The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

8

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
26901 2020 Технологія жирів і жирозамінників. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня спеціальності 181 «Харчові технології», галузі знань 18 «Виробництво і технологія» Овсієнко С.М. Нп 0
26900 2020 Основи акваріумістики. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Вінниця: ВНАУ, 2020. 45 с. К.М. Сироватко, В.В. Білявцева. Мв 0
26899 2020 «Вплив елементів технології на біоенергетичну продуктивність гібридів кукурудзи в умовах ТОВ ПК Зоря «Поділля» с. Михайлівка Гайсинського району» Незбутній Дрп 0
26898 2020 Хвороби і шкідники плодоовочевих культур: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин Рудська Н.О. Мв 3
26897 2020 «Вплив позакореневих підживлень на продуктивність сортів пшениці озимої в умовах ФГ «Колос-ВВ» с. Велика Вулига Тиврівського району Вінницької області» Приступнюк Дрп 1
26896 2020 «Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах СТОВ «Маяк» с. Пиків Калинівського району Вінницької області» Козійчук Дрп 1
26895 2020 Грунтознавство. Навчальна програма для студентів денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» перший (бакалаврський) освітній рівень Забарна Т.А., Броннікова Л.Ф. Нп 0
26894 2020 Фінансова безпека. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування, спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Руда О.Л., Марценюк О.В. Мв 0
26893 2020 Технічний сервіс сільськогосподарських машин. Частина ІІ. Методичні вказівки і завдання до виконання лабораторно-практичних занять для студентів зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування, другого (магістерського) освітнього рівня. 129с. Швець Л.В., Завальнюк П.Г. Мв 0
26892 2020 Субтропічні і рідкісні плодоовочеві рослини Вдовенко С. А., Гаврись І. Л., Полутін О. О. Нп 9
26891 2020 Підвищення ефективності швидкодіючого гідравлічного приводу зворотно-поступального руху Денисюк Д.О. Дрп 3
26890 2020 Розробка математичної моделі гідравлічного приводу віброконвеєра Гижко Д.А. Дрп 1
26889 2020 Підвищення ефективності роботи слідкуючих гідравлічних приводів сільськогосподарських машин Заєць Є.В. Дрп 3
26888 2020 Формування врожаю моркви столової залежно від сортових особливостей в умовах ботанічного саду «Поділля» ВНАУ В. С. Побігай Дрп 1
26887 2020 Підвищення ефективності функціонування мотоблока з лемішно-полицевим плугом Гнатовський Ярослав Васильович Дрп 2
26886 2020 Оцінка земель і управління якістю грунтів. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» Шкатула Ю.М. Мв 2
26885 2020 Грунтознавство. Навчальна програма для студентів денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузь знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» перший (бакалаврський) освітній рівень Забарна Т.А. Нп 0
26884 2020 Інженерно-технологічна регламентація охорони земель. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «А Шкатула Ю.М. Мв 0
26883 2020 Ґрунтознавство. Методичні рекомендації для ведення практичних робіт з дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього рівня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольств Броннікова Л.Ф., Забарна Т.А. Мв 0
26882 2020 Ґрунтознавство. Методичні рекомендації для ведення практичних робіт з дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього рівня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольств Забарна Т.А., Броннікова Л.Ф. Мв 0

8

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska