The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

18

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
25079 2020 Influence of noise and vibration on the environment and the psychological human condition Viter N. С 23
25078 2020 Communicative competence as a component of adaptation of the specialist in the transformational society Kovalova K. V. С 20
25077 2020 Інтелектуальні системи в електроенергетиці. Теорія та практика Стаднік М. І., Видмиш А. А., Штуць А. А., Колісник М. А. Нп 27
25076 2020 Проблема повышения психологической культуры студенческой молодежи Холодова О. О., Бочарова В. Б. С 16
25075 2020 Corruption as a destructive factor of economic development Bereziuk S., Yaremchuk N. С 19
25074 2020 Переваги застосування пробіотиків та пребіотиків в молочних напоях Бондар М. М. Дк 18
25073 2020 Modern Organizational and Economic Mechanism for Environmental Safety Lutkovska S., Kaletnik G. СSc 36
25072 2020 Структура фінансування та моніторингу заходів забезпечення екологічної безпеки Калетнік Г. М., Лутковська С. М. С 31
25071 2020 Професійна культура ділового спілкування менеджера Тимкова В. А. Тд 30
25070 2020 Нетрадиційні форми лекцій як засіб підвищення ефективності навчання студентів у вищих аграрних закладах освти Олійник Н. А., Спірідонова Л. М. С 26
25069 2020 Автоматична система промивання молокопровідної лінії доїльних установок (Пат. на корисну модель 140923) Бабин І. А., Яропуд В. М., Грицун А. В., Пришляк В. М. Пнк 23
25068 2020 Удосконалення агроекологічних прийомів вирощування люцерни посівної Телекало Н. В., Мельник М. В. С 30
25067 2020 Features of the use of structured water = Особливості використання структурованої води Demchuk O. С 26
25066 2020 Сортові ресурси зернобобових культур в Україні: сучасний стан та перспективи використання Панцирева Г. В. Дк 24
25065 2020 Потенціал біомаси побічної продукції рослинництва для удобрення грунту Ткачук О. П. Тд 30
25064 2020 Програма міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми менеджменту та права», 1-2 черв. 2020 р. Гонтарук Я. В. Пк 50
25063 2020 Цінність органічних продуктів . Портрет споживача органічної продукції Гуцаленко О. О. Дк 38
25062 2020 Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 13 Механічна інженерія, спеціальності 113 Галузеве машинобудування; галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальн Тимкова В.А., Горобець А.В. Нп 5
25061 2020 Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань 21 Ветеринарна медицина, спеціальності 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза; галузі знань 20 Аграрні науки та прод Тимкова В.А., Горобець А.В. Нп 3
25060 2020 Природоохоронне законодавство та екологічне право. Методичні вказівки для організації самостійної роботи навчальної дисципліни для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство», 205 «Лісове господарство», 101 «Екологія» Оверковська Т.К. Мв 1

18

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska