The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7705
Title: Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу “Інформаційні технології та комп’ютеризація агротехнологій” для студентів спеціальності 6.090101 “Агрономія”
Authors: Колісник О.М.
Keywords:
Date of publication: 2011-02-23 08:10:23
Last changes: 2011-02-23 08:10:23
Year of publication: 2011
Summary: На сьогоднішній день технічний прогрес заповнив всі види діяльності людини. Не є винятком і сільське господарство, де за допомогою персональних комп’ютерів та пакетів сучасних програм розробляються і вдосконалюються існуючі технології. Одним із яскравих прикладів є використання точного землеробства. Робочий процес при цьому має такий вигляд: супутник збирає інформацію, програма проводить аналіз і видає кілька можливих варіантів. Сканується кожне конкретне поле, складаються картограми забезпеченості грунтів різними елементами, картограма урожайності, визначається найкращий маршрут руху агрегату. Інформація передається на приймач техніки, яка працює в полі, і автоматично регулює норму внесення добрив, засобів захисту рослин та інші процеси.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7705.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7705.pdf Size : 488703 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska