The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

3

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27944 2021 Племінні та продуктивні якості маточного поголівя нової популяції жуйних в умовах Карпатського регіону Буковини Калинка А. К., Шпак Л. В., Казьмірук Л. В. Тд 16
27943 2021 Організація підготовки та атестації судових експертів: основні вимоги та обмеження Мулик Я. І. Сун 13
27942 2020 Процес зрізу рослинності різальними апаратами сегментно-пальцевих косарок Веселовська Н. Р., Терещенко О. П., Малаков О. І. Сун 14
27941 2019 Розвиток регіонального туризму і рекреації в рамках єдиного рекреаційно-туристичного кластера в Черкаському регіоні Підвальна О. Г. С 10
27940 2020 Концептуальні засади формування регіональної політики у сфері туризму. Підвальна О. Г Сун 18
27939 2021 Потенційні можливості вирощування біоенергетичної сировини на виробництво твердого біопалива Пришляк Н. В. Сун 11
27938 2021 Особливості нормативно-правового регулювання виробництва біопалива в Україні Пришляк Н. В. Сун 12
27937 2020 Сортові ресурси люцерни посівної в інтенсифікації польового кормовиробництва Гетман Н. Я. Сун 14
27936 2021 Control of potassium concentration in fertilizing tomatoes in protected soil Morozova L. Суз 15
27935 2020 Фінанси. Програма навчальної дисципліни студентів денної та заочної форми навчання факультету обліку та аудиту спеціальності 072 «Фінанси,банківська справа та страхування».- Вдовенко Л.О., Грищук Н.В. Нп 0
27934 2021 Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань: 13 «Механічна інженерія» спеціальності: 133 «Галузеве машинобудування» за освітнім ступенем "Бакалавр" денної та заочної форми навчання Мазур О.В., Пінчук Н.В. Нп 2
27933 2021 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Облік оподаткування» освітнього рівня "Бак Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв 4
27932 2021 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітнього рівня «Бакалавр» Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв 1
27931 2021 Технологія виробництва продукції рослинництва: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка підприємства», «Економічна кібер Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв 2
27930 2021 “Технологія виробництва продукції рослинництва. Програма навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-кваліфікац Мазур О.В., Пінчук Н.В. Нп 1
27929 2021 The need to increase insurance protection for agriculturists in Ukraine / Potrzeba zwiększenia ochrony ubezpieczeniowej rolników w Ukrainie Vdovenko L. / Wdovenko L. O., Vdovenko I. / Wdovenko I. S. Суз 11
27928 2020 Вплив рівня мінералізації води на концентрацію важких металів у грибах Врадій О. І. Сун 10
27927 2021 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»,спеціальності 141 «Електротехніка електроенергетика та електроме Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв 5
27925 2021 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки з дисципліни для виконання практичних робіт студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету інженерно технологічного із галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» с Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв 4
27924 2021 Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами 1- го курсу денної та заочної форм навчання факультету інженерно технологічного із галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 1 Мазур О.В., Пінчук Н.В. Мв 3

3

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska