The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 3668
Title: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Рослинництво”, для студентів спеціальності 6.090101 “Агрономія”
Authors: Поліщук І.С., Мазур В.А., Шинкарук В.А., Поліщук М.І.
Keywords:
Date of publication: 2011-10-31 09:32:29
Last changes: 2011-10-31 09:32:29
Year of publication: 2011
Summary: Курсовий проект є одним із видів самостійної роботи студентів навчально –
дослідницького, творчого чи проектно – конструкторського характеру.
Курсовий проект має на меті закріплення, поглиблення і узагальнення знань,
одержаних студентами за час вивчення конкретної навчальної дисципліни, а також вдосконалення навичок роботи з навчальною і науковою літературою,
лабораторним обладнанням та сучасними інформаційними засобами, формує
вміння застосувати їх при вирішенні конкретного фахового завдання.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/3668.pdf
Publication type: Курсовий проект
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Гуцол В.В.
File : 3668.pdf Size : 502547 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska