The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

12

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27724 2020 Накопичення Pb у листковій масі та насінні розторопші плямистої вирощеної в умовах сучасних сівозмін Разанова А. М. Тд 12
27723 2020 The energy efficiency of the closed system of small enterprises on production of milk and beef Varpikhovskyi R. L. Суз 18
27722 2020 Efficiency of pork production at different periods of pigs rearing and their resistance Yaremchuk O. S. Суз 17
27721 2020 The influence of the agenda on the productivity of cows of different lactations under different keeping regimes Varpikhovskyi R. L. Суз 18
27720 2021 Екологізація агрономічної діяльності. Методичні вказівки до виконання практичних робіт аспірантами заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» Разанов С.Ф. Мв 0
27719 2021 Екологізація агрономічної діяльності. Методичні вказівки до проведення практичних робіт аспірантами денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» Разанов С.Ф. Мв 0
27718 2021 Аграрна політика, економіка та міжнародні зв'язки. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Ек Калетнік Г.М. Мв 2
27717 2020 Аграрна політика, економіка та міжнародні зв’язки. Методичні рекомендації для семінарських та практичних занять для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальност Калетнік Г.М. Мв 0
27716 2021 Методологія організації податкових розрахунків та звітності. Програма навчальної дисципліни для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» кваліфікації «Доктор фі Подолянчук О.А. Нп 22
27715 2020 Удосконалення технологічного процесу свердління тонколистового прокату Островський А. Й. Дк 31
27714 2020 Покращення відтворення корів методом активізації їх статевої функції Паладійчук О. Р. Дк 24
27713 2020 Проблема визначення права віртуальної власності як об'єкта правовідносин Тимошенко Є. А. Сун 30
27712 2020 Аналіз стану післязбиральної обробки насіння гарбуза в Україні Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В., Дідик І. О. Сун 34
27711 2020 Інтенсивність накопичення важких металів листковою масою розторопші плямистої за її удобрення новітніми добривами Разанов С. Ф., Ткачук О. П., Разанова А. М. Сун 31
27710 2020 Перспективи використання іто-півоній в умовах ботанічного саду «Поділля» Вінницького національного аграрного університету Прокопчук В. М., Панцирева Г. В., Топольська В. П. Сун 47
27709 2020 Визначення терміну післязабійного зберігання м’яса свиней Берник І. М. , Кулик М. Ф. , Ткаченко Т. Ю. Сун 35
27708 2020 Сучасний стан скотарства в Україні Вознюк О. І. Дк 25
27707 2020 Формування цифрових компетенцій органів державної влади як основного ініціатора й стратега у формуванні та реалізації людського капіталу: роль освіти Зелінська О. В. Тд 22
27706 2020 Агробіологічні основи вирощування сої та шляхи максимальної реалізації її продуктивності Заболотний Г. М., Мазур В. А., Циганська О. І., Дідур І. М., Циганський В. І., Панцирева Г. В. Мвв 55
27705 2020 Peculiarities of weight and linear growth dynamics of the ukrainian red and black-spotted dairy breeds heifers Vozniuk O. Суз 36

12

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska