The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

17

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
32331 2022 Міжнародна продовольча безпека. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузь знань – 18 Виробництво та технології, спеціальність 181 – харчові технології, освітньо-професійна програма харчові технології. В Соломон А.М. Нп 0
32330 2022 Технологія продуктів з комбінованим складом сировини. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 18 «Виробництво Соломон А.М., Бондар М.М. Мв 1
32329 2022 Міжнародна продовольча безпека. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, галузь знань 18 «Виробництво та технології», спец Соломон А.М. Мв 0
32328 2022 Мікробіологічні процеси в технології харчових продуктів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, галузь знань 18 «Вироб Соломон А.М., Бондар М.М. Мв 1
32327 2022 Метод розпізнання технічного стану автотракторних двигунів Анісімов В.Ф, Єленич А.П. Сун 33
32326 2022 Формування ботанічного складу посівів озимого жита залежно від впливу різних попередників Броннікова Л.Ф. Сун 40
32325 2022 The application of different fertilizer system for the formation of corn (Zéa Máys) hybrids grain productivity Shkatula Yu., Matsera O., Zabarna T. Сун 43
32324 2022 Контролювання бур’янів в агроценозах гороху Шкатула Ю.М. Дк 44
32323 2022 Investigation of the antimicrobial and antifungal activities of some 1,2,4-triazole derivatives Frolova Y., Kaplaushenko A., Sameliuka Y., Romanina D., Morozova L. СSc 43
32322 2022 Productivity and slaughter rates of rabbits fed by probiotic supplement probi-ol Ohorodnichuk Н. Сун 45
32321 2022 Особливості технології вирощування мармурової телятини в умовах ТОВ «Лайвсток4експорт» Огороднічук Г.М. Сун 44
32320 2022 Функціональний молочний напій на основі сироватки Новгородська Н.В. Дк 47
32319 2022 Фотосинтетична продуктивність посівів конюшини лучної безпокривних та підпокривних посівів залежно від норм їх висіву Амонс С.Е. Сун 62
32318 2022 Сучасні напрями застосування структурованої води у галузях АПК Гетман Н.Я., Дідур І.М., Телекало Н.В. Кравченко В.С., Вишневська Л.В. Сун 50
32317 2022 Influence of the protection system on limitation of the number of main pests in corn crops Rudska N.O. Сун 91
32316 2022 The effect of herbicides and growth regulator on the yield of winter rapeseed Okrushko S., Shkatula Y. Сун 44
32315 2022 Репродуктивна здатність та інтенсивність цвітіння декоративних видів роду Lupinus l. в умовах архітектурно-експозиційної ділянки ВНАУ Панцирева Г.В. Сун 40
32314 2022 Імплементація інноваційних технологій в систему бухгалтерського обліку: світовий досвід та перспективи України Правдюк Н.Л., Обнявко М.В., Василина А.В. Сун 78
32313 2022 Вплив передпосівної обробки насіня та позакореневих підживлень на динаміку формування площі листкової поверхні рослин сої Дідур І.М. Сун 45
32312 2022 Control of corn pollution in the conditions of the rightbank forest steppe Verheles P. Сун 40

17

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska