The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

10

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
32474 2022 Development of entrepreneurship in Ukraine in the conditions of European integration Tomashuk І. Суз 47
32473 2022 Розвиток іншомовної комунікативної культури як запорука підвищення конкурентоспроможності випускників аграрних ЗВО Малик В.М. Дк 36
32472 2022 Основи маркетингу.Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг» Трапаідзе С.М Мв 0
32471 2022 Основи маркетингу.Методичні рекомендації з організації самостійної роботи для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг» Трапаідзе С.М Мв 1
32470 2022 Discourse Markers in English Communication: Corpus Approach: GUIDELINES for Practical Classes in the Academic Discipline “Foreign Language” for Students of the First (Bachelor’s) Level of Higher Education at Vinnytsia National Agrarian University (field o Капранов Я. В. Мв 0
32469 2022 Латинська мова. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза,галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» Малик В. М. Мв 0
32468 2022 Комп’ютерне опрацювання результатів вільного асоціативного експерименту (на основі отриманих від англійців і поляків реакцій на стимули із семантикою резилентності) Капранов Я.В., Черхава О.О., Грищук Ю.В., Івановська Б.О., Волошина О.В. Сун 98
32467 2022 Маркетинг послуг. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг Трапаідзе С.М Мв 0
32466 2022 Маркетинг послуг. для студентів денної форми навчання галузі знань: 21 Ветеринарна медицина, спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, другого (магістерського) Трапаідзе С.М Мв 0
32465 2022 Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини харчової галузі. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції 6тваринництва та ветеринарії галузі зн Берник І.М. Мв 10
32464 2022 Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. Матвійчук В.А., Штуць А.А. Мв 105
32463 2022 Стандартизація, метрологія сертифікація та управління якістю. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції 6тваринництва та ветеринарії галузі знань 18 « Берник І.М. Мв 5
32462 2022 Стандартизація та оцінка якості продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для підготовки здобувачів вищої освіти факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії галузі знань 20 «Аграрні Берник І.М. Мв 2
32461 2022 Енергоефективність та альтернативні джерела енергії. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання для студентів денної форми навчання галузі знань: 21 Ветеринарна медицина, спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, сан Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Шевчук Г.В., Токарчук Д.М. Мв 5
32460 2022 Енергоефективність та альтернативні джерела енергії. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки студентів денної форми навчання з дисципліни для студентів денної форми навчання галузі знань: 21 Ветеринарна медицина, спеціальність: 212 Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Шевчук Г.В., Токарчук Д.М. Мв 2
32459 2022 Енергоефективність та альтернативні джерела енергії. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки студентів денної форми навчання з дисципліни для студентів денної форми навчання галузі знань: 18 Виробництво та технології, 20 Аграрні на Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Шевчук Г.В., Токарчук Д.М. Мв 2
32458 2022 Енергоефективність та альтернативні джерела енергії. Методичні вказівки з організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання галузі знань: 20 Аграрні науки і продовольство, 18 Виробництво та технології; спеціальності: 204 Техно Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Шевчук Г.В., Токарчук Д.М. Мв 0
32457 2022 Розвиток реклами в мережі інтернет для просування послуг в сфері екотуризму Гарбар Ж.В., Гонтарук Я.В. Сун 70
32456 2022 Utilization of Knowledge Management as Business Resilience Strategy for Microentrepreneurs in Post-COVID-19 Economy Zayed N.M., Edeh F.O., Anwarul Islam K.M., Nitsenko V., Polova O., Khaietska O. СScof 55
32455 2022 Цифрова трансформація галузей економіки в Україні у воєнний час Лебідь О.В. Сун 48

10

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska