The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

Вінницький національний аграрний університет

ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
35566 Waste-free biofuel production technologies as a way to the European Green Deal Honcharuk I.V., Yemchyk T.V. СSc 2024 43
35522 Efficiency of Digestate from Biogas Plants for the Formation of Bio-Organic Technologies in Agriculture Honcharuk I., Yemchyk T., Tokarchuk D. СWeof 2024 50
35335 Європейський досвід виробництва біогазу й біометану з відходів за принципом циркулярної економіки у сільському господарстві Гончарук І.В. Сун 2023 39
35334 Оцінка потенціалу агробіомаси АПК України для виробництва біопалив Гончарук І.В., Гонтарук Я.В., Ємчик Т.В., Голембівський С.О. Сун 2023 35
35284 Investigation of the energy indicators for the surface treatment of soil by a harrow with a screw-type working body Bulgakov V., Kaletnik H., Trokhaniak O., Lutkovska S., Klendii M., Ivanovs S., Popa L., Yaropud V. СScof 2023 32
35162 Європейські практики регулювання та поводження з дигестатом у контексті агроекологічного переходу країн ЄС у рамках Європейського Зеленого Курсу Гончарук І.В. Сун 2023 82
34913 Чисельне моделювання процесу сушіння активним вентилюванням продуктів фракційної переробки бобових трав в конвективній стрічковій сушарці Калетнік Г.М., Яропуд В.М.. Полєвода Ю.А. Сун 2023 60
34649 Дослідження впливу санітарно-гігієнічних умов утримання свиней на їх продуктивність в стов «україна» віннницького району Григорчук Лілія Др20 2023 0
34594 Шляхи удосконалення методів забезпечення санітарно-гігієнічних умов утримання великої рогатої худоби в умовах стов «україна» вінницького району Ганна Олійник Др20 2023 0
34593 Розробка шляхів оптимізації виробництва свинини в умовах стов «нива» с. безводне могилів-подільського району Руслана Чоловська (Мотельчук) Др20 2023 1
34592 Дослідження молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи Лисюк Анастасія Др20 2023 1
34591 «технологічні аспекти удосконалення технології виробництва молока в умовах прат «зернопродукт мхп» гайсинського району» Григорчак Віталій Др20 2023 0
33964 Study on power parameters of moving grain materials with pneumatic screw conveyor Bulgakov V., Ivanovs S., Beloev I., Trokhaniak, O., Aboltins A., Kaletnik H., Ruzhylo Z. СSc 2023 81
33709 Оцінювання заподіяних військовими діями збитків і втрат економіці України з урахуванням можливих потреб на відновлення національного господарства Гончарук І.В., Сахно А.А., Чіков І.А. Сун 2023 98
33657 The Role of Bioenergy Utilization of Wastewater in Achieving Sustainable Development Goals for Ukraine Honcharuk I., Yemchyk T., Tokarchuk D., Bondarenko V. СWeof 2023 131
33612 Ефективність застосування пробіотичних препаратів в тваринництві Колечко А.В., Чудак Р.А., Шпаковська Г.І. Мвв 2023 336
32587 Theoretical Study of the Trajectory of Movement of a Ploughing Aggregate with a Reversible Plough on the Headlands Bulgakov V., Pascuzzi S., Adamchuk V., Nadykto V., Ivanovs S., Aboltins A., Kaletnik H., Santoro F., Vicino F., Nowak J. СSc 2023 156
32584 Organic agricultural production in the system of modernization of environmental safety Kaletnik G.M., Lutkovska S.M. Суз 2023 231
32273 Institutional capacity building on waste management as a secondary resource in Ukraine on the path to European integration Kaletnik G., Pryshliak N., Khvesyk M., Khvesyk J. СSc 2022 456
32256 Основні напрями підвищення ефективності застосування електронної комерції аграрними підприємствами Гончарук І.В., Киш Л.М., Присяжнюк О.І. Сун 2022 138
32197 Обґрунтування програмного забезпечення для автоматизації обліку на Ялтушківській дослідно-селекційній станції ІБК і ЦБ НААН України Гончарук І.В., Коваль О.В., Старосуд В.І. Сун 2022 115
32196 Актуальні проблеми земельних відносин в умовах воєнного стану та шляхи їх вирішення Калетнік Г.М., Томляк Т.С. Сун 2022 237
31306 Study of mechanical-rheological parameters of feed grain during to the impact-cutting loading Honcharuk I., Kupchuk I. Мвз 2022 72
31242 Theoretical basis aggregation of plows. Beloev Н., Kaletnik Н., Adamchuk V., Bulgakov V., Delikostov T. Мвз 2022 78
31112 Реалії та перспективи ведення інтегрованого обліку суб’єктами господарювання. Гончарук І.В., Коваль Л.В., Старосуд В.І. Сун 2022 91
30828 Legal regulations of biofuel production in Ukraine Kaletnik G., Pryshliak N., Khvesyk M., Khvesyk Ju. СSc 2022 84
30741 Екологічна модернізація та органічне виробництво в системі екологічної безпеки Калетнік Г.М., Лутковська С.М. Мвв 2022 125
30739 Сучасні трансформації розвитку сфери туризму та індустрії гостинності Головня О.М., Ставська Ю.В. Мвв 2021 611
30667 Стратегія управління відходами сільського господарства для досягнення цілей EUROPEAN GREEN DEAL. Гончарук І.В. Тд 2021 96
30666 Економіко-екологічні перспективи вирощування енергетичної верби Ялтушківською дослідно-селекційною станцією ІБК і ЦБ НААН України Гончарук І.В., Яремчук Н.В. Сун 2021 90
30665 Обґрунтування конструкції ґрунтообробного агрегату для технології Strip-till на засадах сталого розвитку Середа Л.П., Ковальчук Д.А. Суз 2022 81
30653 Розвиток біоенергетики в Україні – енергетична та економічна безпека в умовах сталого розвитку Лутковська С.М., Зеленчук Н.В. Сун 2021 102
30617 Theoretical research into operation of rotary potato harvester Olt J., Bulgakov V., Bonchik V., Ruzhylo Z., Volskiy V., Melnik V., Ihnatiev Y., Kaletnik H. СSc 2021 94
30597 Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в Україні в розрізі прецедентної практики європейського суду із прав людини Калетнік Г.М., Опольська Н.М. Сун 2021 77
30499 Теоретичні дослідження пневмовтрат повітряного теплообмінника побічно-випарного типу тваринницьких приміщень Калетнік Г. М., Яропуд В.М. Сун 2021 88
30410 "Екологічний менеджмент у діяльності органів місцевого самоврядування" Максименко Яна FF 2021 15
30374 «Екологічна безпека як чинник сталого розвитку територій» Гладкіх Т.В. FF 2021 7
30362 Бобові багаторічні трави у кормовиробництві та агроекології. Льотка Г.І., Ткачук О.П. Мвв 2021 484
30284 Measure of the deflections from linear trajectory of a skid-steer gantry tractor during its motion . Kaletnik Н., Bulgakov V., Ivanovs S., Pascuzzi S., Kuvachоv V., Nowak J. СScof 2021 208
30238 "Управління екологічною безпекою в системі охорони навколишнього середовища" Красиленко Анна FF 2021 3
30237 «Формування інноваційної стратегії розвитку підприємства» Ленчук Дмитро FF 2021 9
29917 Economic aspects of energy efficient and environmentally safe directions for the development of rural areas: соllective monograph. Kaletnik G.M., Bilokinna I.D., Pryshliak N.V., Shpykuliak O.G., Tokarchuk D.M., Zdyrko N.G. Мвз 2021 213
29860 Особливості управління земельними відносинами у діяльності підприємств Цицкун Ольга Павлівна FF 2021 10
29692 Обгрунтування параметрів грунтообробного агрегату для технології STRIP-TILL. Середа Л. П., Ковальчук Д. А. Сун 2021 158
29689 Обґрунтування конструкції комбінованого ґрунтообробного агрегату для Strip-till технології обробітку ґрунту. Середа Л. П., Ковальчук Д. А. Тд 2021 178
29678 Дослідження техніко-експлуатаційних показників агрегату для сучасних технологій обробітку ґрунту Ковальчук Дмитро Анатолійович FF 2021 15
29346 Обгрунтування конструктивних параметрів пристрою передпосівної обробки насіння гарячим туманом Нижнік Іван Миколайович FF 2021 4
29345 Обґрунтування конструктивних параметрів робочих органів машини для внесення органічних добрив в міжряддя ягідних кущових культур Руденко Євгеній Вікторович FF 2021 3
29344 «обгрунтування параметрів ротор гичкоподрібнювача з шарнірними ріжучими елементами » Трокаль Богдан Володимирович FF 2021 3
29195 Вібраційний змішувач (Патент № 124424) Калетнік Г.М., Янович В.М. Пнв 2021 187
29194 Вібраційний змішувач (Пат. 124423). Калетнік Г.М., Янович В.П. Пнв 2021 150
29193 Мехатронна система забезпечення мікроклімату тваринницьких приміщень (Патент № 148970) Калетнік Г.М., Яропуд В.М. Пнв 2021 167
29140 Сценарії стратегічного розвитку організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань. Шинькович А.В. Сун 2020 247
29139 Контури гнучкості організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань. Шинькович А.В. Сун 2020 225
29102 The Organic Agriculture: World trends and Opportunities Khodakivska О., Pugachov M., Hermaniuk N., Mohylnyi O., Tomashuk O., Gryshchenko О. Суз 2020 311
29101 Маркетинг персоналу як інструмент реалізації кадрової політики підприємства Германюк Н. В. Сун 2020 188
29100 Сучасне удосконалення інноваційної діяльності підприємства Ткачук О. М., Германюк Н. В. Сун 2020 327
29099 Про концепцію сучасного розвитку вітчизняної сільськогосподарської техніки Калетнік Г., Адамчук В., Булгаков В., Кравчук В. Сун 2014 373
29096 Public financial control in Ukraine: state, problems, prospects Kaletnik H., Zdyrko N. СScof 2021 389
29073 Energy needs of the agricultural sector and the potential for addressing them Honcharuk I. Суз 2021 317
29069 Інтеграційна динаміка ринку насіння буряків в Україні Гончарук І. В., Ковальчук С. Я., Федорощак Й. М. Сун 2021 229
28952 Розробка комбінованого ґрунтообробного пристрою для ресурсоощадних технологій обробітку ґрунту Середа Л. П., Ковальчук Д. А. Тд 2021 249
28950 Research into the parameters of a potato harvester's potato heap distributor, and the justification of those parameters Olt J., Adamchuk V., Korniushyn V., Melnik V., Kaletnik H., Ihnatiev Y., Ilves R. СSc 2021 310
28947 Багатофункціональний сільськогосподарський мотоблок Середа Л. П., Ковальчук Д. А. Пнк 2021 206
28946 Розробка пристрою для фрезерного обробітку грунту з одночасним внесенням добрив Середа Л. П., Купчук І. М, Ковальчук Д. А., Замрій М. А. Сун 2021 201
28808 Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення Калетнік Г. М., Булгаков В. М. Пнв 2021 186
28807 Всеукраїнська науково-практична конференція "Угода про асоціацію між Україною та ЄС: оцінка досягнень та положень" Калетнік Г. М. Ск 2021 265
28689 Розвиток галузі біопалив як детермінанта сталого розвитку України Калетнік Г. М., Пришляк Н. В. Сун 2021 177
28653 Модель біоенергетичного кластеру виробництва біопалива з сільськогосподарських культур та відходів Калетнік Г. М., Пришляк Н. В. Сун 2021 315
28320 Математичне моделювання вертикальних коливань гичкохзбиральної машини, фронтально навішеної на просапний трактор Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В. Сун 2021 276
28319 Особливості конструкції вібраційного обладнання для сушіння високовологої насіннєвої сировини Калетнік Г. М., Цуркан О. В. Суз 2021 360
28010 Стратегічні підходи до інвестування аграрного сектору України в сучасних умовах розвитку АПК Калетнік Г. М., Козяр Н. О. Сун 2020 497
28009 Розвиток ринку сільськогосподарської продукції та формування продовольчої безпеки Калетнік Г. М., Дармограй О. В. Мвв 2016 368
27846 Production and Use of Biofuels Kaletnik G. П 2018 912
27835 Розвиток кооперації в енергетичній сфері організаційно-економічної соціалізації підприємницького господарювання на селі Калетнік Г. М., Дюк А. А. Сун 2020 392
27802 Прикладна механіка Булгаков В. М., Адамчук В. В., Черниш О. М., Березовий М. Г., Калетнік Г. М., Яременко В. В. П 2020 2119
27799 Implementation of Public-Private PartnershipModels in the Field of Ecological Modernization of the Environmental Safety System Kaletnik G., Lutkovska S. СScof 2021 613
27668 Відкриття конференції. Вітальне слово. Калетнік Г. М. Ск 2020 255
27663 Відкриття конференції. Вітальне слово. Калетнік Г. М. Ск 2020 358
27662 Відкриття конференції. Вітальне слово. Калетнік Г. Ск 2020 329
27474 Оцінка та обґрунтування використання оцінки корів української чорно-рябої молочної породи за виробничими типами Ковтонюк Микола Іванович FF 2020 10
27473 Дослідження динаміки формування м’ясної продуктивності надремонтного молодняку за різних умов утримання Гавенко Оксана Ярославівна FF 2020 10
27421 Загальна вірусологія основи ветеринарної та зоонотичної вірусології Льотка Г. І., Радзиховський М. Л., Дишкант О. В. Нп 2020 7445
27359 Movement stability of a section of the machine for black fallow cultivation in a longitudinal-vertical plane Kaletnik H., Bulgakov V., Ivanovs S., Nadykto V., Kaminskiy V., Shymko L. СSc 2020 334
27358 Experimental checking of mathematical models describing the functioning adequacy of bridge systems in agricultural track system Kaletnik H., Ivanovs S., Bulgakov V., Kuvachоv V., , Shymko L., Ihnatiev Y. СSc 2020 410
27353 Управління ефективністю виробництва аграрних підприємств (за матеріалами НДГ «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету) Добровольська А.М. FF 2020 19
27307 Підвищення ефективності діючих методів управління організацією (за матеріалами Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи) Шафранська Л.А. FF 2020 9
27305 Удосконалення організації надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування (за матеріалами Ямпільської районної ради) Плахотна Галина Пилипівна FF 2020 12
27301 Дослідження процесу фрезерного обробітку ґрунту з обходом кущів у фундучних садах Кохановський Дмитро Іванович FF 2020 8
27300 Обгрунтування конструкційно-технологічних параметрів дискового робочого органу для обробітку грунту Берт В’ячеслав Олегович FF 2020 12
27283 Ефективність економічних та адміністративних методів управління у підприємстві та напрями її підвищення Косташенко О.В. FF 2020 10
27280 Управління стратегічним потенціалом підприємтв АПК Вдовиченко К.О. FF 2020 15
27276 Зоогігієнічна оцінка утримання сухостійних корів в стійловий період Дідух Олеся Олегівна FF 2020 6
27266 Вдосконалення технології вирощування ремонтних телиць в умовах ПРАТ «зернопродукт МХП» Сологуб Олег Сергійович FF 2020 12
27244 Сучасна модель місцевого самоврядування в україні та шляхи її вдосконалення з врахуванням досвіду зарубіжних країн М.Ю. Нєстєрова FF 2020 4
27240 Дослідження впливу санітарно-гігієнічних умов утримання корів української чорно-рябої молочної породи на їх продуктивність Дідух Ярослав Ігорович FF 2020 6
27183 Ринок зерна: проблеми, можливості та пріоритетні напрями розвитку Лутковська С. М., Казьмір В. А. Сун 2020 441
27180 Development and examination of high-perfomance fluidized-bed vibration drier for processing food production waste Kaletnik H., Sevostianov I., Bulgakov V., Holovach I., Melnik V., Ihnatiev Ye, Olt J. СSc 2020 435
27177 Motion stability estimation for modular traction vehicle-based combined unit Bulgakov V., Holovach I., Nadykto V., Parakhin O., Kaletnik H., Shymko L., Olt J., СSc 2020 458
27148 Обгрунтування участі громадськості у процесах формування та реалізації державної політики Попович С.О. FF 2020 6
27147 Механізм формування доходів місцевих бюджетів та напрями його удосконалення Буряк І.П. FF 2020 8
27146 Формування ефективної системи трудових відносин в організації (за матеріалами Вінницького обласного бюро судово-медичної експертизи) Ісаєв Сергій Володимирович FF 2020 5
27119 Управління кадровим потенціалом підприємства Мельничук С.О. FF 2020 8
27069 Обгрунтування конструктивних параметрів качановідокремлювального апарату кукурудзозбирального комбайна Бойко Валентин Віталійович FF 2020 4
26960 Підвищення ефективності експлуатації планетарних механізмів повороту трактора ДТЗ 5504К Мельник Юлія Анатоліївна FF 2020 23
26947 Використання оцінки корів української червоно-рябої молочної породи за виробничими типами для підвищення продуктивності Баранюк Дмитро Вадимович FF 2020 4
26920 Дослідження технології виробництва яловичини від надремонтного молодняку різних генотипів Остапчук Вікторія Вікторівна FF 2020 3
26285 Понятійний апарат категорії сільськогосподарські відходи, їх класифікація та перспективи подальшого використання для виробництва біоенергії Гончарук І. В., Вовк В. Ю. Сун 2020 345
26284 Кластеризація виробництва біопалив у формуванні енергетичної незалежності агропромислового комплексу Гончарук І. В. Сун 2020 291
26255 Дослідження роботи гідроприводу ріжучих елементів косарки КСП-5Г Буркатий Володимир Станіславович FF 2020 5
26249 Оптимізація конструктивно-технологічних параметрів ямокопача для роботи на схилах терас Маріуца Олексій Олександрович FF 2020 3
26248 Обгрунтування параметрів робочих органів комбайну для зрізання кукурудзи на силос Когутяк Олександр Вікторович FF 2020 6
26172 Сучасний стан енергозабезпечення агропромислового комплексу України. Гончарук І. В Сун 2020 349
26171 Формування енергетичної незалежності як основи сталого розвитку агропромислового комплексу Гончарук І. В. Сун 2020 328
26158 Моделювання та прогнозування рівня енергетичної незалежності агропромислового комплексу України на засадах сталого розвитку Гончарук І. В. Сун 2020 270
26105 Обґрунтування технології збирання волоських горіхів з крупноштамбових дерев машиною з імпульсним віброзбуджувачем Козюк Дмитро Миколайович FF 2020 3
26078 Обґрунтування конструктивних параметрів навісного пристрою трактора БЕЛАРУС-422 Атаманчук Олександр Васильович FF 2020 6
26004 Розробка і обгрунтування парметрів комбінованого робочого органу просапного культиватора Гавриляк Олег Ярославович FF 2020 13
26000 Обгрунтування конструкційно-технологічних параметрів робочих органів для дворядкового садіння картоплі Коник Віталій Антонович FF 2020 6
25977 Дослідження впливу електромагнітного поля на якість зберігання капусти Магазинський Євгеній Володимирович FF 2020 4
25887 Державне регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій в Україні. Калетнік Г. М., Ємчик Т. В Сун 2020 403
25886 Організаційно-економічне забезпечення енергетичної незалежності агропромислового комплексу Гончарук І. В Сун 2020 276
25794 Енергетична незалежність АПК на засадах сталого розвитку Гончарук І. В. Сун 2020 285
25672 Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Пат. на винахід № 121942) Калетнік Г. М., Булгаков В. М. Пнв 2020 283
25651 Економічні механізми модернізації системи екологічної безпеки сталого розвитку Лутковська С. Сун 2020 263
25624 Управління дебіторською заборгованістю у сільськогосподарсь-ких підприємствах: фінансово-обліковий аспект Даниленко А.С., Варченко О.М., Свиноус І.В., Шуст О.А., Гончарук І.В., Гринчук Ю.С., Рудич О.О., Артімонова І.В., Батажок С.Г., Герасименко І.О. та ін. Мвв 2019 8165
25577 Strategic Priorities of the System Modernization Environmental Safety under Sustainable Development Kaletnik G., Lutkovska S. СSc 2020 432
25538 Енергетична незалежність як суспільно-економічне явище Гончарук І. В. Сун 2020 387
25535 Виробництво біогазу в аграрному секторі - шлях до підвищення енергетичної незалежності та родючості грунтів Гончарук І. В. Сун 2020 315
25346 Effect of Echinacea pallida supplementation on the amino acid and fatty acid composition of Pharaoh Quail meat Chudak R. А., Ushаkov V. M., Poberezhets Y. M., Lotka H. I., Polishchuk Т. V., Kazmiruk L. V. СWeof 2020 430
25342 Концептуальні засади удосконалення інноваційно-інвестиційної діяльності для розвитку виробництва енергії з альтернативних джерел Гончарук І. В., Бабина О. М. Суз 2020 421
25284 Use of wastes of the livestock industry as a possibility for increasing the efficiency of aic and replenishing the energy balance Honcharuk I. Суз 2020 395
25241 Економічна ефективність технологічних прийомів вирощування проса лозовидного Мазур В. А., Браніцький Ю. Ю., Мазур О. В. Сун 2020 277
25073 Modern Organizational and Economic Mechanism for Environmental Safety Lutkovska S., Kaletnik G. СSc 2020 329
25072 Структура фінансування та моніторингу заходів забезпечення екологічної безпеки Калетнік Г. М., Лутковська С. М. Сун 2020 356
24990 The World Experience in the Regulation of the Land Circulation = Світовий досвід регулювання циркуляції земель Kaletnik G., Honcharuk I., Yemchyk T., Okhota Y. СWeof 2020 259
24912 The Waste-Free Production Development for the Energy Autonomy Formation of Ukrainian Agricultural Enterprises Kaletnik G., Honcharuk I., Okhota Y. СSc 2020 972
24865 Study on performance of compression engine operated by biodiesel fuel Kaletnik H., Mazur V., Gunko I., Ryaboshapka V., Bulgakov V., Raide V., Ilves R., Olt J. СSc 2020 351
24820 Культура професійної взаємодії майбутніх менеджерів аграрної галузі Спірідонова Л. М. Тд 2020 290
24762 Альтернативна технологія використання курячого посліду в рослинництві Середа Л. П., Паладійчук Ю. Б., Зінєв М. В. Тд 2020 297
24761 Методи підвищення якості процесу подрібнення відходів деревини в промислових садах Середа Л. П., Зінєв М. В. Тд 2020 264
24756 Стратегіко-інституційні засади ефективності використання потенціалу аграрного сектора економіки Калетнік Г. М. Сун 2015 580
24750 Оцінка організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань Калетнік Г. М., Шинькович А. В. Сун 2020 244
24746 Досвід формування енергетичної автономії сільських територій: оцінка ролі кооперативів Гончарук І. В. Сун 2020 245
24730 Перспективи підвищення енергетичної автономії підприємств АПК в рамках виконання енергетичної стратегії України Калетнік Г. М. Сун 2019 549
24722 Аналіз сегментно-пальцевого ріжучого механізму для контурної підрізки крон дерев Середа Л. П. Тд 2018 292
24721 Технологія STRIP-TILL в рослинництві. Перспективність впровадження в Україні Середа Л. П. Тд 2019 307
24720 Малозатратні технології в рослинництві. Проблеми і перспективи Середа Л. П. Тд 2018 231
24703 Удосконалення правового забезпечення функціонування ринку біопалива в Україні = Legal support perfection in biofuel market functioning in Ukraine Калетнік Г. М. СSc 2008 411
24702 Інноваційні моделі управління cтратегічним економічним потенціалом cучасних економічних систем = Innovative models of management in strategic economic potential modern economic systems Калетнік Г. М., Заболотний Г. М., Козловський С. В. СSc 2011 417
24701 Mathematical model of vibration digging up of root crops from soil = Математична модель вібраційного викопування коренеплодів із ґрунту Bulgakov V., Adamchuk V., Kaletnik G., Arak M., Olt J. СSc 2014 437
24558 Очисник головок коренеплодів (Пат. на винахід № 119499) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л. П., Кувачов В. П., Ігнатьєв Є. І. Пнв 2019 479
24492 Аграрна політика та земельні відносини Калетнік Г. М., Гончарук І. В., Ємчик Т. В., Лутковська С. М. Мвв 2020 4916
24308 Сезонна оцінка якості м’яса кролів породи каліфорній ці та фланери, вирощених в умовно чистій та другій зоні щодо радіоактивного забруднення Дишкант О. В., Радзиховський М. Л., Льотка Г. І. Сун 2018 540
24304 Продовольча безпека в контексті підходу "Єдине здоров"я" Льотка Г. І. Дк 2019 207
24092 Маркетинг як фактор конкурентоспроможності підприємств плодоовочевої галузі Гончарук І. В., Шевчук Г. В. Сун 2020 414
24091 Виробництво біоетанолу з цукрових буряків - шлях до стабілізації цукрової галузі Вінницького регіону Гончарук І. В. Сун 2014 253
24034 Dominant trends of innovation and investment activities in the development of alternative energy sources Honcharuk I., Babyna O. Суз 2020 474
23924 Supply Chain Strategy in Modernization of State Support Instruments for Small Farms in Ukraine = Стратегия цепочки поставок в модернизации инструментов государственной поддержки малых фермерских хозяйств в Украине Varchenko O. M., Krysanov D. F., Shubravska O. V., Khakhula L. P., Gavryk O. Y., Byba V. A., Honcharuk I. V. СSc 2020 469
23902 Складові розвитку сільських територій та моделі аграрного підприємництва і кооперації Калетнік Г. М., Гончарук І. В. Тд 2015 445
23311 Theoretical investigation of the movement stability of agricultural machines and machine aggregates = Теоретичне дослідження стійкості руху сільськогосподарських машин та машинних агрегатів Bulgakov V., Kaletnik H., Goncharuk T., Rucins A., Dukulis I. Тд 2019 307
22998 Features of Food Security of the Country in Conditions of Economic Instability Kaletnik G. M., Shubravska O. V., Ibatullin M. I., Krysanov D. F., Starychenko Y. M., Tkachenko K. V., Varchenko O. O. С 2019 744
22928 Еколого-збалансоване використання маргінальних земель при вирощуванні енергетичних культур Мазур В. А., Кравчук Г. І., Гончарук Г. С. Сун 2019 488
22841 Особливості менеджменту підприємства в сучасних умовах (за матеріалами НДГ «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету) Бойко В.В. FF 2019 15
22840 Управління виробничим потенціалом підприємств АПК Савчинський Т.І. FF 2019 8
22824 Стратегічне управління діяльністю аграрних підприємств Михальчук Р.В. FF 2019 9
22823 Управління фінансовими ресурсами підприємств АПК Слюсаренко О.А. FF 2019 12
22814 Прогнозування макроекномічних показників розвитку економіки україни Голючик Наталія Олександрівна FF 2019 987
22648 Вплив спадкових факторів на підвищення м'ясної продуктивності надремонтного молодняку Л.М. Змієвець FF 2019 5
22575 Удосконалення технологічних прийомів вирощування соняшнику в умовах дослідного поля ВНАУ Р.В.Сташевський FF 2019 11
22574 Удосконалення елементів технології вирощування кукурудзи на зерно в умовах дослідного поля ВНАУ М.О.Тенюх FF 2019 6
22566 Обґрунтування використання оцінки корів української чорно-рябої молочної за виробничими типами І.О. Костюк FF 2019 3
22488 Формування молочної продуктивності корів чорно-рябої молочної породи в залежності від добових надоїв Д.О. Лисюк FF 2019 5
22184 Research of the movement of agricultural aggregates using the methods of the movement stability theory Bulgakov V., Kaletnik H., Goncharuk T., Rucins A., Dukulis I., Pascuzzi S. СSc 2019 641
22183 Results of experimental investigations of a flexible active harrow with loosening teeth Bulgakov V., Kaletnik H., Goncharuk I., Ivanovs S., Usenko M. СSc 2019 533
22160 Вплив мінеральних добрив на врожайність гречки при різних способах сівби в умовах ТОВ «ДСП Відродження» Іллінецького району Московчук А.В. FF 2019 11
22076 Вплив макро- та мікродобрив на врожайність зерна пшениці озимої в умовах ТОВ «Вега Агро» Брусилівського району Житомирської області Тимощук Т.М. FF 2019 9
21941 Вплив елементів технології вирощування на продуктивність люпину вузьколистого в умовах дослідного поля ВНАУ О.С. Морозов FF 2019 6
21934 Дослідження технологічного процесу та обгрунтування параметрів культиваторного агрегату Розумовський Денис Сергійович FF 2019 10
21933 Дослідження технологічного процесу та інтенсифікатора основного елеватора картоплезбиральної машини Гнатенко Вадим Вікторович FF 2019 7
21829 Вплив інокуляції насіння та позакореневих підживлень на формування врожаю вики яроїв умовах Уладово-Люлинецької дослідно-елекційної станції ІБК і ЦБ НААН України Каспрук Я.І. FF 2019 8
21826 Удосконалення елементів технології вирощування бобово-злакових сумішок в умовах дослідного поля ВНАУ Ю.В. Микуцький FF 2019 5
21825 Формування продуктивності зерна пшениці ярої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ А.С. Цимбаліста FF 2019 6
21773 Формування урожайності сої залежно від застосування мікродобрив та гербіцидів в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБК і ЦБ НААН України Вітвіцький Б.О. FF 2019 5
21563 Обґрунтування параметрів і режимів роботи обприскувача для обробки промислових ягідних насаджень Романов Роман Вікторович FF 2019 5
21497 Особливості формування продуктивності сої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Ю.В. Лямпарський FF 2019 7
21496 Вплив технологічних прийомів вирощування на врожайні показники гірчиці білої в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБК і ЦБ НААН України П.О. Маліцький FF 2019 7
21449 Розробка і дослідження параметрів активатора для комбайнового збирання малини " Сеник Сергій Олександрович FF 2019 3
21448 " Обґрунтування параметрів уловлюючого пристрою для механізованої технології збирання ягід " Тимчик Андрій Анатолійович FF 2019 3
21272 Обґрунтування основних параметрів і режимів роботи машини для боротьби з бур’янами Супрун Сергій Ігорович FF 2019 2
20965 Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його реалізації (Пат. на винахід № 119417) Калетнік Г. М., Булгаков В. М. Пнв 2019 513
20455 Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Пат. на винахід № 119209) Калетнік Г. М., Булгаков В. М. Пнв 2019 417
20454 Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Пат. на винахід № 119216) Калетнік Г. М., Булгаков В. М. Пнв 2019 356
20444 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 117071) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І., Іванове С., Белоєв Х. І., Кангалов П. Г., Пенчева В. І. Пнв 2018 524
20419 Experimental investigation of technical and operational indices of asymmetric swath reaper machine-and-tractor aggregate (Web of Science) Bulgakov V., Adamchuk V., Ivanovs S., Kaletnik H. СSc 2019 1098
20413 Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Пат. на винахід 119119) Калетнік Г. М., Булгаков В. М. Пнв 2019 366
20410 Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Пат. на винахід 119118) Калетнік Г. М., Булгаков В. М. Пнв 2019 312
20246 Організація єдиного електронного науково-освітнього простору сучасного університету Гончарук І. В., Юрчук Н. П. Сун 2018 1028
20151 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 117071) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І., Івановс С., Белоєв Х. І., Кангалов П. Г., Пенчева В. І. Пнв 2018 635
20150 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 118322) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л. П., Янович В. П., Борис М. М. Пнв 2018 529
20136 Спосіб транспортування і очистки коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Патент на винахід № 118937) Калетнік Г. М., Булгаков В. М. Пнв 2019 465
20066 Система управління створенням інноваційної продукції у олійно-жировому підкомплексі глибокої переробки горіху волоського ("СУСІП ОЖП") Калетнік Г. М., Луцяк В. В., Янович В. П. Спд 2019 426
20065 Система управління створенням вартості при виробництві продукції у олійно-жировому підкомплексі глибокої переробки горіху волоського ("СУСВ ОЖП") Калетнік Г. М., Луцяк В. В., Гончарук І. В. Спд 2019 353
19905 Методологія та теоретичні основи товарознавства. Програма дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр із спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Льотка Г.І. Нп 2019 11
19904 Методологія та організація наукових досліджень. Програма дисципліни для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр із спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» Льотка Г.І. Нп 2019 10
19858 Методика наукових досліджень. Методичні вказівки з організації практичних занять студентів денної форми навчання зі спеціальності 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Льотка Г.І., Сторожук І.В. Мв 2019 19
19652 Оцінка ефективності відбору відгодівельного молодняку свиней різних порід за живою масою при відлученні Баркарь Є. В., Льотка Г. І. С 2017 646
19623 Пристрій для транспортування і очищення коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 118499) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І., Івановс С., Бєлоєв Х. І., Кангалов П. Г., Пєнчєва В. І. Пнв 2019 430
19622 Комп’ютерна програма «Рахунки бухгалтерського обліку» О.І. Черешневий, Т.В. Гончарук Спд 2018 457
19621 Мобільні додатки – модернізація системи бюджетного обліку Гончарук Т.В., Черешневий О.І. С 2018 747
19620 Зарубіжний досвід розвитку підприємницьких структур та можливості його використання в Україні Гончарук Т.В. С 2017 565
19517 Диверсифікація розвитку виробництва біопалив - основа забезпечення продовольчої, енергетичної, економічної та екологічної безпеки України Калетнік Г.М. С 2018 323
19030 Продуктивність та хімічний склад яловичини тварин різних порід Льотка Г. І., Добронецька В. О. С 2018 521
19029 Забійні та м’ясні якості гусенят за різного рівня германію у комбікормах Соболєв О. І., Льотка Г. І. Сун 2018 604
18935 Управління сільськогосподарським підприємством в ринкових умовах (за матеріалами ндг «агрономічне» вінницького національного аграрного університету). Кирилова О.А. FF 2018 12
18928 Изменения минерального состава крови и печени за введения в рацион перепелов кормовых добавок из отходов пчеловодства Разанова О.П. С 2018 356
18848 Дослідження рухової активності телят української чорно-рябої молочної породи Ковальчук Н.Г. FF 2018 7
18490 Формування кормової продуктивності козлятнику східного залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Петрова О.П. FF 2018 3
18459 Обгрунтування параметрів комплексу машин для обробітку грунту з урахуванням умов зовнішнього середовища Лампіга Юрій Сергійович FF 2018 6
18424 Пристрій для транспортування і очищення коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 118139) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І., Івановс Сємйонс , Бєлоєв Хрісто Іванов , Кангалов П. Г., Пєнчєва В. І. Пнв 2018 557
18113 Формування зернової продуктивності озимої пшениці залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах дослідного поля ВНАУ Л.С. Мурієнко FF 2018 8
18112 Вплив позакореневих підживлень на зернову продуктивність озимої пшениці в умовах ФГ «Ріст Олекс Груп» с. Вишківці Немирівського району Д.А. Дерун FF 2018 6
18000 Розробка грунтообробної машини з енергозберігаючим робочим органом» Шахов Максим Ігорович FF 2018 10
17906 Обгрунтування параметрів барабанної геліосушарки» Побережна Юлія Олександрівна FF 2018 4
17888 Прийоми підвищення кормової продуктивності конюшини лучної в умовах дослідного поля ВНАУ Б.І. Бессарабець FF 2018 5
17808 Обгрунтування параметрів знаряддя для поверхневого обробітку грунту по сходах цукрових буряків Слободян Владислав Валентинович FF 2018 4
17504 Обгрунтування параметрів ротаційної борони для інтенсивної технології вирощування картоплі Коваленко Анатолій Григорович FF 2018 6
17503 Обгрунтування робочих органів машини для подрінення гілок дерев та кущів» Коваль Іван Ігорович FF 2018 2
17375 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 117891) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л. П., Борис М. М., Янович В. П. Пнв 2018 399
17374 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 117893) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Кувачов В. П., Ігнатьєв Є. І. Пнв 2018 441
17373 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 117892) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л. П., Мельник В. І., Лисиченко М. Л. Пнв 2018 391
17372 Пристрій для траспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 117890) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л. П., Янович В. П., Борис М. М. Пнв 2018 386
17315 Формування урожайності зерна пшениці озимої та його якісних показників залежно від мінерального живлення в умовах дослідного поля ВНАУ О.М. Шпикуляк FF 2018 11
17292 Формування продуктивності сортів сої залежно від інокуляції насіння та регуляторів росту рослин в умовах ПП «Стрілець» Шаргородського району Каменєва Алла Сергіївна FF 2018 10
17290 Обгрунтування кінематичних параметрів начіпного механізму трактора хтз-17221 Швець Антон Юрійович FF 2018 4
17289 Обгрунтування параметрів борони для досходового догляду за посадками картоплі в умовах малих форм господарювання Скрипін Андрій Володимирович FF 2018 3
17288 Обгрунтування параметрів пристрою для скошування бадилля картоплі Блажко Микола Валентинович, Середа Леонід Павлович FF 2018 6
17216 Спосіб транспортування і очищення коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Пат. на винахід № 117612) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Белоєв Х. І., Кангалов П. Г., Борисов Б. Г., Мітєв Г. В., Ткач З., Крочко В., Коренко М. Пнв 2018 421
17215 Спосіб транспортування і очищення коренебульбоплодів та пристрій для його здійснення (Пат. на винахід № 117613) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Белоєв Х. І., Кангалов П. Г., Борисов Б. Г., Мітєв Г. В., Ткач З., Крочко В., Коренко М. Пнв 2018 327
17033 Очисник головок коренеплодів (Пат. на винахід № 117550) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л. П., Кувачов В. П., Ігнатьєв Є. І. Пнв 2018 415
17032 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 117551) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л. П., Кувачов В. П., Ігнатьєв Є. І. Пнв 2018 431
17030 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 117213) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л. П., Кувачов В. П., Ігнатьєв Є. І. Пнв 2018 444
17029 Перспективи застосування вібраційних машин у переробці сільськогосподарської сировини Калетнік Г.М. Тд 2018 327
16980 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 117422) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І., Івановс С., Бєлоєв Х. І., Кангалов П. Г., Пєнчєва В. І. Пнв 2018 471
16979 Пристрій для транспортування і очищення коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 117423) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І., Івановс С., Бєлоєв Х. І., Кангалов П. Г., Пєнчєва В. І. Пнв 2018 469
16978 Очисник головок коренеплодів (Пат. на винахід № 117210) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л. П., Кувачов В. П., Ігнатьєв Є. І. Пнв 2018 434
16970 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 117212) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Ружило З. В., Бандура В. М., Середа Л. П., Кувачов В. П., Ігнатьєв Є. І. Пнв 2018 439
16840 Investigation of biofuel production possibilities for stabilisation of agro-industrial complex of Ukraine = Дослідження можливостей виробництва біопалива для стабілізації агропромислового комплексу України (Web of Science) Kaletnik H., Pilvere I., Nikolaenko S., Bulgakov V. СSc 2017 546
16667 Field experimental investigations of performance-and-technological indicators of operation of swath header asymmetric machine-and-tractor aggregate Bulgakov V., Nadykto V., Kaletnik H., Ivanovs S. СSc 2018 356
16666 Investigation of running depth stability in soil of frontally installed plough of ploughing aggregate assembled according to “push-pull” scheme Bulgakov V., Ivanovs S., Kaletnik H., Kuvachov V. СSc 2018 415
16664 Angular oscillation model to predict the performance of a vibratory ball mill for the fine grinding of grain (Web of Science) Bulgakov V., Pascuzzi S., Ivanovs S., Kaletnik G., Yanovich V. СSc 2018 713
16663 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 114777) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Бєлоєв Х. И., Кангалов П. Г., Борисов Б. Г., Мітєв Г. В., Ткач З., Крочко В., Коренко М. Пнв 2017 470
16662 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 114776) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Бєлоєв Х. И., Кангалов П. Г., Борисов Б. Г., Мітєв Г. В., Ткач З., Крочко В., Коренко М. Пнв 2017 376
16661 Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 115403) Булгаков В. М., Адамчук В. В., Бєлоєв Х. И., Кангалов П. Г., Борисов Б. Г., Мітєв Г. В., Ткач З., Крочко В., Коренко М. Пнв 2017 439
16410 Висота рослин кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування Мазур В. А., Циганська О. І., Шевченко Н.В. С 2018 1174
16388 Вплив технологічних прийомів вирощування на формування якісних показників зерна кукурудзи Мазур В. А., Шевченко Н. В. С 2017 709
16385 Методика аналізу фінансового стану підприємства відповідно до вимог внутрішніх і зовнішніх користувачів Мазур В. А, Томчук О. Ф., Браніцький Ю.Ю. С 2017 867
16330 Господарсько-біологічна оцінка продуктивності сортів пшениці озимої в умовах дослідного поля Вінницького національного аграрного університету В.Ю. Мельничук FF 2018 14
16303 Комп’ютерна програма «Грошове забезпечення військовослужбовців» О.І. Черешневий, Т.В. Гончарук Спд 2018 474
16301 Роль інфраструктури у забезпеченні економічного зростання регіонів України Гончарук Т.В. С 2017 704
16300 Strategic potential of biomass in Ukraine – guarantee of the stat’s economic development Honcharuk T.V. С 2017 724
16236 Обгрунтування технологічного процесу та параметрів робочих органів картоплесаджалки з порційним внесенням добрив» Новіцький Денис Володимирович FF 2018 10
16231 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність ярого ячменю в умовах ПП «Дари Велеса» Піщанського району С.Ф. Кузьомський FF 2018 11
16009 Обгрунтування параметрів граблів з керованими граблинами Ільченко Олександр Миколайович FF 2018 5
16005 Обґрунтування технічних параметрів вузлів тертя з метою збільшення довговічності Швець Сергій Ігорович FF 2018 3
15947 Обгрунтування параметрів зубової борони Торохтій Олег Васильович FF 2018 2
15892 Розробка і обгрунтування параметрів гілко-зрізного агрегату для детальної обрізки плодових дерев» Красвітній Артем Миколайович FF 2018 3
15868 Дослідження експлуатаційно-технологічних параметрів машинного агрегату для фермерських господарств Похитась Анатолій Анатолійович FF 2018 2
15850 Обґрунтування параметрів плодозбиральної установки для використання в умовах фермерських господарств Вітюк Михайло Іванович FF 2018 3
15144 Господарсько-біологічне оцінювання гібридів кукурудзи в умовах ТОВ «Ольга» с. Стадниця Вінницького району В.О.Кирилюк FF 2018 6
15143 Господарсько-біологічна оцінка гібридів ріпаку озимого в умовах ТОВ «Ольга» с. Стадниця Вінницького району М.Р. Васильков FF 2018 15
15008 Розробка та обґрунтування параметрів ріжучого апарата для обмеження висоти стебел промислових насаджень малини Зіменко Дмитро Вікторович FF 2018 4
14977 Дослідження технічних засобів діагностування гальмівних систем автомобілів з гідравлічним приводом Груша Володимир Валентинович FF 2018 7
14976 Обгрунтування параметрів самозавантажувального стоговозу сіно-соломистих матеріалів Мизюк Андрій Ілліч FF 2018 6
14892 Обґрунтування параметрів обрізчика плодових дерев Субота Дмитро Сергійович FF 2018 4
14277 Управління інвестиційними процесами на рівні регіонального апк (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької ода) Олійник Н.О. FF 2017 3
14227 Управління розвитком підприємств молочної галузі (за матеріалами прат «Літинський молочний завод») Білик Т.А. FF 2017 8
14226 Управління розвитком трудових ресурсів аграрного підприємства (за матеріалами пп агрофірма «батьківщина») Тимчишина Ю.В. FF 2017 5
14225 Управління розвитком аграрних підприємств (за матеріалами стов «лан») Ревера Н.В. FF 2017 5
14224 Управління розвитком аграрного ринку вінницької області (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької ода) Похилько О.О. FF 2017 4
14223 Управління розвитком аграрних підприємств в умовах глобалізації (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької ода) Пивовар В.В. FF 2017 4
14222 Управління розвитком аграрного підприємства (за матеріалами свк «трудівник») Петруняк-Якименко В.В. FF 2017 6
14220 Механізація вирощування високорослих томатів в ДП ДГ «Бохоницьке» НВЦ «Соя» НААН з розробкою культиватора-рослинипідживлювача Гулько Тарас Васильович FF 2017 5
14128 Отримання додаткових енергоресурсів від молодняку великої рогатої худоби за різних способів годівлі в літній період Сікорська І.В. FF 2017 3
14127 Використання корів племінного ядра з метою підвищення якості молока Миронюк Наталія Вікторівна FF 2017 8
14115 Вплив строку сівби вики ярої на урожайність та якість зерна в умовах дослідного поля ВНАУ Шевчук О.І. FF 2017 6
14094 Вплив позакореневих підживлень на продуктивність зерна кукурудзи в умовах дослідного поля ВНАУ А.І. Ткачук FF 2017 8
14001 Підвищення ефективності використання машин при вирощуванні озимого ячменю в Хмільницькій філії ПрАТ «Зернопродукт МХП» Чабан Роман Анатолійович FF 2017 4
13999 Обгрунтування параметрів робочого органу для безкопірного зрізу гички цукрових буряків Олійник Сергій Михайлович Б 2017 1
13967 Підвищення ефективності використання рідкого добрива шляхом інтенсифікації процесу змішування добрив Щіпковський Ярослав Васильович FF 2017 4
13890 Порівняльна оцінка гібридів кукурудзи за урожайністю в умовах ФГ «Фабор» ВТВ смт. Літин с. Літинські Хутори В.А. Філіпов FF 2017 3
13889 Вплив технологічних прийомів вирощування на насіннєву продуктивність гречки в умовах дослідного поля ВНАУ Анрух С.В. FF 2017 10
13888 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність жита озимого в умовах дослідного поля ВНАУ Банделюк С.Л. FF 2017 3
13865 Інтенсифікація процесу прикочування ґрунту під посів сої віброкотком Наконечний Юрій Григорович FF 2017 12
13834 «Розробка конструкції косарки для мульчування пристволових смуг дерев в інтенсивних садах в ФГ «ДІМ» с. Слобода Шаргородська Вінницької області» Дєтков В.О. FF 2017 3
13769 Продуктивність сортів сої в залежності від агротехнічних прийомів вирощування в умовах Уладово-Люлінецької дослідно-селекційної станції» Бондар О. Ю. FF 2017 5
13730 «Підвищення ефективності використання техніки в ТОВ «Вінницька птахофабрика» філія «Переробний комплекс» м. Ладижин з модернізацією зерноочисної машини» Грабчак Євгеній Іванович FF 2017 5
13637 «Підвищення ефективності використання техніки в ТОВ «Краєвид Поділля» с. Ялтушків Барського району з розробкою конструкції мульчувача рослинних решток» Каськун В.А., Середа Л.П FF 2017 5
13229 Властивості гички цукрового буряка при її збиранні Калетнік Г.М., Булгаков В.М., Адамчук В.В., Борис, М.М. Ігнатьєв Є.І. С 2016 502
13103 Машиновикористання у рослинництві та тваринництві Калетнік Г. М., Адамчук В. В., Булгаков В. М., Крючев В. М., Надикто В. Т. Сун 2016 412
13102 Механіко-технологічні процеси, робочі органи та машини для рослинництва Булгаков В. М., Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Горобей В. П. Сун 2016 812
13100 «Розробка конструкції малогабаритного екскаватора для сільськогосподарських умов експлуатації» Запоточний Р.С FF 2017 5
13073 Методичні підходи до оцінки та аналіз індикаторів продовольчої безпеки України Калетнік Г.М., Дармограй О.В. Сун 2016 874
13071 Геоінформацйіний метод дистанцйного зонування землі на базі програмного забезпечення Калетнік Г.М., Підлипна М.П., Янович В.П. Сун 2016 721
12509 Обгрунтування параметрів і режимів роботи коренезбиральної машини Свистун Роман Миколайович FF 2017 7
12474 Використання життєдіяльності корів та отримання альтернативних джерел енергії Столярчук А.В., Яремчук О.С. FF 2017 6
12466 Вплив строку сівби горошку посівного на урожайність та якість зерна в умовах ДП «Науковий іноваційно-технологічний центр інституту кормів та с.-г. Поділля» Грумівська Т.С. FF 2017 4
12454 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів зернової рядкової сівалки Гончарук Віктор Анатолійович FF 2017 6
12362 Обґрунтування конструктивних та технологічних параметрів обприскувача для хімічного захисту рослин Діденко В’ячеслав Борисович FF 2017 7
12347 Вплив умов утримання надремонтного молодняку та отримання альтернативних джерел енереії Гайдей Л.В., Яремчук О.С. FF 2017 6
11755 Використання машин в механізованих технологічних процесах вирощування коренебульбоплодів в Уладово-Люлинецькій ДСС Калинівського району Вінницької області з розробкою пристрою для скошування бадилля Бончевський Віталій Олексійович FF 2016 6
11666 Вдосконалення лісовідноленого процесу в умовах Жмеринського лісівництва С.В. Горбатюк FF 2016 5
11644 Господарсько-біологічна оцінка продуктивності сортів озимої пшениці в умовах дослідного поля ВНАУ В.О. Данькевич FF 2016 6
11643 Управління інноваційною діяльністю підприємств апк вінницької області (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької облдержадміністрації) Гаврих О.С. FF 2016 4
11641 Формування кормової продуктивності багаторічних трав на схилових землях залежно від технологічних прийомів в умовах Вінницької області Г.П. Ксенчина FF 2016 5
11531 Управління інвестиційної діяльністю апк вінницької області (за матеріалами департаменту агропромислового розвитку вінницької ода) Процак Р.В. FF 2016 8
11442 Господарсько-екологічна оцінка гібридів соняшнику на кількісні та якісні показники олії в умовах дослідного поля ВНАУ Г.М. Подолян FF 2016 6
11430 «Модернізація конструкції культиватора КФГ-3,6 під Strip-Till технологію в умовах СТОВ “Дубова” с. Дубова Уманського району Черкаської області» Гринюк Р.О. FF 2016 8
11423 Облік та аналіз загальновиробничих витрат підприємства Обертинська Марина Русланівна FF 2016 10
11422 Облік та аналіз розрахунків з бюджетом за податками Турчик Наталя Леонідівна FF 2016 5
11405 Облік та аналіз витрат виробництва у сільськогосподарських підприємствах Бігас Лідія Віталіївна FF 2016 18
11374 Облік та аналіз процесу постачання на підприємстві Колісник Ольга Миронівна FF 2016 4
11366 Облік та аналіз доходів від операційної діяльності Базелюк Оксана Григорівна FF 2016 4
11333 Аналіз зворотно-поступального руху сегментно-пальцевого ріжучого механізму для підрізки крон дерев Петруненко Олександр Сергійович FF 2016 5
11327 Облік та аналіз збутової діяльності підприємства Кузьміна Наталія Петрівна FF 2016 10
11301 Облік та аналіз розрахунків за соціальним страхуванням Мельник О. П. FF 2016 3
11294 Організація обліку і контроль розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість Мар"янко І.П. FF 2016 4
11177 «Обґрунтування параметрів косарки для мульчування пристволових смуг дерев в інтенсивних садах» Вітенко Олександр Петрович FF 2016 5
11176 Облік та аналіз розрахунків за виплатами працівникам Олійник О.П. FF 2016 7
11141 Забезпечення господарського використання гусей в умовах ФГ «Щербич» Літинського району Б.Г. Шуліченко FF 2016 4
10988 «Удосконалення конструкції культиватора підгортача в умовах «Кряж і К», с. Антонівка Томашпільського району Вінницької області» Власюк Михайло Олександрович FF 2016 5
10987 «Модернізація конструкції сошників сівалки СЗ – 3,6 в умовах «Кряж і К», с. Антонівка, Томашпільського району Вінницької обл.» Зозуля Олександр Степанович FF 2016 3
10920 Удосконалення конструкції косарки-плющилки в умовах ПрАТ «Поділля», с. Вербка, Крижопільського району Вінницької області Карауш Андрій Михайлович FF 2016 6
10805 Методичні вказівки до виконання пракичних і самостійних робіт студентами заочної форми навчання факультету ТВіППТ з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Семчук І.А., Тонкопій М.А., Мудрик Ю.М. Мв 2016 8
10804 Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт студентами заочної форми навчання факультету механізації з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Семчук І.А., Тонкопій М.А., Мудрик Ю.М. Мв 2016 6
10803 Методичні вказівки до виконання практичної та самостійної роботи студентами заочної форми навчання агрономічного факультету з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Семчук І.А., Тонкопій М.А., Мудрик Ю.М. Мв 2016 3
10802 Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами денної форми навчання факультету ТВіППТ з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Семчук І.А., Тонкопій М.А., Мудрик Ю.М. Мв 2016 7
10801 Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами денної форми навчання факультету механізації з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Семчук І.А., Тонкопій М.А., Мудрик Ю.М. Мв 2016 5
10800 Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами денної форми навчання агрономічного факультету з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Семчук І.А., Тонкопій М.А., Мудрик Ю.М. Мв 2016 2
10595 Економіка використання біоресурсів в умовах глобалізації. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 05 “соціальні та поведінкові науки” спеціальності 051 “економіка” Калетнік. Г.М. Мв 2016 0
10594 Економіка використання біоресурсів в умовах глобалізації. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 05 “соціальні та поведінкові науки” спеціальності 051 “економіка” Калетнік. Г.М. Мв 2016 0
10593 Аграрна політика, економіка та міжнародні зв’язки. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «економіка» Калетнік Г.М. Мв 2016 10
10592 Аграрна політика, економіка та міжнародні зв’язки. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «економіка» Калетнік Г.М. Мв 2016 12
10247 Обґрунтування конструктивних і технологічних параметрів глибокорозпушувача ґрунту. Василишен Василь Анатолійович. FF 2016 7
10172 Обґрунтування параметрів сошників сівалки СЗП-3,6 Півнюк Андрій Вікторович FF 2016 8
10118 Господарсько-екологічна оцінка гібридів соняшнику на кількісні та якісні показники олії в умовах дослідного поля ВНАУ В.А. Лозінський FF 2016 9
9860 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації». Том 3 Знп 2015 2330
9859 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації». Том 2 Знп 2015 3200
9857 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації». Том 1 Знп 2015 2439
9769 Управління інформаційним забезпеченням в зовнішньоекономічних проектах Павленко Сергій Сергійович FF 2015 6
9332 Роль професійної освіти у запровадженні МСФЗ в аграрному секторі Мулик Т.О. Тд 2011 432
9319 Обгрунтування вибору системи обліку витрат на виробництво і результатів фінансовї діяльності Олійник С.О., Мулик Т.О., Гуцаленко Л.В. С 1997 464
9318 Роль обліково-аналітичного забезпечення в процесі виробництва біоенергетичних культур Мулик Т.О. Химич Г.М. С 2014 1058
8366 Положення про організацію освітнього процесу у Вінницькому національному аграрному університеті ВНАУ Пу 2015 42
8365 Положення про оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Вінницькому національному аграрному університеті ВНАУ Пу 2015 67
8192 План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2015 році Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Д 2015 414
8075 Актуальність здійснення моніторингу технології проектування у викладанні латинської мови студентам - агробіологам Гаврилюк Н.М. С 2014 1069
7959 НАСКРІЗНА СХЕМА ЗВ’ЯЗКІВ ДИСЦИПЛІН Структурно-логічна схема підготовки магістрів з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 8.03050901 «Облік і аудит» Д 2014 1
7958 НАСКРІЗНА СХЕМА ЗВ’ЯЗКІВ ДИСЦИПЛІН Структурно-логічна схема підготовки спеціалістів з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» Д 2014 0
7938 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТА ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0306 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» Д 2014 2
7937 Структуро-логічна схема бакалаврської програми напряму підготовки 6.140103 «Туризм» Д 2014 0
7936 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 1801 «СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» Д 2014 0
7935 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА БАКАЛАВРСЬКОЇ ПРОГРАМИ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.140101 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» Д 2014 1
7934 ОПП бакалавр Галузь знань: 0304 «Право» Напрям підготовки: 6.030401 «Правознавство» Д 2014 1
7933 Наскрізна схема зв’язків дисциплін Структурно – логічна схема бакалаврської програми напряму підготовки 7.03060101 Д 2014 1
7932 ОКХ бакалавр Галузь знань: 0304 «Право» Напрям підготовки: 6.030401 «Правознавство» Д 2014 0
7931 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0306 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» Д 2014 0
7930 ОПП спеціаліст Галузь знань: 0304 «Право» Спеціальність: 7.03040101 «Правознавство» Д 2014 1
7929 ОКХ спеціаліст Галузь знань: 0304 «Право» Спеціальність: 7.03040101 «Правознавство» Д 2014 0
7928 Наскрізна схема зв’язків дисципліни Структурно логічна схема бакалаврської програми напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» Д 2014 2
7927 Відповідність дисциплін кафедри Адміністративного менеджменту та державного управління ОКХ спеціаліста Д 2014 0
7850 ОКХ та ОПП переробка Д 2014 0
7849 ОКХ та ОПП МК Д 2014 0
7847 ОКХ та ОПП механізація Д 2014 1
7827 Наказ про затвердження Положення про порядок підготовки навчально- методичних комплексів навчальних дисциплін для вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Мінагрополітики України Н 2014 6
7699 Розвиток агропродовольчого ринку України в умовах глобалізації Ціхановська В. М. Мвв 2014 4
7450 Політологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки: 6.030502 – Економічна кібернетика Богатчук С.С. Нп 2014 0
7302 «Державне регулювання та управління» Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 "Менедж Кубай О.Г. Мв 2014 2
7289 Програма комплексного державного іспиту галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» Ціхановська В. М., Головня О. М., Мазур С. А. Мв 2014 2
7193 Водна мікробіологія. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.090201 – «Водні біоресурси та аквакультура». Власенко В.В. , Блащук. В.В. Мв 2013 13
6965 Економічна теорія. Програма комплексного державного іспиту, галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво», напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Гуцаленко Л.В., Нікітченко В.С., к.е.н. доцент Настенко М.М., ст. викладач Феняк Л.А. Мв 2013 25
6669 Функціонування стратегій у процесі розв"язуванні конструктивно-технічних задач Л. В. Березова С 2012 567
6630 Обґрунтування принципової схеми процесу та обладнання для вібраційного сушіння насіння з озонуванням І. П. Паламарчук, М. О. Величко С 2010 712
6627 Експериментальне дослідження вібраційних машин з аероінерційним збуренням І. В. Кузьо, О. В. Ланець, В. М. Гурський С 2012 373
6354 Тенденції розвитку ринку м"яса птиці в Україні Ю. В. Ставська С 2011 434
5516 Фінансовий облік. Управлінський облік. Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» ОКР « Іщенко Я.П., Китайчук Т.Г., Коваль О.В., Лепетан І.М., Плахтій Т.Ф., Бурко К.В. Мв 2012 1
5449 Процеси та апарати біотехнологічного виробництва Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студенів факультету механізації сільського господарства напрямів підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» де Яцковський В.І., Скорук О.П. Мв 2013 0
5391 Програма навчальної дисципліни «Економіка навколишнього середовища» для студентів денної форми навчання фінансово-економічного факультету Освітньо-професійний рівень «Магістр» Галузь знань 0801 «Специфічні категорії» Напрям підготовки «8.18010017 «Ек Фостолович В.А. Нп 2012 0
5390 Прогарама навчальної дисципліни «Екологічний облік, звітність і аудит» Освітньо-професійний рівень «Магістр» Галузь знань 0801 «Специфічні категорії» Напрям підготовки «8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» Фостолович В.А. Нп 2012 2
5278 Програма вивчення вибіркової дисципліни: «Насінництво з основами селекції кормових трав» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 8130102 напряму (спеціальності) 1301 «Агрономія». Мазур О. В., Шерепітко В.В., Запарнюк О.Ф. Нп 2012 0
5186 Оptical fiber communication lines  Rudnytska T.H.,  Veklych O.O.,  Topolska A.I. Тд 2012 254
5163 Laser eye surgery: benefits and risks  Abramovych H.V.,  Krasnoshchoka A.K. Тд 2012 280
4338 Основи митної справи. Ковальчук С.Я. Мв 2012 1
4038 Спеціальне кормовиробництво. Довідник-визначник бур'янів Панько В.В. Мв 2012 0
3609 К вопросу использования опыта EXTENSION SERVICES в сфере обеспечения безопасности пищевых продуктов С. Г. Олейник, Т. В. Бреславец, И. И. Ковьях С 2011 465
3606 Інформаційні ресурси ефективної діяльності Екстеншн сервісу О. Ф. Шаповал С 2011 591
3603 Механізм функціонування системи поширення інноваційних біотехнологій в сучасних умовах агровиробництва А. М. Литовченко С 2011 575
3597 Сучасний стан та тенденції розвитку управлінського консультування в Україні В. В. Самсонова С 2011 1115
3586 Регенерація глауконіту для повторного використання в очищенні сортівок Н. А. Ткачук, Л. М. Мельник С 2011 567
3571 Дослідження впливу ЕМ-технологій на процеси вирощування зернових культур І. П. Паламарчук, І. І. Паламарчук, І. І. Драчишин, І. А. Деревенько С 2011 698
3569 Впровадження ультразвукової кавітаційної обробки в процесах переробки целюлозовмісної сировини О. Ф. Луговський, А. В. Мовчанюк, О. О. Семінський С 2011 633
3567 Експрес – метод визначення потреби в техніці та адаптування машин до сучасних технологій А. Д. Гарькавий, Д. Г. Кондратюк С 2011 1017
3564 Синтез природо- і енергозбережних систем вироблення енергоносіїв із органічних відходів С. Й. Ткаченко, Д. В. Степанов, А. О. Юзюк [та ін.] С 2011 668
3556 Отримання якісних добрив в процесі метанового зброджування органічних відходів А. О. Дозорець, Ю. Ю. Конута С 2011 707
3554 Вітроенергетична установка із поворотними вітрилами П. В. Гель, Ю. О. Дмитрієв, І. В. Коц С 2011 520
3550 Термічна і біотехнологічна нестабільність в реакторі анаеробної переробки відходів С. Є. Ткаченко, В. І. Риндюк, Н. В. Пішеніна [та ін.] С 2011 702
3547 Температурний режим УВЧ опромінення, як фактор впливу на схожість насіння пшениці О. М. Петровський, С. І. Волков, В. М. Калініченко С 2011 572
3543 Проблеми техніко-технологічного забезпечення енергетичної автономності агроекосистем Г. А. Голуб С 2011 601
3542 Біосинтетичні матеріали із технічних олій в контекст і екобезпечних технологій одержання і використання К. В. Бондаренко, С. В. Бойченко, В. І. Кириченко С 2011 564
3536 Математична обробка експериментальних досліджень сушіння насіннєвого ріпаку методом багатофакторного експерименту В. М. Пазюк, Ю. Ф. Снєжкін, В. П. Янович С 2011 718
3535 Биоэнергетический комплекс по обеззараживанию отходов сельского хозяйства с получением биогаза и высококачественных органических удобрений С. А. Кравченко С 2011 368
3534 Насіння-початок і основа агротехнологій І. Г. Грабар, Д. А. Дерев"янко, С. М. Герук С 2011 566
3515 Дослідження кінетики екстрагування при переробці рослинної сировини в біопаливо при дії електромагнітного поля В. М. Бандура, Ю. В. Кугай С 2011 833
3513 Прилад контролю зміни хімічного складу і температури навколишнього середовища О. М. Зубченко, І. Л. Трофімов, В. Г. Кацалап, О. Д. Коваль С 2011 542
3374 Эффективность применения гестаген-эстрогенной и эстрогенной стимуляции в различные сроки послеродового периода коров П. Ф. Зацепин, А. И. Будевич С 2011 497
3353 Общетеоретические основы биологии, зоотехнии, ветеринарии в зоогигиене и экологии В. В. Соляник С 2011 480
2449 Ефективність вирощування чистопородних та помісних бугайців Р. В. Каспров, А. В. Димчук, О. В. Савчук С 2010 503
2443 Екстер"єрно-конституційні особливості корів подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи А. В. Димчук, О. В. Савчук, Р. В. Каспров С 2010 445
2439 Система інформаційного забезпечення і прискорення селекційного процесу в молочному скотарстві І. В. Гончаренко С 2010 1299
2438 Лінійні особливості коней чистокровної верхової породи різного типу конституції Н. В. Волгіна, Д. А. Волков С 2010 540
2431 Одержання маточного молочка за способу неповного осиротіння бджолиних сімей А. Видрик С 2010 630
2430 Корреляция между селекционируемыми признаками у свиней разных генотипов Т. В. Батковская С 2010 416
2429 Етіологічні фактори, що негативно впливають на організм тварин в господарствах Дніпропетровської області П. П. Антоненко С 2010 529
2274 Все о вакуумных коллекторах Чугуев С 2010 441
2118 Державний фінансовий контроль Л.В.Гуцаленко, В.А. Дерій, М.М. Коцупатрий Нп 2009 3
2093 Обгрунтування параметрів однопровідникової схеми пристрою для передачі електроенергії І. П. Паламарчук, В. В. Брянський, М. О. Величко С 2010 479
1908 Методичні вказівки до виконання курсової роботи для магістрів за спеціальністю 8.130.102 “Агрономія” (дисципліна “Сучасні технології вирощування кормових культур”) Г.П Квітко, Н.Я Гетман Мв 2009 0
1904 Професійна етика. Ділова гра для проведення практичних занять студентами спеціальності “Облік і аудит” факультету економіки та підприємництва денної форми навчання Бралатан В.П. Здирко Н.Г. Мв 2010 1
1832 Склад біогазового комплексу для переробки гною в біогаз і органічні добрива В. Г. Літинський, М. Ф. Друкований С 2010 389
1829 Гендерне мовознавство Т. Дунська С 2010 486
1808 Огляд існуючих зернових сівалок Ю. В. Бондар С 2010 382
1807 Оптимізація параметрів накладання швів при апоневрозі тварин В. П. Янович, І. П. Паламарчук С 2010 307
1785 Використання однопровідникової схеми предачі електричної енергії в механічних, технологічних системах В. В. Брянський, І. П. Паламарчук, О. В. Нахайчук С 2010 416
1784 Теоретичні та експериментальні дослідження подрібнювача кормів з дисковими ножами О. В. Холодюк С 2010 415
1783 Нерівномірність сушіння складових частин рослин при заготівлі сіна О. О. Труханська, Д. Г. Кондратюк С 2010 519
1782 Збирання втраченої сої В. В. Томчук С 2010 414
1781 Сучасні спіральні системи транспортування сільськогосподарських продуктів О. А. Токарчук С 2010 450
1780 Дослідження зневоднення зерна ріпаку на дослідній теплонасосній станції В. М. Пазюк С 2010 354
1779 Обгрунтування експлуатаційних параметрів роботи енергетичних засобів сільськогосподарських машин на біопаливі В. Б. Рябошапка С 2010 482
1778 Ресурсно-зберігаючий процес виготовлення силових гідроциліндрів сільськогосподарських машин Л. П. Середа, Ю. Б. Паладійчук, Р. В. Будяк С 2010 402
1777 Дослідження впливу параметрів валка на швидкість вологовіддачі трав"яної маси В. П. Комаха, С. П. Комаха С 2010 321
1776 Зниження механічних втрат при заготівлі сіна В. В. Деркач С 2010 468
1775 Класифікація машин для ворушіння, згрібання і перевертання трав В. М. Григоришен С 2010 424
1753 Щодо регулювання фінансового аналізу в Україні О. С. Кривоконь С 2010 776
1752 Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Державне регулювання та управління” для студентів спеціальності 6.050201 „Менеджмент організацій” денної форми навчання Мазур А.Г., Кубай О.Г., Пчелянська Г.О. Мв 2010 0
1751 МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Навчально-методичний посібник до семінарських занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання і завдання для практичних занять з курсу "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. Фіщук Н.Ю., Фіщук Б.П., Поліщук О.Ю., Дмитрук Н.В., Нп 2010 1
1750 АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для аудиторної та самостійної роботи студентів факультету економіки та підприємництва за спеціальністю: 7.050.106 “Облік і аудит” спеціалізація “Фінансування та кредитування” О.С. Кривоконь, , Л.А. Феняк, Мв 2010 0
1749 МІКРОЕКОНОМІКА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для аудиторної та самостійної роботи студентів факультету менеджменту за спеціальністю: 6.030601 «Менеджмент» (МПО, ДРУ) В.С. Нікітченко, А.А. Брояка., Л.А. Феняк, О.П. Хаєцька, Мв 2010 5
1748 ОСНОВИ ПРОМИСЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ТА САНТЕХНІКИ Друкований М.Ф., Друкований О.М. Нп 2010 3597
1740 Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Державне регулювання та управління” для студентів спеціальності 6.050201 „Менеджмент організацій” заочної форми навчання Мазур А.Г., Кубай О.Г., Пчелянська Г.О. Мв 2010 0
1737 Теплотехніка і використання теплоти. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання аграрного виробництва» Музичук В. І. Мв 2010 3
1736 Теплотехніка. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму підготовки 0505 «Машинобудування та матеріалообробка» Музичук В. І. Тп 2010 26
1725 Теоретичні аспекти механізму функціонування цукробурякового виробництва О. П. Хаєцька С 2010 468
1724 Розвиток ринку праці у сільській місцевості Вінниччини І. Ї. Табенський С 2010 946
1723 Вплив соціальної інфраструктури на ефективність виробничої дільності сільськогосподарських підприємств Вінницької області О. П. Скорук Мв 2010 732
1722 Інфраструктури аграрного ринку Вінниччини: проблеми та перспективи розвитку Г. О. Пчелянська Мв 2010 1043
1721 Методологічні аспекти прогнозування конкурентоспроможності продукції в галузі виробництва молока В. М. Полеся, О. О. Недбалюк Мв 2010 542
1720 Стан ринку праці у Вінницькій області Т. І. Павлюк С 2010 440
1719 Особливості впливу рівня забезпеченості об Н. В. Морозюк С 2010 450
1718 Особливості формування та функціонування регіонального продовольчого ринку М. В. Мокляк С 2010 500
1717 Використання і охорона земель Миколаївської області О. А. Мамалюк С 2010 1314
1711 Цінова еластичність попиту та пропозиції на зерновому ринку Харківської області О. В. Іващенко С 2010 1932
1703 Сутність стійкості господарської діяльності сільськогосподарських підприємств Т. О. Резницька С 2010 850
1701 Вирощування їстівних грибів С.А. Вдовенко Нп 2010 13720
1694 Моделювання технологічних процесів. Тимчасова навчальна програма для підготовки фахівців з напряму 1302 „Зооінженерія” спеціальності 8.130 201„Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитац Польовий Л.В., Кучерявий В.П. Тп 2010 15
1685 Тимчасова навчальна програма для підготовки фахівців „Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Польовий Л.В., Кучерявий В.П. Тп 2010 8
1650 Сегметація ринку молока і молокопродукції в умовах членства України в СОТ Д. Г. Черевко Мв 2010 1193
1649 Місце та значення інвестиційної діяльності у розвитку регіону О. А. Поліщук, С. Зазанська С 2010 574
1647 Менеджмент вищого рівня у сільській місцевості та проблеми його становлення М. П. Салтан С 2010 485
1646 Договір страхування майна: порядок укладання та особливості виконання Л. В. Коваль С 2010 1398
1645 Інвестиції в аграрний сектор Вінницької області: тенденції і перспективи Р. Б. Кримковський С 2010 1559
1573 Аналітична хімія: Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів заочної форми навчання напрямку 6.040106- “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ” Марчак Т.В. Мв 2010 23
1516 Комп'ютерні облікові інформаційні системи Кравець С.В., керівник Носкова Т.А. Тд 2010 576
1380 Фітонцидологія. Тимчасова програма для студентів агрономічного факультету (спеціальність 7.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”) Окрушко С.Є. Тп 2008 0
1367 Бухгалтерський облік. Тимчасова навчальна програма для студентів спеціальності 6.030601 “ Менеджмент організацій” Новодворська В.В., Настенко М.М.,Остапчук О.В. Тп 2009 0
1235 Органічна хімія. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» у вищих навчальних закладах ІІ – ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України Т.В. Марчак, М.Ф.Запорожець Тп 2009 13
1234 Фізична і колоїдна хімія. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090101 «Агрономія» у вищих навчальних закладах ІІ – ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України Т.В. Марчак, І.О. Цисарь. Тп 2009 1
1233 Неорганічна хімія. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090101 «Агрономія» у вищих навчальних закладах ІІ – ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України Т.В. Марчак, І.О. Цисарь, Маслоїд А.П.. Тп 2009 3
533 Робоча програма ознайомчої практики з ТВіППТ. Прилуцька М.Д., Берехнюк М.А. Рп 2007 0


"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska