The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16661
Title: Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів (Пат. на винахід № 115403)
Authors: Булгаков В. М., Адамчук В. В., Бєлоєв Х. И., Кангалов П. Г., Борисов Б. Г., Мітєв Г. В., Ткач З., Крочко В., Коренко М.
Keywords: пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів
Date of publication: 2018-07-03 09:00:15
Last changes: 2018-07-03 09:00:15
Year of publication: 2017
Summary: Пристрій для транспортування та очистки коренебульбоплодів належить до сільськогосподарського машинобудування, зокрема до робочих органів картоплезбиральних машин.Зазначений пристрій відрізняється від вже відомих тим, активатор виконаний у вигляді встановленого з зазором усередину порожнистого конуса очищувача, що складається з двох пар привідних шнеків, довжини яких дорівнюють довжині порожнистого конуса, які утворені тонкими еластичними прутками, що закріплені на привідних валах консольно і утворюють собою спіральні навивки з напрямом донизу, які мають попарно зустрічно обертальні рухи і утворюють собою угнуту поверхню, спрямовану догори, при цьому верхня і нижня маточини, в яких розміщені кінці привідних шнеків, розташовані на загальній рамці.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16661.pdf
Publication type: Патенти на винахід видані в Україні
Publication: Пат. 115403 UA, МПК А0Ю 17/16, АОЮ 19/12, А0Ю ЗЗ/08. - № а 2016 09322 ; заявл. 07.09.2016 ; опубл. 25.10.2017, Бюл. № 20. - 1 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16661.pdf Size : 32525 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska