрессоров с повреждениями Ю. С. Воробьев, М. А. Чугай, В. Н. Романенко, Р. Жондковски С На базі трьохмірних скінченноелементних моделей лопаткового апарату турбомашин з пошкодженнями дослі 338
4574 Аналіз вільних коливань механічної системи стріли відвалоутворювача у вертикальній площині Л. К. Поліщук, Є. В. Харченко С Рассматриваются результаты исследований свободных коле¬баний стрелы отвалообразователя, состоящей из 332
4573 Математическое моделирование прохождения жидкости через просеивающую поверхность при вибрационном грохочении В. П. Надутый, Е. С. Лапшин С Виконано аналіз досліджень із зневоднення гірської маси. Розроблено математичну модель, що встановлю 597
4572 Вынужденные нелинейные колебания турбинных лопаток c динамическим контактом в разъемном бандаже А. А. Ларин, А. С. Степченко С В роботі досліджуються коливання лопаток парової турбіни з раз"ємним поличним бандажем. Для розробле 236
4571 Влияние рассеяния энергии на формирование колебаний модели системы лопаток с повреждением А. П. Зиньковский, И. Г. Токарь, В. А. Круц, Я. Д. Круглий С Досліджено вплив розсіювання енергії в матеріалі на коливання моделі пари геометрично однакових лопа 430
4570 Проблемы динамической прочности элементов конструкций при ударно-импульсных нагрузках Ю. С. Воробьев, М. В. Чернобрывко С Елементи сучасного енергетичного обладнання, нафтопроводів, транспортної техніки та будівельних спор 437
4569 Об"рунтування в"язкісної характеристики рідкого дисперсійного середовища в умовах вібромеханічної дії І. П. Паламарчук, Ю.А. Полєвода, В. П. Янович С В статье изложены результаты теоретических исследований изменений реологических свойств технического 410
4568 Гармонические колебания неоднородного псевдоожиженного слоя зерна на плоском виброрешете В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский С В функціях Кельвіна побудовано аналітичний роз"язок граничної задачі гідродинаміки, який описує коли 504
4567 Ультразвуковая система разогрева жидкости при низких температурах Т. В. Минченя, Р. М. Асимов, Х. Роппельт [та ін.] С В работе приведены результаты исследования влияния ультразвука на разогрев дизельного топлива при ни 363
4566 Приготування композицій засобів захисту рослин за допомогою гідродинамічної кавітації О. А. Литвиненко, О. І. Некоз, Р. В. Логвінський С Представлены результаты опытно-промышленного применения гидродинамической кавитации для приготовлени 423
4565 Математична модель зовнішнього масообміну при віброекстрагуванні В. Л. Зав"ялов, В. С. Бодров, Т. Г. Мисюра [та ін.] С Предложенная математическая модель оценивания масоотдачи для экстракционных процессов. Приведены рез 498
4564 Зменшення впливу фізико-хімічних і біологічних особливостей біопалива на якість роботи двигуна В. Ф. Анісімов, В. І. Яцковський, В. І. Музичук [та ін.] С Рассмотрено проблемы использования биотоплива в дизелях, возникающие в результате физикохимических и 239
4563 Визначення амплітудних напружень при вібраційних крутних навантаженнях валопроводів турбомашин Є. В. Штефан, В. П. Куєвда, Д. А. Башта С В работе рассмотрено влияние крутильних вибрационных процессов на повреждаемость валопроводов турбин 507
4562 Определение зависимости эффективности грохочения от режимных параметров вертикального вибрационного грохота В. П. Франчук, В П. Надутый, П. В. Левченко С У статті представлені результати експериментальних досліджень залежності ефективності просівання від 463
4561 Технологічнi особливостi керування процесом абразивної доводки поверхонь деталей Р. І. Сілін, В. В. Третько С В статье проведен анализ схем доводки и определены условия перехода от черновой к финишной операции 360
4560 Проблемы вибрационной и ударной прочности изделий электронной техники В. П. Ройзман, Е. В. Коробко С В статті звертається увага на проблеми вібраційної та ударної міцності виробів електронної техніки, 445
4559 Экспериментальное исследование виброактивности станов винтовой прокатки труб трубопрокатного агрегата ТПА 140 С. Р. Рахманов, В. Л. Тополов С Изложена методика проведения и приведены результаты комплексных экспериментальных исследований вибро 327
4558 Электрореологический метод обеспечения качества вибропередачи при аттестации изделий электронной промышленности Е. В. Коробко, В. А. Кузьмін, А. О. Коробко, В. П. Ройзман С В статті звертається увага на недоліки закріплення електронних виробів до вібростенду при їх тестува 408
4557 Технологические особенности кинематики зубообработки крупномодульных закаленных колес дисковыми немодульными фрезами А. А. Клочко С З метою вирішення актуальних питань технологічних особливостей кінематики чистової обробки крупномод 336
4556 Застосування звукорезонансних режимів роботи при безтраншейному прокладанні труб методом вібропроколу О. А. Кірієнко С Показаны преимущества и недостатки бестраншейной прокладки трубопроводов вибрационными методами. Про 426
4555 Влияние метода упрочнения на напряженное состояние обрабатываемой поверхности А. В. Канивец С Розглянуті питання напружень та зусиль, що утворюються під час вібраційного зміцнення дисків сошникі 415
4554 К вопросу деформируемости металлов при обработке давлением И. А. Дудников, А. А. Дудников С Розглянуті питання зміни пластичності оброблюваного матеріалу деталей при звичайному і вібраційному 462
4553 Иследование упрочнения поверхностного слоя деталей при вибрационном и обычном деформировании В. В. Дудник С Розглянуті питання зміцнення ріжучих елементів леміхів грунтообробних машин при звичайному і вібраці 374
4552 Експериментальне дослідження просочувального агрегату з гідроімпульсним приводом Н. П. Бадьора, В. В. Петрусь, І. В. Коц С Виконано аналіз експериментальних і теоретичних результатів закономірностей переміщення поршня та зм 384
4551 Расчет технологических режимов вертикальной вибрационной мельницы А. В. Анциферов, Д. И. Драбан С Розглядається один із способів урахування подрібнювального матеріалу у вібраційному млині. За допомо 434
4550 Research of vibrations and complicated dynamical situations in complex rotary systems  Jonusas R.,  Juzenas E., K. Juzenas С В процессе эксплуатации сложных роторных систем имеют место деградационные тенденции, приводящие к у 351
4549 Учет большого слоя материала вибрационных машин технологического назначения В. П. Франчук С Розглянуто рух шарів технологічного навантаження як системи з розподіленими параметрами під дією спр 415
4548 Асимптотичний метод і періодичні ATEB-функції у дослідженні нелінійних поздовжньо-кутових коливань транспортних засобів Б. І. Сокіл, Ю. А. Чаган, О. І. Хитряк С Исследовано влияния нелинейных характеристик подвески на продольно-угловые колебания гусеничных тран 379
4539 Вібраційний кавітатор поршневого типу для змішування мастильно- охолоджуючої рідини та її знезаражування Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, О. А. Копицяк С В статье проведен анализ кавитационого воздействия на СОЖ. Показано, что кавитация существенно интен 391
4538 Напрямки розвитку та особливості методики проектування вібромашин на основі гідропульсатора Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв С В статье приведен анализ направлений развития вибрационного оборудования на основе гидропульсатора 394
4537 Дослідження можливості автобалансування коліс автомобіля під час його руху рідиною, залитою в камеру колеса В. П. Ройзман, В. П. Ткачук С Изложены экспериментальные исследования возможности автобалансировки колес движущегося автомобиля пу 455
4536 Вплив хвилеутворення на вільній поверхні рідини в камері автобалансуючого пристрою на зрівноваженість ротора В. П. Ройзман, І. В. Драч С В статье рассматривается работа жидкостного автобалансирующего устройства для роторов с переменным д 509
4535 Застосування конформних відображень до дослідження частотного спектру деяких двомірних систем О. В. Бурдейна, П. В. Гель, В. М. Бурдейний С Метод конформних отображений предлагается для исследования собственных частот мембран,ограниченных н 535
4534 Доктор технічних наук, професор Р.І. Сілін – видатний вчений і педагог сучасності В. П. Ройзман, О. П. Григоренко С Статья посвящена 80-летию Заслуженного работника народного образования Украины, доктора технических 495
4533 Вплив сил інерції на відділення частинок ґрунту від бульбоплодів Г. А. Хайліс, В. Ф. Дідух, Ф. М. Крисак, О. В. Лисковець С В статье исследована механика процесса действия сил инерции на частицы грунта, сцепленные с клубнепл 459
4532 Динамика извлечения легких примесей пневмосепарирующим устройством виброцентробежного сепаратора Л. Н. Тищенко, М. В. Слипченко С Досліджена нелінійна динаміка вилучення легких домішок із зернових сумішей повітряним потоком. Рух к 511
4531 К расчёту колебаний неоднородного слоя зерновой смеси на виброрешете Л. Н. Тищенко, В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский С Розглянуто гармонічні коливання швидкості потоку неоднорідного вібророзрідженного шару, які виникают 462
4530 Кинетика сепарируемых зерновых смесей в вертикальных цилиндрических виброрешетах Л. Н. Тищенко, В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский С Використовуючи аналогію руху вібророзрідженого сипкого середовища та в’язкої рідини, отримано формул 503
4529 Движение семян рапса по вибрирующей ребристой поверхности в гипотезе вязкого трения Л. Н. Тищенко, Л. Н. Лукьяненко, Е. А. Жилина [та ін.] С В настоящей работе составлены дифференциальные уравнения движения семян рапса по вибрирующей ребрист 451
4528 Вплив імпульсної водно-теплової обробки зерна пшениці на його структурно-механічні властивості О. М. Сафонова, О. О. Разборська, В. Б. Юферов, О. М. Озеров С В статье приведены результаты исследований акустического влияния в условиях сниженного давления на с 594
4525 Основи розрахунку систем засобів перемішування органічних відходів в біогазових установках М. В. Любін С В статье приведены характеристики системы перемешивания и терморегуляции биогазовых установок, кото 1135
4524 Ультразвуковой фильтр для технологии производства биотоплива А. Ф. Луговской, А. В. Мовчанюк, Ю. А. Пыжиков, О. И. Назарова С В статті розглядаються окремі питання підвищення ефективності технології виробництва біопалива. Обґр 1076
4523 Модель управління технологічним процесом ультразвукового кавітаційного вилучення пектину з рослинної сировини О. Ф. Луговський, І. М. Берник, Ю. М. Лобань С Представлена математическая модель прогнозирования эффективности технологического процесса извлечени 571
4522 Приготування композицій засобів захисту рослин за допомогою гідродинамічної кавітації О. А. Литвиненко, О. І. Некоз, Р. В. Логвінський С Представлены результаты опытно-промышленного применения гидродинамической кавитации для приготовлени 567
4521 Моделювання динамічних режимів роботи установок термообробки зерна у віброзрідженому шарі з комбінованим енергопідведенням Б.І. Котов, В. О. Мирошник, Р. А. Калініченко [та ін.] С Предложена система дифференциальных уравнений, которая описывает неустановившиеся процессы при вибра 467
4520 Дослідження процесу електроіскрового оброблення рослинної сировини при віброекстрагуванні Ю. В. Запорожець, В. Л. Зав"ялов, Ю. О. Дашковський С В статье представлены результаты исследования предварительной обработки хмелевого сырья электроискро 614
4519 Вібраційна технологія очистки олії від мила при виробництві біодизелю М. Ф. Друкований, В. М. Бандура, В. І. Паламарчук С В статье говорится о технологии очистки масла от мыла и примесей при использовании вибрации и показа 599
4518 Оптимальные параметры дробильной установки для тонкого селективного измельчения растительного сырья А. К. Гладушняк, И. В. Федоренко С В данной статье изложены результаты исследований рабочих параметров селективной дробилки для тонкого 493
4517 Аналіз методів екстрагування для збільшення кількості та підвищення якості олії, вилученої з олійного насіння В. М. Бандура, Т. В. Марчак, М. О. Романов, О. В. Жегалюк С В статье представлены результаты исследований, проведенных с семенами рапса и сои, которые отображаю 1925
4516 Інтенсифікація екстрагування в технології виробництва ріпакової олії В. М. Бандура, Л. М. Коляновська, Н. В. Ружицька С У статті наведено дані дослідження процесу екстрагування розчинниками н-гексаном та спиртом з ріпак 843
4515 Вплив вібраційних коливань на процес миття картоплі Л. М. Антропова, А. Д. Гладка, В. П. Датьков С Статья посвящена алитическому определению средней скорости перемещения и сил взаимодействия клубней 546
4514 Діагностування циліндро-поршневої групи дизеля СМД-31А за віброакустичними параметрами Л. В. Швець, Б. В. Савчук С У роботі теоретично і експериментально визначені фазові параметри виникнення віброакустичного посила 1750
4513 Дослідження параметрів струму в електромагнітному віброприводі резонансних адаптивних вібромашин при застосуванні двополярної широтно-імпульсно модульованої напруги для його живлення Р. В. Чубик, Л. В. Ярошенко, О. М. Омельянов С Установлена аналитическая связь между параметрами двохполюсного широтно-импульсно модулируемого напр 507
4512 Технологические возможности вибрационной обработки В. В. Дудник С Розглянуті питання використання вібраційної обробки в технологічних процесах. 567
4511 К вопросу изменения микротвердости материала при вибрационной обработке А. А. Дудников, А. И. Беловод, А. В. Канивец, В. В. Дудник С Розглянуті деякі аспекти зміни мікротвердості та величини зміцнення поверхні, що обробляється, в зал 486
4510 Гідропривідний керуючий пристрій імпульсного зрошувального апарату А. А. Задорожна, О. І. Павлюк, Г. С. Ратушняк, І. В. Коц С Рассмотрена работа и приведены расчеты гидроприводного управляющего устройства оросительного аппарат 534
4509 Оптимізація технологічного процесу вібраційно-відцентрової обробки деталей О. М. Кондратюк, Л. С. Серілко С В работе проведено анализ экспериментальных исследований технологического процесса вибрационно-центр 507
4507 Гидропневмобаллонная упруговязкая система Б. В. Виноградов С Розглянуто систему, що включає пневмобалонну оболонку, порожнина якої заповнена рідиною і сполучена 460
4506 УДК 621.01:531.3 Модель динаміки вібраційного двигуна з двох маятниковим вібратором та механізма вільного ходу при кінетичному збуренні Б. Д. Білоус, М. Ф. Мандзюк, Р. П. Петрушевский С Статья посвящена разработке модели динамики вибрационного двигателя с двух маятниковым вибратором на 610
4505 Модифікація вібраційного спектру мембрани з нерегулярним хаотичним контуром О. В. Бурдейна, П. В. Гель, В. М. Бурдейний С В данной работе предлагается применение метода конформных преобразований для исследования вибрационн 552
4504 К вопросу пластического деформирования при вибрационной обработке А. В. Канивец С Розглянутий механізм пластичного деформування в процесі звичайного і вібраційного навантаження. 569
4503 Вплив нелінійності зусилля електромагнітного приводу на динаміку вібраційних машин В. М. Гурський, О. С. Ланець, Я. В. Шпак, В. І. Лозинський С В статье рассматривается вопрос влияния нелинейности усилия электромагнитного привода на амплитудно- 681
4502 Исследование зависимости динамических и технологических параметров процесса виброобработки от способа включения внешнего поля возбуждения М. А. Калмыков, В. Б. Струтинский, В. С. Щелоков С У статті дана кількісна оцінка основних параметрів робочого середовища, що використовується для вібр 408
4501 Моделирование виброактивности стержня оправки стана винтовой прокатки труб С. Р. Рахманов, В. Л. Тополов С Для розвинутої динамічної моделі системи утримання стрижня облямовування на осі плющення стану гвинт 620
4500 Исследование динамики процесса прошивки трубной заготовки на прошивном стане С. Р. Рахманов С На основе фундаментальной теории гидродинамической аналогии определена динамика энергосиловых параме 580
4499 Оцінка вкладу вищих гармонік в робочий процес машин різного технологічного призначення І. І. Назаренко, А. Т. Свідерський, М. М. Ручинський, О. П. Дєдов С В статье исследуются колебания виброударных систем с учетом вклада высших гармоник, определены зоны 476
4497 Словник окремих спеціальних понять і термінів з фізіології сільськогосподарських тварин Чудак Р.А., Непорочна О.Т. Мв У пропонованому виданні представлено терміни про будову та властивості організму. Доступною мовою ро 19
4496 Фізіологія сільськогосподарських тварин Чудак Р.А., Непорочна О.Т. Нп Викладено методи функціональної діагностики органів та систем органів. Наведено необхідні прилади, р 9
4441 Методичні вказівки з виконання програми виробничої практики для студентів агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" спеціальність 6.090101 - "Агрономія" Петриченко В.Ф., Барвінченко В.І., Материнський П.В., Панасюк Я.Я., Свитко С.М. Мв Викладено програму проходження виробничої технологічної практики студентами агрономічного факультету 58
4401 Положення про підготовку та видання навчально-методичної, наукової та довідкової літератури. Гунько І.В., Правдюк Н.Л., Бандура В.М., Цицюра Я.Г., Бралатан В.П.., Прокопчук В.М. Пу 10
4355 Формування здорового способу життя. Швець Н.А. Мв Методичні рекомендації для студентів всіх форм навчання. 0
4208 Транспортна логістика та її основні проблеми Гапчак Т.Г., Фурман Б. Тд 2233
4207 Теоретичні підходи до класифікації логістичних систем Гапчак Т.Г., Машевський В. Тд 850
4205 Економіко-виробничі перспективи застосування біопалива в Україні Матвієнко О.Л. Гапчак Т.Г. С В статті розглядається та аналізуються основні перспективи функціонування ринку біоенергетичних рес 472
4193 МЕТОДИ І МОДЕЛІ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ Гапчак Тарас Григорович Тд Досліджуються напрямки розробки методичного забезпечення для вирішення задач логістики транспортува 3253
4191 Розвиток сучасних форм логістичних операторів Гапчак Т.Г., Мельник О.М. Тд 1702
4183 Прикладні задачі моделювання економічних процесів. Програма навчальної практики для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.03050100 „Економічна кібернетика” Коляденко С.В., Веселовська Н.Р., Зелінська О.В., Мусієнко О.Л. Мв Програма навчальної практики з дисципліни «Прикладні задачі моделювання економічних процесів» місти 1
4182 Аудит. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами спеціальності 6.030601 „Менеджмент організацій” Подолянчук О.А., Фабіянська В.Ю. Мв Методичні вказівки для виконання практичних занять містять перелік тем, завдання та навчальний мате 0
4181 М е т о д и ч н і в к а з і в к и для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машинно-апаратурні лінії переробки продукції рослинництва»тематичний модуль І Берник І.М., Паламарчук І.П., Фіалковська Л.В. Мв Викладено рекомендації щодо проведення лабораторних робіт з дисципліни «Машинно-апаратурні лінії пе 2
4180 Німецька мова для майбутніх аграріїв. Навчальний посібник для студентів вищих аграрних навчальних закладів. Тимкова В. А., Миколюк О.П., Лазоренко Н.Л. Нп Даний навчальний посібник розрахований на студентів вищих аграрних навчальних закладів, що вивчають 9172
4179 Німецька мова. Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт для студентів заочної форми навчання факультету механізації сільського господарства. Хомяковська Т.О., ЛазоренкоН.Л., Шаргородська В.М. Мв Навчальне видання для вивчення німецької мови на заочному відділенні факультету механізації сільськ 1
4178 М е т о д и ч н і в к а з і в к и для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машинно-апаратурні лінії переробки продукції рослинництва» тематичний модуль ІІ Берник І.М., Паламарчук І.П., Фіалковська Л.В. Мв Викладено рекомендації щодо проведення лабораторних робіт з дисципліни «Машинно-апаратурні лінії пе 0
4177 Облік і аудит. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань – 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки – 6.030601 «Менеджмент» ОКР «Бакалавр» Новодворська В.В., Коваль О.В., Бурко К.В., Плахтій Т.Ф. Мв Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань – 0306 «Менеджмент і а 0
4176 Облік і аудит. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань – 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки – 6.030601 «Менеджмент» ОКР «Бакалавр» Новодворська В.В., Коваль О.В., Бурко К.В., Плахтій Т.Ф. Мв Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань – 0306 «Менеджмент і а 0
4175 Облік і аудит. Робочий зошит для виконання практичних завдань для студентів галузі знань – 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки – 6.030601 «Менеджмент» Новодворська В.В., Коваль О.В., Бурко К.В. Рз Робочий зошит для виконання практичних завдань для студентів галузі знань – 0306 «Менеджмент і адмі 1
4174 Облік в банках. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР «Бакалавр» Настенко М.М., Шарко Т.М. Нп Облік в банках. Програму навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економі 0
4173 Аудит. Робочий зошит для виконання практичних завдань студентами факультету обліку та аудиту навчально-наукового інституту аграрної економіки Гуцаленко Л.В., Здирко Н.Г. Рз АУДИТ. Робочий зошит для виконання практичних робіт студентами факультету обліку та аудиту навчально 155
4172 Управлінський облік Робочий зошит з виробничої практики для студентів 4 курсу Навчально-наукового інституту аграрної економіки напрямку підготовки 6.030509 спеціальності «Облік і аудит» денної форми навчання Лепетан І.М., Бурко К.В., Коваль О.В., Правдюк А.Л. Рз Управлінський облік. Робочий зошит з виробничої практики для студентів 4 курсу Навчально-наукового 2
4171 Статегічний аналіз. Програма дисципліни для підготовки магістрів в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації з напрямку: 8.050 106 “Облік та аудит” Мулик Т.О., Скакун Л. А. Нп Статегічний аналіз. Програма дисципліни для підготовки магістрів в аграрних вищих навчальних заклада 0
4170 “Соціальна і гуманітарна політика”: методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання Інституту післядипломної освіти і дорадництва освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” галузі знань 0603 “Менеджмент” Сегеда С.А., Мельченко С.Ф. Мв “Соціальна і гуманітарна політика”: методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з 0
4169 М е т о д и ч н і в к а з і в к и для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Машинно-апаратурні лінії переробки продукції рослинництва» Берник І.М., Паламарчук І.П., Фіалковська Л.В. Мв Викладено рекомендації щодо проведення лабораторних робіт з дисципліни «Машинно-апаратурні лінії пе 0
4168 Аудит. Методичні вказівки для виконання практичних занять студентами спеціальності 6.030601 „Менеджмент організацій” Подолянчук О.А., Фабіянська В.Ю. Мв Методичні вказівки для виконання практичних занять містять перелік тем, завдання та навчальний мате 0
4167 Страхування. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання факультету обліку і аудиту освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Фаюра Н.Д., Марценюк-Розарьонова О.В., Краківський Ю.С. Нп Страхування. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчанн 0
4166 Страхування. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету обліку і аудиту освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», Фаюра Н.Д., Марценюк-Розарьонова О.В., Краківський Ю.С. Мв Страхування. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання фак 0
4165 Контроль і ревізія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Бралатан В.П., Михальчишина Л.Г. Нп Контроль і ревізія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Екон 0
4164 Страхування. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання факультету обліку і аудиту освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Фаюра Н.Д., Клочковський О.В., Марценюк-Розарьонова О.В. Мв Страхування. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання ф 0
4163 Моделі управління інформаційними технологіями. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт фахівцями галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.03050100 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр» Н.Р. Веселовська, О.В. Зелінська, О.Л. Мусієнко. Мв Методичні вказівки з дисципліни «Моделі управління інформаційними технологіями» містять 5 лаборатор 1
4162 Соціальна і гуманітарна політика. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.050201 “Менеджмент організацій” С.А. Сегеда Нп Соціальна і гуманітарна політика. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів за спец 0
4159 Фінансовий ринок. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету освітньо-професійного рівня «Спеціаліст» Алескерова Ю.В., Фурман І.В., Марченко С.К. Мв Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами розроблені з метою закріплення те 3
4158 Фінансовий ринок. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету освітньо-професійного рівня «Бакалавр» Алескерова Ю.В., Фурман І.В., Марченко С.К. Мв Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи студентами розроблені з метою закріплення те 2
4157 Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр». Правдюк О.Л., Плахтій Т.Ф. Мв Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 1
4156 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр» Правдюк О.Л., Плахтій Т.Ф. Мв Бухгалтерський облік. Програму навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Е 0
4154 Методичні вказівки з дисципліни «Фінансовий ринок» для проведення семінарських занять студентами денної форми навчання фінансово-економічного факультету освітньо-професійного рівня «Бакалавр» Алескерова Ю.В., Фурман І.В., Марченко С.К. Мв Методичні рекомендації для проведення семінарських занять розроблені з метою закріплення теоретични 2
4152 Інформатика. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки – 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня – «Бакалавр» Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Мв галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки – 6.030502 «Економічна кіберне 3
3992 Особливості облікової політики державних підприємств Коваль Л.В. П 417
3991 Основи побудови системи управлінського обліку на підприємстві Коваль Л.В. П 505
3990 Методичні складові облікової політики щодо окремих об'єктів обліку Коваль Л.В. П 619
3989 Організаційно-технічна складова облікової політики Коваль Л.В. П 1048
3988 Основи облікової політики підприємства Коваль Л.В. П 1002
3946 Презентація тема: облік витрат і обчислення собівартості продукції Бурко К.В. П розкрито основні питання обліку витрат виробництва та обчислення собівартосі сільськогосподарської п 4935
3940 Призентація лекції на тему: "Мета, зміст та організація управлінського обліку" Лепетан І.М. П 1574
3939 Призентація лекції на тему "Класифікація і поведінка витрат" Лепетан І.М. П 499
3926 Тема 2: Метод і методика економічного аналізу Томчук Олена Феліксівна. Томчук Віктор Васильович. П Головною метою лекції є надання студентам системних знань щодо методу та методології економічного ан 1699
3895 Призентація лекції на тему: "Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку" Лепетан І.М. П 449
3886 Сільське господарство Вінниччини: тенденції змін ефективності господарської діяльності різних організаційно-правових форм господарювання (за матеріалами вибіркових сільськогосподарських підприємств та особистих селянських господарств Вінницької області) Мулик Т.О., Томчук О.Ф., Кривоконь О.С., Воронецька І.С., Кафлевська С. Г., Красняк О.П., Сегеда С.А., Подолянчук О.А., Шевчук О.А., Потапова Н.А., Коваль Н.І., Пльонсак О.Л., Глазко Н.Д., Скакун Л.А., Томчук В.В., Сеник Г.О., Бернадзіковська Л.О. Мвв У монографії досліджено та проаналізовано основні економічні показники господарської діяльності вибі 5467
3885 Податкові пільги Мулик Т.О. П Охарактеризовано пільги в розрізі податків 364
3884 Мито Мулик Т.О. П Дана характеристика миту. Представлено його класифікацію та механізм сплати 564
3883 Державна Податкова служба України Мулик Т.О. П Описано склад,структуру податкових органів в Україні. Представлено основні результати їх роботи 381
3821 Оцінка цетанового числа та теплоти згоряння для біодизельного палива на основі конопляної олії Колодницка Р.В., Семенов В.Г. С Проведено дослідження цетанових чисел, теплоти згоряння та затримки спалахування для метилових ефірі 163
3820 Перспективи впровадження альтернативного палива в авіації Бондаренко К.В., Бойченко С.В., Семенов В.Г. С У статті розглядається та аналізується розвиток виробництва альтернативного виду палива в авіації, о 373
3818 Екологічні показники дизельних двигунів з різними умовами сумішоутворення під час роботи на біодизельному паливі Атамась А.І.,Шапко В.Ф.,Черненко С.М., Семенов В.Г. С Наведено результати досліджень дизельних двигунів з різними умовами сумішоутворення під час роботи н 531
3817 Цивільне право України. Методичні вказівки до семінарських занять для підготовки бакалаврів денної форми навчання напряму підготовки 6.090101 «Менеджмент» (спеціальність «Правознавство») Цвігун Д.П., Гель А.П. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни "Цивільне пра 0
3814 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Китайчук Т.Г., Радченко О.Д. Нп Викладений матеріал містить програму курсу "Бухгалтерський облік" розраховану для підготов 69
3812 Печальный опыт продвижения в Украине биодизельного топлива Семенов В.Г. С Рассуждения автора статьи о причинах (субъективных и объективных) не продвижения (производство и при 481
3811 Математичні моделі трансформаційної економіки. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців напряму підготовки 030502 «Економічна кібернетика» спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика» О.В. Клочко, Н.А. Потапова Нп Викладений матеріал містить програму курсу "Математичні моделі трансформаційної економіки" 10
3810 Фінансовий облік. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Іщенко Я.П., Китайчук Т.Г., Плахтій Т.Ф., Гуцаленко О.О. Нп Програма підготовлена з навчальної дисципліни "Фінансовий облік" для бакалаврів галузі 1
3807 Цивільне право України. Методичні вказівки до самостійної роботи для підготовки бакалаврів денної форми навчання напряму підготовки 6.090101 «Менеджмент» (спеціальність «Правознавство») О.П Письменна Мв Цивільне право України. Методичні вказівки до самостійної роботи для підготовки бакалаврів денної фо 1
3806 Цивільне право України. Пронрама курсу навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090101 «Менеджмент» (спеціальність «Правознавство») О.П Письменна, А.П.Гель Нп Викладений матеріал містить програму курсу "Цивільне право України" розраховану для підгот 1
3805 Облік і аудит. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент ” Новодворська В.В., Бурко К.В., Коваль О.В. Нп Викладений матеріал містить програму курсу "Обліку та аудиту" розраховану для підготовки б 2
3804 Історичний розвиток поняття «контроль» та його етимологічне значення Гуцаленко У.О. С У статті розглянуто історію виникнення контролю, його етимологію та сутність, проаналізовано трактув 396
3802 Определение цетанового числа и теплоты сгорания биодизельного топлива В. Г. Семенов С Дана оценка влияния жирнокислотного состава биодизельного топлива на цетановое число и его низшую те 2
3801 Методи опптимізації в економіці. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» О.В. Клочко, Н.А. Потапова Нп Методи опптимізації в економіці. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 0
3800 Аналіз та проектування міжнародних макроекономічних систем. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму підготовки 8030601 “Менеджмент ” Л.М. Киш, Н.А. Потапова Нп Аналіз та проектування міжнародних макроекономічних систем. Програма навчальної дисципліни для підго 1
3798 Організація сільськогосподарського виробництва. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напрямів підготовки 6.030509 "Облік і аудит" та 6.030508 "Фінанси і кредит" С.Г. Кафлевська, В.М. Полеся Нп Викладений матеріал містить програму курсу "Організація сільськогосподарського виробництва&quo 0
3797 Статистика. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету Кравцова А. М., Фурман І. В. Мв «Статистика». Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання фі 11
3796 Планування діяльності підприємств: Методичні вказівки до практичних занять для студентів факультету менеджменту напряму підготовки: 6.030.601 – "Менеджмент організацій", форма навчання денна Кафлевська С.Г. Полеся В.М. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни "Планування д 0
3795 Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни "Бізнес-планування" для студентів Інституту аграрної економіки, факультету обліку та аудиту, напряму підготовки 6.030509 – "Облік і аудит", денної форми навчання Полеся В.М., Шовкун В.А. Мв Робочий зошит підготовлено у відповідності до робочої програми з дисципліни "Бізнес-планування& 2
3794 Методичні вказівки з підготовки дипломної роботи спеціаліста напряму підготовки 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» Мороз О.В., Гуцаленко Л.В., Правдюк Н.Л, Мулик Т.О., Шевчук О.Д., Іщенко Я.П., Федоришина Л.І., Здирко Н.Г. Мв Методичні вказівки призначені для здійснення досліджень за темами дипломних робіт студентами напрям 3
3793 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 7.130201 "ТВ і ППТ" Мельник В.Я. Полеся В.М. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни "Організація 0
3792 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 7.130201 "ТВ і ППТ" Мельник В.Я. Полеся В.М. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни "Організація 2
3791 Фінансовий облік. Програма виробничої практики для студентів 4 курсу навчально-наукового інституту аграрної економіки напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання. Іщенко Я.П., Китайчук Т.Г., Плахтій Т.Ф., Радченко О.Д. Рп Програма підготовлена для студентів 4 курсу навчально-наукового інституту аграрної економіки напряму 0
3790 Інвестиційний менеджмент. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни для студентів факультету менеджменту заочної форми навчання Пчелянська Г.О., Герасименко Ю.В. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної дисц 6
3789 Садово-паркова архітектура. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму 7. 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» В.М. Прокопчук Нп Садово-паркова архітектура. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму 7. 04 0
3788 Політологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.100102 – Механізація за скороченим терміном навчання Богатчук С.С. Тп Надати студентам уявлення про політичне життя, аполітичну сферу суспільства, закономірності її розви 462
3787 Лучне кормовиробництво. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів із спеціальності 7.130102 «Агрономія» ОКР «Спеціаліст». Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної дисц 0
3786 Діловий протокол та ведення переговорів. Методичні вказівки до семінарських і практичних занять студентів факультету менеджменту. Козловський С.В., Клочковський О.В., Недбалюк О.О. Мв Діловий протокол та ведення переговорів. Методичні вказівки до семінарських і практичних занять сту 1
3784 Політологія. Програма Навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.030.508 - Фінанси і кредит Богатчук С.С. Тп Надати студентам об’єктивний виклад основних проблем політології на рівні сучасного їх бачення, озна 509
3783 Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 8.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв». Опольська Н.М. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 8.05050313 «Обладнання перероб 2
3782 Заповідна справа. Практикум. Навчально-методичний посібник для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Мудрак О.В., Кравчук Г.І., Єлісавенко Ю.А., Дзюмак М.А. Нп Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальної дисципліни “Запов 14343
3781 Політологія. Методичні вказівки для семінарських занять для студентів напряму підготовки: 6.030.508 - Фінанси і кредит Богатчук С.С. Мв Політологія. Методичні вказівки для семінарських занять. Мета – дати студентам уявлення про політичн 2394
3780 Податковий менеджмент. Методичні рекомендації для самостійної роботи для підготовки магістрів галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” напряму підготовки спеціальності 8.050106 «облік і аудит» денної та заочної форми навчання Мулик Т.О., Федоришина Л.І., Глазко Н.Д. Мв Методичні рекомендації містять завдання для самостійного опрацювання з курсу “Податковий менеджмент 13
3779 Економіка природокористування. Термінологічний словник-довідник для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6.070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища». Березюк С.В., Козловський С.В., Фіщук Б.П., Кірєєва Е.А. Мв У термінологічному словнику поданий основний категоріальний апарат щодо вивчення дисципліни економі 19
3778 Політологія. Методичні вказівки для семінарських занять для студентів напряму підготовки: 6.100102 – Механізація за скороченим терміном навчання Богатчук С.С. Мв Політологія.Методичні вказівки для семінарських занять для студентів напряму підготовки 734
3777 Методичні вказівки із вивчення навчальної дисципліни «Лучне кормовиробництво» для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.130102 «Агрономія» ОКР «Спеціаліст». Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М. Мв Методичні вказівки містять мету і завдання, зміст дисципліни, контрольні питання для самоперевірки, 0
3776 Роль жінки в політичному житті суспільства Богатчук С.С., Дацюк І. Тд Розглянуто статус і роль жінки в політичному житті суспільства 406
3775 Методичні вказівки для проведення практики студентів спеціальності 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» В.М. Прокопчук Мв Методичні вказівки для проведення практики студентів спеціальності 6.090103 «Лісове і садово-паркове 3
3774 Проектування міжнародних макроекономічних систем. Програма навчальної дисципліни для підготовки спеціалістів напряму підготовки 030601 - «Менеджмент» спеціальності 03060120 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” Потапова Н.А., Киш Л.М., Клочко О.В., Волонтир Л.О., Рп Проектування міжнародних макроекономічних систем. Програма навчальної дисципліни для підготовки спец 0
3773 Соціально-економічний стан Поділля в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Богатчук С.С. Тд Розглянуто особливості слціально-економічного розвитку Поділля в ХІХ- на початку ХХ ст. 856
3772 Статистика. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету обліку і аудиту Кравцова А. М., Фурман І. В. Мв «Статистика». Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання 32
3771 Менеджмент та маркетинг. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Магістр» напряму підготовки 09.02 – інженерна механіка Мазур А.Г., Пчелянська Г.О., Колесов О.С. Рп Менеджмент та маркетинг. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «Магістр» напрям 5
3770 вестиційний менеджмент. Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни для студентів факультету менеджменту заочної форми навчання Пчелянська Г.О., Герасименко Ю.В. Мв Інвестиції відіграють виключно важливу роль у діяльності підприємства, вони необхідні для простого 4
3769 Внутрішній аудит як складова системи ефективного управління підприємством Гуцаленко У.О., Причепа Г.В. С Досліджено особливості внутрішнього аудиту та обгрунтування переваг його застосування на підприємств 2758
3768 ВПЛИВ ЕКЗОГЕННИХ ЧИННИКІВ НА СТАН ЗДОРОВ'Я МОЛОДІ В УМОВАХ Ж СВІТОВОЇ РАДІАЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ Бочарова В.Б. С 449
3761 ВПЛИВ ЕКЗОГЕННИХ ЧИННИКІВ НА СТАН ЗДОРОВ'Я МОЛОДІ В УМОВАХ Ж СВІТОВОЇ РАДІАЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ Совик Л.А. С 373
3760 Магнітне поле Землі і біологічних об"єктів П. В. Гель, М. В. Масловська, І. С. Шкарбуль С Розглянути можливі механізми магнітного поля Землі і біологічних об"єктів. 314
3759 Методи отримання наднизьких температур та їх використання П. В. Гель, О. В. Коберник, М. В. Вечірко С Розглянуті сучасні методи,отримання наднизьких температур і нові технології їх застосування. 273
3758 Застосування методу Монте-Карло для моделювання взаємодії лазерного випромінювання з біотканинами В. П. Думенко, А. В. Юрчик, С. М. Суходольський С Розглянуто переваги і недоліки застосування методу Монте-Карло для моделювання взаємодій лазерного 327
3757 “Методи та моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті” методичні вказівки для проведення лабораторних робіт Потапова Н.А., Волонтир Л.О., Леонтюк-Мельник О.В. Мв Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з курсу “Методи та моделі прийняття рішень в а 440
3756 Виробництво биодизелю. Методичні вказівки та індивідуальні завдання для виконання розрахункової роботи Семенов В.Г. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та програми з навчальної дисципліни „ 457
3755 Мультиплетні релаксаційні переходи в області склування в полівініліденфторидах Т. О. Данилюк, М. Д. Мельник, В. А. Стасенко С Показана методика прогнозування діелектричних властивостей полівініліденфторидів в залежності від с 308
3754 Аналіз спектрів ЯМР широких ліній полівініліденфторидів у широкому температурному інтервалі Т. О. Данилюк, М. Д. Мельник, В. А. Стасенко, С. В. Кравець С Проведено вивчення параметрів структури і молекулярного руху кристалічних та некристалічних областе 280
3753 Метод конформних відображень в застосуванні дослідження частотного спектру деяких двомірних систем П. В. Гель, О. В. Бурдейна, В. М. Бурдейний С Описано використання методу конформних перетворень для розв"язання проблеми власних значень двомірн 446
3752 Вдосконалення методу магнітного аналізу А. Ф. Недибалюк, Д. М. Рибак С Розглянуто недоліки установок для магнітного аналізу матеріалів, що містять феромагнітну фазу, і за 287
3751 Про фізичну економіку Д. А. Найко, Т. І. Найко С Подається огляд відомих в літературі спроб побудувати економіку за зразком природничих наук (зокрем 275
3750 Механизм отклика обратной ВАХ гетероструктур sNo2(nI) - Р-sI к этиловому спирту и двуокиси азота А. В. Ющенко С Рассматривается механизм влияния молекул двуокиси азота и этилового спирта на изменение электрофизи 337
3749 Розсіювання механічної енергії композитами із сполуками інтеркалювання графіту в залежності від температури О. В. Мозговий, М. С. Кметь С Методом внутрішнього тертя визначено вплив підвищених температур на характер розсіяння механічної е 298
3748 Сучасні установки для отримання сонячного кремнію Р. В. Карабун, В. І. Солоненко С Приведено результати експерименту проведеного з використанням найновішого методу рафінування кремні 294
3747 Проблема моделювання в агроекології та класифікації моделей О. В. Левчук, С. Доліщук С Піднімається проблема моделювання в агроекології. Розглядаються класи моделей. Наводиться приклад в 289
3746 Аналіз властивостей моделі міжгалузевого балансу за допомогою засобів системи MATHCAD І. А. Бубновська, Н. В. Дрижук С Розглянуто модель міжгалузевого балансу, проаналізовано вплив зміни елементів матриці прямих затрат 312
3745 Статистичні моделі агроекосистем О. В. Левчук, І. Шкарбуль С Здійснено огляд статистичних моделей агроекосистем. 295
3744 Про аномальні рівні в рядах динаміки О. Ф. Шевчук, О. Ю. Готовко С Розкрито причини появи аномальних рівнів ряду динаміки, алгоритм їх визначення та методи усунення. 305
3743 Один ітераційний метод знаходження центроїди(центра ваги) масиву дискретної інформації В. М. Дубчак, В. Г. Красиленко С Пропонується математична модель алгоритму,основаного на ітераційних співвідношеннях, обчислення коо 313
3742 Про методи перевірки наявності тренду ряду динаміки О. Ф. Шевчук, Н. В. Рибак С Розкрито суть методу серій знаків та методу перевірки різниць середніх рівнів для визначення наявнос 358
3741 Декілька підходів до розв"язку однієї геометричної задачі В. М. Дубчак, Т. Є. Хрипко С Розглядаються, порівнюються та аналізуються різні підходи та методи елементарної та вищої математик 292
3740 Метод моделювання в екологічних дослідженнях О. В. Левчук, О. О. Шаповал С Простежено становлення методу моделювання в екологічних дослідженнях. Розглянуто метод математичног 303
3739 Про методи оцінки адекватності трендової моделі О. Ф. Шевчук, В. Продан С Розкрито суть методу серій та методу поворотних точок для перевірки на адекватність трендової моделі 277
3738 Поведінкові функції в економіці Д. А. Найко, О. В. Дубчак, О. А. Пацалюк С Аналізуються поведінкові функції в економіці та методи їх знаходження. Розглядаються динамічні моде 314
3737 Застосування математичних методів обчислень у відомих законах фізики для розв"язку прикладних економічних задач В. М. Дубчак, Ю. М. Кашпрук С Рассматриваются математические модели конкретных экономических задач на основании известных законов 280
3736 Конгруенції вищих степенів з одним невідомим Л. Ю. Наумович, М. В. Миронюк С У статті розглянуто основні теоретичні відомості та деякі приклади розв"язування конгруенцій вищих 327
3735 Клас галілеєво-інваріантних систем звичайних диференціальних рівнянь О. З. Тимошенко, Д. В. Мира С Коло питань математичної фізики тісно пов"язане з вивченням різних фізич- них процесів. Сюди віднос 301
3734 Метод умовної мінімізації в задачі про існування періодичних розв"язків для системи осциляторів надвовимірній гратці С. М. Бак, О. С. Сандульська С За допомогою методу умовної мінімізації отримано умови існування періодичних розв"язків для системи 274
3733 Використання математичного апарату у виробничих процесах Т. В. Боровікова, Д. С. Швець С Авторами розглянуто декілька математичних моделей сфери економіки у виробничих процесах. Математичн 302
3732 Узагальнення структури тензорної моделі накопичення пошкоджень із врахуванням "пам"яті напрямів" В. О. Краєвський, С. О. Краєвський, О. І. Павлюк С У роботі на основі гіпотези, що раптова зміна напряму деформування супроводжується поступовим повор 347
3731 Вплив області сумування на оцінку кратних тригонометричних сум О. О. Макаревич, М. В. Миронюк С Розглянуто оцінку кратних тригонометричних сум в залежності від області сумування змінних. 292
3730 Фрактальні функції як розв"язки систем функціональних рівнянь О. Б. Панасенко, І. М. Томчук С Розглядаються системи функціональних рівнянь,розв"язками яких є неперервні фрактальні функції. 275
3729 q -Параметричні многочлени Бернштейна Д. А. Найко С Встановлюється асимптотична рівність наближення q-поліномами Бернштейна степеневих функцій. 278
3728 Вплив біоактиватору азотофіт та водоутримуючих гранул на якісні показники та вихід саджанців смородини чорної в Лісостепу Л. І. Чередниченко С У статті наведено результати досліджень впливу біоактиватору азотофіт та водоутримуючих гранул на як 633
3727 Курс нарисної геометрії О. М. Джеджула, С. І. Кормановський Нп В посібнику розглянуті основні теоретичні положення курсу, викладені методи побудови зображень г 14734
3725 Історія господарського освоєння лісових угідь Вінниччини Ю. А. Єлісавенко, Н. Г. Міронова С Стаття присвячена проблемі історії господарського освоєння лісових угідь Вінниччини, а також розробк 759
3724 Стан генетичних резерватів та плюсових насаджень Вінниччини І. С. Нейко, О. Г. Василевський, Ю. М. Чоловський С Досліджено генетичні резервати та плюсові насадження Вінницької області. Виявлено основні тенденції 797
3723 Економічні аспекти екологізації виробництва на зрошенні Л. В. Олійник С За результатами дослідження обґрунтовано концептуальні положення формування економіко-організаційних 725
3722 Вплив екологічних чинників на поширення кукурудзяного стеблового метелика в агроценозах кукурудзи в умовах Вінницької області Н. М. Джура С В статті обґрунтовано екологічні особливості поширення та шкодочинності кукурудзяного стеблового мет 942
3721 Історія господарського освоєння поверхневих водойм Вінниччини О. В. Мудрак, С. В. Рябоконь С Стаття присвячена історії господарського освоєння поверхневих водойм Вінниччини.На основі аналізу ар 1419
3720 Історія становлення сучасного вчення про агроландшафт М. М. Ганчук, Г. О. Білявський С У статті описується історичний розвиток вчення про агроландшафт. Розкривається шлях становлення ново 1494
3719 Поліпшення екологічного стану агроландшафтів Поділля: плани і реальність О. В. Дєдов, Ю.М. Шкатула С Наведено результати досліджень сучасної структури земельних угідь, агроекологічного стану ґрунтів По 859
3718 Розповсюдження амброзії полинолистої (AMBROSIA AMBROSIOIDES L.) у м.Вінниця В. І. Солоненко С Проведено аналіз роду Ambrosia, показано історію проникнення та розповсюдження A. ambrosioides L. у 3369
3717 Результати штучної гібридизації та прояв цінних кількісних ознак рослин батьківських форм та гібридів F1 сої В. В. Ляхович, Н. А, Шерепітко, В. В. Шерепітко С Батьківські форми, що були взяті для гібридизації, класифікували як Glycine max L. merrill та Glycin 676
3716 Генотипні відмінності за проявом морфобіологічних ознак рослин нуту (CICER ARIETINUM L.) О. Ф. Запарнюк, В. В. Шерепітко С Впродовж 2003-2009 рр. методом польових досліджень вивчали генотипні відмінності серед колекційного 728
3714 Адаптивна селекція рослин сої, як фактор екологічно безпечного та сталого функціонування агроекосистем України В. В. Шерепітко, Г. М. Заболотний, Н. А. Шерепітко С Показано, що створення адаптованих до вирощування у конкретних грунтово-кліматичних умовах сортів ви 1554
3713 Особливості розвитку та шкідливості розанної листовійки в Центральному Лісостепу України П. М. Вергелес С Наведено результати досліджень щодо особливостей біології розвитку та шкідливості розанної листовійк 705
3712 Застосування антистресової композиції ДЕПАА при зберіганні плодів яблуні М. Є. Сердюк, С. С. Байбєрова С Досліджено вплив антистресової композиції ДЕПАА на показники збереженості яблук під час тривалого зб 833
3711 Вплив антиоксидантів на рівень мікробіологічних і фізіологічних порушень в плодах томату при зберіганні О. П. Прісс, В. Ф. Жукова С Досліджено вплив обробки антиоксидантними препаратами на рівень розвитку мікробіологічних і фізіолог 856
3710 Господарсько-біологічна оцінка сортів і гібридів баклажана за вирощування на краплинному зрошуванні в умовах Правобережного Лісостепу України С. В. Щетина, О. П. Накльока С Наводяться результати фенологічних спостережень, біометричні показники рослин, величина асиміляційно 1017
3709 Вплив регулятора росту лінгогумат на врожайність та якість продукції капусти цвітної в умовах лісостепу України  Чередниченко С Наведено результати досліджень із застосування регулятора росту Лінгогумат за вирощування рослин кап 1032
3708 Вплив інтенсифікації удобрення на формування та урожайність бобово-злакового травостою Р. В. Шевчук, Г. М. Шевчук С Встановлено, що внесення фосфорних і калійних добрив та стартового азоту у поєднанні з біопрепаратам 723
3707 Передзбиральна вологість зерна гібридів кукурудзи та затрати на його досушування в умовах Вінниччини В. А. Шинкарук, В. М. Романенко, О. А. Коваленко С Досліджено вплив густоти стояння рослин на передзбиральну вологість зерна гібридів кукурудзи різних 836
3706 Продуктивність сої в беззмінних посівах на різних фонах живлення і захисту рослин в лісостепу України О. Я. Панасюк С Наведені багаторічні дослідження про можливість вирощування сої в беззмінних посівах на фоні внесенн 1603
3705 Формування продуктивності сортів ячменю ярого залежно від удобрення І. С. Поліщук, М. І. Поліщук, В. А. Мазур [та ін.] С В умовах дослідного поля ВНАУ проведено дослідження впливу азотних підживлень на особливості формува 1330
3704 Вплив елементів технології вирощування на особливості формування урожаю кормових буряків Г. І. Демидась, Л. М. Бурко С Показано результати вивчення факторів, що впливають на формування урожаю кормових буряків залежно ві 628
3703 Мікробіологічні препарати – складова органічного землеробства М. Остапчук, І. С. Поліщук, В. А. Мазур С Проаналізовано інформацію ряду літературних джерел стосовно ефективності мікробіологічних препаратів 4895
3702 Вплив біодеструктора стерні на мікробіологічні показники грунту після ячменю ярого залежно від систем обробітку грунту та удобрення В. В. Гамаюнова, О. А. Коваленко, А. В. Панфілова, В. В. Болоховський С Викладені результати вивчення впливу біодеструкторів стерні на мікробіологічні показники ґрунту післ 801
3701 Методологічні аспекти родючості В. І. Барвінченко С За результатами наукового аналізу стану вивченості проблеми родючості встановленадоцільність застосу 387
3700 Комп’ютерний аудит. Методичні рекомендації для лабораторних робіт студентів освітньо-кваліфікаційного рівня ―Бакалавр‖ спеціальності 6.030.509 ―Облік і аудит‖ Фостолович В. А. Мв Методичні рекомендації для лабораторних робіт студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» с 763
3699 Положення про комп'ютерне тестування знань і вмінь студентів у Вінницькому національному аграрному університеті Відділ інноваційних технологій в освіті Пу Положення про комп`ютерне тестування знань і вмінь студентів у Вінницькому національному аграрному у 848
3698 Навчальний план навчально-практичного семінару «Інноваційні технології освітньої діяльності » Відділ інноваційних технологій в освіті Д Навчальний план навчально-практичного семінару «Інноваційні технології освітньої діяльності » 419
3697 Розпорядження про зарахування слухачів навчально–практичного семінару «Інноваційні технології в освітній діяльності» Відділ інноваційних технологій в освіті Д Розпорядження про зарахування слухачів навчально–практичного семінару «Інноваційні технології в осві 453
3696 Наказ про впровадження технології формування електронної залікової книжки за допомогою електронної системи «Сократ», блок АСУ «Деканат» Відділ інноваційних технологій в освіті Н Наказ про впровадження технології формування електронної залікової книжки за допомогою електронної с 469
3695 Положення про відділ інноваційних технологій в освіті Відділ інноваційних технологій в освіті Пу Положення про відділ інноваційних технологій в освіті 456
3694 Вимоги до складання тестів Відділ інноваційних технологій в освіті П Вимоги до складання тестів 1724
3693 Сутність внутрішнього бюджетного контролю Подолянчук О.А. Тд Розглянуто сутність внутрішнього бюджетного контролю 658
3692 Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів І курсу спеціальності 6.050100 – економічна кібернетика Тимкова В. А., Чечель О. М. Нп Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів І курсу спеціальності 6 6
3691 Програма курсу «Українська мова як іноземна Тимкова В. А., Чечель О. М. Нп Програма курсу «Українська мова як іноземна 2
3690 Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів І курсу спеціальності 6.090103 – лісове і садово-паркове господарство Тимкова В. А., Чечель О. М. Нп Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів І курсу спеціальності 6 5
3689 Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів І курсу спеціальності 7.050201 – менеджмент організацій Тимкова В. А., Чечель О. М. Рп Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів І курсу спеціальності 9
3688 Водна мікробілогія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090201 "Водні біоресурси" В. В. Власенко, В. В. Блащук Нп Водна мікробілогія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.09 841
3687 Технічна мікробіологія.Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" В. В. Власенко, В. В. Блащук Нп Технічна мікробіологія.Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6 831
3686 Прикладна зоологія. Робочий навчальний посібник Шевчук Т. В., Постернак Л.І., Огороднічук Г.М. Нп Робочий навчальний посібник містить назви тем, перелік питань, тестових завдань та список рекомендо 23
3685 Прикладна зоологія. Методичні вказівки до проведення та виконання практичних завдань студентам заочної форми навчання напрямку підготовки 6.090 102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Шевчук Т. В., Постернак Л.І., Огороднічук Г.М. Мв Методичні вказівки містять назви тем, перелік питань та методики проведення практичних занять з дис 28
3684 Економіка і підприємництво, менеджмент. Навчально-методичний посібник з вивчення дисципліни для підготовки фахівців ОКР „бакалавр” напряму 6.090101 „Агрономія”, денної та заочної форм навчання. Амонс С.Е., Кафлевська С.Г., Ставська Ю.В. Нп Навчально-методичний посібник розроблений і опублікований для використання студентами денної та зао 4
3683 Годівля високопродуктивних тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців cпеціальності 8.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" у аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації Костенко В.М., Сироватко К. М. Нп Викладено структуру та зміст дисципліни ( орієнтовний перелік тем теоретичних та практичних занять, 2
3682 Технологія виробництва кормів і кормових добавок. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівці спеціальності 8.090102 “Технологіїя у виробництва і переробки продукції тваринництва” у аграрних вищих закладах освіти III-IV рівнів акредитації Костенко В.М., Сироватко К. М. Мв Викладено зміст дисципліни (орієнтовний перелік тем теоретичних та практичних занять, список рекоме 4
3680 Тимчасова навчальна програма курсу “ Психологія з основами соціології розроблена у відповідності до навчального плану підготовки спеціалістів вищої кваліфікації, передбаченого освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра. Клибанівська Т.М., Швець Н.А. Тп Тимчасова навчальна програма курсу “ Психологія з основами соціології розроблена у відповідності до 0
3679 Біотехнологія у тваринництві. Програма навчальної дисципліни для підготовки, спеціалістів та магістрів спеціальність 7.090102, 8.090102 ”Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Зотько М.О. Нп Програма підготовлена на основі типової програми ”Біотехноло- гія” для вищих аграрних навчальних за 1
3678 Організація і економіка використання біоресурсів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Г.М. Калетнік, О.П. Скорук, Д.М. Токарчук Нп Організація і економіка використання біоресурсів. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахі 5
3677 Організація і економіка використання біоресурсів. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету менеджменту спеціальності 6.030601 «Менеджмент підприємств і організацій», форма навчання денна Скорук О.П., Токарчук Д.М. Мв Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Організація і еко 2
3676 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Рослинництво з основами програмування врожаїв” для студентів заочної форми навчання спеціальність 7.130102 “Агрономія” Поліщук І.С, Шинкарук В.А., Азуркін В.О., Паламарчук В.Д., Поліщук М.І. Мв Курсовий проект має на меті закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за 2
3675 Методичні вказівки Для проведення навчальної практики з курсу “ Рослинництво з основами кормовиробництва” для студентів ІІІ курсу Агрономічного факультету зі спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” Г.П.Квітко, М.І. Поліщук, І.С. Поліщук, В.А. Шинкарук Мв Методичні вказівки Для проведення навчальної практики з курсу “ Рослинництво з основами кормовиробни 0
3674 Методичні вказівки до виконання курсової роботи для підготовки фахівців ОКР "Магістр" за спеціальністю 8.130102 "Агрономія" (дисципліна "Сучасні системи адаптивних технологій вирощування зернових культур") М. О. Остапчук; І. С. Поліщук; В. А. Мазур;. М. І. Поліщук; О. В. Климчук. Мв Викладено структуру, методичні рекомендації та вимоги щодо виконання курсової роботи для магістрів 3
3673 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 6.090101 «Агрономія» з курсу «Програмування врожаю с.-г. культур» Азуркін В.О. Мв Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 6.090101 «Аг 2
3672 Методичні вказівки для проведення навчальної практики з курсу “Рослинництво” для студентів ІІІ курсу агрономічного факультету спеціальність 6.130100 “Агрономія” І.С. Поліщук, В.А. Шинкарук Мв Методичні вказівки для проведення навчальної практики з курсу “Рослинництво” для студентів ІІІ курсу 0
3671 Методичні вказівки Для проведення навчальної практики з курсу “ТВПР” для студентів І курсу Фінансово – економічного факультету зі спеціальності “ Фінанси і кредит ” М.І. Поліщук кандидат , І.С. Поліщук ,В.А. Шинкарук Мв Методичні вказівки для проведення навчальної практики з курсу “ТВПР” для студентів І курсу Фінансов 3
3670 Лікарські рослини. Технологія вирощування Климчук О.В., Поліщук І.С., Мазур В.А. Нп В навчальному посібнику висвітлено історичні етапи становлення, сучасний стан та перспективи розвитк 14
3669 Екологічне право України. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для магістрів напряму підготовки 1801 «Специфічні категорії» Оверковська Т.К. Мв У методичних вказівках надаються рекомендації та встановлюються вимоги щодо написання курсової робо 11
3668 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Рослинництво”, для студентів спеціальності 6.090101 “Агрономія” Поліщук І.С., Мазур В.А., Шинкарук В.А., Поліщук М.І. Кп Курсовий проект є одним із видів самостійної роботи студентів навчально – дослідницького, творчого 4
3667 Пробіотичні препарати у тваринництві Мазуренко М. О., Кирилів Я. І., Гуцол А. В., Гуцол Н. В., Льотка Г. І., Гончарук В. В., Гончарук В. В. Нп Узагальнена сучасна наукова інформація з питань використання біологічно активних пробіотичних препа 4
3666 Методичні вказівки для проведення навчальної практики з курсу “ТВПР” для студентів І курсу Фінансово – економічного факультету зі спеціальності “Економічна кібернетика” та “ІСУ” М.І. Поліщук, І.С. Поліщук, В.А. Шинкарук Мв Методичні вказівки для проведення навчальної практики з курсу “ТВПР” для студентів І курсу Фінансов 1
3665 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Рослинництво” для студентів заочної форми навчання спеціальність 6.090101 “Агрономія” Поліщук І.С., Мазур В.А., Шинкарук В.А., Поліщук М.І. Мв Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Рослинництво”, для студентів спеціальнос 1
3664 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 6.090101 «Агрономія» з курсу «Технічні культури» Азуркін В.О. Мв Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 6.090101 «Аг 2
3663 Системи сучасних інтенсивних технологій у рослинництві: Навчальний посібник В.Д. Паламарчук, І.С. Поліщук, С.М.Каленська, Л.М.Єрмакова Нп У посібнику охарактеризовано і систематизовано новітні технології вирощування польових культур, нав 966
3662 Вимоги щодо видання навчально-методичної, наукової та довідкової літератури Прокопчук В.М. П Вимоги щодо видання навчально-методичної, наукової та довідкової літератури 0
3661 Методичні рекомендації щодо підготовки до видання навчально-методичної, наукової та довідкової літератури Гунько І.В., Правдюк Н.Л., Бандура В.М., Цицюра Я.Г., Бралатан В.П., Прокопчук В.М. Мв Методичні рекомендації розроблені з урахуванням Законів України “Про видавничу справу”, “Про вищу ос 0
3660 Descriptive Geometry. Нарисна геометрія. Навчальний посібник О.М. Джеджула, О.П. Миколюк, С.І. Кормановський Нп В посібнику розглянуті основні теоретичні положення курсу «Нарисна геометрія», викладені методи поб 2401
3657 Внутрішньогосподарський контроль. Методичні вказівки для виконання практичних занять спеціальності 6.030509 „Облік і аудит” Гуцаленко Л.В., Гуцаленко У.О. Мв Методичні вказівки для практичних робіт містять перелік тем, завдання та навчальний матеріал з курс 0
3656 Введення в спеціальність. Програма дисципліни для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спеціальності 6.090102 “Плодоовочівництво і виноградарство” Кандидат сільськогосподарських наук, доцент Чередничка Л.І., професор Чернецький В.М.,доцент Чередниченко В.М. Нп Введення в спеціальність – один з базових курсів при підготовці фахівців- агрономів у вищих навчаль 1
3655 Фунгіциди та протруйники насіння. Методичні вказівки для студентів ОКР „Бакалавр” і „Магістр” з напрямів підготовки „Агрономія”, „Екологія та охорона навколишнього середовища”, для фахівців сільського господарства Пінчук Н.В. , Коваленко Т.М. , Вергелес П.М. Мв Методичні вкзівки пропонуються студентам ОКР „Бакалавр” та „Магістр” для самостійної підготовки, вик 0
3654 Гербіциди та десиканти. Методичні вказівки для студентів ОКР „Бакалавр” і „Магістр” з напрямів підготовки „Агрономія”, „Екологія та охорона навколишнього середовища”, для фахівців сільського господарства Пінчук Н.В. Окрушко С.Є., Вергелес П.М. Мв Методичні вказівки пропонується студентам ОКР „Бакалавр” та „Магістр” для самостійної підготовки, ви 1
3653 Організація племінної справи у тваринництві. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР «магістр» спеціальності 8.09010201“Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації Польовий Л.В., Казьмірук Л.В. Нп Програма містить структуру курсу за всіма видам робіт (лекції, лабораторні заняття та самостійна ро 4
3652 Теплотехніка. Методичні вказівки і тестові завдання до вивчення дисципліни для студентів заочної форми навчання факультету механізації і електрифікації сільського господарства підготовки бакалаврів напряму 0505 «Машинобудування та матеріалообробка» В. І. Музичук Мв Методичні вказівки складено на основі програми дисципліни «Теплотехніка» 6
3651 Словник морфологічних термінів. Паладійчук О. Р. Мв У словнику наведено латинські і грецькі терміни з перекладом на українську мову, що використовуютьс 2
3650 Історія держави і права України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030.402 «Правознавство» Мельничук О.Ф. Мв Методичні вказівки спрямовані на більш ефективну організацію самостійної роботи студентів. В них про 3
3649 Зошит для лабораторних робіт з дисципліни: «Технологія виробництва молока» Скоромна О.І., Вознюк О.І. Мв Технологія виробництва молока. Методичні вказівки для лабораторних занять для студентів денної форми 0
3648 Організація робіт підприємств технічного обслуговування. Програма навчальної дисципліни підготовки студентів факультету механізації сільського господарства для спеціальності 091902 «Механізація сільського господарства» В.І. Музичук Нп Організація робіт підприємств технічного обслуговування. Програма навчальної дисципліни підготовки с 2
3647 Програма з навчальної дисципліни «Фінансова безпека» для використання студентами денної форми навчання освітньо- професійного рівня бакалавр галузі знань «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Т.М. Мараховська, А.М. Кравцова, І.В. Фурман, С.К. Марченко Нп Програма з навчальної дисципліни «Фінансова безпека» для використання студентами денної форми навчан 14
3646 Кримінальне право України (Загальна частина). Програма навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030402 ”Правознавство”. Гель А.П., Письменна О.П. Тп Кримінальне право України (Загальна частина). Програма навчальної дисципліни для студентів денної ф 1
3645 Гербологія. Опорний конспект лекцій. Окрушко С.Є. Кл Опорний конспект лекцій розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної 157
3644 Методичні вказівки пропонуються студентам ОКР „Бакалавр” та „Магістр” для самостійної підготовки, виконання розрахункових, курсових та дипломних робіт. Посібник може бути використаний фахівцями науки та практики із захисту рослин агрономічного профілю. Пінчук Н.В. , Буткалюк Т.О., Вергелес П.М. Мв Методичні вказівки пропонуються студентам ОКР „Бакалавр” та „Магістр” для самостійної підготовки, ви 3
3643 Законодавство та право в агропромисловому комплексі України: На- вчальний посібник. Мельничук О.Ф., Опольська Н.М. Нп У навчальному посібнику, на основі аналізу нормативно-правових ак- тів та наукових здобутків фахівц 13499
3642 Фізіологія тварин. Методичні вказівки з проведення лабораторно-практичних занять для студентів денної форми навчання напряму 6.070 800 "Екологія та охорона навколишнього середовища". Паладійчук О.Р. Мв Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з курсу “Фізіолог 6
3641 Словник-довідник зоотехнічних термінів з технології виробництва молока та яловичини для студентів факультету технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Спеціальність: 6.090102, 7.130201. Вознюк О.І., Скоромна О.І. Мв У словник-довідник включено ряд сучасних слів з питань технології виробництва продукції тваринництв 1
3640 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт студентами денної форми навчання спеціальності 7.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Сироватко К.М. Мв Методичні вказівки спрямовані на допомогу студентам, що вивчають дисципліну “Біологія продуктивнос 5
3639 Бізнес - планування. Методичні вказівки по розробці бізнес - плану для студентів 4 курсу факультету економіки та підприємництва, напрямку підготовки 6.030509 «Облік та аудит», 6.030502 «Економічна кібернетика» форма навчання денна Кафлевська С.Г., Томчук О.В. Мв Методичні вказівки по розробці бізнес плану для студентів 4 курсу факультету економіки та підприємни 1
3638 Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Оперативний менеджмент" для студентів спеціальності 7,050201 "Менеджмент організацій" С.В. Козловський, Г.М. Заболотний, С.В. Березюк Мв Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Оперативний менеджмент" для студент 0
3637 Протокол №5 комісії з інформатизації Паламарчук Є.А., Юрчук Н. П. Д Протокол №5 комісії з інформатизації та комп’ютерної діяльності від 21.09.2011р. 407
3636 Дослідження особливостей механізованого збирання кормових буряків і наукові основи поліпшення цього процесу В. М. Пришляк С У статті розглянуто стан питання та тенденції розвитку механізованих процесів збирання кормових буря 582
3635 Сутність поняття "еколого-економічна безпека" в аграрній сфері І. С. Воронецька С Визначені теоретичні підходи до трактування поняття "еколого-економічна безпека" в аграрній сфері. 563
3634 Створення веб-порталу для забезпечення оперативною інформацією середніх та малих сільськогосподарських товаровиробників (фермерів та дачників) С. В. Дусанюк, Л. О. Волонтир С Веб-портал спрямований вирішити частину задач забезпечення інформацією сільськогосподарських товаров 423
3633 Історія та деякі відомості про PENNSTATE UNIVERSITY та систему підготовки спеціалістів для сільського господарства Н. Ю. Фіщук С Висвітлено історію Пенсільванського університету, як одного із провідних сільськогосподарських уніве 447
3632 Удосконалення консультаційного обслуговування підприємств АПК С. В. Коляденко С В статье рассмотрены вопросы создания в сельскохозяйственной отрасли подсистем информационно-консуль 429
3631 Використання ресурсозберігаючих процесів локального деформування для виготовлення виробів у галузі сільськогосподарського машинобудування В. А. Матвійчук С Розроблено маловідходні процеси холодного торцевого розкочування та вальцювання, які показали високу 455
3630 Подолання спротиву створенню та впровадженню інновацій через діяльність служб системи сільськогосподарського дорадництва Ю. В. Довгань, С. Є. Амонс С Розглянуто проблему спротиву створенню та впровадженню інновацій в аграрному секторі економіки та ме 544
3629 Використання методів економічного аналізу для здійснення дорадчої діяльності О. Ф. Томчук, Т. П. Осипчук С У даній статті розглянуто методологічні підходи застосування методів економічного аналізу необхідних 400
3628 Формування національного інтелектуального капіталу шляхом стимулювання розвитку дорадчо-консультативних служб О. О. Школьний С В статті розглянуто проблеми формування інтелектуального капіталу країни на основі залучення послуг 427
3627 Проблеми і перспективи сільськогосподарського дорадництва в Україні С. Е. Амонс, Ю. В. Довгань С Розглянуто питання пов"язані з діяльністю юридичних і фізичних осіб, спрямованих на задоволення потр 679
3626 Оцінка кадрового забезпечення сільськогосподарського дорадництва А. А. Брояка С Проаналізовано деякі критерії оцінки кадрового забезпечення сільськогосподарської дорадчої діяльност 562
3625 Центр распространения знаний – важнейший фактор устойчивого развития сельского хозяйства А. Е. Есболова С В настоящее время, распространение знаний и развитие образовательно-информационных видов деятельност 471
3624 Современное понимание двойственности в бухгалтерском учете А. С. Крутова С Представлена новая трактовка метода двойной записи в бухгалтерском учете. Предложены принципы фиксац 543
3623 Критерії економічної стійкості агарних підприємств Н. В. Лобова С У статті розглянуто поняття економічної стійкості сільськогосподарських підприємств, та існуючі варі 541
3622 Виробничі аспекти забезпечення конкурентоспроможності аграрних виробників та їх продукції І. С. Щербакова, М. С. Калініченко С 455
3621 Сучасні напрямки дорадництва в сільському господарстві України О. Жемойда, Н. Герасименко С В статті окреслено сучасні проблеми сільського господарства України та розвитку села, наведені осно 539
3620 Мясное скотоводство Казахстана: необходимость консалтинга в отрасли А. Ержанова С 477
3619 Інноваційний розвиток управлінського консалтингу Т.П. Кальна-Дубінюк С Досліджуються особливості інноваційного розвитку управлінського консалтингу в Україні. 714
3618 Економічна стійкість АПК України та її фактори впливу О. Г. Сокіл С Глобальне економічне та фінансове становище значно впливає на процеси розвитку та відтворення націон 568
3617 Деякі аспекти розвитку фермерських господарств Вінниччини в умовах трансформаційної економіки Н. Ю. Фіщук, Б. П. Фіщук С Розглянуто стан та основні проблеми розвитку фермерських господарств Вінницької області, зокрема ст 658
3616 Застосування SWOТ – аналізу у дорадчій діяльності Я. О. Яковенчук, О. Ф. Томчук С В статті розглянуто сильні і слабкі сторони, загрози і можливості СТОВ "Писарівка" на основі застосу 556
3615 Консультаційні послуги з питань обліку в сфері сільськогосподарського дорадництва О. С. Кривоконь, Л. І. Федоришина С 477
3614 Прояви опортунізму в сучасному аграрному секторі України та особливості їх державного регулювання О. В. Мороз, М. М. Карачина, В. М. Семцов С Здійснено аналіз актуальності для вітчизняного аграрного соціуму поширення явищ опортуністичної діял 595
3613 Кластери як ключ до розвитку сільського господарства Г. Антонюк С 1015
3612 Концепції переробки твердих побутових відходів для створення нових видів сировини та матеріалів Л. В. Тодосійчук, Ю. В. Алескерова, О. А. Войтенко С У статті розглянуто та наведено приклади нових видів сировини, матеріалів та повторних сировинних ре 494
3611 Формування концепції інформаційно-консультативної служби регіону як фактор розвитку економічного потенціалу підприємств АПК С. Г. Кафлевська, М. П. Салтан С Розглядається роль інформаційно-консультативних служб у розвитку АПК, сформована концепція формуванн 537
3610 Роль дорадчих служб в поширенні інновацій М. О. Гоменюк С В статті висвітлено основні проблеми поширення інновацій в сільськогосподарському виробництві, вказа 450
3609 К вопросу использования опыта EXTENSION SERVICES в сфере обеспечения безопасности пищевых продуктов С. Г. Олейник, Т. В. Бреславец, И. И. Ковьях С В статье проанализирован опыт организации информационно-консультационной сервисной службы в США и ст 487
3608 Становлення та етапи розвитку господарств населення в Україні В. В. Лисенко С Визначено період становлення і охарактеризовано історичні етапи розвитку господарств населення в Укр 473
3607 Закономірності формування витрат у системі технічного сервісу сільськогосподарських підприємств Я. М. Мартинишин С У статті викладено закономірності формування витрат у системі технічного сервісу сільськогосподарськ 484
3606 Інформаційні ресурси ефективної діяльності Екстеншн сервісу О. Ф. Шаповал С В статті розглядаються проблеми організації, використання та вдосконалення інформаційних ресурсів Ек 621
3605 Про доцільність діяльності дорадчої служби у рибницькій галузі В. П. Марценюк С В статті висловлені погляди на роботу дорадчих служб у рибницькій галузі. Зокрема значний внесок у р 701
3604 Сертифікація як фактор розвитку ринку органічної продукції Р. М. Безус С Розглянуто динаміку та регіональну структуру площ на яких вирощується органічна продукція. Наведено 534
3603 Механізм функціонування системи поширення інноваційних біотехнологій в сучасних умовах агровиробництва А. М. Литовченко С В роботі проаналізовані основні види інформаційно-консультаційних інструментів та розкрита сутність 600
3602 Основні засади та принципи регуляторного впливу на механізми формування та функціонування системи сільськогосподарського дорадництва С. М. Григор"єв С В статті роззлянуті основні проблеми, що існують в галузі сільськогосподарського дорадництва в Укра 700
3601 Вплив концентрації на ефективність виробництва зернофуражних культур в сільськогосподарських підприємствах зони Степу України Є. А. Коваленко С В статье изложено влияние концентрации на эффективность производства зернофуражных культур в сельск 570
3600 Теоретичні аспекти реалізації інноваційної діяльності в сфері сільського господарства І. О. Давидова С В статті розглянуто передумови існування та розвитку інноваційного типу зайнятості в сільському госп 572
3599 Організація управлінського обліку корпоративних структур як об"єкт управлінського консалтингу Я. П. Іщенко С Обґрунтовано роль консалтингу у створенні системи інформаційного забезпечення менеджменту, організац 699
3598 Ситуативний аналіз, його суть та місце в дорадчій діяльності Т. О. Мулик, Я. І. Мулик С Розглядаються питання сутності та значення ситуативного аналізу в дорадчій діяльності. 768
3597 Сучасний стан та тенденції розвитку управлінського консультування в Україні В. В. Самсонова С У статті досліджується ринок послуг з управлінського консалтингу в Україні та окреслено перспективи 1142
3596 Роль дорадчої служби в розвитку сільської місцевості Л. Х. Рибак С Висвітлено роль дорадчої служби в розвитку сільської місцевості. 558
3595 Інформаційно – консультаційне забезпечення як фактор ефективності виробничого обслуговування С. І. Мосіюк, І. П. Мосіюк С Висвітлено теоретичні методи необхідності інформаційного та науково – технічного забезпечення аграр 554
3594 Механізм вдосконалення інформаційно-консультаційного забезпечення розвитку агробізнесу І. П. Кудінова С Обґрунтовано необхідність і розроблено напрями вдосконалення системи інформаційно-консультаційного з 543
3593 Маркетинг органічної продукції С. В. Мамалига С У статті розглянуто питання формування та тенденцій розвитку ринку органічної продукції у світі та в 578
3592 Освітня програма по організації бухгалтерського обліку у фермерських господарствах – складова частина системи сільськогосподарського дорадництва Н. Л. Правдюк, О. Л. Правдюк С Обґрунтовано структуру та зміст освітньої програми з організації бухгалтерського обліку у фермерськи 634
3591 Використання тематичних досліджень в дорадництві  Джеймс Данн С 466
3590 Практичні результати дорадчої діяльності в рамках програми Бріджес Л. В. Доценко, В. В. Коновальчук С В статті розглянуто практичні результати впровадження Американських підходів та технологій у вирощув 450
3589 Стан та перспективи розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності Вінницького національного аграрного університету Л. М. Середа С 435
3588 Особливості роботи двигуна на дизельному біопаливі В. В. Чуба С Рассмотрены особенности использования дизельного биотоплива на основе рапсового масла, приве 1545
3587 Використання відходів виробництва біодизелю для синтезу поверхнево-активних речовин NOCARDIA VACCINII К-8 та дослідження їх впливу на біодеструкцію нафти Д. І. Хом"як, О.О. Боровик, Н. А. Гриценко [та ін.] С В связи с накоплением больших количеств глицерина при производстве биодизеля возникает проблема его 824
3586 Регенерація глауконіту для повторного використання в очищенні сортівок Н. А. Ткачук, Л. М. Мельник С Исследована способность глауконита восстанавливать свои адсорбционные свойства для очистки с 589
3585 Вдосконалення устаткування по виробництву біогазу та біодобрив С. Є. Прасолов, Л. В. Знова С У статье проведено анализ перспектив внедрение альтернативных источников энергии в АПК. Ра 513
3584 Газогенерація – безвідходна і автоенергетична технологія утилізації промислових відходів О. О. Оьмак, О. О. Серьогін С Работа посвящена разработке технических решений организации процессов подготовки, предварител 711
3583 Геліосистеми з використанням високоефективних вакуумних сонячних трубок В. І. Музичук, М. М. Музичук, В. Б. Рябошапка С Рассмотрена суть работы солнечных коллекторов, преимущества гелиосистем с вакуумными рубками 601
3582 Аналіз, класифікація та використання простих біогазових установок М. В. Любін, О. А. Токарчук, В. С. Любин, С. В. Смалківський С В статье рассмотрены схемы простых биогазовых установок, которые можно построить в любом крестьянско 1230
3581 Пристрій для контролю наявності води в біопаливі М. О. Куцевол, О. М. Куцевол С Предложено конструктивное и схемное решение простого устройства для контроля наличия свобод 445
3580 Математичне моделювання тепломасообміних процесів теплиці із застосуванням енергозберігаючих технологій І. В. Коц, А. В. Грицун С В работе представлены функциональные зависимости, что связывают между собой основные параме 708
3579 Вибір технологічного комплексу переробки біомаси в біогазу та органічних біологічних добрив М. Ф. Друкований С В статье исследованы параметры переработки биомассы в биогас и органические биологические у 1463
3578 Механізація використання рослинної біомаси агроекосистем для виробництва тепла Г. А. Голуб, В. О. Лук"янець, С. В. Субота [та ін.] С Приведены основные направления усовершенствования технологических процессов и оборудования для 538
3577 Перспективи комбінованих методів переробки олійних культур В. М. Бандура С У статті досліджується механізм та кінетика процесу екстрагування цільових компонентів (олії) з шрот 581
3576 Обґрунтування промислової реалізації етанолізу рослинних олій при отриманні біодизелю С. Л. Ющенко, Г. С. Столяренко, С. П. Орлов [та ін.] С Приведены результаты лабораторных исследований процесса трансэстерификации растительных масел 699
3575 Фізичні основи енергозбереження в курсі фізики для студентів технологічних спеціальностей Ю. Л. Хом"яківський С В статье рассматриваются возможности и эффективность дополнения классического курса физики, который 736
3574 Удосконалення процесу виробництва біогаз Л. В. Фіалковська, В. В. Кольчак С У статті наведені дані дослідження і розгляд проблем у виробництві біогазу. Розроблена машина для 497
3573 Розробка охолоджувального комплексу на основі екологічно безпечних робочих тіл О. С. Тітлов, С. М. Петушенко, С. М. Кудашев С Приведены результаты анализа термодинамических циклов парокомпрессионных на экологически безопасных 610
3572 Методика техніко-економічного розрахунку самоокупності ферми для утримання великої рогатої худоби при замкнутій системі виробництва Л. В. Польовий, О. С. Яремчук, Р. Л. Варпіховський С Проведен расчет планирования животноводческой фермы при самоокупаемыесистеме производства животновод 1786
3571 Дослідження впливу ЕМ-технологій на процеси вирощування зернових культур І. П. Паламарчук, І. І. Паламарчук, І. І. Драчишин, І. А. Деревенько С В статье исследуется влияние ЕМ-технологий на процессы выращивания зерновых культур. 722
3570 Перспективи використання біомаси для отримання теплової енергії в Україні М. М. Мирошник, Я. І. Засядько С Представлено оценку ресурсного и энергетического потенциала биомассы Украины. На основании 1158
3569 Впровадження ультразвукової кавітаційної обробки в процесах переробки целюлозовмісної сировини О. Ф. Луговський, А. В. Мовчанюк, О. О. Семінський С В статье приведен анализ технологических процессов, используемых при производстве жидкого б 655
3568 Відділення сирної пилюки від сироватки як шлях економії сировини і підвищення екологічної безпеки О. І. Кравець, М. М. Шинкарик С В статье рассмотрены методы переработки сыворотки. Исследовано содержание белковой пыли в 999
3567 Експрес – метод визначення потреби в техніці та адаптування машин до сучасних технологій А. Д. Гарькавий, Д. Г. Кондратюк С 1056
3566 Оцінка кавітаційного подрібнення рослинної сировини на прикладі шовковиці білої і чорної Т. М. Вітенько, Т. В. Зарецька С Представлены результаты экспериментальных исследований обработки растительного сырья в кавита 529
3565 Седиментаційний аналіз перемішування полідисперсного субстрату в біогазовій установці вертикальною пропелерною мішалкою Г. С. Ратушняк, І. В. Коц, К. В. Анохіна С В статье в результате седиментационного анализа полидисперсного субстрату исследовано влияние физиче 534
3564 Синтез природо- і енергозбережних систем вироблення енергоносіїв із органічних відходів С. Й. Ткаченко, Д. В. Степанов, А. О. Юзюк [та ін.] С 690
3563 Розробка нового типу побутових приладів Л. М. Тележенко, А. С. Тітлов, С. В. Вольневич, Ю. О. Козонова С В комбинированных бытовых холодильных абсорбційних приборах теплота,которая выделяется при реализаци 513
3562 Особливості обробітку ґрунтів активним робочим органом та зв"язані з цим можливості впровадження в виробництво нових ґрунтообробних технологій О. А. Стрельчук, О. А. Андрєєв, О. В. Арсенюк С Приведены результаты анализа влияния активного рабочего органа с вертикальным ротором на г 542
3561 Розробка технологій та виробництво альтернативних видів моторного пального – шлях до модернізації та сталого розвитку галузі Я. П. Подгурський, Б. Ф. Кочірко, Й. А Любінін С В статье освещается ситуация, сложившаяся на отечественном рынке альтернативных видов мотор 544
3560 Перспективи використання продуктів біогазових технологій М. В. Любін, О. А Токарчук С В статье сделан акцент на том, что в процессе переработки органических отходов в биогазо 1006
3559 Установка для утилізації медичних відходів з відбором тепла та охолодження Р. Д. Іскович-Лотоцький, Я. В. Іванчук, В. І. Повстенюк [та ін.] С Предложена установка для утилизации медицинских отходов с системами отбора тепла отработанн 627
3558 Оптимизация процесса тепломассобмена дисперсного материала в потоке теплоносителя Е. В. Золотовская, Н. В. Слипченко, Е. Н. Сайко С У статті представлена технологія отримання паливного газу з відходів рослинної біомаси шлях 542
3557 Обґрунтування адаптивного процесу і параметрів реактора для одержання метилових ефірів рослинних олій В. О. Дубровін, С. В. Драгнєв С Обоснованы пути повышения эффективности этерификации растительных масел за счет установления 571
3556 Отримання якісних добрив в процесі метанового зброджування органічних відходів А. О. Дозорець, Ю. Ю. Конута С Рассмотрен процесс получения качественных органических удобрений при переработке органических отходо 739
3555 Особливості біотехнологічного процесу виробництва субстрату для вирощування гливи Г. А. Голуб, О. М. Гайденко, О. І. Кепко С Разработан технологический процесс производства соломистого субстрата для выращивания вешенки методо 707
3554 Вітроенергетична установка із поворотними вітрилами П. В. Гель, Ю. О. Дмитрієв, І. В. Коц С Запропонована конструкція вертикально-осьової вітроенергетичної установки із поворотними вітри 545
3553 Шляхи зниження собівартості дизельного біопалива за рахунок утилізації гліцеринового осаду Д. М. Бурдейний С Рассмотрены методы снижения себестоимости производства дизельного биотоплива в условиях сел 395
3552 Вплив динаміки машино-тракторних агрегатів на їх функціональну стабільність М. П. Артьомов С В статье, рассмотрены тягово-энергетические показатели работы мобильных энергетических агрега 602
3551 Вплив біопалива на діагностичні параметри дизельних двигунів В. Ф. Анасімов, В. І. Яцковський, В. Б. Рябошапка С 561
3550 Термічна і біотехнологічна нестабільність в реакторі анаеробної переробки відходів С. Є. Ткаченко, В. І. Риндюк, Н. В. Пішеніна [та ін.] С Розглянуто проблему термічної та біотехнологічної стабілізації в реакторах біогазової устано 726
3549 Утворення та гідродинаміка дисперсної фази в масообмінному ступені колонного роторного апарата О. О. Твердохліб, Є. В. Штефан, О. О. Серьогін С Описаны отрасли использования и принцип действия роторного массообменного аппарата колонного типа. 591
3548 Тверде біопаливо в теплозабезпеченні села І. В. Свистунова, В. О. Глотова, А. В. Філатова С Рассмотрены вопросы эффективного использования твердой биологической массы для теплоснабжения 895
3547 Температурний режим УВЧ опромінення, як фактор впливу на схожість насіння пшениці О. М. Петровський, С. І. Волков, В. М. Калініченко С На основе предыдущих публикаций, а также теоретических иэкспериментальных исследований показан позит 603
3546 Перспективи застосування на морських суднах абсорбційних холодильних агрегатів (АХА) А. І. Кохановський, Г. М. Редунов, О. С. Тітлов С Обсуждаются вопросы применения на судах тепловикористовуючих абсорбційних холодильных агрегато 672
3545 Перспективы применения абсорбционных водоаммиачных холодильных машин в системах получения воды из атмосферного воздуха И. Н. Ищенко, А. С. Титлов, А. Н. Краснопольский С Проведений аналіз існуючих систем отримання води з атмосферного повітря. Показані перспек 648
3544 Деревина – самий дешевий вид палива М. Ф. Друкований, Ю. Л. Максименко С Рассмотрены типы отопительных котлов применяемые в Украине и различные типы топлива. При 735
3543 Проблеми техніко-технологічного забезпечення енергетичної автономності агроекосистем Г. А. Голуб С Приведены научно-технические и экономические проблемы, которые касаются производства и использования 626
3542 Біосинтетичні матеріали із технічних олій в контекст і екобезпечних технологій одержання і використання К. В. Бондаренко, С. В. Бойченко, В. І. Кириченко С Розглядаються концептуальні підходи до вирішення проблеми переробки технічних олій (ТО) в проміжні і 594
3541 Рассмотрение процесса замеса теста в шнековых макаронных прессах Л. Н. Антропова, Н. А. Миронова С У статті представлено теоретичне розглядання процесу замісу тіста на основі огляду літерат 683
3540 Вибір математичної моделі для опису руху сипучих матеріалів А. М. Аблогін С Сыпучие материалы широко используются в химической, фармацевтической, пищевой промышленности, 678
3539 Аналіз математичної моделі вібровідцентрового змішувача для виготовлення сухих молочних сумішей І. П. Паламарчук, В. П. Янович, Ю. А. Полєвода, В. В. Брянський С На основе теоретических исследований динамической модели виброцентробежного смесителя обоснова 488
3538 Проблеми формування культури усного і писемного ділового мовлення студентів вищого аграрного закладу освіти В. А. Тимкова С В статье рассмотрено необходимость формирования специальной деловой речи, которая должна ст 706
3537 Зносостійкість бурякорізальних ножів у цукровому виробництві В. І. Савуляк, В. В. Савуляк, Т. І. Молодецька С В работе представлены результаты исследования износа свеклорезальных ножей в процессе работы на сах 611
3536 Математична обробка експериментальних досліджень сушіння насіннєвого ріпаку методом багатофакторного експерименту В. М. Пазюк, Ю. Ф. Снєжкін, В. П. Янович С В статье приведенные результаты математической обработки результатов экспериментальных исслед 747
3535 Биоэнергетический комплекс по обеззараживанию отходов сельского хозяйства с получением биогаза и высококачественных органических удобрений С. А. Кравченко С Рассмотрены вопросы создания биоэнергетического комплекса пообеззараживанию отходов сельского 385
3534 Насіння-початок і основа агротехнологій І. Г. Грабар, Д. А. Дерев"янко, С. М. Герук С В статье рассматривается влияние агротехнологий на высокие семенныекондиции пшеницы и других зерновы 591
3533 Підвищення надійності гідроциліндрів машин технологічними методами Р. В. Будяк С Исполнительным органом гидросистемы машин наиболее служит один или несколько силовых или ма 488
3532 Ветеринарно-профілактичні і технологічні міроприємства в сухостійний період Л. В. Фіалковська С В статье приведенные даные исследование зоотехнических и ветеринарно-профилактических мероприя 517
3531 Моделювання процесів потокового віброударного фільтрування вологих дисперсних матеріалів І. В. Севастьянов, Р. Д. Іскович-Лотоцький, В. С. Любін С В статье разрабатываются динамические и математические модели процессов и оборудования с ги 560
3530 Сучасний стан механізації вивантаження консервованих кормів В. С. Руткевич С Рассматривается проблема повышения эффективности процесса и технических средств выемки консе 732
3529 Напружено-деформований стан та деформуємість заготовок при поперечному видавлюванні з протитиском К. І. Коцюбівська, Ю. А. Бурєнніков, І. О. Сивак С Выполнены исследования напряжённо-деформированого состояния и деформируемости заготовок при радиальн 521
3528 Перспективи використання генерованого газового палива для тракторних двигунів. Б. В. Ємець, О. С. Поліщук, Т. В. Ємець, В. П. Янович С Рассматриваются перспективы создания, определение показателей работы и основных размеров газо 455
3527 Вплив кількісно-якісного обліку на втрати зерна та його якісні показники при переміщенні і зберіганні І. Г. Грабар, Д. А. Дерев"янко, С. М. Герук С В статье приведен анализ и обобщение данных, что травмирование и потери вцелом зерна и 408
3524 Використання відновлювальних джерел енергії в аграрному виробництві А. Д. Гарькавий, П. Г. Завальнюк С Приведено результаты экспериментальных исследований полимерного гелиоколектора с использован 535
3523 Алгоритми кінематичного і силового аналізу важільних механізмів з гідропривoдом М. М. Вірник, О. В. Солона С Рассмотрены алгоритмы кинематического и силового анализа рычажных механизмов с гидроприводом 1033
3522 Теплообмен между поверхностью деформируемого металла и окружающей средой С. А. Скрябин, И. А. Гунько, И. А. Бубновская С У статті описані вимоги до нагріву заготовок, які забезпечують мінімальну хімічну взаємод 600
3521 Дослідження з визначення технологічних параметрів вальцювання заготовок із алюмінієвих сплавів в умовах ізотермічного і наближених до нього деформування Л. В. Швець С В статье отмечена актуальность разработки и внедрения малоотходных технологических процессов штампов 550
3520 Удосконалення обладнання для виробництва майонезу Л. В. Фіалковська С У статті наведені дані дослідження і розгляд технології виробництва майонезу. Розроблена пе 2738
3519 Регенерація глауконіту для повторного використання в очищенні сортівок Н. А. Ткачук, Л. М. Мельник С Исследована способность глауконита восстанавливать свои адсорбционные свойства для очистки со 444
3518 Пристрій для електричного очищення відпрацьованих газів двигуна внутрішнього згоряння О. М. Зубченко, А. О. Покусаєва, П. О. Фоменко, О. Д. Коваль С В данном статье представлен способ очищения отработанных газов двигателя внутреннего сгоранияоснован 547
3517 Оценка деформируемости заготовок с использованием различных критериев разрушения О. В. Нахайчук С У роботі дані рекомендації по вибору критеріїв руйнування для розрахунку використаного ре 518
3516 Моделювання техніко - економічних багатоетапних процесів в прийнятті управлінських рішень аграрного ВНЗ В. М. Лисогор С Предложенный подход по теоретическим и методическим вопросам моделирования экономических мно 548
3515 Дослідження кінетики екстрагування при переробці рослинної сировини в біопаливо при дії електромагнітного поля В. М. Бандура, Ю. В. Кугай С Определение кинетики процесса экстрагирования при переработке растительного масла в биотопли 863
3514 Ветеринарно-санітарні міроприємства при утриманні новонароджених телят на відкритих майданчиках в індивідуальних будиночках В. В. Кольчак, Л. В. Фіалковська, І. В. Березовський, А. В. Кольчак С В статье приведены ветеринарно-санитарные мероприятия при содержании новорожденных телят на открыты 620
3513 Прилад контролю зміни хімічного складу і температури навколишнього середовища О. М. Зубченко, І. Л. Трофімов, В. Г. Кацалап, О. Д. Коваль С Разработан прибор контроля изменения химического состава и температуры внешней среды, с по 557
3512 Особливості експлуатації рулонних прес-підбирачів при роботі з сіном підвищеної вологості В. П. Жуков, А. В. Спірін, С. І. Кормановський С В серии полевых технологических опытов представлены основные результаты сравнительной оценки эксплуа 613
3511 Експериментальні дослідження маси налиплого грунту на бічній поверхні тіла коренеплоду Н. Дубчак, В. Барановський, М. Паньків, А. Спірін С Изложены результаты анализа экспериментальных исследований массы налипшей почвы на боковой поверхнос 537
3510 Определение параметров моделей, формирующих паспорт материалов в процесах обработки давлением. Е. В. Солоная, И. А. Деревенько, В. А. Федотов, В. Е. Перлов С Розглядаються методики експериментального визначення механічних характеристик матеріалів, приз 532
3509 Исследование сопротивления деформации при вальцовке заготовок С. А. Скрябін, І. В. Гунько, Д. С. Чайка, І. А. Бубновська С У статті описана методика проведення дослідження з визначення опору деформації методом баз 718
3508 Конструкційні особливості подрібнювальних пристроїв зарубіжних підбирачів CLAAS ТА KRONE О. В. Холодюк С Приведены результаты анализа особенностей конструкций измельчающих устройств подборщиков стеблевой м 568
3507 Повышение эксплуатационных характеристик диэлектрических гсм электромагнитным способом обработки В. В. Бурыкин, И. В. Трофимов, А. Д. Коваль С На основі експериментально встановлених закономірностей впливу електростатичного і електромагн 529
3506 Використання наноалмазів в змащувальних матеріалах з метою підвищення довговічності і надійності різних машин і механізмів О. В. Солона, Ю. М. Лобань С В статье предоставлен один из способов повышения качества смазочных материалов путем добавления в ни 637
3505 Дослідження шліцьових з"єднань і пристроїв осьового переміщення В. І. Музичук, В. В. Печенюк, Я. В. Порик С Представлена методика расчета напряжения на шлицевые соединения,определения срока службы при разных 837
3504 Концепції побудови моделей навчання інформаційних технічних систем аграрного сектору В. М. Лисогор С Выполнен анализ источников энтропийных и информацийных моделей системобучения. Предложены концепции 597
3503 Елементи автоматизованих інформаційних систем для проектування машин переробних та харчових виробництв С. І. Кормановський, О. В. Перфилов, С. А. Спірін С В работе рассматриваются способы определения объема и площади боковой поверхности произвольн 600
3502 Розробка серповидної стойки асиметричного чизел В. І. Корабельський, А. В. Спірін, І. М. Ковальова С Описаны рабочие органы почвообрабатывающих машин для безотвальной обработки почвы, а также принцип 585
3501 Дослідження зневоднення рідин у сильному електричному полі О. М. Зубченко, А. П. Жук, Л. І. Павлюк, О. Д. Коваль С В данной работе представленная схема устройства для очистки органических жидкостей под дей 547
3500 Обгрунтування основних параметрів комбінованого однодискового копача коренеплодів Г. Герасимчук, В. Барановський, М. Паньків, І. Кравченко С Изложены результаты теоретического анализа технологического процесса выкапывания кормовой све 474
3499 Твердость и пластичность термопластов, применяемых в стоматологии В. А. Огородников, Е. В. Солоная, И. А. Деревенько, А. С. Васильчук С Досліджено фізико-механічні властивості матеріалів, що застосовуються в стоматології, зокрема 615
3498 Математичне моделювання робочого процесу гідроімпульсного привода просочувального агрегату І. В. Коц, Н. П. Бадьора, І. М. Берник С Предложена конструкция оборудования для импульсной баротермической пропитки капиллярно-порист 558
3497 Умови експлуатації і основні причини виходу із ладу ріжучих елементів робочих органів сільськогосподарських машин В. М. Пришляк, В. М. Яропуд С Рассмотрены основные факторы, которые определяют вид изнашивания режущих элементов рабочих органов 560
3496 Влияние электропластического эффекта на диффузионные процессы в деформируемых металлах Д. С. Герцрикен, Л. А. Лопата, Ю. Л. Хомяковский, Е. Е. Кожевникова С Розглянуто перенесення речовини при електроконтакті пріпіанії 574
3495 Удосконалення обладнання для зберігання та сортування зернових культур Л. В. Фіалковська С В статье приведенные данные исследования и рассмотрение важнейших проблем при хранении и 633
3494 Учет потерь кинетической энергии при столкновении автомобилей в зависимости от угла контакта В. П. Байков, В. А. Огородников, П. А. Ульянич С Розглядається алгоритм розрахунку втрат кінетичної енергії при зіткненні транспортних засобів в резу 576
3493 Доцільність використання механізованого інструменту для виконання розбирально-складальних робіт нарізних з"єднань М. В. Любін С В статье наведены результаты исследований целесообразности применения механического инструмент 574
3492 Обґрунтування параметрів польоту гички цукрових буряків при роботі гичковидалячого робочого органу з вертикальною віссю обертання І. Є. Кравченко, А. В. Крамар, П. В. Крамар, І. І. Юрченко С Получены математические модели характеризующие траекторию движения точковой массы ботвы посл 456
3491 Расчёт конфигурации бойков для проведения рациональной протяжки круглых поковок С. Б. Каргин, Б.С. Каргин, В. В. Кухарь, О. Е. Марков С Представлена методика розрахунку конфігурації вирізних і комбінованих бійників для раціонально 506
3490 Методи діагностування вібраційних машин О. В. Зелінська С Рассмотрены методы диагностирования вибрационных машин для повышения надежности технологическо 1778
3489 Дослідження параметрів процесу перемішування органічної маси в біогазовій установці з вертикальним пропелерним перемішувачем Г. С. Ратушняк, К. В. Анохіна, В. В. Джеджула С В статье обосновано целесообразность использования механического перемешивального приспособления в 576
3488 Тенденції розвитку машин для вирощування картоплі С. М. Грушевский, М. М. Борис С В статье приведены тенденции развития машин для выращивания картофеля на основе материалов посещение 473
3487 Експериментальні дослідження співудару коренеплодів з гвинтовим конвеєром Н. Дубчак, В. Онищенко, В. Барановський С Приведена методика проведения и результаты экспериментальных исследований повреждения корнепл 518
3486 Проблемні аспекти класифікації контролю Подолянчук О.А. Тд Проаналізовано класифікаційні ознаки контролю та розкрито їх сутність. Запропоновано власну думку що 467
3485 Класифікація контролю за організаційними формами та видами Подолянчук О.А. С Проаналізовано класифікаційні ознаки контролю та розкрито їх сутність. Запропоновано власну думку що 476
3484 Дослідження якості сокоочистки у цукровому виробництві М. М. Чернявський С Определение зависимости оптимального значения рН от текущей температуры в технологических а 1683
3483 Особливості конструкцій подрібнювальних пристроїв підбирачів POTTINGER О. В. Холодюк С Приведены результаты анализа особенностей конструкций измельчяющих устройств подборщиков стеблевой м 626
3482 Фізіологічні та ветеринарно-санітарні правила проведення отелів у корів В. В. Кольчак, В. В. Фіалковська, А. В. Кольчак С В статье приведены правила проведения отелив у коров, данные по структуре и оснастке родильного цех 818
3481 Створення нових технологічних процесів з використанням прогресивних методів обробки деталей О. В. Нахайчук, В. І. Музичук С Представлен подход к расчёту граничных деформаций, учитывающий влияние различных инвариантов тензор 458
3480 Уточнение задачи определения смещенного объема при профилировании заготовок осадкой радиусными плитами В. В. Кухарь С Основна складність полягає у розрахунках об"єму, який розміщений між контактною поверхнею 617
3479 Дослідження спрацювання леза культиваторної лаппри наявності елементів локального зміцнення А. С. Кобець, А. М. Пугач С В работе аналитически исследовано закономерности параметров сноса лезвия стрельчатой лапы в зависимо 722
3478 Результати дослідження конструкцій машин для поливу та зрошування сільськогосподарських культур А. В. Рудь, В. І. Дуганець С В статье рассмотрен вопрос современного состояния существующих оросительных систем. Сделан ан 558
3477 Технології використання льону олійного на енергетичні цілі В. Ф. Дідух, І. В. Тараймович, І. М. Дударєв С В статье рассмотрен процесс получения и использование топливных брикетов и пеллет изо ль 1047
3476 Вплив вологості зерна при збиранні та післязбиральній очистці зернового вороху озимого жита на його травмування і насіннєві якості Д. А. Дерев"янко С В статье приведен анализ и обобщение данных, согласно проведенных опытов, влияния влажности зерна пр 558
3475 Правильність прийняття рішень при випробуваннях зернових комбайнів, іншої техніки і новітніх технологій у сільськогосподарському виробництві при застосуванні розрахункових моделей для мінімального травмування зерна І. Г. Грабар, Д. А. Дерев"янко, С. М. Герук С В статье рассмотрена возможность применения расчетных моделей при испытаниях зерновых комбайн 578
3474 Дослідження секундних подач домішок вороху коренеплодів комбінованим однодисковим копачем Г. Герасимчук, В. Барановський, І. Кравченко С В статье приведены теоретические зависимости, которые характеризуют изменение секундных пода 529
3473 Аналіз методів підвищення зносостійкості і довговічності робочих органів бурякозбиральної техніки Л. П. Середа, І. А. Бабин, В. Я. Николайчук С Рассмотрены основные способы повышения износостойкости рабочих органов свеклоуборочных машин. 650
3472 Оцінка альтернативних можливостей інвестування виробництва біопалива в аграрно-промислових формуваннях цукробурякового підкомплексу Л. Смолій, І. Борейко С Проведена сравнительная оценка эффективности альтернативных вариантов переработки корнеплодов. 524
3471 Розвиток біоенергетики як запорука енергетичної безпеки України С. А. Сегеда, І. С. Воронецька, Л. М. Пронько С Рассмотрен вопрос развития производства биотоплива в мире и Украине. 427
3470 Основні проблеми управління розвитком соціально-економічних систем у Вінницькій області В. Ю. Пугач, С. В. Пугач С Поставлено питання розвитку соціально-економічних систем в регіоні, аналіз концепцій роз 434
3469 Виробництво біопалива: між продовольчою та енергетичною безпекою О. О. Прутська С 419
3468 Розвиток методів обліку витрат відповідно до вимог управління виробництвом біопалива Н. Л. Правдюк, Я.П. Іщенко С В статье рассматривается развитие методов учета расходов во взаимосвязи с изменением пот 547
3467 Правове забезпечення екологічної безпеки у сфері виробництва та споживання біопалива Т. К. Оверковська С Статья посвящена некоторым аспектам правового обеспечения эколо- гической безопасности в обла 459
3466 Гармонізація податкового законодавства України в сфері виробництва та використання біопалива з правом ЄС Т. О. Мулик С Рассмотрены вопросы гармонизации налогового законодательства с правом ЕС в сфере производства 563
3465 Нормативно-правове регулювання біопалива в Україні О. Ф. Мельничук С 639
3464 Проблеми ціноутворення на аграрному ринку України А. Г. Мазур, С. В. Козловський, Г. О. Пчелянська С У даній статті проведено теоретичне та методологічне дослідження проблем ціноутворення на 443
3463 Біопаливо України: законодавче та фінансове забезпечення досліджень і впроваджень В. М. Лисогор С 578
3462 Формування біоенергетичного потенціалу України у контексті проблем глобалізації й продовольчої безпеки П. Т. Саблук С 518
3460 Розвиток мотиваційних механізмів виробництва біологічних видів палива С. Я. Ковальчук С 422
3459 Сучасні тенденції та проблеми розвитку біоенергетики в Україні А. М. Зелінська С Изложены правовые, социально-экономические и экологические основы развития отрасли биоэнерг 405
3458 Інвестиційне забезпечення інновацій в альтернативній енергетиці аграрного сектору України Ю. В. Довгань С Изложены правовые, социально-экономические и экологические основы развития отрасли биоэнерг 426
3457 Виробництво біопалива – важливий чинник покращення фінансових результатів підприємства Л. В. Гуцаленко С 415
3456 Маркетингова концепція розвитку біопаливного виробництва в Україні І. С. Воронецька, С. А. Сегеда, О. О. Кравчук С Рассмотрена маркетинговая концепция развития биотопливного производства в Украине, осуществ 510
3454 Міждисциплінарний підхід до формування екологічної свідомості та енергетичної культури студентів-аграріїв Ю. Л. Хом"яковський, О. Ю. Білик С 508
3453 Економічна ефективність виробництва і переробки ріпаку у Вінницькій області Н. Ю. Фіщук, Я. В. Гонтарук С В статті розкрито історію розвитку виробництва біопалива та найсучасніші технології переробки ріп 536
3452 Вплив вартості ріпаку на собівартість біопалива В. Ю. Фабіянська С 500
3451 Соціально-економічні аспекти розвитку виробництва та використання біопалива в Україні Т. І. Чорнопищук С Розвиток виробництва та використання біопалива в Україні як альтернативного джерела енергі 462
3450 Грядущая смена земледельческих технологий М. А. Черныш С В статье приведены материалы по влиянию препарата "Сизам" на урожайность та содержание мас 380
3449 Влияние новых экологически чистых биологических веществ на санацию почв и качество продуктивности растениеводства М. А. Черныш С Дана общая характеристика биологического препарату "Сизам", его влияние на санацию почв и пр 396
3448 Біопаливо – об"єкт екологічного аудиту В. А. Фостолович, В. П. Бралатан, О. Д. Шевчук С Вирішенню питання економічної нестабільності та енергетичного дефіциту в країні сприяє впровадж 453
3447 Соціально-економічні аспекти розвитку ринку біопалива в Україні Л. І. Курило С Обґрунтовано необхідність розвитку ринку біопалива для задоволення потреб аграрної сфери 537
3446 Інформатика. Програма навчальної практики для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Тп Програма навчальної практики з дисципліни «Інформатика» містить рекомендації з проходження навчально 502
3444 Інформатика. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни бакалаврами 1 курсу напряму підготовки 6.030 Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Тп Тимчасова навчальна програма дисципліни «Інформатика» містить структуру 1 курсу по всіх видах робіт 444
3443 Природоохоронні аспекти діяльності, інвестиційна політика,проектування, фінансування та управління в галузі альтернативних видів енергії компанії AUFWIND SCHMACK GMBH NEUE ENERGIEN (М. Регенсбург, Баварія, Німеччина ) Г. І. Кравчук, О. О. Кравчук, Ю. А. Кравчук С Наведено результати досліджень в області охорони природи, інвести- ційної політики, проект 478
3442 Біопаливо як потенціал економічного зростання Вінницького регіону С. В. Коляденко, І. П. Арапова, С. М. Арапов С Важным этапом дальнейшего развития биотопливной отрасли будет создание ее математической модели 410
3441 Вплив соціально-економічних та екологічних факторів на розвиток територіальних АПК С. В. Коляденко С Производство и использование сельськохозяйственного сырья в наше время необходимо ориентироват 400
3440 Бізнес-планування вирощування насіннєвої кукурудзи на біоетанол Ю. І. Козачок С Проаналізовано основні культури для виробництва біоетанолу. Розглянуто основні розділи біз 731
3439 Економічна оцінка енергетичної продуктивності сільськогосподарських культур С. Г. Кафлевська, О. Ф. Томчук, О. П. Красняк С Досліджено валову енергетичну продуктивність різних сільськогоспо- дарських культур. Виявлен 479
3437 Web-програмування. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.050100 – «Економічна кібернетика» Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Тп Програма з дисципліни «Web-програмування» містить структуру курсу по всіх видах робіт (лекції, лабор 2970
3436 Web-програмування. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт бакалаврами напряму 6.050100– «Економічна кібернетика» Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О. Мв Призначені для використання бакалаврами напряму 6.050100– «Економічна кібернетика». 10576
3435 Введення до навчального процесу дисципліни "Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України" і її вплив на підготовку фахівців агропромислового виробництва Г. М. Калетнік, В. М. Пришляк С Обосновано актуальность изучения в высших аграрных учебных заведениях основ производства и по 600
3434 Електромагнітне забруднення навколишнього середовища Вінницького регіону М. А. Дзюмак, Ю. М. Шкатула С У статті наведений стан забруднення навколишнього середовища Вінниць- кого регіону елекромагні 519
3433 Розвиток ринку біопалива - як фактор економічного зростання села В. О. Денисюк, І. В. Іонаш, Н. П. Юрчук С Висвітлено основні джерела розвитку ринку біопалива в сільському господарстві та їх вплив на розвито 470
3432 Методичні вказівки з виконання програми виробничої практики для студентів агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" спеціальність 6.090101 - "Агрономія" Петриченко В.Ф., Барвінченко В.І., Материнський П.В., Панасюк Я.Я., Свитко С.М. Мв Викладено програму проходження виробничої технологічної практики студентами агрономічного факульте 45
3431 Аналіз стану якості питної води у колодязях м. Вінниці та Вінницької області В. Г. Петрук, Ю. А. Гайдей, О. С. Вовк С Анотація. Проблема якісного водозабезпечення є актуальною, особливо для сільської місцевості, оскіль 1768
3430 Антропогенний вплив на земельні ресурси та практичні заходи його запобіганню С. Є. Амонс С Розглянуто та проаналізовано стан, а також використання земельних ресурсів Вінницької області; дослі 4158
3429 Виховання студентської молоді в напрямку екологічної освіти та енергетичної безпеки Ю. М. Шкатула С Екологічна освіта та енергетична безпека – одні з головних важелів збалансованого розвитку, інструме 676
3428 Питома активність 137CS у дикорослих лікарських рослинах Житомирського Полісся В. В. Мойсієнко С На основі експедиційних обстежень природних фітоценозів Житомирського Полісся встановлено особливост 698
3427 Екотехнологічні методи зниження рівня шуму антропогенного походження у м. Вінниця М. А. Дзюмак С У статті наведені результати дослідження рівня шуму антропогенного погодження, який створює транспор 857
3426 Агроекологічний моніторинг - основа забезпечення збалансованого розвитку агросфери Вінниччини Г. О. Білявський, Н. О. Верестун С На основі опрацьованих інформаційних джерел проведено аналіз понять екологічний та агроекологічний м 3772
3425 Вивчення впливу гербіцидів на забур"яненість та урожайність озимого ріпаку Н. В. Пінчук, С. Є. Окрушко, Т. О. Буткалюк [та ін.] С Наведена порівняльна характеристика впливу гербіцидів на регулювання чисельності бур"янів у посівах 1082
3424 Особливості культивування гливи звичайної на солом"яних субстратах С. А. Вдовенко С Рассматриваются особенности культивирования двух штаммов вешенки обыкновенной на субстратах с пшени 1122
3423 Баланс гумусу в чорноземі опідзелоному Правобережного Лісостепу за тривалого (45 років) застосування добрив у польовій сівозміні Г. М. Господаренко, О. М. Трус С Подано результати вивчення впливу тривалого (45 років) застосування добрив на запаси і баланс гумусу 1037
3422 Формування кормової продуктивності конюшини лучної залежно від норм висіву покривної культури, обробітку грунту та удобрення С. В. Стоцька С Викладено результати досліджень щодо вивчення кормової продуктивності конюшини лучної на зелений кор 784
3421 Продуктивність укісного бобово-злакового травостою залежно від джерел живлення багаторічних трав В. М. Степаненко С Наведені результати трирічних досліджень по створенню укісних бобово-злакових травостоїв та шляхи пі 679
3420 Ефективність застосування нового рідкого добрива Вітазим в сучасних технологіях вирощування озимої пшениці В. В. Плетніков, О. В. Корнійчук, О. О. Чернелівська, В. Г. Гильчук С Представлено результати досліджень з ефективності застосування нового рідкого добрива Вітазим в техн 739
3419 Накопичення та перерозподіл вуглеводів і азотовмісних сполук між органами рослин соняшника в онтогенезі за дії хлормекватхлориду Т. І. Рогач, В. Г. Кур"ята С Встановлено, що внаслідок застосування хлормекватхлориду у рослин соняшника відбувалося зменшення вм 732
3418 Вплив хлормекватхлориду на продуктивність та якість продукції озимого ріпаку В. В. Рогач С Показано, що обробка рослин ріпаку ретардантом хлормекватхлоридом призводила до зростання кількості 788
3417 Вплив концентрації на ефективність виробництва зернофуражних культур в сільськогосподарських підприємствах зони Степу України Є. А. Коваленко С В статье изложено влияние концентрации на эффективность производства зернофуражных культур в сельск 473
3416 Біоенергетична ефективність застосування поліміксобактерину при вирощуванні цукрових буряків для виробництва біоетанолу А. П. Маслоїд С Вивчено біоенергетичну ефективність застосування поліміксобактерину при вирощуванні цукрових буряків 641
3415 Особливості виробництва біопалива з редьки олійної Я. Г. Цицюра, Т. В. Цицюра С Розглянуто цінність редьки олійної та перспективи її вирощування з позиції використання для виробниц 667
3414 Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від густоти стояння для виробництва біоетанолу В. О. Азуркін, І. С. Поліщук, В. А. Мазур С Розглянуто цінність редьки олійної та перспективи її вирощування з позиції використання для виробниц 1031
3413 Виробництво та використання насіння соняшнику для виробництва біодизеля І. С. Поліщук, М. І. Поліщук, В. А. Шинкарук С 1412
3412 Гірчиця біла – джерело отримання біодизеля на Вінниччині І. С. Поліщук, О. В. Климчук, М. І. Поліщук С Вивчено ефективність підживлення посіву гірчиці білої аміачною селітрою. Встановлено вплив азотних п 1291
3411 Перспективи вирощування та використання кукурудзи для отримання біопалива В. Д. Паламарчук, О. Д. Паламарчук С В статті приводяться особливості використання та вирощування кукурудзи. Охарактерирозвані основні пр 618
3410 Картопля - високоене