The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15844
Title: Організаційно-економічні аспекти розвитку галузі молочного скотарства у господарствах Вінницької області
Authors: Полеся В. М., Мельник В. Я., Недбалюк О. О., Томчук О. В.
Keywords: молочна промисловість, молочне скотарство, молокопродуктовий комплекс
Date of publication: 2018-05-05 10:14:54
Last changes: 2018-05-05 10:14:54
Year of publication: 2011
Summary: У монографії розглядаються теоретико-методологічні засади та проблеми організаційного і економічного характеру розвитку галузі молочного скотарства. Автори акцентують увагу на змісті, структурі та проблемах функціонування молокопродуктового комплексу, обґрунтуванні організаційно-економічного механізму забезпечення виробництва конкурентоспроможної продукції в галузі молочного скотарства. Книга адресована фахівцям, які займаються науковими та практичними проблемами організації робити галузі в регіоні, викладачам та студентам.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15844.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія. - Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2011. – 187 с. / Затв. до друку рішенням методичної ї ради ВНАУ (Протокол № 7 від 23.02. 2011 р.).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15844.pdf Size : 2879207 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska