The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

10

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
26800 2020 Утилізація та поводження з відходами. Навчальна програма для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеня «Магістр» Алєксєєв О.О. Шевчук В.В. Нп 0
26799 2020 Теологія. П р о г р а м а навчальної дисципліни для підготовки студентів першого бакалаврського рівя денної та заочної форм навчання за спеціальностями: агрономія – 201; захист і карантин рослин – 202; садівництво і виноградарство – 203; лісове господарст Мазило І.В. Нп 1
26798 2020 Особливості надання психологічної допомоги студентській молоді в сучасних умовах Холодова О. О. Сун 6
26797 2020 Теологія. Програма Навчальної дисципліни для підготовки студентів першого бакалаврського рівня денної та заочної форм навчання за спе-ціальностями: екологія – 101; підприєм-ництво, торгівля і біржова діяльність – 076; комп’ютерні науки – 122; готельно–ре Мазило І.В. Нп 3
26796 2020 Прикладна екологія. Методичні рекомендації до виконання практичних і самостійних робіт студентами факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії денної і заочної форми навчання галузь знань 18 «Виробництво та технологі Алєксєєв О.О., Шевчук В.В. Мв 0
26795 2020 Бухгалтерський облік. Програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 041 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм», /О.В. Коваль - Вінниця: ВНАУ. 2020. 27 с. Коваль О.В. Нп 0
26794 2020 Іпотечне кредитування. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 074 «Фінанси, банківська справа та страху Руда О.Л., Марценюк О.В. Нп 0
26793 2020 Іпотечне кредитування. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування, спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Руда О.Л., Марценюк О.В. Мв 0
26792 2020 Фінансовий облік. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з дисципліни студентами галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього рівня перший (бакалаврський) Іщенко Я.П., Подолянчук О.А. Мв 0
26791 2020 Методологія та організація наукових досліджень. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та Коваль Л.В., Машевська А.А. Мв 0
26790 2020 Комп’ютери та комп’ютерні технології. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 20 «Аграрні науки» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання Д.Л.Коляденко, Я.В.Бахарєва, І.А. Чіков Нп 0
26789 2020 Economic forecasting of the financial condition of the agricultural enterprise in modern conditions Herasymchuk V. Суз 5
26788 2020 Професійно-прикладна фізична підготовка, як складова системи виховання Профатило О. Ф. Тд 6
26787 2020 Assessment of the level of the state support for farms’ activities and financial condition Kjval N. I. Суз 5
26786 2020 Індустріальні парки як інструмент регіонального розвитку Гарбар Ж. В., Гарбар В. А. Сун 6
26785 2020 Strategic Marketing Management Of Innovative Activities In Ensuring Enterprise Economic Security Harbar, Z., Selezneva, O., Litvinov, O., Kaptalan, S., Gonchar, V. СWeof 6
26784 2020 Проблемні аспекти обліку необоротних та оборотних матеріальних активів в бюджетних установах Метелиця В. М., Коваль Н. І. Сун 5
26783 2020 Розробка та оптимізація параметрів машин для догляду за посівами буряків Пришляк В. М. Дк 7
26782 2020 Repetition of simple sentences in modern Ukrainian press Horobets I. Суз 5
26781 2020 Economic mechanism for ensuring the competitiveness of the seaport Polova O. Суз 5

10

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska