The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

10

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
23042 2019 Технологія переробки риби. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Вінниця, ВНАУ. 2019. 32 с. Новгородська Н.В., Бондар М.М. Мв 0
23041 2019 General technology of food production. Program for educational practice for students of the first "bachelor" educational level. Specialty - 181 "Food Technology Фаріонік Т.В. Нп 1
23040 2019 Товарознавство (продовольчі і непродовольчі товари). Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітній ступінь «Бакалавр» / Н. В. Новгородська. – Вінни Новгородська Н.В. Нп 0
23039 2019 Біологічно активні речовини в харчових технологіях: Методичні вказівки до лабораторно - практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології» / Уклад.: Н.В. Новгородська, М.М. Бондар – Вінниця: ВНАУ, 2019. Новгородська Н.В., Бондар М.М. Мв 0
23038 2019 Технологія переробки риби. Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів факультету «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії» освітній ступінь «Бакалавр». спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакульт Новгородська Н.В., Бондар М.М. Мв 0
23037 2019 Вплив попередників озимої пшениці на формування водно-фізичних властивостей грунту Забарна Т. А. С 12
23036 2019 Здоров’я об’єктів аквакультури. Програма вибіркової навчальної дисципліни для підготовки фахівців галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» освітнього рівня магістр. – Вінниця: ВЦ ВНА Шевчук Т.В. Нп 0
23035 2019 Динаміка густоти стояння та виживаність сої, залежно від позакореневих підживлень в умовах Правобережного Лісостепу Забарна Т. А. С 13
23034 2019 Нарисна геометрія. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузей знань – 13 «Механічна інженерія», 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальностей – 133 «Галуз Джеджула О.М. Мв 0
23033 2019 Сільськогосподарська екологія. Ткачук О.П., Шкатула Ю.М., Тітаренко О.М. Нп 5
23032 2019 Оцінка інтенсивності накопичення важких металів та мікроелементів у прісноводній річковій і ставковій рибі Разанов С. Ф., Постернак Л. І. С 15
23031 2019 Формування контрактних відносин у молокопродуктовому підкомплексі на засадах технологій «блокчейн» і smart-контрактів Россоха В. В., Петриченко О. А. С 9
23030 2019 Використання ферментного препарату «целозим» з метою підвищення м’ясної продуктивності птиці Огороднічук Г. М. С 15
23029 2019 Monografia pokonferencyjna вплив трикомпонентного ферментного препарату на морфологічні показники наднирників у піддослідних свиней Огороднічук Г. М. М 15
23028 2019 Продуктивність та забійні показники курчат-бройлерів за дії препарату "Пробіол" Огороднічук Г. М. С 16
23027 2019 Методи ефективного розвантаження насипних вантажів транспортних засобів Веселовська Н. Р., Гнатюк О. Ф. Тд 13
23026 2019 Експериментальні дослідження силового впливу на робочі органи і приводи зернозбиральних комбайнів Веселовська Н. Р., Малаков О. І., Бурлака С. А. С 13
23025 2014 Характеристики конічних підвісів з поздовжніми глухими мі-кроканавками постійної ширини і різним профілем по глибині Савуляк В. І., Федотов В. О., Віштак І. В., Соломон А. М. С 11
23024 2019 Вплив фізичного виховання в адаптації студентів до навчання Годлевський П. М., Свирида В. С., Віннік Ю. В. Тд 19
23023 2019 Показники біометрії фізалісу мексиканського залежно від сортових особливостей Полутін О. О. Тд 11

10

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska