The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

8

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
23083 2019 Кредитування в АПК. Навчальний посібник Вдовенко Л.О. Нп 0
23082 2019 Розвиток галузі бджільництва як джерело структури продовольчої безпеки Скоромна О. І., Разанова О. П. С 15
23081 2019 Ефективність впровадження передових технологій в виробництво м’яса та м’ясопродуктів Фуштей Л. Л. Пк 15
23080 2019 Сучасні проблеми розвитку підприємств мясопродуктового підкомплексу України Фуштей Л. Л. Пк 11
23079 2019 Лісівництво. Методичні вказівки навчальна практика для студентів денної форми навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», освітнього рівня «Бакалавр», спеціальності 205 «Лісове господарство» Василевський О.Г., Єлісавенко Ю.А. Мв 0
23078 2019 Лісівництво. Програма навчальної практики для студентів денної форми навчання, галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство», освітнього рівня «Бакалавр», спеціальності 205 «Лісове господарство» Василевський О.Г., Єлісавенко Ю.А. Нп 0
23076 2019 Вплив гербіцидів та стимуляторів росту в технології вирощування квасолі Шкатула Ю. М. Тд 17
23075 2019 Теоретичні основи формування стратегії розвитку аграрних підприємств зернового напрямку Фурман І. В., Гонтарук Я. В. С 20
23074 2019 Розв’язання прикладних задач автоматизації підготовки сучасних технологічних процесів механічної обробки Дубчак В. М. С 18
23073 2019 Інновації у виробництві сільськогосподарської продукції Фуштей Л. Л. Пк 14
23072 2019 Інноваційна діяльність та впровадження передових технологій у виробництво сільськогосподарської продукції Фуштей Л. Л. Пк 17
23071 2019 Состояние и перспективы производства кукурузы в Молдове Шинкарук В., Табакарь Р., Поліщук М., Мельник В. С 15
23070 2019 Тривалість періоду вегетації та міжфазних періодів сортів сої залежно від строків сівби та норм висіву насіння Забарна Т. А. С 15
23069 2019 Стратегічне управління. Навчальна програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання галузей знань 07 «Менеджмент» 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальностей 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування» Фіщук Н.Ю. Нп 0
23068 2019 Автоматизована система управління в сільському господарстві. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 07 «Управління та ад-міністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магіс-терського) рівня освіти / Коваль О.В. – В Коваль О.В. Нп 0
23067 2019 Дія ретарданта на ростові процеси та анатомічні характеристики культури пшениці Шевчук О. А., Вергеліс В. І., Ткачук О. О., Ходаніцька О. О. С 12
23066 2019 Консолідована і податкова звітність. Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік та оподаткування» денної та заочно Гудзенко Н.М., Подолянчук О.А. Нп 2
23065 2019 Генетика з біометрією. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2019. – 26 с. Поліщук Т.В. Нп 0
23064 2019 Ветеринарно-санітарні вимоги до сільськогосподарських тварин. Програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2019. – 24 с. Поліщук Т.В. Нп 12
23063 2019 Проектування підприємств м’ясної та молочної галузі. Програма навчальної дисципліни для освітнього ступеня «Бакалавр»181 Харчові технології. ОС "Бакалавр". Яремчук О. С., Варпіховський Р. Л. Нп 1

8

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska