The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

18

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
16489 2018 Трудовий потенціал сільськогосподарських підприємств та ефективність його використання (за матеріалами СТОВ «Лан») Базюк А.В Дрп 2
16488 2018 Застосування професійного судження аудитора в контексті розвитку міжнародних стандартів аудиту Томчук О.В., Фабіянська В.Ю. С 7
16487 2018 Використання земель на умовах емфітевзису: правовий та обліковий аспекти Іщенко Я.П., Любар О. О. С 6
16486 2017 Галузеві особливості бухгалтерського обліку витрат на біологічні перетворення в рибництві Іщенко Я. П. С 10
16485 2017 Модель розвитку організації обліку на основі концепції ощадливого виробництва: структурний аналіз Плахтій Т.Ф. С 8
16484 2017 Аналіз моделей оцінки якості облікової інформації Плахтій, Т.Ф. С 11
16483 2017 Необхідність оцінки якості фінансової звітності Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. С 11
16482 2017 Розвиток системи менеджменту якості обліку Плахтій Т.Ф. С 9
16481 2017 Якісні характеристики фінансової інформації в конвергованій концептуальній основі: критичний аналіз Плахтій Т.Ф. С 10
16480 2017 Напрями забезпечення належного рівня якості облікової системи підприємства: організаційний аспект Плахтій Т.Ф. С 8
16478 2018 Підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом туристичного підприємства Бабій О.О. Дрп 1
16477 2018 Управління комерційною діяльністю підприємства АПК Бондар К.А. Дрп 1
16476 2018 Основи європейських технологій вирощування кормових буряків та дослідження процесу їх подрібнення Мазур В.А., Любін М.В., Токарчук О.А. С 7
16475 2018 Удосконалення системи мотивації праці працівників апарату управління (за матеріалами тов «агротехцентр») Кушнерчук С.А. (Керівник дипломної роботи, к.е.н., доц. Фурман І.В.) Дрп 0
16474 2017 Теоретичні основи та особливості процесу різання коренеплодів у фермерських господарствах Токарчук О.А. С 7
16473 2017 Стратегічний інноваційний розвиток підприємств в Україні Киш Л.М С 9
16472 2018 УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА АПК (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПП «АГРОФІРМА «БАТЬКІВЩИНА») Мазур А.Г., Сукманюк Є.А. Дрп 0
16471 2018 Дистанційна форма навчання у вищих навчальних закладах України та інших країн світу Ушкаленко І.М., Зелінська Ю.В. С 7
16470 2018 Практика використання дискримінантного аналізу дієвості процесів функціонування сільськогосподарських підприємств на основі показників складових результативності Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О., Марчук Л.М. С 7
16469 2017 SEE-аналіз дієвості процесів захисту і реабілітації грунту, підземних та поверхневих вод України Бурєннікова Н.В., Ярмоленко В.О. С 10

18

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska