id: 31034
Назва: Ефективність управління активами – основа зростання фінансового потенціалу підприємств аграрного сектора економіки.
Автори: Вдовенко Л.О.
Ключові слова: активи, оборотні активи, необоротні активи, власний капітал, ефективність діяльності.
Дата публікації: 2022-05-23 14:35:36
Останні зміни: 2022-05-23 14:35:36
Рік видання: 2022
Аннотація: Стаття присвячена питанням управління активами як однієї з важливих категорій фінансового менеджменту, від ефективності формування та використання яких залежать позитивні фінансові результати сільськогосподарської діяльності, безперебійність кругообороту капіталу та стійкість фінансового стану підприємств специфічної галузі економіки. Проаналізовано структуру балансу підприємств сільського господарства Вінницької області, визначено левову частку в структурі оборотних активів, роль яких є ключовою у забезпеченні безперервності процесу агропромислового виробництва, а обсяг визначає їх кредитоспроможність та інвестиційну привабливість. Здійснено оцінку пасивів балансу цих підприємств, що сприяє визначенню тенденцій змін у джерелах формування фінансових ресурсів і потреби їх розширення з метою зростання фінансового потенціалу як основи стратегії розвитку підприємств аграрного сектора економіки.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/31034.pdf
Тип виданя: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Видавництво: Економіка та суспільство. 2022. № 37.
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 31034.pdf Розмір : 260411 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Доступний тільки користувачам ВНАУ

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська