The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

3

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
17308 2018 Система обліку та контролю витрат на оплату праці з метою їх оптимізації Саволюк Тетяна Василівна Дрп 7
17307 2018 «Формування ефективного стилю управління персоналом підприємства (за матеріалами ВК «АКПП «Золота нива»)» Березюк Т.В. Дрп 2
17306 2018 Дослідження процесу екстрагування в роторно- пульсаційному апараті. Грицан Павло Олександрович Дрп 0
17305 2018 Дослідження процесу обрушення насіння олійних культур в установках ударної дії. Голота Роман Вікторович Дрп 0
17304 2018 Статистика. Методичні вказівки до виконання практичної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного ступеню «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент» спеціалізація «Логістика» факультету менеджменту та пра Польова О.Л., Томашук І.В. Мв 1
17303 2018 Фінансова статистика. Методичні вказівки для організації практичних занять для студентів першого бакалаврського освітнього ступеню, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», факультет Федоришина Л.І., Томашук І.В. Мв 0
17302 2018 Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання практичних завдань студентів спеціальності: 071 «Облік та оподаткування», галузі знань 071 «Управління та адміністрування» першого бакалаврського освітнього ступеню факультету обліку та аудиту денної та Томчук О.Ф., Федоришина Л.І., Петриченко О.А., Вольська Л.Л. Мв 1
17301 2018 Статистика. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного ступеню «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент» спеціалізація «Логістика» факультету менеджменту Польова О.Л., Томашук І.В. Мв 0
17300 2018 Фінансова статистика. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів першого бакалаврського світнього ступеню, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», факультет Федоришина Л.І., Томашук І.В. Мв 0
17299 2018 Фінансова статистика. Програма навчальної дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього ступеню, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», факультету економіки та підприє Федоришина Л.І., Томашук І.В. Мв 0
17298 2018 Економічна теорія. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань – 07 «Управління і адміністрування» спеціальності – 073 « Брояка А.А., Хаєцька О.П. Нп 2
17297 2018 Перспективи і напрямки сучасного механізованого сільськогосподарського виробництва. Програма навчальної дисципліни для здобувачів другого магістерського освітнього ступеня за спеціальністю 208 «Агроінженерія», 133 Галузеве машинобудування, 2 Середа Л. П., Зінєв М. В. Нп 0
17296 2018 Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність з рукопашного бою. Програма для факультативних занять Олійник Н.А. Нп 0
17295 2018 Дослідження процесу ультрафільтрації крохмалемісткої сировини в установці з гідродинамічними елементами Білоус Євгеній Олександрович Дрп 1
17294 2018 Моніторинг забруднення поверхневих вод річки Десна у СМТ Турбів Липовецького району Шмигіна О.І. Дрп 1
17293 2018 Облік і контроль земельних ресурсів сільського господарства Забуранна Діана Русланівна Дрп 8
17292 2018 Формування продуктивності сортів сої залежно від інокуляції насіння та регуляторів росту рослин в умовах ПП «Стрілець» Шаргородського району Каменєва Алла Сергіївна Дрп 2
17291 2018 Вплив технічного стану обладнання на точність обробки деталей» Романюк Олексій Валерійович Дрп 1
17290 2018 Обгрунтування кінематичних параметрів начіпного механізму трактора хтз-17221 Швець Антон Юрійович Дрп 0
17289 2018 Обгрунтування параметрів борони для досходового догляду за посадками картоплі в умовах малих форм господарювання Скрипін Андрій Володимирович Дрп 0

3

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska