The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

3

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
29095 2019 Інтернаціоналізація змісту навчання іноземної мови як засіб підвищення якості професійної підготовки студентів у закладах вищої освіти Кравець Р. А. Сун 15
29094 2021 Біоекологія Вітер Н. Г., Ткачук О. П., Ковальова К. В. Нп 23
29093 2021 Emergency Distance Education in the Conditions of COVID-19 Pandemic: Experience of Ukrainian Universities Bakhov I., Opolska N., Bogus M., Anishchenko V., Biryukova Y. СScof 38
29092 2021 Overcoming Cybercrime in Ukraine (Cyberterrorism) Pravdiuk А., Gerasymenko l., Tykhonova O. СWeof 33
29091 2021 Правовий режим земель сільськогосподарського призначення в умовах відкриття ринку землі Правдюк А. Л. Сун 28
29090 2021 Значення функціональних кисломолочних напоїв в дієтичному та профілактичному харчуванні Соломон А. М., Берник І. М., Бондар М. М. Сун 28
29089 2021 Дослідження економічного розвитку підприємств вінницької ​​області в контексті інтенсифікації виробничої діяльності Самборська О. Ю., Колесник Т. В., Пронько Л. М. Сун 33
29088 2021 Стан та розвиток державної фінансової підтримки аграрного сектору України Коваль Н. І., Радченко О. Д., Іщенко Я. П. Сун 33
29087 2021 Формування конкурентних переваг ресторанного бізнесу в умовах євроінтеграції Ставська Ю. В., Яхно Л. С. Сун 32
29086 2021 Теоретичні аспекти сутності та особливостей кредитних відносин у аграрному секторі економіки Федоришина Л. І., Алескерова Ю. В. Сун 46
29085 2019 Інноваційні методи навчання у підготовці фахівців спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» Будяк Р. В. Дк 26
29084 2021 Land as an Object of Land Relations: Constitutional and Legal Aspect Pravdiuk А. Суз 26
29083 2021 Роль дигестату для формування структури врожаю та продуктивності кукурудзи Паламарчук В., Кричковський В. Тд 38
29082 2020 Agroecological potential of legumes in conditions of intensive agriculture of Ukraine Tkachuk О., Telekalo N. Мвз 34
29081 2021 Фінансовий аспект діяльності підприємств малого і середнього бізнесу в аграрній сфері та їх роль у розвитку сільських територій Вдовенко Л. О. Сун 35
29080 2020 Прогресивні методи відновлення деталей Труханська О. О. Тд 32
29079 2021 Проблеми та перспективи розвитку галузі рослинництва в контексті збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення. Кубай О. Г. Сун 22
29078 2021 Корми, м’ясо, вироби із свинини Новгородська Н. В., Овсієнко С. М., Соломон А. М. Мвв 52
29077 2017 Design substantiation of the three-tier centrifugal type mineral fertilizers spreader Kobets A. S., Naumenko M. M., Ponomarenko N. O., Kharytonov M. M., Velychko O. P., Yaropud V. M. СScof 41
29076 2016 Theoretical studies on the working capacity of disk devices for grinding agricultural crop seeds Tverdokhlib I. V., Spirin A. V. СSc 47

3

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska