The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

6

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
32554 2019 Інституційне регулювання у забезпеченні розвитку аграрного сектору і підприємництва Шпикуляк О.Г., Білокінна І.Д. Сун 30
32553 2020 Формування інституційних складових кооперативного розвитку альтернативної енергетики в аграрному секторі економіки Шпикуляк О.Г., Білокінна І.Д. Сун 32
32552 2022 Фінансова безпека страхових компаній в умовах нестабільного ринкового середовища функціонування Вдовенко Л.О. Сун 22
32551 2022 The influence of technological factors on the energy consumption of work of the cut mass accelerator Kuzmenko V.F., Maksimenko V.V., Kholodiuk O.V. Сун 18
32550 2022 Шляхи удосконалення апарата вихрового шару для обробки рідкого гною свиней Яропуд В.М., Мазур І.М. Сун 21
32549 2022 The latest trends in the creation of impact-vibration equipment with different types of drives for soil probing Veselovska N. Сун 14
32548 2022 Дослідження мікротвердості поверхні циліндричної деталі при деформаційному протягуванні Веселовська Н.Р., Паладійчук Ю.Б., Телятник І.А. Сун 20
32547 2022 Вплив легуючих елементів на електропровідність та механічні властивості нещодавно виготовлених сплавів на основі AL, отриманих традиційним процесом лиття. Веселовська Н.Р., Богатюк М.О. Сун 21
32546 2022 Дослідження та визначення акустичних параметрів руху кавітаційної бульбашки в рідинному середовищі за дискретною та континуальною моделями Берник I.М., Назаренко І.І., Луговський О.Ф. Сун 23
32545 2022 Морозиво для оздоровчого харчування Берник І.М., Новгородська Н.В. Сун 27
32544 2022 Post-slaughter indicators of meat productivity and chemical composition of the muscular tissues of bulls receiving corrective diet with proteinvitamin premix Yaremchuk O.S., Razanova O.P., Skoromna O.I., Chudak R.A., Holubenko T.L., Kravchenko O.O. СScof 22
32543 2022 Випробувально-діагностичний комплекс для обладнання теплиць Веселовська Н.Р., Романов В.В. Сун 28
32542 2022 Унікальні водні антропогенні ландшафти Поділля як перспективні заповідні об’єкти Мудрак О.В., Хаєцький Г.С., Мудрак Г.В., Серебряков В.В., Шевченко І.А. Сун 35
32541 2022 Оцінка деформовності матеріалу заготовок при прямому видавлюванні методом штампування обкочуванням Михалевич В.М. Матвійчук В.А. Колісник М.А. Сун 34
32540 2022 Допустимий рівень споживання біогазу при виробництві електроенергії для тваринницької ферми Стаднік М.І., Колісник М.А. Сун 26
32539 2022 The influence of agroecological and agrotechnological factors on the generative development of oilseed radish (Raphanus sativus var. oleifera Metzg.) Tsytsiura Y. СSc 23
32538 2022 Chlorophyll fluorescence induction method in assessing the efficiency of pre-sowing agro-technological construction of the oilseed radish (Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.) agrocenosis Tsytsiura Y. СSc 34
32537 2022 Перспективи підвищення рівня енергетичної автономії переробних підприємств АПК України за рахунок виробництва біогазу Купчук І.М., Гонтарук Я.В., Присяжнюк Ю.С. Сун 41
32536 2022 Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Г.М. Калетнік, С.М. Лутковська, Л.М. Пронько, Т.В. Колесник, С.В. Березюк, І.В. Фурман, Н.В. Пришляк, Д.М. Токарчук, В.І. Захарченко., Н.В. Яремчук, Г.В. Шевчук. Мв 5
32535 2022 Екологічне оподаткування як інструмент впливу на обсяги утворення відходів: імплементація європейського досвіду в Україні Гончарук І.В., Ємчик Т.В., Вовк В.Ю. Сун 47

6

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska