The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

12

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
25202 2020 Аналіз сучасного стану функціонування фондового ринку України Марценюк О. В., Руда О. Л. Суз 22
25201 2020 Дослідження редьки олійної у системі органічних агротехнологій Цицюра Я. Г. Дк 33
25200 2020 Концептуально-методичні засади оцінки організаційно-економічної соціалізації підприємництва на селі Дюк А. А. Сун 39
25199 2019 Житньо-люцерновий силос у повнозмішаному раціоні дійних корів Сироватко К. М. Дк 25
25198 2020 Дуальна форма освіти як запорука її ефективної модернізації Тимощук Н. М. Дк 26
25197 2020 Development of agricultural insurance system = Розвиток системи страхування сільського господарства Aleskerova Yu. Суз 16
25196 2020 Intellectual Capital as the Basis of Convergence and Development in New Economics Kolomiets T. Суз 23
25195 2020 Підвищення родючості ґрунту в результаті накопичення біологічного азоту бобовими культурами Дідур І. М., Шевчук В. В. С 29
25194 2020 Analysis of the essence of pension insurance and its place in the system of social protection of the population = Аналіз сутності пенсійного страхування та його місця в системі соціального захисту населення Aleskerova Y., Sакоvska O., Didenko Y. СWeof 16
25193 2020 Огляд засобів статистичної обробки і аналізу даних Денисюк В. О. Суз 41
25192 2020 Обирання критеріїв для задачі комівояжера Денисюк В. О. Суз 34
25191 2020 Вибір графічного процесору для систем комп’ютерної графіки Денисюк В. О. Суз 23
25190 2020 Influence of the of white pea varieties depending on the seeds treatment and foliar fertilizing in Ukraine = Вплив сортів білого гороху залежно від обробки насіння та позакореневого підживлення в Україні Didur I. Тд 25
25189 2020 Study of correlations between yield inheritance and resistance of corn self-pollinating lines and hybrids to pathogens = Вивчення кореляцій між успадкуванням урожаю та стійкістю самозапильних ліній кукурудзи та гібридів до збудників хвороб Kolisnyk O. M., Onopriienko V. P., Onopriienko I. M., Kandyba N. M., Khomenko L. M., Kyrychenko T. O., Tymchuk D. S., Tymchuk N. F., Terokhina N. O. СWeof 18
25188 2020 Розвиток зовнішньоекономічної діяльності переробних підприємств АПК України в умовах інтеграції в ЄС Гонтарук Я. В., Мазур К. В. Суз 45
25187 2020 Актуальність розширення блоку альтернативних землеробських технологій у підготовці майбутніх аграріїв Цицюра Я. Г. Дк 21
25186 2020 Оптимізаційні методи та моделі в підприємницькій діяльності Волонтир Л. О., Потапова Н. А., Ушкаленко І. М., Чіков І. А. Нп 33
25185 2020 НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ Фурман И. В. Суз 26
25184 2020 Мотивація економічної діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування Сахно А. А., Салькова І. Ю. Мвв 60
25183 2020 Сучасний стан та перспективи перевезення зерна різними видами транспорту Киш Л. М. Суз 37

12

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska