The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

2

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
25408 2020 Тактичний та стратегічний менеджмент підприємств: обліковий аспект Правдюк Н. Л., Лепетан І. М., Бурко К. В. Мвв 4
25407 2020 Захист права власності в практиці європейського суду з прав людини Томляк Т. С. Суз 6
25406 2020 Ecological audit of the protected areas of eastern podillya: current state, problems and prospects of improvement Mudrak O. V., Mudrak H. V. Суз 1
25404 2020 Інноваційно-інвестиційна діяльність як фактор розвитку ресурсозберігаючих технологій Бабина О. М. Дк 6
25403 2020 Аналіз фактичних та потенційних можливостей виробництва енергії з альтернативних джерел в Україні Бабина О. М. Тд 3
25402 2020 Стимулювання розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності у виробництві альтернативних джерел енергії Бабина О. М. Тд 4
25401 2020 Соціально-економічна результативність підприємницького господарювання у розвитку села: аспект зайнятості Дюк А. А. Сун 8
25400 2020 Efficiency of Tourism Activities in Ukraine: A Regional Comparison = Ефективність туристичної діяльності в Україні: регіональне порівняння Horban H., Petrovska I., Kucher A., Diuk A. СSc 8
25399 2020 Концептуальні аспекти формування селозберігаючої моделі господарювання на засадах соціалізації підприємництва Дюк А. А. Сун 12
25398 2020 Захист права власності в практиці Європейського Суду з прав людини Томляк Т. С. Суз 10
25397 2020 Філософія. Ч. 1. Історія розвитку філософської думки Макаров З. Ю. Нп 8
25396 2020 Features of the phase and structural transformations in the processing of industrial waste from the production of high-alloyed steels = Особливості фазових та структурних перетворень при переробці промислових відходів від виробництва високолегованих сталей Borysov V., Lytvynov A., Braginets N., Petryshchev A., Artemev S., Tsymbal B., Poliakov A., Bratishko V., Kuzmenko V., Kholodiuk O. СSc 9
25395 2020 Підвищення ефективності біогазових комплексів за рахунок використання дигістату при вирощуванні сільськогосподарських та овочевих культур Паламарчук В. Д., Коваленко О. А., КричковськиЙ В. Ю. С 21
25394 2020 Економічне та маркетингове моделювання діяльності підприємства олійно-жирового підкомплексу з глибокої переробки горіху волоського Колесник Т. В., Лакомський Б. А. Суз 16
25393 2020 Екологічна безпека зернової та зернобобової продукції Мазур В. А., Ткачук О. П., Яковець Л. А. Мвв 21
25392 2020 Методи оцінювання ефективності управління маркетингом підприємства Амонс С. Е. Дк 11
25391 2020 Агроекологічне обґрунтування технологічних прийомів вирощування зернобобових культур Мазур В. А., Гончарук І. В., Панцирева Г. В., Телекало Н. В. Мвв 22
25390 2020 Теоретичні засади функціонування та розвитку сучасної системи маркетингу = Тheoretical fundamentals of functioning and development of modern marketing system Красняк О. П., Амонс С. Е. Суз 9
25389 2020 Проблеми реалізації конституційного права на страйк в Україні = Problems of realization of the constitutional right to strike in Ukraine Правдюк А. Суз 17
25388 2020 Accounting and analysis of settlements with suppliers and contractors = Облік та аналіз розрахунків з постачальниками та підрядниками Fedoryshyna L., Popovych - Zubchynska K Суз 12

2

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska