The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

12

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
18578 2018 Підвищення ефективності діючих методів управління підприємством (за матеріалами тов «україна-т») Повх О.С. (Керівник дипломної роботи, д.е.н., проф. Шпикуляк О.Г.) Дрп 4
18577 2018 Теоретичне дослідження роботи гідравлічного привода робочих органів гичкорізальної машини Ванжула Ю.В. Дрп 2
18576 2018 Вирощування гливи звичайної на солом’яному субстраті за використання біопрепаратів, як додаток до субстрату в умовах закритого ґрунту Є.О Волосюк Дрп 1
18575 2018 Облік і аудит витрат на оплату праці Каправа Ольга Сергіївна Дрп 6
18574 2018 Продуктивність та морфологічні показники крові молодняку свиней при згодовуванні ферментного препарату Гагалович С. М. Дрп 5
18573 2018 Обґрунтування і розробка системи електрообладнання зерноочисного пункту з електросепарацією зерна» Коломієць Володимир Іванович Дрп 0
18572 2018 Вирощування цьоголіток коропа з використанням органічних добрив. Соловей Б. Дрп 2
18571 2018 Стан структур шлунка відгодівельного молодняку ВРХ на згодовування бактеріального препарату О.В. Мо розов Дрп 2
18570 2018 Визначення якості жирової тканини відгодівельного молодняку свиней за згодовування пробіотичного препарату. Гаврилюк А.В. Дрп 2
18569 2018 Якість жирової тканини відгодівельного молодняку свиней за згодовування пробіотичного препарату І.А. Козуб Дрп 4
18568 2018 Дослідження впливу бактеріального препарату на продуктивність молодняку врх І.С. Решетнікова Дрп 4
18567 2018 Контроль розвитку та поширення шкодочинних організмів у видів бузку в умовах ВНАУ Б.Д. Брисюк Дрп 0
18566 2018 Дипломна робота Оцінка екологічного стану питної води з використанням різних систем очищення Бабур В.А. Дрп 6
18565 2018 Ефективність технологічних прийомів вирощування сортів картоплі в умовах дослідного поля ВНАУ Мельник О.В., Поліщук М.І. Дрп 0
18564 2018 Обґрунтування технологічних прийомів вирощування кукурудзи на зерно в умовах с.-г. підприємства СФГ «Герасименко В.І.» Теплицького району Михайлюк Б.С., Поліщук І.С. Дрп 0
18563 2018 Формування врожайності насіння люцерни залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу правобережного Котик А.А., Липовий В.Г. Дрп 0
18562 2018 Формування організаційно-економічного механізму розвитку агропромислових підприємств (за матеріалами СТОВ “Прогрес”) Мороз Костянтин Петрович Дрп 2
18561 2018 Управління розвитком аграрного підприємництва в малих формах господарювання (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації) Лавриков А.К. Дрп 1
18560 2018 Управління соціально-економічним розвитком сільських територій (за матеріалами Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації) Козловський О. В. Дрп 0
18559 2018 Удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства Курило Н.Ф. Дрп 0

12

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska