The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

20

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
15231 2018 Програма вступного фахового випробування для здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» спеціалізація «Готельна і ресторанна справа» Левицька І.В., Луцяк В.В., Ставська Ю.В., Мазур С.А. Пвф 1
15230 2018 Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 242 «Туризм» Левицька І.В., Головня О.М., Прилуцький А.М. Пвф 6
15229 2018 Обгрунтування і розробка електромеханічного приводу віброзмішувача Гладунчик А.М. Дрп 2
15228 2018 Обгрунтування і розробка параметрів електромагнітного приводу лоткової вібросушаки Бурковський І.С. Дрп 2
15227 2018 Лісова фітопатологія: методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань : 0901 «Сільське господарство і лісництво», напрям підготовки:6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» ступінь "Бакалавр" Пінчук Н.В. Мв 1
15226 2018 Фітопатологія: методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання галузі знань : 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність:201 "Агрономія" освітній ступінь "Бакалавр" Пінчук Н.В. Мв 1
15225 2018 Ботаніка : Методичні вказівки для проведення навчальної практики студентами першого курсу агрономічного факультету денної форми навчання галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та виноградарство» освітнього сту В.І. Солоненко., О.В. Ватаманюк Мв 4
15224 2018 Підвищення ефективності процесу сушіння зерна в багатокамерній сушарці Поп’як Олександр Геннадійович Дрп 3
15223 2018 Дослідження процесу подрібнення фаршу в емульсітаторі Самойленко Володимир Миколайович Дрп 2
15222 2018 Формування стратегії управління витратами в сільськогосподарських підприємствах Петрук Н.В. Дрп 12
15221 2018 Біолого–господарське обґрунтування розведення риби в ДП «Уланівський рибцех» Хмільницького району Білоус М.Д. Дрп 8
15220 2018 Організаційно-правові засади протидії корупції в судовій системі україни Плаксієнко Н.О. Дрп 2
15219 2018 Прибуток комерційного банку: джерела формування та напрями використання Пастухова Ірина Дрп 2
15218 2018 Управління фінансово-економічним розвитком підприємства в ринкових умовах ( за матеріалами ТОВ ПК «Зоря Поділля») Ковальчук А.В. Дрп 4
15217 2018 Ефективність вирощування товарної риби в ДП «Уланівський рибцех» Хмільницького району Кушнір В.В. Дрп 2
15216 2018 Підвищення енергоефективності сушіння насіння зернових культур Самошевський Вадим Дмитрович Дрп 2
15215 2018 Розрахунки з підприємницької діяльності на підприємствах аграрного сектора економіки: організаційний та обліковий аспект Поліщук Віта Віталіївна Дрп 4
15214 2018 Біоенергетична ефективність вирощування гливи звичайної на солом’яному субстраті з використанням біопрепаратів в умовах закритого ґрунту Вінницького НАУ Білоножко О.С. Дрп 3
15213 2018 Вплив елементів технології на продуктивність моркви у відкритому ґрунті ботанічного саду «Поділля» ВНАУ Рильський С.О. Дрп 3
15212 2018 Проектування технологічного оснащення машинобудівного виробництва з використанням інформаційних технологій Бондар Владислав Вікторович Дрп 2

20

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska