The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

3

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
21687 2019 Методологія і організація наукових досліджень з основами інтелектуальними власності. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисциплінидля студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» друг Головня О. М. Мв 2
21686 2019 Бренд-менеджмент. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Головня О. М. Мв 6
21685 2019 Бренд-менеджмент. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Бренд-менеджмент» для студентів галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Головня О. М. Мв 0
21684 2019 Аналіз фінансового стану підприємств: теорія та методика Шахрай Вікторія Вікторівна Дрп 1
21683 2019 Обліково-аналітичне забезпечення управління природно-ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств Пітік Єлизавета Романівна Дрп 2
21682 2019 Обліково-аналітичне забезпечення управління природно-ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств Пітік Єлизавета Романівна Дрп 0
21681 2019 Розробка методу визначення вмісту водорозчинних вуглеводів (цукрів) у кормах Кулик М. Ф., Жуков В. П., Обертюх Ю. В., Скоромна О. І., Зелінська І. П., Руденко Л. І., Виговська І. О. С 5
21680 2019 Підвищення конкурентоспроможності виробництва в АПК Савчук Артем Валерійович Дрп 0
21679 2019 Стратегія фінансового зростання підприємства Терещук С.М. Дрп 0
21678 2019 Обгрунтування параметрів вібраційного сепаратора для очищення фуражного зерна Бондар Євгеній Юрійович Дрп 1
21677 2019 Обґрунтування режимів роботи дискового подрібнювача зерна Берневега Олександр Романович Дрп 1
21676 2019 Обгрунтування технології та технічного засобу для очищення цукрових буряків в умовах підвищеної вологості ґрунту Рішан Вадим Олександрович Дрп 0
21675 2019 Покращення експлуатаційних характеристик дизельного двигуна на основі застосування інтегрованої стартер-генераторної установки Лавтар Олег Олександрович Дрп 0
21674 2019 Покращення роботи механічної коробки передач при низьких температурах Шабельський Сергій Володимирович Дрп 0
21673 2019 Дослідження системи двоступеневого наддуву дизельних двигунів Вусінський Олександр Валерійович Дрп 0
21672 2019 Антикризове фінансове управління на підприємстві Томашук Іван Олегович Дрп 4
21671 2019 Управління біоенергетичним потенціалом сільськогосподарських підприємств та організація виробництва біодизелю Миколюк Т.О. Дрп 2
21670 2019 Обґрунтування та розробка мехатронної системи транспортування матеріалів до місця обробки Грабар Михайло Миколайович Дрп 0
21669 2019 Обгрунтування параметрів вібраційної дробарки для подрібнення зернових матеріалів Трембовецький Сергій Володимирович Дрп 0
21668 2019 Процентна політика банківських установ Ковальчук Т,В. Дрп 2

3

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska