The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

6

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
18701 2018 Моделювання конкурентоспроможності продукції підприємства Ярощук О.Л. Дрп 1
18700 2018 Економіка підприємства. Збірник тестових завдань для самостійної роботи та для підготовки до практичних і семінарських занять з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціальн Бурлака Н.І., Коломієць Т. В. Мв 1
18699 2018 Інформаційні технології_Програма навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузь знань 12 «Інформації технології» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» факультет економіки та підприємництва Бурєннікова Н.В., Зелінська О.В., Волонтир Л.О. Нп 0
18698 2018 Оцінка інтенсивності забруднення важкими металами грунтів та розробка заходів щодо підвищення їх якості на прикладі ФГ «Консоліда» Літинського району Шевчук ВА Дрп 2
18697 2018 Розробка технології виробництва йогурту збагаченого пектином Давидюк Наталія Олександрівна Дрп 7
18696 2018 Обгрунтування і розробка системи електротехнічного обладнання свиновідгодівельної ферми Благута Р. Ю. Дрп 2
18695 2018 Обгрунтування і розробка системи електропостачання і обладнання ремонтно-механічного цеху Печенюк Олександр Васильович Дрп 0
18694 2018 Особливості вирощування солодкого перцю в умовах закритого грунту плівкової теплиці цімет ботанічного саду “ Поділля ” вінницького нау Дусар А.В. Дрп 0
18693 2018 Агроекологічний моніторинг грунтового покриву сільськогосподарських угідь ТОВ «Агро-Поділля» с.Широка Гребля Вінницького району Головчук С.М. Дрп 1
18692 2018 Продуктивність свиноматок за включення в раціон нетрадиційної кормової добавки. Дзюбенко Анна Дмитрівна Дрп 1
18691 2018 Розробка технологічного процесу обчісування насіннєвого вороху люцерни Шиян Павло Михайлович Дрп 0
18690 2018 Порівняння зернової продуктивності сортів ячменю ярого, рекомендованих до вирощування в зоні Лісостепу, в умовах господарства ПП «Валентина» с. Лісниче Бершадського р-ну Онуфрієць М.Г. Дрп 0
18689 2018 Правовий режим земель транспорту в україні» С.Ю. Кульчицький Дрп 0
18688 2018 Правовий режим земель транспорту в україні» С.Ю. Кульчицький Дрп 0
18687 2018 управління фінансовими ресурсами підприємств апк Басараба В.М. Дрп 2
18686 2018 Розвиток системи мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств (за матеріалами ТОВ «КС Лідер») Підлубний В.В. Дрп 2
18685 2018 Організація облікового забезпечення управління процесом постачання на підприємствах аграрного сектору економіки Полішевська Аліна Сергіївна Дрп 2
18684 2018 Обгрунтування параметрів барабанної сушарки для сушки насіння Попов Вячеслав Дмитрович Дрп 1
18683 2018 Облік та аудит фінансових результатів діяльності підприємства в системі управління Бондарчук Тетяна Олегівна Дрп 3
18682 2018 Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства (за матеріалами тов «ковінько-ковбаси») Задачін К.М. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 1

6

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska