The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

2

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
15592 2018 Регулювання розвитку конкурентоспроможного виробництва біопалив в Україні. Климчук О.В. С 1
15591 2018 Теоретичні основи аквакультури. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Сироватко К.М. Мв 0
15590 2018 Цитологія, гістологія, ембріологія. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для аграрних вищих навчальних заклад Побережець Ю. М. Мв 0
15589 2018 Фізіологія тварин: Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт студентами денної та заочної форми навчання ступеня бакалавра 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» Чудак Р. А., Побережець Ю. М. Мв 0
15588 2018 Комунікації в рибогосподарських колективах. Методичні вказівки для самостійної роботи для денної та заочної форми навчання з дисципліни студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва зі спеціальності 207 «Водні біоресурси Мисенко О.О. Мв 0
15587 2018 «Іхтіологія (загальна і спеціальна)» Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання з напрямку підготовки 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» Мисенко О.О. Мв 0
15586 2018 Зоологія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 207 “Водні біоресурси та аквакультура”(частина І). Шевчук Т. В., Мисенко О.О. Мв 0
15585 2017 Сучасні тенденції розвитку харчової промисловості та її місце в економіці держави. Калетнік Г.М., Коваленко О.В., Брояка А.А. С 2
15584 2017 Макроекономічні показники як індикатори соціально-економічного розвитку України. Брояка А.А. Тд 1
15583 2017 Сучасні проблеми забезпечення продовольчої безпеки України та шляхи їх вирішення Брояка А.А. С 4
15582 2018 Технологія бродильних виробництв. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Фіалковська Л.В., Мельник М.О. Мв 0
15581 2018 Технохімічний контроль. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з напряму 6. 051701 «Харчові технології та інженерія» Фіалковська Л.В., Мельник М.О. Мв 0
15580 2018 Технологія бродильних виробництв. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання за напрямом 6.051701 «Харчові технології та інженерія». Фіалковська Л.В., Мельник М.О. Мв 0
15579 2018 Методологія наукових досліджень методичні вказівки для лабораторно-практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання ступеня підготовки бакалавр за спеціальністю 204-«ТВіППТ» / Вінницький національний аграрний університет. Гуцол Н. В. – Він Гуцол Н. В. Мв 1
15578 2018 Конярство. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 204 - «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Постернак Л.І. Мв 0
15577 2018 Основи акваріумістики. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” Мисенко О.О. Мв 0
15576 2018 Аналіз технологічних систем. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної та з аочної форми навчання з дисципліни для підготовки фахівців факультету механізації галузі знань галузі знань 13 « Механічна інже Гунько І.В., Рябошапка В.Б., Кравець С.М., Єленич А.П., Бурлака С.А. Мв 0
15575 2018 Аналіз технологічних систем. методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної та за очної форми навчання з дисципліни для підготовки фахівців факультету механізації галузі знань галузі знань 13 « механічна інж Гунько І.В., Рябошапка В.Б., Кравець С.М., Єленич А.П., Бурлака С.А. Мв 1
15574 2018 Ensuring of the socio-economic development of regio ns of Ukraine on the basis of methods of indicative planning Viktoriia Klochkovska, Olha Khaietska and Antonina Broyaka С 2
15573 2018 Аналіз динаміки ВВП України та інших країн світу Хаєцька О.П., Вертелецький М.В. С 4

2

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska