id: 31038
Назва: Інноваційні підходи до фіторемедіації та фіторекультивації у сучасних системах землеробства.
Автори: Цицюра Я.Г., Шкатула Ю.М., Забарна Т.А., Пелех Л.В.
Ключові слова: фіторемедіація, фіторекультивація, грунтовідновлення, рекреаційні системи грунтовикористання.
Дата публікації: 2022-05-23 20:18:53
Останні зміни: 2022-05-23 20:18:53
Рік видання: 2022
Аннотація: У монографії деталізовано та систематизовано результти наукових досліджень, в тому числі і власні авторів, з питань ефективних технологій застосування методів біоінпоходження, систематики, біолого-мофрологічних особливостей, адаптивних пристосувань та індикаційного коректування технологій фіторемедіації та рекультивації у системних підходах забезпечення екологічно орієнтованих землеробських технологій з метою зниження негативних наслідків дії полютантів різного походження на ґрунт та рослини. Висвітлено основні складові інноваційних підходів у забезпеченні ефективного застосування технологій фіторемедіації та фіторекультивації для забезпечення екологічної сталості ґрунтів та земель різного технологічного використання з огляду на світовий та вітчизняний досвід та ефективні практики застосування. Монографія буде корисна фахівцям різних сфер агротехнологічного виробництва та студентам агрономічних спеціальностей з таких дисциплін як «Землеробство», «Адаптивні системи землеробства», «Агроекологія», «Агрохімія», «Охорона ґрунтів та земель», «Агролісомеліорація» тощо

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/31038.pdf
Тип виданя: Монографії видані в Україні
Видавництво: Вінниця: ТОВ «Друк», 2022. 1200 с.
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 31038.pdf Розмір : 25169077 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Доступний тільки користувачам ВНАУ

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська