The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 3319
Title: Дослідження операцій. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів спеціальності 7050202 "Менеджмент організацій". Форма навчання: заочна
Authors: Магас Т.Є.
Keywords:
Date of publication: 2011-06-16 13:37:49
Last changes: 2011-06-16 13:37:49
Year of publication: 2011
Summary: У методичних вказівках приведені короткі теоретичні положення до
розділів, що відповідають програмі курсу „Дослідження операцій”. По
розглядуваних темах детально розв’язуються типові задачі та приводяться
задачі для самостійного опрацювання. Запитання в кінці розділу служать для
перевірки степеня освоєння пророблюваного матеріалу.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/3319.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Гуцол В.В.
File : 3319.pdf Size : 1113983 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska