id: 32638
Назва: Математична модель руху частинок в циліндричному контейнері віброзмішувача
Автори: Полєвода Ю.А., Волинець Є.О., Бистрицький О.П.
Ключові слова: змішування, шар обвалення, область транспортування, область активного змішування, проекція швидкості, коефіцієнт завантаження, проекція швидкості, вібраційний вплив
Дата публікації: 2023-03-22 11:25:27
Останні зміни: 2023-03-22 11:25:27
Рік видання: 2022
Аннотація: Змішування – процес приведення до тісної взаємодії різних мас продукції за рахунок підвищення контактуючої площі з метою отримання продукту необхідної консистенції, підтримання останньої або для рівномірного розподілу домішок в основному об’ємі продукції. Процес змішування компонентів з різними фізико-механічними властивостями реалізується переважно за рахунок створення зсувних деформацій у всій масі продукту за допомогою лопатей, шнеків, які обертаються, або інших робочих органів. Водночас, для забезпечення рівномірного розподілу компонентів часткам дисперсної маси необхідно надати такі траєкторії, які забезпечували б найбільшу вірогідність їх перетину. Але переміщенню цих часток в об’ємі суміші протидіють сили інерції та сили сухого внутрішнього тертя (тертя часток одна об одну) і сили сухого зовнішнього тертя (тертя часток матеріалу об контейнер, лопаті чи інші робочі органи змішувача) які, як правило, на порядок нижчі від сил сухого внутрішнього тертя. Крім того, при змішуванні необхідно долати сили тяжіння, які намагаються опустити частки матеріалу донизу, що призводить до їх розшарування. При описі процесів змішування сипких матеріалів в останні десятиліття все більше застосування знаходить чисельне моделювання. Особливо зручним чисельне моделювання представляється при описі процесів гравітаційно-пересипного змішування, коли воно відбувається найбільш активно в тонкому шарі матеріалу, в якому присутній випадковий перехід частинок компонентів в сусідній шар. В статті досліджено моделювання руху частинок при обертовому русі циліндричної камери змішувача без використання лопатевих інтенсифікаторів та дії вібрації на продукт.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/32638.pdf
Тип виданя: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Видавництво: Вібрації в техніці та технологіях. 2022. № 4 (107). С. 20-25. DOI: 10.37128/2306-8744-2022-4-3
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 32638.pdf Розмір : 1747130 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська