The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

8

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
32514 2022 Неоекономічний розвиток України у час її відбудови (згідно завдань Національної ради з відновлення України від наслідків війни) Янковський М. В. Дрп 2
32513 2022 Удосконалення організації соціального захисту малозабезпечених верств населення Баламут А.О. Дрп 3
32512 2022 Особливості відтворення людського капіталу сільських територій Пронько Л.М. Сун 33
32511 2022 Удосконалення методики енергетичного аудиту в забезпеченні ефективного та екологобезпечного енергокористування Здирко Н.Г. Сун 49
32510 2022 Удосконалення елементів системи енергетичного аудиту в забезпеченні енергоефективності та енергоощадності Здирко Н.Г. Сун 29
32509 2022 Еколого-економічна ефективність виробництва біогазу з сільськогосподарських відходів Вовк В.Ю. Сун 69
32508 2022 Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств АПК Мазур Т,В. Дрп 7
32507 2022 Управління прибутком сільськогосподарських підприємств Малюта А.Г. Дрп 8
32506 2022 Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». Р.В. Логоша, Ж.В. Гарбар, О.Г. Підвальна, К.В. Мазур, О.Г. Кубай, Л.М. Пронько, С.В. Березюк, Я.В. Гонтарук, Н.В. Германюк, Бєлкін І.В. Мв 7
32505 2022 Методичні рекомендації до навчальної практики для студентів вищих аграрних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та Яремчук О.С., Колечко А.В., Варпіховський Р.Л., Мельник А.В., Фаріонік Т.В., Ферзалієва А.М. Мв 3
32504 2022 Аналіз показників урожайності та якості плодів сортів яблуні української та зарубіжної селекції (Malus Domestica Borh.) в умовах Поділля Тарнавська К.П., Коваленко Т.М. Сун 62
32503 2022 The concept of forming the marketing strategy of agricultural enterprises Koval О. Мвз 26
32502 2022 Концепція формування маркетингової стратегії аграрних підприємств Коваль О.В. Сун 53
32501 2021 Формування симбіотичного апарату сочевиці залежно від інокуляції та обробки насіння мікроелементами Дідур І.М., Коршевнюк С.П. Сун 41
32500 2022 Дослідження процесу сушіння насінників трав Солона О.В., Замрій М.А. Сун 46
32499 2022 Energy intensity of the process of destruction of feed grain in conditions of dynamic contact interaction with the edge of the disc impactor Kupchuk I., Poberezhets Ju., Kravets R., Lavreniuk P. Сун 36
32498 2022 Експерементальна оцінка якості подрібнення зернових кормів залежно від конструкційних параметрів та режимів експлуатації вібраційної дискової дробарки Купчук І.М., Дідик А.М. Сун 34
32497 2022 Цифрова трансформація в сучасних ланцюгах постачання Коляденко С.В. Дк 45
32496 2022 Моделювання технологічних систем харчових виробництв. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 18 «Виробництво Берник І.М., Фабіянська О.Л. Мв 1
32495 2022 Технологія продуктів з комбінованим складом сировини. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти – другий (магістерський), галузь знань – 18 Виробництво та технології, спеціальність 181 – харчові технології, освітньо-професійна програма харчові те Соломон А.М. Нп 3

8

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska