The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

12

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
26821 2020 Дослідження процесу розділення зернового вороху за допомогою повітряно-ситових сепараторів Качур С.К. Дрп 0
26820 2020 Стратегічне управління розвитком підприємств АПК Лисак Я. Г. Дрп 4
26819 2020 Консолідована фінансова звітність: методика складання для цілей управління Горкуша Ірина Олександрівна Дрп 0
26818 2020 Підвищення ефективності діючих методів управління підприємством (установою) Грущенко В.В Дрп 0
26817 2020 Вплив позакореневих підживлень на біоенергетичну продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ТОВ «Бродецьке МГП» Козятинського району Вінницької області В.В. Обеснюк Дрп 0
26816 2020 Вплив технологічних прийомів на біологічну продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району Б.В. Шевчук Дрп 0
26815 2020 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сучасних гібридів кукурудзи в умовах ФГ «Славутич» с. П’ятківка Бершадського району Вінницької області Л.А. Свистун Дрп 1
26814 2020 Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району П.О. Пушкар Дрп 0
26813 2020 Вплив строків сівби на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ФГ «Колос-ВВ» с. Велика Вулига Тиврівського району Вінницької області О.В. Когутяк Дрп 1
26812 2020 Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів сої в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району Заєць В.А. Дрп 0
26811 2020 Вплив технологічний прийомів вирощування на зернову продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ДП ДГ «Корделівське» ІК НААН України с. Корделівка Калинівського району Жовтий О.М. Дрп 1
26810 2020 Підвищення ефективності управління підприємством в сучасних умовах господарювання Кушнір Діана Дрп 0
26809 2020 Управління економічною ефективністю діяльності аграрного підприємства Градюшко Вячеслав Павлович Дрп 3
26808 2020 Оптимізаційні методи та моделі в управлінській та підприємницткій діяльності. Методичні вказівки для виконання практичних (лабораторних) робіт та самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни для підготовки фахівців першого Волонтир Л.О., Ушкаленко І.М. Мв 0
26807 2020 Вища та прикладна математика. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань – 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 073 «Менеджмент», Новицька Л.І. Мв 0
26806 2020 Моделювання систем. Програма нормативної навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання Рузакова О. В. Нп 0
26805 2020 Методологія організації податкових розрахунків та звітності. Методичні рекомендації для виконання практичних завдань та самостійної роботи здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» кваліфікації «Доктор філософ Подолянчук О.А., Здирко Н.Г. Мв 2
26804 2020 Природоохоронне інспектування. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» (бакалаврського) освітнь Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. Нп 0
26803 2020 Природоохоронне інспектування. Навчальна програма для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» (бакалаврського) освітнього рівн Гуцол Г.В., Вергеліс В.І. Нп 0
26802 2020 Прикладна екологія. Навчальна програма для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 18 «Виробництво та технологія» зі спеціальності 181 «Харчові технології» освітнього ступеня «Бакалавр Алєксєєв О.О. Шевчук В.В. Нп 0

12

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska