The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 2909
Title: Адвокатура в Україні. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.090101 «Менеджмент» (спеціальність «Правознавство»)
Authors: О.П Письменна, А.П. Гель
Keywords:
Date of publication: 2011-02-18 12:26:42
Last changes: 2011-02-18 12:26:42
Year of publication: 2011
Summary: Програма курсу «Адвокатура в Україні» розроблена з метоюнайбільш
повного оволодіння студентами необхідним навчальним матеріалом.
При вивченні курсу дисципліни "Адвокатура України" особливу увагу
необхідно звернути на правову природу адвокатури, яка є єдиною недержавною
структурою в системі правоохоронних органів — це добровільне професійне
громадське об`єднання. Адвокат за своєю правовою природою — вільна професія,
звідси громадський характер цього правозахисного інституту.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/2909.pdf
Publication type: Тимчасові програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Гуцол В.В.
File : 2909.pdf Size : 535752 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska