The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 7704
Title: Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами 5-го курсу спеціальності 6.090101 “Агрономія” з курсу “Інформаційні технології та комп’ютеризація агротехнологій”. І модуль
Authors: Колісник О.М.
Keywords:
Date of publication: 2011-02-23 08:08:31
Last changes: 2011-02-23 08:08:31
Year of publication: 2011
Summary: На сьогоднішній день технічний прогрес заповнив всі види діяльності людини. Не є винятком і сільське господарство, де за допомогою персональних комп’ютерів та пакетів сучасних програм розробляються і вдосконалюються існуючі технології. Одним із яскравих прикладів є використання точного землеробства. При цьому робочий процес має такий вигляд: супутник збирає інформацію, сканує кожне конкретне поле, складає картограми забезпеченості грунтів різними елементами, картограму урожайності, розраховує найкращу траєкторію руху агрегату, програма проводить аналіз і видає кілька можливих варіантів. Ця інформація передається на приймач техніки, яка працює в полі, і програма автоматично регулює норму висіву, внесення добрив, засобів захисту рослин та інші процеси.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/7704.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 7704.pdf Size : 2066770 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska