The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

6

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
25323 2020 Правоохоронна діяльність як фактор забезпечення національної безпеки в разі формування ринку землі Пономаренко А. Б., Ковальов Д. В. С 23
25322 2020 Foreign language teaching in the connext of internationalisation of higher education institutions = Викладання іноземної мови в контексті інтернаціоналізації закладів вищої освіти Kravets R. Тд 37
25321 2020 Bioenergy systems based on organic waste of the agricultural sector Tokarchuk D. Дк 17
25320 2020 Сільські території: сутність категорії та індикатори її оцінки Костюченко Д. Л. Дк 19
25319 2020 Дослідження синбіотичних кисломолочних продуктів = Research of synbiotic sour milk products Соломон А. М. Суз 27
25318 2020 Agement of innovative processes of the regional tourist and recreational complex Pidvalna O. G. Суз 44
25317 2020 Юридична особа як суб’єкт злочину в науці кримінального права Колос С. С. Сун 19
25316 2020 Позакореневі підживлення у сучасних технологіях вирощування гібридів соняшнику Паламарчук В. Д. Суз 33
25315 2020 Маркетинговий потенціал інновацій у олійно-жировому підкомплексі: стан ринку, створення вартості, конкурентоспроможність Луцяк В. В., Пронько Л. М., Мазур К. В., Колесник Т. В. Мвв 58
25314 2020 Фінансове забезпечення агробізнесу: проблеми та перспективи Будяк Р. В. Дк 23
25313 2020 Програма Всеукр. наук.-практ. конф. «Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні», 18-19 черв. 2020 р. Немирів. Будяк Р. В. Пк 25
25312 2020 Програма Міжнарод. наук.-практ. інтернет- конф. молодих вчених та студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в умовах конвергенції», 14-15 трав. 2020 р. Вінниця. - Вінниця, 2020. Паламаренко Я. В. Пк 30
25311 2020 Modern business management mechanism with hybrid structure = Сучасний механізм управління бізнесом з гібридною структурою Fostolovych V. Мвз 29
25310 2020 Оцінка інтенсивності забруднення ґрунтів важкими металами та заходи щодо підвищення їх якості Гуцол Г. В. Дк 27
25309 2020 Результати експериментальних досліджень режимів роботи гідроінжектора системи промивання Бабин І. А., Грицун А. В. Суз 24
25308 2020 Вплив віку розсади на урожайність пецрю солодкого (Capsicum annuum L.) Швидкий П. А. Дк 24
25307 2020 Моделювання режимів роботи системи промивання молокопроводів молочно-доїльного обладнання із повітряним інжектором Пришляк В. М., Бабин І. А., Гунько І. В. С 22
25306 2020 Вплив біопрепаратів на урожайність солодкого перцю (Сapsicum annuum l.) Швидкий П. А. Тд 31
25305 2020 Вплив віку розсади на урожайність перцю солодкого (Capsicum annuum L.) Швидкий П. А. Тд 29
25304 2020 Effect of bacillus licheniformis feeding on productive and slaughter indicators of broiler chickens = Вплив згодовування bacillus licheniformis на продуктивні та післязабійні показники курчат-бройлерів Posternak L. І. Суз 31

6

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska