The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 4152
Title: Інформатика. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки – 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня – «Бакалавр»
Authors: Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О.
Keywords:
Date of publication: 2012-02-22 08:29:35
Last changes: 2012-02-22 08:33:01
Year of publication: 2011
Summary: галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво»
напряму підготовки – 6.030502 «Економічна кібернетика»
освітньо-кваліфікаційного рівня – «Бакалавр» містять
структурно-модульну схему курсу, розбиття дисципліни на
модулі та розподіл балів за категоріями діяльності студента, 14
лабораторних робіт, вимоги до виконання та оформлення
лабораторних робіт, перелік питань для самостійної роботи та
список рекомендованої літератури.
Призначені для використання бакалаврами напряму
6.030502– «Економічна кібернетика».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/4152.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Гуцол В.В.
File : 4152.pdf Size : 3003419 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska