The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

20

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
26598 2020 Мікроекономіка. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти денної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 075 "Маркетинг" Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Нп 1
26597 2020 Макроекономіка. Програма нормативної навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання першого освітнього рівня (бакалавр) галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 075 "Маркетинг" Брояка А.А., Хаєцька О.П., Феняк Л.А. Нп 1
26596 2020 Облікова політика підприємств:Методичні рекомендації для виконання практичних робіт здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Коваль Л.В., Бурко К.В. Мв 0
26595 2020 Аналіз банківської діяльності. Методичні вказівки для виконання практичних завдань студентів спеціальності: 071 «Облік та оподаткування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» першого бакалаврського освітнього ступеню факультету обліку та ауди Мулик Т.О. Федоришина Л.І. Мв 0
26594 2020 Фінансова безпека. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхуванн Руда О.Л., Марценюк О.В. Мв 0
26593 2020 Фінансова безпека. Програма вибіркової навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхуванн Руда О.Л., Марценюк О.В. Мв 0
26592 2020 Геологія з основами геоморфології. Навчальна програма з дисципліни для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 10 «Природничі науки» зі спеціальності 101 – «Еко Забарна Т.А., Шевчук В.В. Нп 0
26591 2020 Облік у фінансових та бюджетних установах. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної фо Коваль Н.І., Корпанюк Т.М. Нп 1
26590 2020 Екологія (фахове спрямування). Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 – «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин Шевчук В.В., Вергеліс В.І. Мв 0
26589 2020 Бухгалтерський облік. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт та самостійної роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» та 2 Коваль О.В., Коваль Л.В., Бурко К.В. Мв 2
26588 2020 Історія України та етнокультурологія. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) ступеня освітнього рівня галузі знань: 07 – «Управління та Левчук К.І. Мв 1
26587 2020 Облік у бюджетних установах. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання, першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Коваль Н.І. Нп 0
26586 2020 Екологічний контроль та управління. Методичні вказівки до виконання практичних робіт студентами денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва для підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 101 «Екологія» Шевчук В.В., Врадій О.І. Мв 0
26585 2020 Землеробство. Навчальна програма дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аг Заболотний Г.М., Пелех Л.В. Нп 0
26584 2020 Землеробство. Навчальна програма дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 203 «Садівництво та винаградарство» першого (бакалаврського) осві Заболотний Г.М., Пелех Л.В. Нп 0
26583 2020 Землеробство. Навчальна програма дисципліни для студентів денної форми навчання факультету агрономії та лісівництва галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» першого (бакалаврського) освітнього рівня Заболотний Г.М., Пелех Л.В. Нп 0
26582 2020 Екологічна токсикологія. Методичні рекомендації для проведення практичних робіт для студентів факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальність 101 «Екологія» освітнього ступеня «Бакала Хаєцький Г.С. Мв 3
26581 2020 Організація зовнішньої торгівлі. Методичні рекомендації з дисципліни для проведення практичних занять у студентів денної та заочної форми навчання факультету економіки та підприємництва першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 Управління та адмініс Паламаренко Я.В., Фуштей Л.Л. Мв 0
26580 2020 Credit as a special form of value relations in a competitive conditions Hryshchuk N., Gerasimchuk V. Суз 14
26579 2020 Облік і аудит дебіторської заборгованості Сатановська Ольга Вікторівна Дрп 2

20

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska