id: 31043
Назва: Екологічна оцінка повторних посівів кукурудзи в Україні.
Автори: Ткачук О.П., Бондаренко М.І.
Ключові слова: кукурудза, повторні посіви, екологічна оцінка.
Дата публікації: 2022-05-24 13:52:01
Останні зміни: 2022-05-24 13:52:01
Рік видання: 2022
Аннотація: За останні 10 років площа посіву кукурудзи в Україні зросла більш ніж удвічі і зараз становить близько 5 млн. га. При цьому, за результатами наукових рекомендацій, оптимальна площа посіву кукурудзи на зерно і силос в Україні має становити в межах 3 млн. га. До цього часу питання про оптимальне розміщення площ посівів кукурудзи на зерно в Україні є полемічним. Встановлено, що нині розміщення зернової кукурудзи за природноекономічними зонами України не повною мірою забезпечує ефективне використання біокліматичного і економічного потенціалу для нарощування виробництва зерна. А це, своєю чергою, зумовлює необхідність подальшого вдосконалення розміщення цієї культури в окремих регіонах країни. Оскільки сучасні сівозміни включають досить обмежений набір культур: пшеницю озиму, кукурудзу, соняшник, частково ріпак озимий і сою, то підібрати оптимальні або навіть допустимі попередники для кукурудзи досить складно. Часто кукурудзу вирощують після пшениці озимої, але цього попередника не вистачає, оскільки він використовується під посів соняшнику, ріпаку озимого та сої. Якщо інші культури вирощувати повторно недопустимо, то кукурудза витримує такі посіви. Тому частину посівів кукурудзи висівають повторно після кукурудзи впродовж двох-трьох, а то і більше років.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/31043.pdf
Тип виданя: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Видавництво: Сільське господарство та лісівництво. 2022. № 1 (24). С. 182-191.
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 31043.pdf Розмір : 1441411 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Доступний тільки користувачам ВНАУ

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська