The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

18

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
18457 2018 Банківське обслуговування малого і середнього бізнесу та його удосконалення Євтухівський М.С. Дрп 5
18456 2018 Тенденції та перспективи розвитку обліку в Україні Кушнір Людмила Сергіївна Дрп 0
18455 2018 Управління фінансово-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах Коваль В.О. Дрп 4
18454 2018 Дипломна робота Екологічна оцінка якості питної води Ленінського району у місті Вінниці Шевчук В.Д. Дрп 1
18453 2018 Дипломна робота Оптимізація землекористування Лядівського сполучного коридору у структурі регіональної екомережі Василецький Д.Р. Дрп 3
18452 2018 Дипломна робота Екологічна оцінка якості питної води в м. Козятин Лясківський В.В. Дрп 0
18451 2018 Дипломна робота "Методика створення екологічного паспорта Згарського заказника" Вільд В.О. Дрп 0
18450 2018 Використання злакових та духмяних трав в озеленені приватної садиби м.Вінниця Мазяр Г.О., керівник: Прокопчук Дрп 0
18449 2018 Обґрунтування параметрів комбінованого грунтообробного агрегату для поверхневого мульчування ґрунту Брацлавець Б.С. Дрп 1
18448 2018 Екологічні пріоритети регіонального розвитку Вінницької області Кривулько М.В. Дрп 8
18447 2018 У методичних вказівках заняття оздоровчою фізичною культурою, спортом, ведення здорового способу життя людьми старшого і похилого віку сприятиме підвищенню працездатності. Покращенню рухливості, уповільненню процесів старіння, позбавленню вікових фізіолог Войтенко С.М., Клибанівський Я.В., Віннік Ю.В. Мв 0
18446 2018 Різновиди оздоровчої фізичної культури в системі виховання студентів усіх спеціольностей. Методичні вказівки для самостійної роботи. Дуржинська О.О. Мв 0
18445 2018 Продуктивні якості молодняку свиней за згодовування білково-вітамінної мінеральної добавки. Зленко-Луба Діана Миколаївна Дрп 16
18444 2018 Гігієна тварин. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання освітнього ступеня «Магістр» із спеціальності – 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». Варпіховський Р.Л. Мв 1
18443 2018 Фізіологія тварин: Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання ступеня магістра 212 «Ветеринарна гігієна санітарія і експертиза». – Вінниця: ВНАУ, 2018. –85 с. Чудак Р.А. Мв 0
18442 2018 Перетравність поживних речовин раціону при згодовуванні преміксу Дубина Іван Сергійович Дрп 3
18441 2018 Технологія виробництва молока і яловичини. Методичні вказівки та робочий зошит для лабораторних занять студентів денної форми навчання спеціальності 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” Вознюк О.І., Скоромна О.І., Мв 1
18440 2018 Проектування енергозберігаючих підприємств з переробки продуктів тваринництва. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами денної та заочної форм навчання ОС "Магістр". Спеціальність - 204 "ТВіППТ" Варпіховський Р. Л. Мв 0
18439 2018 Правовий статус малолітніх дітей в Україні Суліма О.В. Дрп 10
18438 2018 «Профілактика хвороб тварин», методичні вказівки для виконання л абораторно - практичних робіт сту дентів денної форми навчання з напрямку під готовки 6.090102 "Технологія ви робництва і переробки продукції тваринництва " освітньо - кв Фаріонік Т.В., Войціцька О.М. Мв 0

18

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska