The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 2902
Title: Міжнародне приватне право. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки напряму підготовки спеціалістів 7.050201 «Менеджмент» (спеціальність «Менеджмент ЗЕД»)
Authors: О.П Письменна, О.Ф. Мельничук
Keywords:
Date of publication: 2011-02-18 10:59:57
Last changes: 2011-02-18 11:43:34
Year of publication: 2011
Summary: «Міжнародне приватне право» спрямована на формування у студентів системного розуміння специфіки правового, зокрема, колізійного, регулювання ускладнених іноземним елементом відносин у різних сферах суспільного життя. Це передбачає як вивчення нормативно-правової бази(включаючи значну кількість міжнародних актів) у відповідних галузях приватних відносин, так і поступове опанування системою найбільш поширених формул прикріплення та сферою їх застосування у речових, договірних, недоговірних, сімейних, спадкових, трудових відносинах, відносинах інтелектуальної власності та
міжнародного комерційного арбітражу.
Метою викладання курсу є розкриття значення міжнародного приватного права
у належному правовому урегулюванні ситуації, коли відносини суб’єктів
приватного права пов’язані з одним або кількома правопорядками, іншими, ніж
український правопорядок.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/2902.pdf
Publication type: Тимчасові програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Гуцол В.В.
File : 2902.pdf Size : 680528 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska