The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

 
 

20

.

.

.

ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
32270 2018 Облік короткострокових зобов’язань Коваль Л.В. Дк 41
32269 2022 Реформа децентралізації в Україні: досягнення та проблеми подальшої реалізації Тітов Д.В. Сун 70
32268 2022 Current trends and directions of development of the tourism industry Prylutskyi A. Мвз 42
32267 2022 Fundamental cognitive-semantic theories in linguistics Mushyrovska N., Kholod I., Neher O., Zozulia I., Pavliuk I. СWeof 45
32266 2022 Кредитування в АПК. Методичні вказівки для виконання практичних завдань здобувачами вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврсько Вдовенко Л.О. Мв 0
32265 2022 НБУ і грошово-кредитна політика. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) о Вдовенко Л.О. Нп 1
32264 2022 Фінансовий менеджмент. Програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти факультету обліку та аудиту галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) освітнього Вдовенко Л.О. Нп 0
32263 2022 Вплив комплексної системи застосування препаратів бактерійного походження за вирощування солодкого перцю в умовах лісостепу правобережного України Вдовенко С.А., Швидкий П.А. Сун 56
32262 2022 Оцінка енергетичних показників ґрунтообробного агрегата Гунько І.В., Бурлака С.А. Сун 37
32261 2022 Моделювання ґрунтообробного агрегату з розробкою рекомендації підбору робочих органів Гунько І.В., Грибик Р.І. Сун 52
32260 2019 Поняття та значення облікової політики підприємства Коваль Л.В. Дк 54
32259 2018 Становлення та розвиток балансу підприємства Коваль Л.В. Дк 45
32258 2022 Formation of marketing product policy of agricultural enterprises Lohosha R.V., Trapaidze S.M. Сун 45
32257 2022 Проблеми стратегічного планування на підприємствах України та можливі шляхи їх подолання Бєлкін І.В, Логоша Р.В., Трапаідзе С.М. Сун 40
32256 2022 Основні напрями підвищення ефективності застосування електронної комерції аграрними підприємствами Гончарук І.В., Киш Л.М., Присяжнюк О.І. Сун 43
32255 2022 Конярство. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» зі спеціальності 204 «Технологія виробництва Огороднічук Г.М. Мв 1
32254 2022 Тепличне садово-паркове господарство. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи здобувачами факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: магістр, галузі знань 20 «аграрні н Вдовенко С.А. Мв 2
32253 2022 Спеціальна агрономія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи аспірантами факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: доктора філософії, галузі знань 20 «Аграрні науки т Вдовенко С.А. Мв 1
32252 2022 Субтропічні та рідкісні плодоовочеві рослини. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та організації самостійної роботи здобувачами факультету агрономії та лісівництва, денної та заочної форм навчання, освітнього рівня: Бакалавр, галузі знань 20 Вдовенко С.А. Мв 1
32251 2022 Англійська мова для бізнесу. Методичні вказівки до практичних занять студентів денної та заочної форм навчання з іноземної мови спеціальності 051 «Економіка», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Ковальова К.В. Мв 1

20

.

.

.

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska