The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 4175
Title: Облік і аудит. Робочий зошит для виконання практичних завдань для студентів галузі знань – 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки – 6.030601 «Менеджмент»
Authors: Новодворська В.В., Коваль О.В., Бурко К.В.
Keywords:
Date of publication: 2012-02-22 09:18:57
Last changes: 2012-02-22 09:18:57
Year of publication: 2011
Summary: Робочий зошит для виконання практичних завдань для студентів галузі знань –
0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки – 6.030601
«Менеджмент» складений відповідно до освітньо-професійної програми для
освітньо-кваліфікаційного рівня – «Бакалавр» галузі знань – 0306 «Менеджмент
і адміністрування», напряму підготовки – 6.030601 «Менеджмент» та
методичних рекомендацій щодо підготовки до видання навчально-методичної,
наукової та довідкової літератури ВНАУ
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/4175.pdf
Publication type: Робочі зошити
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Гуцол В.В.
File : 4175.pdf Size : 809568 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska