The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 3446
Title: Інформатика. Програма навчальної практики для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика»
Authors: Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О.
Keywords: Інформатика, сворення web-сторінки, навчальна практика
Date of publication: 2011-09-06 12:17:42
Last changes: 2011-10-05 09:35:35
Year of publication: 2011
Summary: Програма навчальної практики з дисципліни «Інформатика» містить рекомендації з проходження навчальної практики та написання звіту. Завдання навчальної практики спрямовані на закріплення теоретичних знань на практиці та на допомогу студентам напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», що вивчають дисципліну
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/3446.pdf
Publication type: Тимчасові програми
Publication: Віддруковано у редакційно-видавничому відділі ВНАУ
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 3446.pdf Size : 484337 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska