The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16662
Title: Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 114776)
Authors: Булгаков В. М., Адамчук В. В., Бєлоєв Х. И., Кангалов П. Г., Борисов Б. Г., Мітєв Г. В., Ткач З., Крочко В., Коренко М.
Keywords: пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів
Date of publication: 2018-07-03 09:01:37
Last changes: 2018-07-03 09:01:37
Year of publication: 2017
Summary: Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів належить до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до робочих органів картоплезбиральних машин. Зазначений пристрій відрізняється від вже відомих тим, що активатор виконаний у вигляді привідного шнека великого діаметра, розташованого у нижній частині порожнистого очисника, який утворений консольно закріпленими на привідному валу еластичними прутками, що утворюють спіралі з навивкою донизу, при цьому опорні кінці шнека встановлені на загальній рамці, яка встановлена поворотно у нерухомому шарнірі, один з її верхніх кінців через шарнір кінематично приєднаний до механізму обертально-поворотних рухів рамки, а кожна з бічних сторін рамки має механізми зміни і фіксації її довжини.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16662.pdf
Publication type: Патенти на винахід видані в Україні
Publication: Пат. 114776 UA, МПК АОЮ 17/16, АОЮ 19/12, АОЮ 33/08. - № а 2016 09320 ; заявл. 07.09.2016 ; опубл. 25.07.2017, Бюл. № 14. - 1 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16662.pdf Size : 31728 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska