The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

2

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
20388 2019 Цивільне право України. Методичні вказівки до організації практичної роботи студентів І освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право». Мельничук М.О. Мв 0
20387 2019 Машина для зрізання та подрібнення енергетичної верби Мазур В. А., Гунько І. В., Любін М. В., Токарчук О. А., Яропуд В. М. П 0
20386 2019 Цивільне право України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів І освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право». Мельничук М.О. Мв 0
20385 2019 Цивільне право України. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» Мельничук М.О. Нп 0
20384 2019 Цивільне право України. Методичні вказівки до організації практичної роботи студентів І освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право». Мельничук М.О. Мв 0
20383 2019 Цивільне право України. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів І освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 081 «Право» Мельничук М.О. Мв 0
20382 2019 Метеорологія. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» освітнього ступеню «Бакалавр» Поліщук М.І., Вдовиченко І.П. Мв 0
20381 2018 Формування професійної компетенції майбутніх агроінженерів на основі інтегративного підходу Джеджула О. М. Тд 1
20380 2019 Вплив хіміко-термічної обробки інструменту на процес виготовлення метричних різей у важкооброблюваних сталях Любін М. В., Токарчук О. А. С 0
20379 2008 Кабінет Міністрів України в механізмі публічного управління інклюзивною освітою Мельничук О. Ф. С 0
20378 2016 Якість облікової інформації: сутність та методика оцінки Правдюк Н. Л., Правдюк М. В. С 0
20377 2015 Облікове забезпечення управління витратами молокопереробних підприємств Правдюк М. В. С 2
20376 2019 Агрохімія. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт студентами 3-го курсу денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – "Аграрні науки та продовольство" спеціальностей 201 – "АГРОНОМІЯ" та 203 – " Дідур І. М., Мацера О. О. Мв 0
20375 2019 Основи екології. Навчальна програма з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 – «Аграрні науки і продовольства» спеціальності 205 «Лісове господарство» за освітнім ступенем «Бакалавр» Гуцол Г.В. Нп 0
20374 2019 Лісоаграрне ландшафтознавство. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», освітнього ступеня «Магістр», спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». Василевський О. Г., Єлісавенко Ю.А. Мв 0
20373 2019 Вища математика. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти галузей знань - 13 «Механічна інженерія, 14 «Електрична інженерія» спеціальностей - 133 «Гал Левчук О.В., Новицька Л.І. Мв 0
20372 2019 Метеорологія. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання агрономічного факультету з галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» освітнього ступеню «Бакалав Поліщук М.І., Вдовиченко І.П. Мв 1
20371 2019 Методика досліджень у рибництві. Методичні вказівки до виконання практичних занять студентами заочної форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 207 « Водні біоресурси та аквакультура». –Вінниця:ВНАУ. –28 с. Сироватко К.М. Мв 0
20370 2019 Реформування податкової системи України, як крок до євроінтеграції Алескерова Ю. В., Григораш М. В. Тд 4
20369 2019 Податкова децентралізація: тенденції та проблеми формування в Україні Алескерова Ю. В., Болехівська В. В. Тд 4

2

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska