id: 31040
Назва: Використання екологічних, соціально-економічних індикаторів сталого розвитку територіальних громад Східного Поділля.
Автори: Мудрак Г.В.
Ключові слова: сталий розвиток, територіальна громада, індикатори, економічна, екологічна і соціальна складова.
Дата публікації: 2022-05-24 13:37:54
Останні зміни: 2022-05-24 13:37:54
Рік видання: 2022
Аннотація: У статті розглянуто основні теоретичні і практичні підходи концепції сталого розвитку, міжнародні підходи до реалізації принципів сталого розвитку, практичні механізми реалізації його соціальних, економічних і екологічних індикаторів, організаційно-управлінські аспекти природоохоронної діяльності для різних регіонів. Проведено дослідження базових положень концепції сталого розвитку територіальних громад Східного Поділля в рамках реалізації державної стратегії. Запропоновано систему оціночних параметрів впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища територіальних громад на базі комплексного підходу з врахуванням економічної, екологічної і соціальної складової. З’ясовано, що екологозбалансований розвиток територіальних громад регіону безпосередньо залежить від розвитку системи екологічного менеджменту, маркетингу і аудиту, екологічної оцінки господарських рішень, стратегічної екологічної оцінки, оцінки впливу на різні компоненти довкілля, забезпечення належного рівня екологічної безпеки та формування й реалізації ефективної локальної екологічної політики. Тому автори запропонували використовувати розгорнуту схему складових сталого розвитку територіальних громад для написання і реалізації стратегій. На основі проведених досліджень, авторами рекомендовано 24 соціальні, 16 економічних і 24 екологічні індикатори сталого розвитку сільських, селищних і міських територіальних громад Східного Поділля. З’ясовано, що обґрунтування і розробка будь-якої довгострокової програми розвитку територіальної громади завжди має бути пов’язана з об’єктивними ризиками. SWOT-аналіз територіальних громад регіону має застосовуватися для того, щоб зменшити ці ризики. Тому для визначення екологічного стану будь якої територіальної громади Східного Поділля, її соціально-економічного розвитку потрібно проводити SWOT-аналіз. Він має включати у себе встановлення сильних (переваг) і слабких (обмеження) сторін соціального, економічного і екологічного блоку моделі сталого розвитку територіальної громади. Ці результати у подальшому можуть бути використані для формування і вибору цілей та завдань реалізації стратегії сталого розвитку територіальних громад регіону.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/31040.pdf
Тип виданя: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Видавництво: Сільське господарство та лісівництво. 2022. № 1 (24). С. 155-170.
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 31040.pdf Розмір : 1003809 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Доступний тільки користувачам ВНАУ

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська