2022

КОД НАЗВА ВИДАННЯ АВТОР(и) ВИД АНОТАЦІЯ РЕЙТ
33570 Становлення соціально відповідального підприємництва на сільських територіях в сучасних умовах Дюк А.А. Ск Серед пріоритетів побудови життя і господарювання на сільських територіях, та ще й в умовах воєнного 4
33569 Пріоритетність соціалізації підприємництвав сучасних умовах розвитку сільських територій Дюк А.А. Ск Сучасні умови функціонування економіки, соціуму, територій в новітній історії України натепер розгля 6
33529 Своєрідність національної правової політики та правозахисної системи у забезпеченні найкращих інтересів дитини Томляк Т.С. Сун У статті здійснено аналіз наукових підходів до визначення поняття «правова політика держави». Сформу 25
33528 Поняття та структура механізму правового забезпечення найкращих інтересів дитини: концептуальні засади Томляк Т.С. Сун Проаналізовано основні наукові підходи до визначення понять «правове забезпечення найкращих інтересі 19
33525 Економічні аспекти та напрямки розвитку енергетичного сектору України Бурлака С. Борецька Т. Сун У статті аналізується, що потужність електроенергетики зросте з 185,2 млрд кВт-год у 2005 році до 42 20
33524 Diesel fuel ways and their elimination methods Burlaka S. Сун The efficient operation of agricultural machinery depends on the purity of the oil products used in 18
33523 The significance of veterinary sanitation and the effect of preventive measures on the health of farm animals Yaremchuk O.S., Varpikhovskyi R.L. Суз In the modern conditions of conducting various branches of animal husbandry, scientific achievements 16
33466 Удосконалення політики залучення прямих іноземних інвестицій в економіку Вінницької області та Вінницької міської територіальної громади Токарчук Д.М., Пришляк Н.В. Сун Обґрунтовано, що іноземні інвестиції відіграють важливу роль як у розвитку країни в цілому, так і ок 24
33465 Оцінка державного фінансування науково-технічної діяльності за головними розпорядниками коштів у контексті забезпечення економічної ефективності Сахно А.А., Чіков І.А., Недоборовський В.І. Сун У статті проаналізовано значення науково-технічного прогресу з точки зору рівня активізації науково- 19
33464 Нові вимоги до провладного українського політикуму в умовах повоєнної відбудови економіки України Березюк С.В., Токарчук Д.М., Яремчук Н.В. Сун Стаття присвячена дослідженню сучасного політикуму України та зміні вимог, що ставляться до нього в 21
33463 Органічне виробництво як складова забезпечення продовольчої безпеки України Хаєцька О.П. Сун У статті проаналізовано проблему продовольчої безпеки, яка характеризує соціально-економічне й еколо 19
33462 Формування стратегії економічного розвитку сільськогосподарського підприємства для підвищення його конкурентоспроможності Гончарук І.В., Томашук І.В. Сун У статті досліджено основні елементи формування стратегії економічного розвитку сільськогосподарсько 23
33461 Проблеми екологізації сільськогосподарського виробництва та боротьби зі змінами клімату в контексті розвитку «зеленої» економіки Гончарук І.В., Красносельська А.А. Сун У статті досліджено екологізацію, як безперервне впровадження нової техніки й технологій для виробни 33
33429 Причинно-наслідкові зв'язки параметрів основних ресурсних груп двигунів ЯМЗ-236/238 Борисюк Д.В., Зелінський В.Й., Спірін І.В., Твердохліб І.В. Сун Конструктивне вдосконалення мобільних енергетичних засобів, зокрема їх основного агрегату – двигуна 17
33267 Моделювання системи мінерального живлення рослин в закритому ґрунті Солона О.В., Мельник О.С., Грищенко В.О. Сун Одним із важливих факторів високої продуктивності вирощування овочевих культур методом малооб`ємної 20
33265 Організаційно-інституційні практики посилення ролі селянських господарств у продовольчому забезпеченні населення в сучасних умовах Лопатинський Ю., Шпикуляк О., Шеленко Д., Кифяк В., Дюк А. Сун Визначено актуальність та інституційне значення селянських господарств у продовольчому забезпеченні 27
33195 Процеси становлення та проблеми управління ланцюгами постачання в сучасних умовах діджиталізації Коляденко С.В. Сун У статті обґрунтовано зміни сучасного кризового стану економіки в Україні та світі як наслідок циклі 32
33189 Розвиток кооперації у реалізації потенціалу відновлюваних джерел енергії для впровадження «Зеленого» курсу і сталого розвитку сільських територій Калетнік Г.М., Шпикуляк О.Г., Хвесик Ю.М., Білокінна І.Д. Сун У статті проаналізовано кооперацію як організаційну основу становлення «зеленої» економіки та досягн 24
33121 Features of the formation of the hospitality industry of the Vinnytsia region Lopatiuk R.I. Суз In Ukraine, there are certain limiting problems in the field of tourism positive transformation of t 26
33118 Обґрунтування параметрів екструдера з пружним гвинтовим елементом Кондратюк Д.Г., Дмитренко В.П. Сун Для сухого екструдування зерна здебільшого використовують автогенні одногвинтові екструдери, в яких 22
33116 Розробка методики визначення жирно-кислотного складу та нижчої теплоти згорання біодизельного палива Анісімов В.Ф., Гунько І.В., Рябошапка В.Б. Сун Ситуація, що склалася на ринку нафтопродуктів в умовах війни з загарбниками, призвела до дефіциту рі 30
33115 Вплив робочого тиску подачі рідини на площу обробки бульб Гунько І.В., Мизюк А.І. Сун У доктрині продовольчої безпеки перераховані критичні для України продукти та мінімальний рівень їхн 26
33114 Моделювання грунтообробного агрегату з розробкою рекомендації підбору робочих органів Гунько І.В., Грибик Р.І. Сун Аналіз досліджень і розробок передпосівних машин та агрегатів показує, що існує багато причіпних, на 18
33071 Інституційні пастки земельної реформи в контексті сталого розвитку громад і територій Захарченко В.І. Сун У статті розглянуто актуальні питання інституційного супроводу земельної реформи в Україні в контекс 31
33044 Technology of blended learning in institutions of higher education in war conditions Levchuk O., Levchuk K., Husak L., Havryliuk N. Суз The aim of the research is to develop an adaptive technology of mixed learning that will provide fle 28
33023 Математична модель первинного вимірювального перетворювача вологості трансформаторного масла Граняк В.Ф., Ємчик В.В., Кожушко О.В. Сун На сьогоднішній день переважна більшість технологічних процесів, як виробництва, так і сільського го 29
32979 Керування асинхронним електродвигуном змінного струму за принципом постійності V/F і звичайного ШІМ-керування Возняк О.М., Штуць А.А. Сун Принцип дії будь-якої автоматичної системи керування полягає у виявленні відхилень регульованих вели 25
32965 The production of the innovative craft cheese "Anchan" Semko T., Palamarchuk V., Ivanishcheva O., Vasylyshyna O., Andrusenko N., Kryzhak L., Pahomska O., Solomon A. СSc The analysis of regional raw materials for producing craft cheese "Anchan" and studies of 34
32941 Study of an energy-saving die for radial reduction Gaidamak O. Сун Reducing the power of forging and pressing equipment is an important task of modern metal forming te 27
32940 Дослідження та модернізація газодинамічного напилювального пристрою для створення полімерних функціональних покриттів Гайдамак О.Л. Кучеренко Ю.С. С В статті проаналізовано різні методи створення полімерних покриттів. Найбільшого розповсюдження у ви 28
32926 Роль іонів магнію для росту і розвитку томатів при вирощуванні в умовах захищеного ґрунту Морозова Л.П. Сун Томат – одна з головних і популярних овочевих культур не тільки в Україні, але й усьому світі. За да 26
32925 Ключові аспекти реалізації євроінтеграційного вибору України в умовах мінливого безпекового середовища Головня О.М. Сун У рамках дослідження безпекового середовища проаналізовано втрати економіки України від повного руйн 34
32924 Формування мотивації здобувачів освіти до фахового самовдосконалення в умовах дистанційного навчання Капранов Я., Шевелер О., Кушнір Л. С Статтю присвячено питанням формування мотивації у здобувачів освіти до фахового вдосконалення. Ефект 22
32923 Роль цифрових технологій в освіті: виклики та перспективи Капранов Я., Бохонько Є., Чередник Л. С В статті авторами були проаналізовані поняття цифровізації, цифрових технологій, цифрових трендів та 37
32856 Use of vegetable oils as environmental additives in diesel fuel Burlaka S., Yemchyk T., Yelenych A., Okhota Y. Суз The relevance of this article is due to the need for wider distribution of alternative fuels for eng 30
32801 Effect of mineral-vitamin premix on milk productivity and hematological blood parameters of cows Syrovatko K. Сун The application of specialized premixes containing all the necessary elements for effective ration e 28
32688 Облікові та нормативно-правові аспекти благодійних пожертв суб’єктів господарювання для Збройних сил України Подолянчук О.А., Коваль Н.І., Іщенко Я.П. Сун У статті проведено дослідження нормативно-правового забезпечення діяльності благодійних організацій 28
32685 Облікове забезпечення управління інноваційною діяльністю підприємств Лепетан І.М. Сун Тенденції розвитку виробництва в інформаційно-економічному середовищі вказують на необхідність його 32
32670 Theoretical basics and technological characteristics of pork with typical syndromes Novgorodska N., Verbytskyi S. Суз In the practice of meat processing, pork is often characterized by such syndromes as PSE (pale, soft 63
32665 Впровадження технологій точного землеробства як чинник впливу на еколого-економічну складову сільського господарства Гончарук І.В., Новицька Л.І., Мазур Г.М. Сун Розвиток екологічно безпечного сільськогосподарського виробництва наразі є одним із найбільш перспек 30
32664 Аналіз збалансованості обсягів виробництва та споживання плодово-ягідної продукції в Україні Правдюк Н.Л., Правдюк М.В. Сун У статті проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку виробництва плодово-ягідної продукції в 36
32660 Теоретичне обґрунтування впливу фрезерного органу на подрібнення рослинних залишків кукурудзи Грушецький С.М., Корчак М.М., Токарчук О.А., Бабин І.А. Сун Проведено теоретичні дослідження фрезерного ґрунтообробного робочого органу з горизонтальною віссю о 32
32659 Employee-driven innovation capability: the role of knowledge, creativity, and time sufficiency Arsawan I.W.E., Koval V., Suhartanto D., Harbar Zh., Maslennikov Y. СSc Creativity and innovation are fascinating issues in the current literature because they play an esse 33
32658 Peculiarities of transportation of grain products by conveyor spirals Tokarchuk O., Yemchyk V. Сун Under the current conditions of price growth, the expansion of agricultural enterprises and the crea 28
32655 Формування іншомовної комунікативної культури у студентів аграрних ЗВО Малик В.М. Сун У статті доведено, що культура, як соціальний інститут, визначає цінності та норми поведінки людей у 41
32649 Дослідження процесу низькотемпературного концентрування харчової сировини для виробництва зефіру Полєвода Ю.А., Соломон А.М., Бондар М.М. С В статті досліджували рецептурний склад та спосіб низькотемпературного концентрування лодоовочевого 33
32645 Peculiarities of the Ukraine’s financial market and its impact on the business environment Yereshko J., Pourahmadi S., Skyba H., Kubai O. СWeof Solving the problems of economic stabilization and ensuring the sustainable development is directly 33
32642 Конструктивні особливості сучасних тракторів іноземного сільськогосподарського виробництва Анісімов В.Ф., Єленич А.П. С Аналіз стану і тенденцій розвитку сільськогосподарських машин та технічних засобів, що їх обслуговую 46
32640 Classification and analysis of methods and equipment for dehydration of damp dispersive materials Sevostianov I., Tokarchuk D., Didyk А. С Dehydration of damp dispersive materials is a wide spread group of processes in food and processing 36
32638 Математична модель руху частинок в циліндричному контейнері віброзмішувача Полєвода Ю.А., Волинець Є.О., Бистрицький О.П. Сун Змішування – процес приведення до тісної взаємодії різних мас продукції за рахунок підвищення контак 41
32633 Adaptive influence of pressure change of the hydraulic system of the hydraulic drive Kravets S. Сун The efficiency of hydrogenated machines of various technological purposes depends to a large extent 41
32632 The formation of a bioenergy cluster for the production of biofuels from agricultural crops and waste: the experience of Ukraine Pryshliak N., Bondarenko V., Sokoliuk S., Brovarets O. СSc Ukraine’s commitments under the international framework agreements to reduce CO2 emissions and the G 38
32628 Термосилова технологія бетонів нового покоління Швець Л.В., Яківчук С.В. Сун Пpотягом оcтaннього дecятиpіччя в Укpaїні тa cвіті cпоcтepігaєтьcя тeндeнція зpоcтaння випycкy монол 40
32627 Розробка установки для виробництва електроенергії та подачі води з вітровим приводом Швець Л.В., Кучеренко М.О. Сун Для подачі води на полях будують зрошувальну систему, що включає джерело водопостачання, водозабірну 27
32626 Аналітичні дослідження методів гарячого деформування металів Швець Л.В., Чмих К.В. Сун Гаряча обробка металів тиском має ряд позитивних якостей: складові частини металу розподіляються рів 39
32624 Innovative approaches and methods of increasing the technical level machines and units Trukhanska O. Сун Wear of parts is accompanied by a decrease in performance, especially with long-term use of machines 43
32623 Охорона праці та безпека життєдіяльності. Програма нормативної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх спеціальностей. Солона О.В., Твердохліб І.В., Спірін А.В. Нп Навчальна дисципліна «Охорона праці та безпека життєдіяльності» є нормативною дисципліною, що включа 11
32618 Обгрунтування конструктивної схеми установки для обробки зернистого матеріалу інфрачервоним випромінюванням Ємчик В.В., Полєвода Ю.А., Ревва В.Ю. Сун В статті описано технології післязбиральної обробки зерна, основними складовими яких є взаємопов’яза 49
32614 Вимоги до професійної компетентності викладача іноземної мови в умовах інтернаціоналізації закладів вищої освіти Кравець Р.А. Дк Обґрунтовано доцільність запровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в професійну 34
32612 Methods for Constructing High-precision Potentiometric Measuring Instruments of Ion Activity Vasilevskyi O., Voznyak O., Didych V., Sevastianov V., Ruchka O., Rykun V. СSc Abstract – Corresponding con-version equations are obtained, their static characteristics are constr 43
32608 Основні конструкції секцій для внесення добрив у розрізі технології Strip-till Шаргородський С.А., Галанський В.В. Сун Технологія Strip-till сформувалась у США на короткій сівозміні кукурудза – соя. Обидві 46
32607 Симуляція процесу сушіння волоських горіхів у конвективній сушарці Яропуд В.М., Шаргородський С.А., Луц П.М., Лавренюк П.П. Сун Волоські горіхи у світі цінуються за поживні і лікувальні властивості плодів та різностороннє їх з 49
32606 Adaptability, sustainability and productivity of mid-early soybean varieties Tkachuk O.P., Didur I.M., Mazur O.V. Сун There is a large number of mid-early high-yielding soybean varieties suitable for cultivation in Ukr 46
32605 Історичні типи репрезентації природи: на шляху переусвідомлення екологічної проблеми Макаров З.Ю. Дк В доповіді окреслено історико-філософську типологію уявлень про природу в зв’язку з формуванням клас 48
32603 Організаційно-економічний механізм виробництва біогазу з агробіомаси для забезпечення енергетичної безпеки в умовах воєнного стану в Україні Вовк В.Ю. Дк Основною метою розробки організаційно-економічного механізму виробництва біогазу з агробіомаси є зни 45
32601 Регіональна політика інноваційного розвитку сфери туризму: проблеми формування та регулювання Підвальна О.Г., Колесник Т.В. Мвв У монографії обґрунтовано науково-методологічні засади і практичні рекомендації щодо формування регі 133
32600 Вміст білка та нітратів у зерні кукурудзи і насінні соняшнику при їх вирощуванні на схилових землях Ткачук О.П., Вергеліс В.І. Сун В Україні приблизно третина всіх орних земель зазнає прояву водної ерозії. Причинами розвитку ерозій 54
32599 Виробництво біометану з агробіомаси в Україні: проблеми та перспективи Гончарук І.В., Вовк В.Ю. Сун У статті досліджено основні проблеми та перспективи виробництва біометану з агробіомаси в Україні. П 73
32596 Розвиток енерго- і ресурсозберігаючих технологій заготівельного виробництва Матвійчук В.А. Сун При розробці процесів ОМТ актуальним є розширення технологічних можливостей маловідходного виробницт 32
32594 Інноваційні технології харчових виробництв Берник І.М., Новгородська Н.В., Соломон А.М., Овсієнко С.М., Бондар М.М. Мвв Монографія присвячена актуальній проблемі підвищення ефективності технологій харчової промисловості 282
32589 Model Study of the Q-factor of a Varicap Diode by Its Equivalent Circuits Rudyk A., Semenov A., Semenova O., Tsyrulnyk S., Tromsyuk V. СSc In this study, the authors showed that the Q-factor of a varicap diode depends on frequency and is a 38
32588 The climate control system using ESP8266 and Arduino IoT Cloud Tsyrulnyk S., Tsyrulnyk M., Potapova N., Semenov A., Tromsyuk V. СSc Humidity in the air and temperature have a long-term and destructive effect on people, machines, and 42
32586 Garden pea yield and its quality indicators depending on the technological methods of growing in conditions of Vinnytsia region Mostovenko V., Mazur O., Didur I., Kupchuk I., Voloshyna O., Mazur O. СSc This paper aims to study the growth and development of garden pea plants when liming the soil, apply 47
32585 Лісові генетичні ресурси у контексті збереження біорізноманіття Вінниччини Нейко І.С., Мудрак Г.В., Нейко О.В., Дідур І.М., Матусяк М.В., Козак Ю.В. Мвв Приведено результати комплексних лісівничих та генетико-селекційних досліджень лісових екосистем Ві 83
32583 Розвиток аграрного сектора Подільського краю в другій половині ХІХ ст. Богатчук С.С., Богатчук В.З. Сун Проаналізовано розвиток аграрного сектора Подільського краю другої половині ХІХ ст. Зосереджено уваг 34
32582 Європейський досвід професійної підготовки маркетологів у закладах вищої освіти Логоша Р.В. Сун Предметом дослідження є практичний зарубіжний досвід професійної підготовки маркетологів у закладах 40
32581 Feasibility of implementing information and communication technologies in the process of foreign language teaching Kravets R. Суз The article deals with the feasibility of implementing information and communication technologies in 34
32580 Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності викладача іноземної мови Кравець Р.А. Сун У статті обґрунтовано доцільність запровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в пр 42
32579 Improvement of technological methods of switchgrass (Panicum virgatum L.) growing in the Vinnytsia region Branitskyi Yu., Telekalo N., Kupchuk I., Mazur O., Alieksieiev O., Okhota Yu., Mazur O. СSc Cultivation of switchgrass, development and improvement of technological methods and optimized culti 56
32578 Концептуалізація інституційної ролі підприємництва у формуванні механізму зайнятості населення для сталого розвитку сільських територій Шпикуляк О., Алєксєєва О., Мазур К., Ксенофонтова К., Суховій А. Сун Визначено актуальність дослідження проблеми розвитку підприємництва з теоретико-методичного обґрунт 50
32577 Розробка процесу штампування обкочуванням трубчастих заготовок з використанням індукційного нагрівання Матвійчук В.А., Савків В.В., Богатюк М.О. Сун Способи локального деформування металів тиском засновані на дії технологічного навантаження в умовах 31
32576 Синтетичний харчовий барвник тартразин (Е102): безпека застосування та вплив на організм людини Морозова Л.П. Сун Одним із найважливіших і складних завдань виокремлюється забезпечення населення земної кулі продукта 39
32575 Оцінка екологічного стану малих річок Східного Поділля в контексті сталого розвитку регіону Мудрак О.В., Хаєцький Г.С., Мудрак Г.В., Серебряков В.В. Сун У статті подано оцінку екологічного стану малих річок Східного Поділля (4,4% території України), які 81
32574 Microclimate parameters at different ways of keeping fattening young stock Pikula O.A. Суз The microclimate in the livestock building plays a significant role in the maintenance of farm anima 32
32573 Restoration of Ukraine From the Consequences of the War by Means of Neo-Economy: Sectoral and Spatial Approaches Zakharchenko V.I. СSc The purpose of the study is to show the need to strengthen the neo-economic component in the Recover 45
32572 Allelopathic effect of couch grass (Elymus repens L.) on germination of common wheat seeds Okrushko S. СScof The resistance of common wheat (Triticum aestivum L.), a traditional Ukrainian crop, to allelopathic 58
32570 Витрати на збут: стан та шляхи удосконалення обліку у галузі садівництва Правдюк Н.Л. Дк Важливе місце у забезпеченні продовольчої безпеки нашої держави займає продукція галузі садівництва, 34
32569 Витрати на збут: стан та шляхи удосконалення обліку у галузі садівництва Правдюк Н.Л. Тд організаційні та методичні аспекти обліку збутових витрат на реалізацію продукції садівництва в конт 47
32568 Аналітична оцінка вітчизняного аграрного експорту на шляху до Європейського Союзу Мулик Т.О. Дк Важливим поступом з позицій поглиблення експортних відносин України, і зокрема стосовно аграрного ек 41
32567 Application of foreign experience in the development of internet marketing in Ukraine Kozhukhar V., Poltoratska A., Burdyak O., Milman L., Sereda N. СWeof The Internet age has created a system of media options used in marketing, and theoretical studies of 111
32566 Концептуальні положення стратегії енергоефективного та екологобезпечного розвитку громад Токарчук Д.М. Сун З початком активних військових дій на території нашої держави особливо актуалізувалися питаннятенерг 39
32558 Information terrorism as a threat to the global security system of the 21st century Kobets Y., Pogrebytskyi M., Berezovska-Chmil O., Kharchenko S., Pravdiuk A. СWeof The purpose of the research is information terrorism as a threat to the global security system of th 51
32557 3D digital technology differentiation of high-quality and low-quality organic polymers Ushenko O., Ushenko V., Besaha R., Ryabiy P., Horodynska N., Oliynik I., Wenjun Yan, Prokopovich I., Kravets S., Katayev N., Komada P. СSc A method of azimuthally invariant 3d Mueller-matrix mapping of the distributions of the parameters o 37
32556 Відновлення соціальної інфраструктури і матеріально-побутове забезпечення залізничників Вінницької магістралі у 1944-1945 рр. Мазило І.В. Сун Метою статті є аналіз відбудовчих процесів у соціальній сфері на залізничному транспорті, на матеріа 36
32552 Фінансова безпека страхових компаній в умовах нестабільного ринкового середовища функціонування Вдовенко Л.О. Сун Стаття присвячена інституту страхування, як засобу страхового захисту інтересів всіх економічних су 49
32551 The influence of technological factors on the energy consumption of work of the cut mass accelerator Kuzmenko V.F., Maksimenko V.V., Kholodiuk O.V. Сун Forage harvesters in modern design are powerful machines that ensure the harvesting of fodder accord 30
32550 Шляхи удосконалення апарата вихрового шару для обробки рідкого гною свиней Яропуд В.М., Мазур І.М. Сун Технології обробки (переробки) гною залежать від системи та способу утримання тварин. Це обумовлено 32
32549 The latest trends in the creation of impact-vibration equipment with different types of drives for soil probing Veselovska N. Сун The study of soils by immersion of a cone under the influence of ultrasonography is one of the expre 29
32548 Дослідження мікротвердості поверхні циліндричної деталі при деформаційному протягуванні Веселовська Н.Р., Паладійчук Ю.Б., Телятник І.А. Сун Відомо, що при обробці пластичних матеріалів різанням серйозною проблемою є подрібнення стружки. Утв 37
32547 Вплив легуючих елементів на електропровідність та механічні властивості нещодавно виготовлених сплавів на основі AL, отриманих традиційним процесом лиття. Веселовська Н.Р., Богатюк М.О. Сун Дане дослідження присвячене комплексному вивченню виробництва сплавів на основі алюмінію з 40
32546 Дослідження та визначення акустичних параметрів руху кавітаційної бульбашки в рідинному середовищі за дискретною та континуальною моделями Берник I.М., Назаренко І.І., Луговський О.Ф. Сун В роботі проведено дослідження та визначення акустичних параметрів руху кавітаційної бульбашки в рід 48
32545 Морозиво для оздоровчого харчування Берник І.М., Новгородська Н.В. Сун В Україні є значні невикористані ресурсні можливості, включаючи сировинну та промислову бази, для от 48
32544 Post-slaughter indicators of meat productivity and chemical composition of the muscular tissues of bulls receiving corrective diet with proteinvitamin premix Yaremchuk O.S., Razanova O.P., Skoromna O.I., Chudak R.A., Holubenko T.L., Kravchenko O.O. СScof The problem of increasing the production of beef to provide the population with domesti 43
32543 Випробувально-діагностичний комплекс для обладнання теплиць Веселовська Н.Р., Романов В.В. Сун Теплиці, отримали широкого застосування як нaй6iльш дocкoнaлa пpoмиcлoвa cпopyдa зi cвoєю 43
32542 Унікальні водні антропогенні ландшафти Поділля як перспективні заповідні об’єкти Мудрак О.В., Хаєцький Г.С., Мудрак Г.В., Серебряков В.В., Шевченко І.А. Сун Законом України “Про природно-заповідний фонд України” визначено правові основи організації, охорони 65
32541 Оцінка деформовності матеріалу заготовок при прямому видавлюванні методом штампування обкочуванням Михалевич В.М. Матвійчук В.А. Колісник М.А. Сун В статті приведені результати розробки і дослідження технологічної схеми прямого видавлювання методо 55
32540 Допустимий рівень споживання біогазу при виробництві електроенергії для тваринницької ферми Стаднік М.І., Колісник М.А. Сун В даній роботі розглядається питання визначення допустимого рівня використання бігазу для біогазової 51
32539 The influence of agroecological and agrotechnological factors on the generative development of oilseed radish (Raphanus sativus var. oleifera Metzg.) Tsytsiura Y. СSc During the eight-year research period, we determined the peculiarities and regularities of morpholog 37
32538 Chlorophyll fluorescence induction method in assessing the efficiency of pre-sowing agro-technological construction of the oilseed radish (Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.) agrocenosis Tsytsiura Y. СSc Chlorophyll fluorescence induction (CFI) is a measure of photosynthetic performance and is widely us 51
32537 Перспективи підвищення рівня енергетичної автономії переробних підприємств АПК України за рахунок виробництва біогазу Купчук І.М., Гонтарук Я.В., Присяжнюк Ю.С. Сун Вітчизняні процеси виробництва та переробки сільськогосподарської продукції характеризуються високою 67
32536 Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Г.М. Калетнік, С.М. Лутковська, Л.М. Пронько, Т.В. Колесник, С.В. Березюк, І.В. Фурман, Н.В. Пришляк, Д.М. Токарчук, В.І. Захарченко., Н.В. Яремчук, Г.В. Шевчук. Мв 9
32535 Екологічне оподаткування як інструмент впливу на обсяги утворення відходів: імплементація європейського досвіду в Україні Гончарук І.В., Ємчик Т.В., Вовк В.Ю. Сун Мета статті полягає у дослідженні систем справляння екологічних податків в Україні та Європі, а тако 69
32534 Розвиток електронних форм грошового обігу як базовий тренд фінтеху. Захарченко В.І. Сун Підкреслено важливість розвитку таких електронних форм грошового обігу, як безготівкові гроші, елект 126
32533 Математичне моделювання гідропривода переведення широкозахватного сільсьгосподарського агрегату із транспортного положення у робоче. Шаргородський С.А., Руткевич В.С., Ящук Є.В. Сун Дана стаття висвітлює розв’язання задачі побудови динамічної математичної моделі та її дослідження. 70
32532 Штампування обкочуванням заготовок з використанням удосконаленого енергоефективного індукційного нагрівання Матвійчук В.А., Савків В.В. Сун В статті приведені результати розробки і дослідження технологічних схем холодного штампування обкочу 53
32531 Restrictions on Grain Exports During COVID-19: Features and Solutions Khodakivska O., Kolesnyk T., Samborska O., Shevchuk H., Germaniuk N. СSc However, this issue became even more urgent after the start of the COVID-19 pandemic, when the situa 83
32530 Innovative elements in distance learning in a multicultural environment Koda S., Turkpenova D., Kyrylenko S., Malyk V., Ianchuk A.L. СWeof Scientific and technological innovations in education actually complete the process of establishing 72
32529 Інноваційні технології ресурсозбереження сільськогосподарської техніки. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форми навчання другого (магістерського) освітнього рівня галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство Паладійчук Ю.Б., Швець Л.В., Телятник І.А. Мв Освітня компонента «Інноваційні технології ресурсозбереження сільськогосподарської техніки» спрямова 6
32528 Інноваційні технології ресурсозбереження сільськогосподарської техніки. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни спеціальність 208 Агроінженерія другого (магістерського) освітнього рівня денної та заочної форми навчання галузь знан Паладійчук Ю.Б., Телятник І.А. Мв Самостійна робота студента організовується шляхом видачі індивідуального переліку питань і практични 2
32527 Проблеми впровадження змішаного навчання в ЗВО України Шелевер О.В., Лахмотова Ю.В., Капранов Я.В. Сун Авторами статті були розглянуті особливості змішаного навчання, проблематика його впровадження, порі 112
32526 Ремонт основних засобів в електроенергетиці: обліковий аспект Іщенко Я.П. Дк Досліджено особливості організації ремонтних робіт та робіт, пов’язаних із поліпшенням об’єктів осно 77
32525 Сучасний стан та перспективи переробки побутових відходів в Україні та країнах ЄС Паламаренко Я.В. Дк Ринок пакувальних технологій інтенсивно розвивається, що позитивно впливає на маркетингову діяльніст 64
32524 Соціальна політика об’єднаних територіальних громад як засіб відтворення людського капіталу сільських територій Пронько Л.М. Сун Найважливішим завданням сучасного етапу соціально-економічного розвитку країни є формування цілеоріє 76
32523 Ресурсоорієнтоване відновлення сільськогосподарського виробництва Ковальчук С.Я. Дк Проблема управління відходами є однією з найбільш актуальних, з якою пов’язана значна небезпека для 72
32522 Типи і конструкції віброзбуджувачів сучасного машинобудування Паладійчук Ю.Б., Телятник І.А. Сун В даній статті проаналізовано типи та конструкції відомого вібраційного обладнання та віброзбуджувач 47
32521 Non-cash payment systems in the conditions of digitalization Kozachenko A. Мвз The article analyzes the processes of digitalization of non-cash payments. The essence of the concep 110
32520 Simulation of the work of photoelectric plants Rubanenko O., Tokarchuk O., Solona O. Сун The article draws attention to the fact that nowadays the demand for energy is not decreasing, but i 57
32519 Innovative activity in the conditions of economic competition Kozachenko A. Мвз The article analyzes the role of the innovation process as a basis for increasing competitiveness en 69
32518 Результати чисельного моделювання геотермального охолодження у вентиляційній системі тваринницьких приміщень Калетнік Г.М., Яропуд В.М. Сун Мікроклімат тваринницьких приміщень визначається сукупністю фізичних, хімічних і біологічних парамет 47
32517 Теплотехніка. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського освітнього рівня інженерно-технологічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 14 Електрична інженерія, спеціальніс Рябошапка В. Б., Єленич А. П. Мв Основна мета даних методичних рекомендацій полягає у наданні допомоги студентам у засвоєнні матеріал 7
32516 Overview of a secondary use of waste Pryshliak N., Palamarenko Y. Сун At the present time, in market conditions, waste from the agrarian sphere of production is considere 88
32515 «Оптимізація структури територіальної організації влади» Гончарук М.К. Дрп Робота присвячена актуальним питанням оптимізації системи територіальної організації влади в Україні 8
32514 Неоекономічний розвиток України у час її відбудови (згідно завдань Національної ради з відновлення України від наслідків війни) Янковський М. В. Дрп Робота присвячена актуальним питанням відновлення України від наслідків російської військової агресі 7
32513 Удосконалення організації соціального захисту малозабезпечених верств населення Баламут А.О. Дрп Мета даної роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні і методологічній розробці основних принципів 3
32512 Особливості відтворення людського капіталу сільських територій Пронько Л.М. Сун У статті розкрито теоретичні підходи щодо виявлення особливостей відтворення людського капіталу сіль 47
32511 Удосконалення методики енергетичного аудиту в забезпеченні ефективного та екологобезпечного енергокористування Здирко Н.Г. Сун У статті проаналізовано основні підходи щодо організації та методики проведення енергетичного аудиту 69
32510 Удосконалення елементів системи енергетичного аудиту в забезпеченні енергоефективності та енергоощадності Здирко Н.Г. Сун У статті узагальнено склад елементів системи енергетичного аудиту в Україні. Висвітлено вимоги Європ 48
32509 Еколого-економічна ефективність виробництва біогазу з сільськогосподарських відходів Вовк В.Ю. Сун Стаття присвячена дослідженню перспектив виробництва біогазу з сільськогосподарських відходів. Проан 95
32508 Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств АПК Мазур Т,В. Дрп теоретичному обґрунтуванні і методологічній розробці основних засад і практичних етапів управління 15
32507 Управління прибутком сільськогосподарських підприємств Малюта А.Г. Дрп теоретичному обґрунтуванні і методологічній розробці основних принципів і практичних етапів управлі 14
32506 Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». Р.В. Логоша, Ж.В. Гарбар, О.Г. Підвальна, К.В. Мазур, О.Г. Кубай, Л.М. Пронько, С.В. Березюк, Я.В. Гонтарук, Н.В. Германюк, Бєлкін І.В. Мв Методичні рекомендації розроблені з метою надання допомоги здобувачам вищої освіти під час написання 15
32505 Методичні рекомендації до навчальної практики для студентів вищих аграрних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та Яремчук О.С., Колечко А.В., Варпіховський Р.Л., Мельник А.В., Фаріонік Т.В., Ферзалієва А.М. Мв Методичні рекомендації до навчальної практики для студентів вищих аграрних закладів 7
32504 Аналіз показників урожайності та якості плодів сортів яблуні української та зарубіжної селекції (Malus Domestica Borh.) в умовах Поділля Тарнавська К.П., Коваленко Т.М. Сун Виділення серед досліджуваних сортів яблуні кращих за продуктивністю та якістю плодів, що є актуальн 85
32503 The concept of forming the marketing strategy of agricultural enterprises Koval О. Мвз The article is devoted to the topical issues of defining the concept of forming the marketing strate 42
32502 Концепція формування маркетингової стратегії аграрних підприємств Коваль О.В. Сун Стаття присвячена актуальним питанням визначення концепції формування маркетингової стратегії агра 75
32500 Дослідження процесу сушіння насінників трав Солона О.В., Замрій М.А. Сун Сучасний незадовільний стан тваринництва в Україні багато в чому залежить від нестачі високопоживних 63
32499 Energy intensity of the process of destruction of feed grain in conditions of dynamic contact interaction with the edge of the disc impactor Kupchuk I., Poberezhets Ju., Kravets R., Lavreniuk P. Сун In the feed industry raw material, grinding is an integral part of the production cycle. However, th 56
32498 Експерементальна оцінка якості подрібнення зернових кормів залежно від конструкційних параметрів та режимів експлуатації вібраційної дискової дробарки Купчук І.М., Дідик А.М. Сун Передумовою успішного функціонування та ефективного розвитку галузі виробництва продукції тваринницт 53
32497 Цифрова трансформація в сучасних ланцюгах постачання Коляденко С.В. Дк Серед всіх господарських процесів на передній план виходить саме логістика, сьогоднішнє її значення 65
32496 Моделювання технологічних систем харчових виробництв. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 18 «Виробництво Берник І.М., Фабіянська О.Л. Мв Методичні вказівки до виконання практичних занять студентами спрямовані на надання методичної допомо 3
32495 Технологія продуктів з комбінованим складом сировини. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузь знань – 18 Виробництво та технології, спеціальність 181 – харчові технології, освітньо-професійна програма харчові те Соломон А.М. Нп Програма навчальної дисципліни «Технологія продуктів з комбінованим складом сировини» спрямована на 5
32494 Годівля та живлення тварин (Feeding and Nutrition of animals). Методичні вказівки з практичних робіт для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Вінниця, ВНАУ, 20 Побережець Ю.М. Мв Методичні вказівки з практичних робіт навчальної дисципліни «Годівля та живлення тварин» (Feeding an 3
32493 Годівля та живлення тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза денної та заочної форм навчання. Вінниц Побережець Ю.М. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Годівля та живлення тва 0
32492 Фізіологія тварин. Методичні вказівки з організації практичних робіт для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. Вінниця, ВНАУ, 2022, 77 с. Побережець Ю.М., Чудак Р. А. Мв Методичні рекомендації з організації практичних робіт з навчальної дисципліни «Фізіологія тварин» дл 2
32491 Фізіологія тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза денної та заочної ф Побережець Ю.М., Чудак Р. А. Мв Методичні рекомендації з організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фізіологія тварин» 4
32490 Виробництво біогазу з агробіомаси як шлях забезпечення енергетичної безпеки в умовах воєнного стану в Україні Вовк В.Ю. Тд Енергетична галузь України перебуває у стані війни з 2014 року, тому після повномасштабного вторгнен 86
32489 Influence of vacuum on diffusion of moisture inside seeds of cereals Shvidia V.O., Stepanenko S.P., Kotov B.I., Spirin A.V., Kucheruk V.Y. СWeof The article solves the problem of thermal injury of seeds of grain crops during drying, which are ca 80
32488 The key basis of the financial mechanism in ensuring the development of small business representatives Hryshchuk N. Суз The purpose of the work is to study the importance of the appropriate level of financing of the smal 60
32487 Органічна та аналітична хімія. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 “Харчові технології”, освітньо-професійна програма Харчові технології, 2022 р., 17 Морозова Л.П. Нп Програма навчальної дисципліни “Органічна та аналітична хімія” містить структуру та обсяг курсу, з 0
32486 Неорганічна та аналітична хімія. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”, освітньо-проф Морозова Л.П. Нп Програма навчальної дисципліни “Неорганічна та аналітична хімія” містить структуру та обсяг курсу, 0
32485 Неорганічна та аналітична хімія. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 21 «Ветеринарна медицина», спеціальність 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза», освітньо-професійна програма Ветерин Морозова Л.П. Нп Програма навчальної дисципліни “Неорганічна та аналітична хімія” містить структуру та обсяг курсу, 0
32484 Загальна і неорганічна хімія. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові технології», освітньо-професійна програма Харчові технології, 2022 р., 18 Морозова Л.П. Нп Програма навчальної дисципліни “Загальна і неорганічна хімія” містить структуру та обсяг курсу, зм 0
32483 Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва.Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти Другий (магістерський), галузі знань 21 Ветеринарна медицина, спеціальність 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, освітньо-професій Мазур В.А., Шевченко Н.В. Нп Програма навчальної дисципліни «Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва» передбач 0
32482 Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 1-го курсу денної та заочної навчання інженерно-технологічного факультету та факультету технології та переробки продукції тваринництва Мазур В.А., Шевченко Н.В. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчального курсу «Технологія 1
32481 Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами 1-го курсу денної та заочної форми навчання галузі знань 21 Ветеринарна медицина 212 Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза освіт Мазур В.А., Шевченко Н.В. Мв Викладено основні методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчального курсу «Технологія 1
32480 Неорганічна та аналітична хімія. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), другий (магістерський), галузь знань – 20 «Аграрні науки та продовольство», 21 «Ветеринарна медицина Морозова Л.П. Мв Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів. Рівень вищої освіти – перш 1
32479 Органічна та аналітична хімія. Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знань – 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові технології», освітньо- професійна програма – харчові технолог Морозова Л.П. Мв Методичні вказівки для практичних занять. Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), галузь знан 0
32478 Органічна хімія. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів. Рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузь знань – 21 «Ветеринарна медицина», спеціальність 212 “Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза”, освітнь Морозова Л.П. Мв В методичних вказівках наводиться матеріал з теорії будови та хімічних властивостей основних класі 0
32477 Упакування харчових продуктів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної та заочної форми навчання галузі знань 21 «Ветеринарна ме Коляновська Л.М. Мв Методичні вказівки розроблені згідно робочої програми дисципліни «Упакування харчових продуктів» дл 5
32476 Маркетингова комунікаційна політика.Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг» Трапаідзе С.М. Мв для проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі зн 5
32475 Маркетингова комунікаційна політика.Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг» Трапаідзе С.М Мв з організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі зн 2
32474 Development of entrepreneurship in Ukraine in the conditions of European integration Tomashuk І. Суз The purpose of the article is to study the peculiarities of the functioning of entrepreneurship inst 58
32473 Розвиток іншомовної комунікативної культури як запорука підвищення конкурентоспроможності випускників аграрних ЗВО Малик В.М. Дк У сучасних умовах проблема формування іншомовної комунікативної культури студентів, зокрема, аграрни 52
32472 Основи маркетингу.Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг» Трапаідзе С.М Мв для проведення практичних занять 2
32471 Основи маркетингу.Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг» Трапаідзе С.М Мв з організації самостійної роботи для студентів 2
32470 Discourse Markers in English Communication: Corpus Approach: GUIDELINES for Practical Classes in the Academic Discipline “Foreign Language” for Students of the First (Bachelor’s) Level of Higher Education at Vinnytsia National Agrarian University (field o Капранов Я. В. Мв МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ є основним або додатковим інструментом для проведення практичних занять з нав 0
32469 Латинська мова. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза,галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Малик В. М. Мв Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (м 0
32468 Комп’ютерне опрацювання результатів вільного асоціативного експерименту (на основі отриманих від англійців і поляків реакцій на стимули із семантикою резилентності) Капранов Я.В., Черхава О.О., Грищук Ю.В., Івановська Б.О., Волошина О.В. Сун Стаття висвітлює результати дослідження, проведеного з метою вивчення риторичного потенціалу просоді 157
32467 Маркетинг послуг. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг Трапаідзе С.М Мв Методичні рекомендації для проведення практичних занять 1
32466 Маркетинг послуг. для студентів денної форми навчання галузі знань: 21 Ветеринарна медицина, спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, другого (магістерського) Трапаідзе С.М Мв Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів 2
32465 Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини харчової галузі. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції 6тваринництва та ветеринарії галузі зн Берник І.М. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів спрямовані на надання методичної допо 16
32464 Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. Матвійчук В.А., Штуць А.А. Мв Методичні вказівки призначені для засвоєння студентами навичок самостійно виконувати кваліфікаційні 194
32463 Стандартизація, метрологія сертифікація та управління якістю. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції 6тваринництва та ветеринарії галузі знань 18 « Берник І.М. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів спрямовані на надання методичної допо 17
32462 Стандартизація та оцінка якості продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 20 «Аграрні Берник І.М. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи здобувачів спрямовані на надання методичної допо 3
32461 Енергоефективність та альтернативні джерела енергії. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання для студентів денної форми навчання галузі знань: 21 Ветеринарна медицина, спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, сан Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Шевчук Г.В., Токарчук Д.М. Мв для студентів денної форми навчання галузі знань: 21 Ветеринарна медицина, спеціальність: 212 Ветер 6
32460 Енергоефективність та альтернативні джерела енергії. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки студентів денної форми навчання з дисципліни для студентів денної форми навчання галузі знань: 21 Ветеринарна медицина, спеціальність: 212 Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Шевчук Г.В., Токарчук Д.М. Мв для студентів денної форми навчання галузі знань: 21 Ветеринарна медицина, спеціальність: 212 Ветер 3
32459 Енергоефективність та альтернативні джерела енергії. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки студентів денної форми навчання з дисципліни для студентів денної форми навчання галузі знань: 18 Виробництво та технології, 20 Аграрні на Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Шевчук Г.В., Токарчук Д.М. Мв для студентів денної форми навчання галузі знань: 18 Виробництво та технології, 20 Аграрні науки і 3
32458 Енергоефективність та альтернативні джерела енергії. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання галузі знань: 20 Аграрні науки і продовольство, 18 Виробництво та технології; спеціальності: 204 Техно Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Шевчук Г.В., Токарчук Д.М. Мв Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання з дисципліни &q 1
32457 Розвиток реклами в мережі інтернет для просування послуг в сфері екотуризму Гарбар Ж.В., Гонтарук Я.В. Сун В статті досліджено особливості просування послуг на різноманітних інтернет-ресурсах. Проведений ана 88
32456 Utilization of Knowledge Management as Business Resilience Strategy for Microentrepreneurs in Post-COVID-19 Economy Zayed N.M., Edeh F.O., Anwarul Islam K.M., Nitsenko V., Polova O., Khaietska O. СScof The COVID-19 outbreak affected the smooth operations of microentrepreneurs across the globe, includi 73
32455 Цифрова трансформація галузей економіки в Україні у воєнний час Лебідь О.В. Сун У статті показано як тенденції та перспективи розвитку цифрової економіки, так і питання цифрової тр 62
32454 Цифрова трансформація економіки: сутність, проблеми, особливості Чіков І.А. Сун У статі розкрито сутність цифрової економіки, її особливості та проблеми становлення. Узагальнено по 74
32452 Адміністративний менеджмент. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальностей – 073 Менеджмент, 281 Публічне управління та адміністрування, освітньо-професійних програм: «Менеджмент», «Публі Пронько Л.М. Мв Методичні вказівки 3
32451 Економічний та соціальний аналіз державної політики. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності – 281 Публічне управління та адміністрування, освітньо-професійної програми «Публічне упра Пронько Л.М. Мв Методичні вказівки 0
32450 Лідерство і особистісний розвиток. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів третього (освітньо-науково) рівня вищої освіти для денної та заочної форм навчання спеціальностей: 051 – економіка, 071 – облік та оподаткування, 132 – матеріалознавство Маньгора В.В. Мв Методичні вказівки для практичних занять здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіт 1
32448 Система обліку запасів підприємства Добронецький О.М. Дрп Метою написання магістерської роботи є розкриття теоретичних та практичних питань обліку та оподатку 24
32447 Обгрунтування конструктивних параметрів двоступінчатого подрібнювача зерна Юхимець Володимир Андрійович Д Обґрунтування конструктивних параметрів двоступінчатого подрібнювача зерна. Юхимець В. А. - магістер 1
32446 Обгрунтування транспортно-технологічного забезпечення процесу збирання зернових культур Гонтар Ярослав Олександрович Дрп Магістерська робота складається зі вступу, 5 розділів, висновку, списку використаної літератури. Пов 4
32445 Підвищення ефективності процесу очищення зерна пшениці на рифлених поверхнях Пилипенко Дмитро Романович Дрп Пилипенко Дмитро Романович «Підвищення ефективності процесу очищення зерна пшениці на рифлених повер 2
32444 Лідерство і особистісний розвиток. Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів третього (освітньо-науково) рівня вищої освіти для денної та заочної форм навчання спеціальностей: 051 – економіка, 071 – облік та оподаткування, 132 – матеріалознавс Маньгора В.В. Мв Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів третього (освітньо-науково) рівня вищої освіти 2
32442 Стратегічне планування діяльності підприємства. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього (бакалаврського) рівня галузі знань 05 Соціальні та поведінкові на Паламаренко Я.В. Мв Призначено для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання першого ос 4
32441 Соціальна економіка. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього (бакалаврського) рівня галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка. Ві Паламаренко Я.В. Мв Призначено для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання першого осв 1
32440 Особливості та передумови діджиталізації економіки України Чіков І.А. Дк Поняття «цифрова економіка» є складним та багатогранним у своєму трактування. У класичному розумінні 73
32439 Економічна теорія (основи економічної теорії). Методичні вказівки для організації практичної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальностей 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 281 Публічне управл Томашук І.В., Доцюк С.О. Мв Методичні вказівки для організації практичної роботи студентів денної та заочної форми навчання галу 82
32438 Економіка підприємства. Методичні вказівки для організації самостійної роботи Студентів денної та заочної форми навчання Галузі знань 07 Управління та адміністрування Спеціальності 075 Маркетинг Першого (бакалаврського) освітнього рівня Томашук І.В., Болтовська Л.Л. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи Студентів денної та заочної форми навчання Г 10
32437 Економічна теорія (основи економічної теорії). Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальностей 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 281 Публічне упра Томашук І.В., Доцюк С.О. Мв Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання гал 18
32436 Методика наукових досліджень в агрономії. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: «Бакалавр», з галузі знань 20 «Аграрні науки та продово Мазур О.В. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівн 4
32435 Інноваційні технології в селекції та насінництві. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання освітнього ступеня: «Магістр», з галузі знань 20 «Аграрні науки Мазур О.В. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівн 4
32434 Селекція та насінництво польових культур. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: «Бакалавр», з галузі знань 20 «Аграрні науки та продово Мазур О.В. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівн 1
32433 Землеробство: методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальності 201 «Агрономія», 203 «Садівництво та вино Пелех Л.В. Мв методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та 2
32432 Хімічна екологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія першого (бакалаврського) освітнього рі Ткачук О.П., Вергеліс В.І. Нп Викладено програму вивчення навчальної дисципліни 8
32431 Техноекологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія першого (бакалаврського) освітнього рівня Ткачук О.П., Вергеліс В.І. Нп Викладено план вивчення навчальної дисципліни 6
32430 Техноекологія. Методичні вказівки для проведення практичних робіт при підготовці здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія першого (бакалаврсько Ткачук О.П., Вергеліс В.І. Мв Викладено теми та вимоги до вивчення практичних робіт з навчальної дисципліни 5
32429 Урбоекологія. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи при підготовці здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія першого (бакалаврсько Ткачук О.П., Вергеліс В.І. Мв Викладено методику виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни 5
32428 Урбоекологія. Методичні вказівки для проведення практичних робіт при підготовці здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія першого (бакалаврськог Ткачук О.П., Вергеліс В.І. Мв Представлено вимоги до виконання та перелік тем практичних робіт при вивченні навчальної дисципліни 6
32427 Урбоекологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 101 Екологія першого (бакалаврського) освітнього рівня Ткачук О.П., Вергеліс В.І. Нп Викладено програму вивчення навчальної дисципліни 6
32426 Фізіологія рослин. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» освітньої програми 202 «Захист Амонс С.Е. Мв В методичних вказівках наведено завдання для виконання самостійних робіт з курсу «Фізіологія рослин 8
32425 Технологічні параметри перспективної технології вирощування щуки Будєєв О. Д представлено сукупність наукових відомостей щодо параметрів технології вирощування щуки в умовах Укр 4
32424 Мікробіологія та вірусологія. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 « Коваленко Т.М. Мв Методичні матеріали розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної дисц 32
32423 Хвороби і шкідники плодоовочевих, лісових, садово-паркових, лікарських та малопоширених культур. Навчальна програма дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки т Окрушко С.Є. Нп Містить перелік тем та питань, які виносяться на розгляд лекційних і практичних занять, а також їх п 2
32422 Інтегрований та біологічний захист рослин . Для підготовки здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» першого (бакалаврсь Окрушко С.Є. Нп Навчальна програма з дисципліни «Інтегрований та біологічний захист рослин» містить структуру курсу 9
32421 Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг в сучасних умовах Топольницького А.М. Дрп Об’єктом дослідження є сфера публічних закупівель на всіх етапах їх проведення на прикладі центральн 6
32420 Інтегрований та біологічний захист рослин. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і кар Окрушко С.Є. Мв Розглянуті питання індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів, розроблені і обґрунтуванн 6
32419 Ботаніка. Методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціаль Людмила Яковець Мв Методичні вказівки призначено для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання факультету 17
32418 Розробка технології та рецептури йогурту питного з рослинними наповнювачами в умовах ТОВ «Люстдорф» Герасимчук Катерина Леонідівна Дрп Мета роботи – оцінка якості напоїв на основі рослинних наповнювачів, дослідження технології виробниц 4
32417 Ботаніка. Методичні вказівки для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форм навчання рівень вищої освіти перший (бакалаврський), галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціаль Людмила Яковець Мв Методичні вказівки призначено для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання факультету 8
32416 Удосконалення фруктово-ягідного наповнювача для напоїв в умовах ТОВ "Аграна-Фрут Україна" м. Вінниця Оксана Біла Дрп Мета роботи – удосконалення рецептури фруктово-ягідного наповнювача для напоїв за використання плод 5
32415 Удосконалення технології фруктового термостабільного наповнювача в умовах ТОВ «Аграна-Фрут Україна» м. Вінниця Богдана Антонюк Дрп Мета роботи – науково-практичне обґрунтування удосконалення рецептури фруктової начинки для борошнян 3
32414 Економіка підприємства. Методичні вказівки для організації практичної роботи Студентів денної та заочної форми навчання Галузі знань 07 Управління та адміністрування Спеціальності 075 Маркетинг Першого (бакалаврського) освітнього рівня Томашук І.В., Болтовська Л.Л. Мв Методичні вказівки для організації практичної роботи Студентів денної та заочної форми навчання Гал 7
32413 Наукові основи формування українського професійного мовлення студентів нефілологічного напрямку Дмитрук Л.І. Сун У статті розглянуто поняття «мовний етикет», «мовленнєвий етикет», встановлено їх відмінності. Детал 69
32412 Показники забою молодняку кролів при згодовуванні Пребіолакт-КР Циганчук О.Б. Сун Живлення кролів є комплексом механічних, хімічних і мікробіологічних процесів, які беруть участь у п 73
32411 Продуктивність та гематологічні показники крові молодняку свиней на відгодівлі за згодовування білково-вітамінно-мінеральної добавки Сироватко К.М. Сун Згодовування білково-вітамінно-мінеральної добавки забезпечило збільшення середньодобових приростів 67
32410 Енергетичний потенціал виробництва біогазу в Україні в умовах війни Вовк В.Ю. Дк Важливим вектором розвитку відновлюваної енергетики вважається отримання біогазу з органічних залишк 48
32409 Prospective directions of development of marketing in the agricultural products market of Vinnytsia region in the center of European integration Mazur K. Мвз In modern conditions of global and transformational changes, the role of management of marketing act 41
32408 Transformation of the political and legal system of France Skichko I. Мвз The scientific work characterizes the historical prerequisites for the formation of modern vectors o 73
32407 Organization of the work of courts during the state of martial. Ensuring access to justice Durach O. Мвз The basic principles of the organization of the judicial power of Ukraine have been determined. The 47
32406 Оцінка пластичності поверхневого шару металу при обкочуванні деталей циліндричної форми кулькою. Гунько І.В., Паладій М.С. Сун В статті виконано дослідження особливостей процесу пластичної деформації поверхневого шару деталей ц 55
32405 Кешбек сервіси в Україні як спосіб заощадження коштів Кіпоренко С.С. Дк У сучасних умовах кешбеки та кешбек-сервіси є інструментами стимулювання електронної комерції, заохо 61
32404 . Positioning of entrepreneurial systems of the organic products production in the conditions of globalization and innovative economics: Managerial aspect Varaksina E., Savenko O., Nihmatova O., Skrypnyk V., Kolesnyk T., Ivanova T., Rudyka V., Ovcharuk O. СSc The production of organic products meets modern standards of economic, social and environmental sust 121
32403 Features of the soybean photosynthetic productivity indicators formation depending on the foliar nutrition Bondarenko V., Havrylianchik R., Ovcharuk O., Pantsyreva H., Krusheknyckiy V., Tkach O., Niemec M. Суз The three-year research findings prove that foliar nutrition with trace elements influences the dyna 86
32402 The research of the regional development trends in Ukraine Kolesnik T., Mazur K. Мвз In modern conditions of global and transformational changes, the role of management of marketing act 59
32401 Дослідження продуктивних ознак і технологічних якостей молока корів в умовах фг щербич літинського району Дяченко Ю.В. Дрп Головною задачею молочного скотарства є забезпечення людини молоком і молочними продуктами. Молочне 6
32400 Обґрунтування технологічних і кінематичних параметрів системи очищення коренезбиральної машини Білецький Владислав Вадимович Дрп Білецький Владислав Вадимович «Обґрунтування технологічних і кінематичних параметрів системи очищенн 4
32399 Організація маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств Охота В.С. Дрп 24
32398 Управління економічною ефективністю діяльності аграрного підприємства Грабар В. С. Дрп Дипломна робота на тему: Управління економічною ефективністю діяльності аграрного підприємства (за м 8
32397 Державне управління земельними ресурсами регіону в контексті сталого розвитку Міщишина М.М. Дрп Метою даної дипломної роботи є аналіз наявної ситуації щодо управління земельними ресурсами та викор 3
32396 Мотивація персоналу як основний компонент у підвищенні ефективності діяльності підприємства Стасюк О.В. Дрп В дипломній роботі розглянуто теоретичні аспекти мотивації персоналу, проаналізовано фактичний стан 6
32395 Виявлення та оцінка фінансових ризиків Кіпоренко С.С. Дк На сьогоднішній день немає єдиного і загальноприйнятого визначення ризику. Він асоціюється з невизна 55
32394 Розвиток платіжних систем в Україні Кіпоренко С.С. Дк Стрімка динаміка сучасного життя породжує нові проблеми, активізує методологічні пошуки, формує нові 118
32393 Research of the process of vibroozone drying of grain Tsurkan O., Prysiazhniuk D., Spirin A., Borysiuk D., Tverdokhlib I., Polievoda Y. СScof The process of post-harvest processing of grain, especially drying, is one of the most important in 82
32392 Infrastructural support of the hospitality industry in the conditions of global economic integration Tabenska O. Мвз Modern trends in the development of the field of hospitality are analyzed, the concept of "hosp 58
32391 Development and implementation of a rational marketing structure of enterprises in the fruit and vegetable industry in the conditions of European integration Bereziuk S. Мвз In modern conditions of global and transformational changes, the role of management of marketing act 55
32390 Особливості використання ультразвукових кавітаційних технологій в харчовій промисловості Берник І.М. Дк Реалізація значної кількості сучасних технологічних процесів не можлива без використання енергії пот 58
32389 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів роботи сатуратора для слабоалкогольних напоїв Наавгуст Олександр Петрович Дрп В магістерській роботі встановлено, що установки для насичення безалкогольних напоїв газами, що за 1
32388 Управління персоналом в органах місцевого самоврядування Малик Д.А. Дрп Дипломна робота: виконана на 59 сторінці та містить 5 рисунків, 11 таблиць, 56 літературних дже 3
32387 Корпоративна етика як інструмент сучасного управління організацією Беркун Л.О. Дрп Мета даної роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні і методологічній розробці основних принципів 5
32386 Облік та оподаткування фінансових результатів підприємства Сем’янівська Юлія Валентинівна Дрп Метою дипломної роботи є дослідження методики та практики обліку фінансових результатів та їх оподат 9
32385 Місцеві бюджети: складання, виконання та роль у соціально-економічному розвитку регіонів Звагольська Дар’я В’ячеславівна Дрп Проблематика функціонування місцевих бюджетів в умовах децентралізації владних повноважень містить б 5
32384 Удосконалення системи управління персоналом підприємства Нечитайло О.Л. Дрп Магістерська робота: 83 с., 7 рис., 16 табл., 73 літературних джерел. Об’єктом дослідження є процес 5
32383 Удосконалення структури адміністративної служби установи Шевчук Ю.Б. Дрп Магістерська робота: 78 с., 4 рис., 6 табл., 70 літературних джерел. Об’єктом дослідження є адмініс 2
32382 Формування особистості керівника-лідера для сучасного підприємства Фурман А.О. Дрп Магістерська робота: 83 с., 7 рис., 11 табл., 55 літературних джерел. Об’єктом дослідження виступає 4
32381 Управління кадровим потенціалом підприємства Слободянюк В.М. Дрп Магістерська робота: 89 с., 9 рис., 19 таблиць, 73 літературних джерела. Об’єктом дослідження є кад 5
32380 High temperature processing of raw milk Kolianovska L Дк Modes of pasteurization of raw milk, which are used in the production of hard rennet cheeses, do not 45
32379 Використання ультразвукових кавітаційних технологій в харчовій промисловості Берник І.М. Дк Опис протікання кавітаційного процесу має базуватися на представленні системи «кавітатор - оброблюв 60
32378 Communicative competence and pedagogical conditions of its formation of future specialists of agrarian sector Kovalova K. Мвз Abstract. In the given article is examined the essence of the notion of «сommunicative competence» e 57
32377 Особливості використання цифрових технологій в агробізнесі Юрчук Н.П., Кіпоренко С.С. Сун У статті досліджено перспективні напрямки розвитку цифрових технологій у сільському господарстві. Вс 89
32376 Інструменти державної фінансової підтримки аграрного сектора в умовах воєнного стану Вдовенко Л.О. Сун Стаття присвячена оцінці в період воєнного стану заходів держави та інструментів фінансової підтримк 76
32375 Використання системи Mathcad у знаходженні нормальних рівнянь в описі процесів екстрагування харчової сировини Коляновська Л.М. Сун У статті викладено методику використання систем електронних обчислюваних машин, зокрема Mathcad, при 49
32374 Вплив водних витяжок Elytrigia repens L. на проростання насіння пшениці Окрушко С.Є. Сун У статті узагальнено результати вивчення алелопатичного впливу водорозчинних виділень із кореневищ п 69
32373 Особливості утворення і поводження з відходами під час воєнних дій: досвід України Токарчук Д.М. Сун Стаття присвячена дослідженню особливостей утворення відходів під час воєнних дій на території Украї 61
32372 Конкурентоспроможність видавничо-поліграфічних підприємств в умовах глобальних викликів: реалії сьогодення Томчук О.Ф. Сун Статтю присвячено розкриттю конкурентоспроможності видавничо-поліграфічних підприємств в умовах COVI 85
32371 Потенціал отримання енергетичних ресурсів із біовідходів сільськогосподарських, переробних та інших підприємств Токарчук Д.М. Сун В статті обґрунтовано, що відходи підприємств сьогодні потребують нових підходів до ефективного упра 79
32370 Екозлочини та проблеми з відходами під час воєнних дій в Україні Токарчук Д.М. Сун Серед наслідків бойових дій, що мають місце на території України з 24 лютого 2022 року, маємо втрати 66
32369 Improving the methods of personnel management of the restaurant chain Lopatiuk R. Суз The aim of the article is to study the issues that determine the relationship between the management 139
32368 Нові аспекти виробництва кисломолочних продуктів з пробіотичними властивостями Соломон А.М. Сун Життя сучасної людини залежить від таких несприятливих факторів, як забруднення навколишнього середо 60
32367 Сучасний стан та ефективність використання постійної лісонасіннєвої бази Вінниччини Блистів В.І., Юрків З.М., Нейко І.С., Матусяк М.В. Сун В результаті проведених досліджень встановлено, що станом на 2021-й рік до державного реєстру у Вінн 71
32366 Характеристика природних дубових лісів та природного поновлення в умовах ДП «Тульчинське ЛМГ» Нейко І.С., Матусяк М.В., Єлісавенко Ю.А., Панкова С.О. Сун В результаті проведених польових досліджень у межах лісового фонду підприємства встановлено, що наса 52
32365 Practical aspects of improving the management system of hospitality institutions Lopatiuk R. Мвз Considering the fact that the field of hospitality has changed significantly in recent years and con 50
32364 Правове регулювання протидії торгівлі людьми Маньгора Т.В. Сун В сучасну епоху глобалізації дедалі більшої гостроти набуває питання транскордонної міграції, що зум 94
32363 Розвиток комунікативної культури особистості: історичний аспект проблеми Малик В., Фрицюк В. Сун У статті розкрито проблеми розвитку комунікативної культури особистості в історичному аспекті. Уточн 68
32362 Peculiarities of functioning of the grain market of Ukraine in the conditions of the world food crisis Yaremchuk N. Мвз War destroys the global food system. Ukrainian exports of grain and oil crops have mostly stopped. 46
32361 Стан та перспективи розвитку поліграфічної промисловості України в контексті маркетингу Бабина О.М. Сун У статті проаналізовано стан видавничо-поліграфічної галузі України та проведено дослідження динамік 153
32360 Оцінка еколого-економічної ефективності виробництва біогазу з агробіомаси Вовк В.Ю. Дк Україна має високорозвинені галузі сільського господарства, які щорічно продукують велику кількість 51
32359 Підхід до визначення рівня інноваційного потенціалу аграрних підприємств Чіков І.А. Дк Інноваційний потенціал підприємств є однією із основних характеристик, яка синтезує в собі сукупніст 72
32358 Formation of professional competence of future agronomists in the process of studying the course «Harvest programming» Mazur О. Суз Actual at the present time is the awareness of the process of forming professional competence, under 55
32357 Podillya Botanical Garden and Biostationary of Vinnytsia National Agrarian University as an educational, scientific and production base in the practical training of forestry and horticulture specialists Tsyhanska O. Суз The main problems of practical training of students in Ukraine, which would form the professional co 70
32356 Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності Табенська О.І. Сун У статті дано сучасні тенденції розвитку сфери гостинності, поняття "гостинність" розгляда 67
32355 Інтегральна оцінка екологічного навантаження на навколишнє середовище Вовк В.Ю. Тд Дослідження сучасних інструментів математичного моделювання еколого-економічних процесів є надзвичай 64
32354 Вплив екологічного фактору на ключові складові економічного потенціалу Томашук І.В. Дк Актуальною проблемою, що постає перед Україною, є обґрунтування напрямків підвищення конкурентоспром 94
32353 Використання ферментних препаратів у годівлі свиней Новгородська Н.В., Фабіянська О.Л. Сун Одним із актуальних напрямків підвищення продуктивності тварин є пошук, випробування та введення в р 72
32352 Регулювання криптовалют як механізм нейтралізації їх слабких сторін: модельний підхід Захарченко В.І. Сун Виокремлено п’ять моделей регулювання криптовалют: репресивну, (Болівія та ін.); консервативну (Кита 57
32351 Проблема виховання іншомовної комунікативної культури студентів аграрних закладів вищої освіти Малик В.М. Сун Стаття присвячена актуальній проблемі виховання іншомовної комунікативної культури студентів аграрни 57
32350 Передумови переходу землеробства в Україні на еколого-збалансовані принципи Ткачук О.П. Сун Проаналізовано основні деградаційні процеси ґрунтів України та представлено обсяги їх поширення. Зро 89
32349 Технологічні та агроекологічні показники груп сортів сої за стиглістю Ткачук О.П., Алєксєєв О.О. Сун Передумовами подальшого підвищення урожайності насіння сої в Україні за інтенсивного землеробства 73
32348 Peculiarities of Govtech technologies implementation in the public administration system Kysh L. Суз The article has examined the consequences of modern digital transformation, which requires changes i 87
32347 Соя в інтенсивному землеробстві Мазур В.А., Ткачук О.П., Панцирева Г.В., Купчук І.М. Мвв У монографії представлені дослідження, які розкривають питання щодо значення та історії культури сої 105
32346 Інформаційні технології. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» та спеціальністю 072 «Фінанси, банківсь Ліман В.В., Дячинська О.М. Мв В методичних вказівках викладено практичні заняття по темі «Текстовий редактор MS Word», «Програма M 60
32345 Біофізика. Методичні вказівки для практичних занять здобувачів другого (магістерського) рі-вня вищої освіти за галуззю знань 21 «Ветеринарна меди-цина», спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і екс-пертиза» та здобувачів першого (бакалаврського Дзісь В.Г., Дячинська О.М. Мв В методичних вказівках викладено основні теоретичні відомості, наведено приклади розв’язування задач 142
32344 Формування та облік маркетингових витрат підприємства Мулик Я.І. Сун Вступ. Маркетингові витрати займають значну частку в маркетинговій діяльності підприємства. Нажаль, 72
32343 Сільський туризм як напрямок ефективного розвитку внутрішнього туризму Табенська О.І. Сун Досліджено сучасні глобальні проблеми людства, попит на природні ресурси, ефективний розвиток сільсь 81
32342 Розвиток сільського зеленого туризму на Вінниччині Табенська О.І. Сун У статті досліджено туристичні атракції, традиції, звичаї, обряди Поділля, які започатковують і відр 81
32341 Exports of Ukrainian Agricultural Products to the European Union: Analytical Assessment, Problems and Prospects Mulyk T., Mulyk Ya. Суз Abstract. The purpose of the work is to study the issue of domestic exports of agricultural products 57
32340 The importance of information technology for forecasting the activities of the enterprise in the tourism business Zakharova T. Суз Abstract. The purpose of this study is to identify the poverty perspective and poverty alleviation s 55
32339 Features of innovation management at modern enterprises Baldynyuk V. Суз The article is aimed at substantiating the peculiarities of managing the innovative activity of ente 56
32338 Математичне моделювання процесу роботи комбінованого ґрунтообробного агрегату Гунько І.В., Грибик Р.І. Сун Структура ґрунту є найважливішим показником, який значною мірою визначає родючість ґрунту, а також в 62
32337 Культурна етика ділового спілкування як основа взаємодії між основними учасниками на ринку Бєлкін І.В., Гонтарук Я.В., Трапаідзе С.М. Сун У науковій роботі розглянуто типову специфіку сучасних прийомів ділового спілкування як у цілому так 75
32336 Digital processing of one-dimensional signals based on the median filtering algorithm Tsurkan O., Kupchuk I., Polievoda Y., Wozniak O., Hontaruk Y., Prysiazhniuk Y. СScof The article is devoted to solving the problem of effective digital signal processing of the informat 174
32335 Проблеми та перспективи впровадження концепції загального менеджменту якості (TGM) на вітчизняних підприємствах в умовах Євроінтеграції. Томашук І.В. Дк Інтеграція до європейської та світової спільноти України, членство у Світовій організації торгівлі в 73
32334 Вивчення процесів росту й розвитку рослин насіннєвої картоплі залежно від удобрення, регулятора росту та позакореневих підживлень Вдовенко С.А,. Полторецький С.П., Поліщук М.І., Вергелес П.М. Сун У статті представлено результати досліджень впливу технологічних прийомів вирощування на процеси рос 65
32333 Гігієна та санітарія. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету економіки та підприємництва галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 241 «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) освітнього рівня, освітньо-п Соломон А.М. Нп Програма навчальної дисципліни Гігієна та санітарія спрямована на організацію вивчення матеріалу і о 3
32332 Технохімічний контроль галузі. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузь знань 18 «Виробництво та технології» спеціальність 181 «Харчові Соломон А.М. Нп Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробниц 3
32331 Міжнародна продовольча безпека. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузь знань – 18 Виробництво та технології, спеціальність 181 – харчові технології, освітньо-професійна програма харчові технології. В Соломон А.М. Нп Програма навчальної дисципліни «Міжнародна продовольча безпека» спрямована на організацію вивчення м 0
32330 Технологія продуктів з комбінованим складом сировини. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 18 «Виробництво Соломон А.М., Бондар М.М. Мв Методичні вказівки призначені для виконання практичних занять з дисципліни «Технологія продуктів з 4
32329 Міжнародна продовольча безпека. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, галузь знань 18 «Виробництво та технології», спец Соломон А.М. Мв Методичні вказівки розроблені згідно робочої програми дисципліни «Міжнародна продовольча безпека» д 1
32328 Мікробіологічні процеси в технології харчових продуктів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, галузь знань 18 «Вироб Соломон А.М., Бондар М.М. Мв Методичні вказівки розроблені згідно робочої програми дисципліни «Мікробіологічні процеси в технолог 4
32327 Метод розпізнання технічного стану автотракторних двигунів Анісімов В.Ф, Єленич А.П. Сун В сучасних дослідженнях проблеми розпізнання все більше уваги приділяється тій обставині, що реаліза 44
32326 Формування ботанічного складу посівів озимого жита залежно від впливу різних попередників Броннікова Л.Ф. Сун У статті висвітлено вплив різних попередників на культивування жита озимого. Доведено доцільність ви 55
32325 The application of different fertilizer system for the formation of corn (Zéa Máys) hybrids grain productivity Shkatula Yu., Matsera O., Zabarna T. Сун The main goal of our investigation was to determine the influence of different mineral fertilizer ra 60
32324 Контролювання бур’янів в агроценозах гороху Шкатула Ю.М. Дк В сучасних умовах господарства практично на всіх полях гороху використовують гербіциди, асортимент я 58
32323 Investigation of the antimicrobial and antifungal activities of some 1,2,4-triazole derivatives Frolova Y., Kaplaushenko A., Sameliuka Y., Romanina D., Morozova L. СSc This article presents the results of the study of the antimicrobial and antifungal properties among1 51
32322 Productivity and slaughter rates of rabbits fed by probiotic supplement probi-ol Ohorodnichuk Н. Сун The productivity, slaughter parameters and weight of internal organs of fattening young rabbits of t 55
32321 Особливості технології вирощування мармурової телятини в умовах ТОВ «Лайвсток4експорт» Огороднічук Г.М. Сун ТОВ «ЛАЙВСТОК4ЕКСПОРТ» спеціалізується на відгодівлі великої рогатої худоби спеціалізованих м’ясних 59
32320 Функціональний молочний напій на основі сироватки Новгородська Н.В. Дк Розробка геродієтичного напою на основі молочної сироватки з овочевими наповнювачами, обрано бактер 80
32319 Фотосинтетична продуктивність посівів конюшини лучної безпокривних та підпокривних посівів залежно від норм їх висіву Амонс С.Е. Сун В статті наведено результати досліджень з вивчення впливу способу створення травостою та різних норм 94
32318 Сучасні напрями застосування структурованої води у галузях АПК Гетман Н.Я., Дідур І.М., Телекало Н.В. Кравченко В.С., Вишневська Л.В. Сун На основі досліджень літератури та з урахуванням сучасних гіпотез структури природної води у статті 69
32317 Influence of the protection system on limitation of the number of main pests in corn crops Rudska N.O. Сун This article highlights the theoretical generalization and solution of the problem, which consists 105
32316 The effect of herbicides and growth regulator on the yield of winter rapeseed Okrushko S., Shkatula Y. Сун The article summarizes the results of research on weed control with soil and insurance herbicides, a 58
32315 Репродуктивна здатність та інтенсивність цвітіння декоративних видів роду Lupinus l. в умовах архітектурно-експозиційної ділянки ВНАУ Панцирева Г.В. Сун На основі аналізу наукових джерел представлено відомості про походження, поширення, таксономію та ви 51
32314 Імплементація інноваційних технологій в систему бухгалтерського обліку: світовий досвід та перспективи України Правдюк Н.Л., Обнявко М.В., Василина А.В. Сун Стаття присвячена питанню імплементації таких інноваційних технологій Четвертої промислової революці 128
32313 Вплив передпосівної обробки насіня та позакореневих підживлень на динаміку формування площі листкової поверхні рослин сої Дідур І.М. Сун В сучасних умовах ведення сільського господарства система удобрення є одним із найбільш дороговартіс 60
32312 Control of corn pollution in the conditions of the rightbank forest steppe Verheles P. Сун This article presents the results of studies of the main elements and methods of controlling the dev 53
32311 Formation of corn productivity depending on the use of modern biological fertilizers in the forest-steppe right bank Tsyhanskyi V. Сун The research was conducted with the use of modern promising biological products, manufactured by BTU 64
32310 Функціональні м’ясні продукти Новгородська Н.В. Дк Розроблення рецептури м`ясних січених напівфабрикатів із використанням клітковини насіння льону. 46
32309 Місце та призначення юриста в суспільстві та державі Чернищук Н.В. Сун Зростання ролі юриста у сучасному суспільстві об`єктивно обумовлено ускладненням соціальної інфрастр 90
32308 Communication ethics as one of the components of marketing communication policy Belkin I. Мвз In the modern conditions of the development of scientific and technical progress, the relevance of t 66
32307 Use of internet technologies when promoting goods on the international market Нarbar Z. Мвз Competent promotion of goods on the international market can ensure a stable position of the enterpr 50
32306 Математична модель гідравлічного привода різака для відокремлення та вивантаження блок-порції корму від кормового моноліту Руткевич В.С., Кушнір В.П., Ганжа В.В. Сун Розглядається питання підвищення ефективності і якості відокремлення та вивантаження блок-порції сте 170
32305 Вплив розмірів фракції та глибини загортання насіння на продуктивність кукурудзи Коваленко О., Паламарчук В., Тішечкіна К., Овчар А. Тд Досліджено вплив розмірів фракції насіння та глибини його загортання на продуктивність гібридів куку 53
32304 Адаптивна цінність сортів сої за різних умов вирощування Мазур О.В. Сун У статті наведено результати досліджень оцінки сортів сої за адаптивністю у різних ґрунтово-кліматич 73
32303 Удосконалення технології м’ясних маринованих напівфабрикатів в умовах ТОВ «Вінницька птахофабрика» Нагаба Владислав Володимирович Дрп Мета роботи – удосконалення технології маринованих напівфабрикатів з м’яса птиці шляхом використання 4
32302 Розробка та дослідження технології плавленого сиру з гідро біонтами в умовах ТОВ «Гайсинський молокозавод» м. Гайсин. Омельчук Віта Петрівна Дрп Значний розвиток молочної промисловості потребує нових вдосконалень та інноваційних технологій, які 2
32301 Аналіз якості питної води Замостянського району м. Вінниця та заходи щодо її покращення Денисенко А. Дрп Використана вода будь-якого користувача стає забрудненою. Рівень забруднення води різний, здебільшог 5
32300 Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів мобільної доїльної установки Андрух Роман Олександрович Дрп Андрух Роман Олександрович «Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів мобільної доїльної устан 6
32299 Агроекологічна оцінка грунтів у межах с. сугаки вендичанської отг Чубач Олександр Дрп Ґрунт – один з ключових, базових ресурсів, який має важливе значення для створення великої кількості 12
32298 Удосконалення технології кисломолочних напоїв з використанням білків рослинного походження в умовах ПП «Еко-молпродукт» с. Некрасове, Вінницького району Дмитрів Сергій Григорійович Дрп Молочна продукція це на сьогодні одна із провідних галузей секторів української економіки, показники 1
32297 Удосконалення технології біфідогенних кисломолочних продуктів підвищеної біологічної цінності Волянської Юлії Ярославівни Дрп Здоров`я ‒ пріоритетне завдання сьогодення, що може вирішуватися з урахуванням різних підходів. Одну 1
32296 Удосконалення політики залучення прямих іноземних інвестицій в ОТГ Кобзар Т.О. Дрп Тема: «Удосконалення політики залучення прямих іноземних інвестицій в ОТГ». Об’єктами дослідження в 3
32295 Покращення відтворення стада свиней в «Агроеталон» с. Василівка Тиврівського району Мусійчук Юлія Олександрівна Дрп оцінка впливу паратипових факторів на відтворювальні показники свиноматок 5
32294 Продуктивність і технологічні якості молока корів молочного напрямку в умовах ФГ «Світлана» Хмільницького району Свірень Я Дрп вивчено вплив одноразового «прилиття» крові голштинської породи на молочну продуктивність, відтворюв 7
32293 Формування стратегії поводження з відходами громад Кравець А.В. Дрп Дипломна робота та тему: «Формування стратегії поводження з відходами громад». Метою дипломної робо 2
32292 Формування стратегічних напрямів розвитку сільських територій Фурман І.В., Дмитрик О.В. Сун В статті досліджено підходи до управління розвитком сільських територій. Визна- чено перспективи роз 54
32291 The place and purpose of a lawyer in society and the state Chernyschuk N.V. Мвз The collective monograph is devoted to the study of trends in the development of modern Ukrainian le 60
32290 Modern aspects of marketing management activities of agricultural enterprises Babyna O., Babyn I. Мвз The formation and effective development of market relations in Ukraine necessitates the improvement 41
32289 . Features of marketing an agro-touristic product Prylutskyi A. Мвз In modern conditions of global and transformational changes, the role of management of marketing act 44
32288 Essence, principles and components of the environmental and economic policy of the enterprise Harbar Zh.V., Harbar V.A. Сун he article clarifies the essence and principles of the enterprise’s environmental and economic polic 67
32287 Peculiarities of management of competitiveness of enterprise in such mind Germanyuk N. Мвз In modern conditions of global and transformational changes, the role of management of marketing act 51
32286 Methodological bases of the mechanism of ensuring the efficiency of agrarian enterprises’ marketing activities Lohosha R. Мвз In modern conditions of global and transformational changes, the role of management of marketing act 55
32285 Theoretical and methodological aspects of researching the marketing environment of the enterprise Furman I. Мвз In the practice of domestic agricultural enterprises, there are a number of shortcomings that reduce 46
32284 Ensuring competitiveness of agricultural enterprise supply chains in the context of the development of European integration processes Kubai O. Мвз The company`s competitiveness is one of the important aspects of the market environment, which chara 64
32283 Agroecological assessment of gray forest soils under intensive horticulture Razanov S., Melnyk V., Symochko L., Dydiv A., Vradii O., Balkovskyi V., Khirivskyi P., Panas N., Halyna L., Koruniak O. СWeof Agricultural use of the land fund requires monitoring of its fertility, degree of erosion, and level 63
32282 Accumulation of zn and cu by cereal and leguminous vegetation under agrochemical improvement of natural fodder lands of the right bank forest steppe of Ukraine Titarenko O., Ibatullin I., Nedashkivskyi V., Nedashkivska N., Stepanchenko V. СWeof The article is devoted to the study of the translocation of heavy metals-trace elements (Zn, Cu) in 63
32281 Innovative activity in the restaurant industry Stavska Yu. Мвз The development of the world economy indicates the growth of its integration and integrity through t 53
32279 Сучасні комунікативні стратегії як джерело та напрями реформування публічного управління Лівандовська В.В. Дрп Для ефективного налагодження комунікаційних каналів з суспільством управлінська ланка має підтримува 5
32278 Втрати родючості ґрунтів України в умовах війни Забарна Т.А. Дк З перших днів війни російськими військами завдано колосальної шкоди родючим ґрунтам України. Коли уд 100
32277 Improvement of the mechanism of analysis and planning of marketing activities of agro-industrial complex enterprises in the field of foreign economic activity in the conditions of European integration Hontaruk Y. Мвз In the practice of domestic agricultural enterprises, there are a number of shortcomings that reduce 58
32276 Фінансові механізми впливу на розвиток підприємств аграрного сектору економіки Вдовенко Л.О., Вдовенко І.С. Сун У статті йдеться про фінансові механізми розвитку підприємств аграрного сектору економіки, сформован 56
32275 Ways of forming the tourist image of ukraine: global experience and implementation prospects Zakharova T. Мвз The development of the world economy indicates the growth of its integration and integrity through t 43
32274 Які гроші стануть мейнстримом грошового обігу: електронні чи віртуальні? Захарченко В.І. Сун У статті розглянуто актуальні питання грошового обігу в Україні та світі в контексті глобальних викл 56
32273 Institutional capacity building on waste management as a secondary resource in Ukraine on the path to European integration Kaletnik G., Pryshliak N., Khvesyk M., Khvesyk J. СSc The generalization of the European experience in waste management in the context of the directives, 157
32269 Реформа децентралізації в Україні: досягнення та проблеми подальшої реалізації Тітов Д.В. Сун Стаття присвячена оцінці стану реалізації реформи децентралізації державного управління, спрямованої 101
32268 Current trends and directions of development of the tourism industry Prylutskyi A. Мвз All rights reserved. Printed in the United States of America. No part of this publication may be rep 48
32267 Fundamental cognitive-semantic theories in linguistics Mushyrovska N., Kholod I., Neher O., Zozulia I., Pavliuk I. СWeof The article studies fundamental cognitive-semantic theories (Langacker, Lakoff, Fillmore, Croft) use 62
32266 Кредитування в АПК. Методичні вказівки для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврсько Вдовенко Л.О. Мв Методичні вказівки розроблені з метою закріплення теоретичних знань студентів денної та заочної форм 1
32265 НБУ і грошово-кредитна політика. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) о Вдовенко Л.О. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для вивчення курсу «НБУ і грошово-кредитна політика», зок 1
32264 Фінансовий менеджмент. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) освітнього Вдовенко Л.О. Нп Програма навчальної дисципліни призначена для вивчення курсу «Фінансовий менеджмент», зокрема дає м 1
32263 Вплив комплексної системи застосування препаратів бактерійного походження за вирощування солодкого перцю в умовах лісостепу правобережного України Вдовенко С.А., Швидкий П.А. Сун З метою вивчення впливу комплексної системи препаратів бактерійного походження компанії БТУ-центр ві 72
32262 Оцінка енергетичних показників ґрунтообробного агрегата Гунько І.В., Бурлака С.А. Сун Аналіз інструментів для безобробного та поверхневого обробітку ґрунту показує, що на ринку сільськог 50
32261 Моделювання ґрунтообробного агрегату з розробкою рекомендації підбору робочих органів Гунько І.В., Грибик Р.І. Сун В роботі наведено математичне обґрунтування підбору кількості робочих органів комбінованого ґрунтоо 68
32258 Formation of marketing product policy of agricultural enterprises Lohosha R.V., Trapaidze S.M. Сун The subject of the research there are theoretical foundations for the formation of the marketing po 66
32257 Проблеми стратегічного планування на підприємствах України та можливі шляхи їх подолання Бєлкін І.В, Логоша Р.В., Трапаідзе С.М. Сун У науковій статті стратегічне планування підприємницької діяльності констату- ється як найважливіша 47
32256 Основні напрями підвищення ефективності застосування електронної комерції аграрними підприємствами Гончарук І.В., Киш Л.М., Присяжнюк О.І. Сун Стаття присвячена дослідженню передумов підвищення ефективності запровадження та подальшого застосув 58
32255 Конярство. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» зі спеціальності 204 «Технологія виробництва Огороднічук Г.М. Мв Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалав 1
32254 Тепличне садово-паркове господарство. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи здобувачами факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: магістр, галузі знань 20 «аграрні н Вдовенко С.А. Мв Мета дисципліни полягає в підвищенні кваліфікації майбутніх фахівців і опануванні особливостей конст 2
32253 Спеціальна агрономія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи аспірантами факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: доктора філософії, галузі знань 20 «Аграрні науки т Вдовенко С.А. Мв Успішність наукової діяльності неможлива без знання її методології, теорії, технології, методів та о 1
32252 Субтропічні та рідкісні плодоовочеві рослини. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи здобувачами факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: Бакалавр, галузі знань 20 Вдовенко С.А. Мв Підвищення кваліфікації майбутніх фахівців з „Садівництва та виноградарства” і опануванні особливост 1
32251 Англійська мова для бізнесу. Методичні вказівки до практичних занять студентів денної та заочної форм навчання з іноземної мови спеціальності 051 «Економіка», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Ковальова К.В. Мв Методичні вказівки з іноземної мови (англійської) мови створено, щоб допомогти студентам, які навчаю 1
32250 Англійська мова для бізнесу, Методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання з іноземної мови спеціальності 051 «Економіка», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Ковальова К.В. Мв Актуальним завданням вищої сучасної освіти є забезпечення аграрного сектора вітчизняної економіки вс 4
32249 Theoretical study of the change of the torque on the shaft of the feeding rotor of the shredding machine during the capture and compression of the grass mass Kholodiuk O., Hunko I., Kuzmenko V. Суз