The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

17

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
25099 2020 Удосконалення інформаційного забезпечення економічного аналізу системи публічних закупівель на основі міжнародного досвіду Здирко Н. Г. С 24
25098 2020 Екотоксикологічна оцінка зернової продукції агроценозів за вмістом залишків пестицидів в умовах Лісостепу Правобережного Яковець Л. А. С 33
25097 2020 Соціальні норми та відхилення у юнацькому віці Олійник Н. А. Тд 27
25096 2020 Гліцериномісткі поверхнево-активні речовини в харчовому виробництві Полєвода Ю. А. Тд 18
25095 2020 Перспективи використання дигістату для підвищення ефективності біогазових комплексів Паламарчук В. Д., Кричковський В. Ю. Тд 27
25094 2019 Development of innovational technologies of agricultural machines projecting and their influence on the formation of professional competencies of agricultural engineer Pryshliak V. Дк 18
25093 2019 The research peculierities of parameters and choice of agricultural machines in pedagogical technologies for innovative project activity in training agroengineers Pryshliak V. Дк 20
25092 2018 Influence of the technology of the through study of agricultural machines on the agroengineers’ readiness for the project activity Pryshliak V. M. Дк 20
25091 2018 Підвищення ефективності механізованого процесу садіння картоплі та обґрунтування конструктивно-технічних параметрів картоплесаджалки Пришляк В. М. Дк 17
25090 2018 Theory of project preparation of agroengineers on the basis of scientific work on the development of agricultural = Теорія підготовки проектів агроінженерів на основі наукових робіт з розвитку сільського господарства Pryshliak V. Дк 16
25089 2019 Наслідки функціонування банків з іноземним капіталом в банківській системі України Марценюк О. В. Дк 14
25088 2020 Забруднення грунту важкими металами за вирощування бобових багаторічних трав Ткачук О. П. С 16
25087 2020 Оптимізація об"ємної маси грунту при вирощуванні бобових багаторічних трав Ткачук О. П. С 27
25086 2020 Особливості інтродукції малопоширених декоративних видів в умовах дендропарку «Ладижинський гай» Прокопчук В. М. Тд 33
25085 2020 Обґрунтування адаптивної сортової технології вирощування зернобобових культур в Правобережному Лісостепу України Панцирева Г. В. Тд 35
25084 2020 Дослідження динаміки поширення золотистої картопляної нематоди в україні та окремих чинників її регулювання Вергелес П. М., Пінчук Н. В., Коваленко Т. М. С 19
25083 2020 Адміністрування податків і зборів. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної ф Подолянчук О.А., Чудак Л.А. Мв 2
25082 2019 Сучасний стан та проблемні аспекти сталого розвитку страхового ринку в умовах глобалізації Марценюк О. В. Дк 19
25081 2020 The effect of different types of multually materials on temperature and moisture content of the soil when growing zucchini in the forest-steppe of Ukraine Palamarchuk I. С 43
25080 2020 Інтенсивність накопичення Pb у листковій масі та насінні розторопші плямистої (Silybum Marianum) Ткачук О. П., Разанова А. М. С 17

17

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska