The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

17

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
15292 2018 Особливості технології вирощування малини в умовах лісостепу правобережного Лучук О.П. Дрп 4
15290 2018 Менеджмент еколого-економічної ефективності використання відходів сільського господарства на виробництво біогазу Кучерявий М.М. Дрп 5
15289 2018 Прогнозування надходження митних платежів до державного бюджету Свентух Юлія Юріївна Дрп 7
15288 2018 Прогнозування фінансового стану підприємства в кризових умовах Глухенький Олександр Сергійович Дрп 4
15287 2018 Вплив вапнування ґрунту, інокуляції та мікродобрив на формування елементів продуктивності сої в умовах дослідного поля ВНАУ Мельник Олександр Юрійович Дрп 3
15286 2018 Контроль чисельності шкідників і хвороб цукрових буряків в умовах Уладово-Люлинецької Дослідно-Селекційної станції, Калинівського району, Вінницької області Жучковська Я.Л. Дрп 2
15285 2018 Правові засади формування та раціонального використання національної екологічної мережі України Л.В. Залевська Дрп 3
15284 2018 Продуктивна дія корму при вирощуванні різновікових груп осетрових Черняхівська А.М. Дрп 2
15283 2018 Продуктивність курчат-бройлерів за уведення в раціон препарату кормового біокаталізаторного повноферментного з активаторами Авраменко Вікторія Вікторівна Дрп 2
15282 2017 Організація туристичних подорожей. Методичні рекомендації для провелення самостійної роботи студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм», ОКР «Бакалавр» Мазур С. А. Мв 1
15281 2018 Прогнозування фіскальних ефектів адміністрування податків в україні Глухенька Аліна Олександрівна Дрп 3
15280 2018 Парето-ефективність у виробництві Ковальчук Петро Петрович Дрп 4
15279 2018 Удосконалення системи реалізації сільськогосподарської продукції Підкапка Д.М. Дрп 4
15278 2018 Особливості стратегічного планування підприємства в умовах ринкової економіки Варганов Д.О. Дрп 4
15277 2018 Обгрунтування і розробка системи електротехнічного обладнання молочно-товарної ферми Люшня Олександр Віталійович Дрп 2
15276 2018 Обгрунтування і розробка систем електротехнічного обладнання овочесховища Глядько Сергій Васильович Дрп 2
15275 2018 Обгрунтування процесу стимуляції насіння тепличних культур низько енергетичною обробкою нвч випромінюванням Габінський Олександр Олександрович Дрп 2
15274 2018 English: Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів спеціальності «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» Тимощук Н.М. Мв 1
15273 2018 Моніторинг світового ринку готельно-ресторанних послуг. Методичні вказівки для проведення семінарських занять з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, першого (бакалаврськ ого) освітнього ступ Луцяк В.В. Мв 0
15272 2018 Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисциплін для студентів факультету економіки та підприємництва денної форми навчання, першого (бакалаврського) освітн ього ступеня, Луцяк В.В. Мв 0

17

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska