The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 3086
Title: Економічний аналіз. робочий зошит І модуль
Authors: Материнська О.А.
Keywords: економічний аналіз
Date of publication: 2011-03-22 10:17:51
Last changes: 2011-03-22 10:17:51
Year of publication: 2011
Summary: Методичні вказівки містять рекомендації по виконанню студентами практичних завдань в розрізі кожної теми, передбаченої програмою курсу «Економічний аналіз». У кожній темі наводиться мета, відповіді на питання, завдання для самоконтролю, тести до теми або розв’язок конкретної практичної ситуації. Орієнтовний список рекомендованої літератури дає теоретичну базу для аналізу. Методичні рекомендації включають в себе словник основних термінів дисципліни, який має містити їх тлумачення
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/3086.pdf
Publication type: Робочі зошити
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Материнська Ольга Андріївна
File : 3086.pdf Size : 449254 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska