The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

10

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
19404 2018 Корпоративний розвиток в Україні Потапова Н., Андрощук М. Тд 6
19403 2018 Перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні Потапова Н., Білявська А. Тд 7
19402 2018 Фотосинтетична продуктивність рослин квасолі звичайної в умовах Правобережного Лісостепу Шкатула Ю.М. С 4
19401 2018 Оцінка рівня забур'яненості агрофітоценозів основних сільськогосподарських культур в умовах дослідного поля ВНАУ Пелех Л.В. С 3
19400 2018 Проблема практичної підготовки випускників ВНЗ аграрного спрямування Шевчук О.Ф. Тд 6
19399 2018 Використання теорії корисності при прийнятті управлінських рішень в інноваційній діяльності підприємства Бурдейна Л.І., Шевчук О.Ф. Тд 5
19398 2019 Технологія виробництва продукції тваринництва. Робочий зошит до проведення та виконання практичних занять для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 074 Публічне управління та адміністрування Огороднічук Г.М., Г ончарук Н.М. Рз 0
19397 2018 Механізм пільгового кредитування фермерів та його регіональні програми Алескерова Ю.В. Тд 3
19396 2018 Джерела формування та оцінка внутріщніх фінансових потоків підприємства Вільчинська Н.Л., Алескерова Ю.В. Тд 4
19395 2018 Розвиток експортного потенціалу харчової галузі в умовах глобалізації Брояка А.А. Тд 4
19394 2018 Развитие продовольственного рынка Украины в контексте евроинтеграции Брояка А.А. Тд 6
19393 2018 Дослідження стійкості адаптивної системи гідроприводів блочно-порційного відокремлювача консервованого корму Руткевич В. С. С 5
19392 2015 Відкладання мінеральних речовин у м’ясі перепелів за дії підвищених доз вітамінів Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П., Здор Л.П. С 4
19391 2019 Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин. Програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальність 204 технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Огороднічук Г.М., Сироватко К.М. Нп 0
19390 2018 Мясная продуктивность бычков при коррекции рациона дефицитными микроэлементами Фарионик Т.В. Трачук Е.Г. С 8
19389 2018 Особливості логістичних процесів аграрних підприємств Потапова Н., Бурмій В. Тд 6
19388 2018 Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств Потапова Н., Колодій Ю. Тд 5
19387 2017 Вплив складу комбікорму на забезпеченість курчат-бройлерів мікроелементами Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П. С 7
19386 2017 Відкладання мінеральних речовин у печінці перепелів за дії підвищених доз вітамінів Бережнюк Н.А., Царук Л.Л., Чорнолата Л.П., Здор Л.П. С 5
19385 2018 Банківська криза: сутність, причини та шляхи подолання Вдовенко Л.О., Думбровський В. Тд 7

10

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska