The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 3320
Title: Економіко-математичне моделювання Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 0501 «Економіка та підприємництво» спеціальності 6.050.106 “Облік та аудит” форма навчання: денна
Authors: к.е.н. , доцент Потапова Н.А., к.т.н., доцент Волонтир Л.О. асист. Леонтюк-Мельник О.В. асист. Гапчак Т.Г.
Keywords:
Date of publication: 2011-06-16 13:40:10
Last changes: 2011-06-16 13:40:10
Year of publication: 2011
Summary: Курс “Економіко-математичне моделювання” є одним із базових
дисциплін освіти спеціальності. На даному етапі економіст, який не володіє
методологією побудови економіко-математичних моделей, не може вважати
себе фахівцем у даній галузі. Метою курсу є формування системи знань з
методології та інструментарію побудови та використання різних типів
економіко-математичних моделей.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/3320.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Гуцол В.В.
File : 3320.pdf Size : 1052084 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska