id: 31044
Назва: Основні характеристики осадів стічних вод.
Автори: Пазюк В.М., Токарчук О.А.
Ключові слова: осади стічних вод, характеристика, мулові карти, очищення, утилізація.
Дата публікації: 2022-05-24 13:56:56
Останні зміни: 2022-05-24 13:56:56
Рік видання: 2022
Аннотація: Процеси самоочищення природи із-за високої концентрації ксенобіотиків і високої їх стійкості до розкладання йде дуже повільно. Тому актуальною екологічною задачею є відновлення навколишнього середовища: раціональна переробка промислових та сільськогосподарських відходів, відновлення родючості земель від токсичних хімічних речовин, утилізація мулових осадів стічних вод очисних споруд, очищення водних джерел і т. ін.. Серед наведених екологічних проблем сучасної цивілізації є утилізація відходів виробництва та споживання, що пов’язано з відходами каналізаційних очисних споруд. В наслідок господарсько-побутової та виробничої діяльності людини утворюються рідкі відході у вигляді стічних вод, які скидаються у каналізацію. В процесі проходження стічними водами стадії очищення на очисних спорудах утворюється муловий осад, що зневоднюється на мулових майданчиках в природних умовах. Цей процес довготривалий і займає великі площі. Крім того, складування мулових осадів приводить до розповсюдження несприятливого газоповітряного фону, забруднення ґрунту і підземних вод токсичними компонентами, що входять в склад осадів. Утилізації відходів каналізаційних стоків пов’язано також з великими обсягами переробки мулового осаду (для України необхідно переробляти понад 1,8 млн.т./рік), що накопичується роками на мулових майданчиках і несуть екологічну небезпеку в районах місць складування або на розроблених «мулових картах», що розташовані біля населених пунктів. Мулові осади категорично заборонено складувати без спеціальних дозволів та умов, не можна захоронювати на звичайних полігонах, вимоги до мулових майданчиків регламентується державним стандартом України ДСТУ 8727:2017.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/31044.pdf
Тип виданя: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Видавництво: "Техніка, енергетика, транспорт АПК" 2022. №1(116). С. 96-104
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 31044.pdf Розмір : 2782923 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Доступний тільки користувачам ВНАУ

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська